Luidt onrust Arabische wereld geboorte Nieuwe Aarde in?

0
Luister naar dit Artikel

Voor zij die het boek ‘De Mayakalender en de Transformatie van Bewustzijn’ (Bear & Co., 2004) hebben gelezen, komen de recente ontwikkelingen in de Arabische wereld niet als een verrassing.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Eén van de theorieën in het boek is dat de moderne natiestaat, en het hele concept van dominantie, haar oorsprong vindt in het dualistische bewustzijn van de Nationale Onderwereld (6e golf).

Door Carl Johan Calleman

De moderne natiestaat als een sociale structuur, een projectie van het menselijk bewustzijn, begon rond 1617 te ontstaan in het noordwesten van Europa ten tijde van de Zevende dag van de Nationale Onderwereld. Scandinavië, Nederland en ook Groot-Brittannië tot op een bepaald niveau bevinden zich het dichtst bij de verdeling tussen het westelijk en het oostelijk halfrond en voor het eerst in de geschiedenis werden nationale instituten aangesteld die onafhankelijk waren van de monarchieën die de desbetreffende landen bestuurden.

Maghreb

Het concept van een natiestaat heeft zich gedurende deze Zevende dag van de Nationale Onderwereld over de hele wereld verspreid, vooral gedurende het Europese imperialisme, waardoor mensen deze structuur vandaag de dag normaal vinden. De wereldwijde politiek is vooral gebaseerd op relaties tussen verschillende natiestaten. De natiestaat met haar regering is in feite niets meer dan een projectie van het menselijk bewustzijn op een bepaald moment ingecalculeerd door de Mayakalender en gerelateerd aan de polariteit van de planeet.

Eén van de laatste gebieden waar het concept van een natiestaat werd geaccepteerd was de Maghreb (Arabië, Noord-Afrika) waar de grenzen werden opgetekend door Europese machten toen het sultanaat van het Ottomaanse Rijk in de twintiger jaren ineenviel.

Eén van de voorspellingen in het genoemde boek is dat wanneer de polariteit van de Zevende dag van de huidige Galactische Onderwereld (8e golf) werd verankerd op 3 november 2010, het systeem van dominantie gecreëerd door de Nationale Onderwereld uitgebalanceerd zou worden door een complementaire polariteit. Het resultaat zou niet alleen zijn dat de linker hersenhelft (en mannelijke) dominantie zou afbrokkelen, maar ook de dominantie van het Westen en haar institutionele raamwerk dat hiermee wordt geassocieerd.

Einde Westelijke dominantie

Het fenomeen dominantie zou gaan verdwijnen. De enige onbeantwoorde vraag is hoe lang het zou duren voordat de mensen zich konden aanpassen aan het nieuwe wereldwijde veld. In welke volgorde zouden de veranderingen zich manifesteren terwijl we de Universele (en Negende) Onderwereld benaderen met haar uaxaclahunkin ritme?

Het einde van de Westelijke dominantie werd duidelijk toen de Chinese president Hun Jintao het Witte Huis bezocht en beide heren elkaar op gelijke voet ontmoetten. Ondanks het feit dat de Amerikaanse economie nog steeds veel groter is (op papier) dan de Chinese, weet iedereen in welke richting de relatie tussen consument Amerika en producent China verschuift.

Uiteindelijk weegt de vrijbrief om geld te printen niet op tegen het produceren van goederen. Veel mensen nemen deze veranderde relatie voor lief maar het is toch belangrijk hier op te wijzen omdat het lang geleden al was voorspeld door de Mayakalender. De balans tussen het Oosten en Westen wordt duidelijk en is onderdeel van het kosmische plan om de planeet uit te balanceren voor het begin van de Negende en hoogste golf van de Mayakalender.

Iets groots is gaande

Het einde van dominantie tijdens de Zevende dag van de Galactische Onderwereld zou ook nieuwe democratische bewegingen en protesten tegen dictators voortbrengen. Is het dan niet logisch dat deze zouden beginnen in Tunesië, een land wat precies op de lijn tussen Oost en West ligt, een lijn waarop de dominantie tevens voor het eerst verankerd is?

Barbara Hand Clow zei een half jaar geleden dat ze verwachtte dat deze lijn ineen zou vallen terwijl de Zevende dag van de Galactische Onderwereld begon. De zwakste schakel van een ketting is gebroken en het is heel natuurlijk dat het zich afspeelt in de Maghreb.

Zoals we weten heeft de democratische beweging zich verspreid naar Egypte waar het regime van Hosni Mubarak hoe dan ook wordt beëindigd. Diverse andere Arabische landen zoals Libanon, Algerije, Jordanië en Jemen maken eenzelfde proces door. Alhoewel de Westerse media neerbuigend doen over de ontwikkelingen en doen alsof er niets nieuws onder de zon is, is er in het licht van de Mayakalender iets heel groots gaande.

De Arabische volken willen een eind aan dominantie maken en roepen om democratie. In de Galactische Onderwereld is dominantie niet langer van belang en dit wordt steeds duidelijker terwijl we de hogere frequentie van de Negende golf binnengaan.

Onvoorwaardelijke overgave

In soera 82:17-19 uit de Koran is het volgende te lezen: “Hoe weet je wanneer de dag des oordeels aanbreekt? Opnieuw, hoe weet je wanneer de dag des oordeels aanbreekt? Dit is de dag waarop geen enkele ziel meer de macht heeft over een andere ziel.

De profetieën in de Koran en mogelijke interpretaties spelen een grote rol in de gehele moslimwereld. Bovenstaande citaat geeft aan dat de Islam niet dominant is. De ware Islam gaat over onvoorwaardelijke overgave. Ten tijde van de einddatum, de dag des oordeels, impliceert deze overgave het einde van dominantie van de ene ziel over de andere. We naderen dit moment snel en dit uit zich in de democratische bewegingen in de moslimwereld.

Hopi voorspellingen

Hopi broeder Hohongwitutiwa heeft het volgende gezegd: “I’tupkom nihqe i’siwata mijn broeders en zusters, ik ben geadopteerde Hopi. Mijn vader was een priester van de hogere religieuze orde. Ik geef nog altijd kennis door aan al onze broeders en zusters. Aan het einde van deze zuiveringsperiode zal onze Moeder Aarde ascenderen naar het hoogste punt van ons zonnestelsel als de nieuwe Ochtend Ster, waar er geen scheidingen zullen bestaan, waar we allen in vrede en harmonie samenleven met onze Schepper, als Eén.”

“Om dit verheerlijkte leven te bereiken dienen we onze Moeder Aarde volledig te waarderen als een groots levend wezen, waaruit onze levens aan ons worden gegeven, samen met al het andere dat we bezitten. De Aarde is ons Land en ons Leven en we leven in dankbaarheid voor Haar. We begrijpen dat het hart of de kern van de Aarde staat voor dat grootse leven en die grootse kracht.”

“De Hopi voorspelingen en de cycli van de Mayakalender zijn het erover eens dat we ons in een grote verandering bevinden. Die verandering vindt voor ons plaats in de natuur en behelst de geboorte van het Ei van onze Moeder Aarde, de ware reden voor de veranderingen die we zien en die de Pahána mensen gebruiken voor hun global warming campagne. Wanneer de eieren van elke wereld van ons systeem uitkomen, bewegen ze allen dichter naar de Zon, waardoor nieuwe soorten evolueren. Voor ons is dit de laatste trede van de evolutionaire ladder naar wat we de Vijfde Wereld noemen en wat anderen Ascentie, paradijs of hemel noemen. Wij zijn in de veronderstelling dat alleen zij die sterk genoeg zijn om alle verleidingen die komen te doorstaan, leven met liefde en in dienst staan van anderen en de Aarde, de wonderlijke Aarde zullen erven die onze Moeder wordt wanneer ze het meest heldere juweel aan de hemel is.”

Geboorte van de Nieuwe Aarde

We hebben dus zelf een hele belangrijke rol in de geboorte van een nieuwe wereld en het raamwerk dat tot onze beschikking staat om dit te manifesteren. Zie de onrust in de Arabische wereld dus als het begin van de overgave aan alles en het einde van dominantie van één ziel over de andere.

Wanneer de onrust zich verspreidt naar Mashrek (Arabische wereld ten oosten van Suez), heeft dit als consequentie dat de olieprijzen zullen stijgen. Hierdoor verslechtert de economische situatie in landen die al enorme schulden hebben, waaronder veel lidstaten van de Europese Unie. Protesten tegen de economische dominantie breiden zich dan waarschijnlijk uit naar andere gebieden en wordt duidelijk dat de economische problemen niet kunnen worden opgelost vanuit het huidige systeem.

Dit zal resulteren in meer pogingen om over te stappen op andere vormen van energie dan olie. De geboorte van de nieuwe wereld zal dus erg pijnlijk zijn voor zij die het bestaan van een kosmisch plan ontkennen.

De hoge frequentie van de Negende golf maakt het erg moeilijk voor mensen om zich ergens aan vast te houden, juist omdat het voor ons ontwikkeld lijkt te zijn om te leren loslaten.

Desalniettemin lijkt het erop dat de recente ontwikkelingen ons richting de geboorte van een nieuwe wereld van liefde en eenheid leiden waar zielen elkaar respecteren.

Om deze nieuwe wereld binnen te gaan dienen we volledig verantwoordelijk te zijn voor de wereld die we creëren. Een wereld die we creëren vanuit totale overgave aan het Al.

Bron: Calleman.com

Verwant artikel: Het aanbreken van de Golf van Eenheid (+interview)

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later