Lady Quan Yin – De Verschuiving van de Kern van de Aarde – 24 September 2015 / Natalie Glasson

0
Luister naar dit Artikel

Op de Aarde, wanneer in het bestaan van de menselijke vorm, zijn er bepaalde kwaliteiten welke vereist zijn om onophoudelijk aanwezig te zijn binnenin jullie wezen om het welzijn en het geluk van jullie werkelijkheid te ondersteunen, de grootste van deze kwaliteiten is het vertrouwen in de Schepper. Jullie bestaan binnenin een werkelijkheid welke voor jullie uitdagend is om te vatten en te begrijpen, heel veel dingen doen zich voor binnenin het Universum van de Schepper en op de Aarde zonder jullie beïnvloeding, invoer of begrip. Het schijnt alsof er een onophoudelijke bijna automatische energie is welke verzekert dat alles doorgaat te bestaan, groeien en te stromen, zowel binnenin jullie fysieke lichaam als op de Aarde en binnenin het Universum van de Schepper. Jullie kunnen dit zeer gemakkelijk in jullie fysieke lichaam herkennen, welke doorgaat te leven, adem te halen, te denken en te bewegen,en het schijnt automatisch en zonder wat voor grote inbreng van jullie dan ook. Of jullie het je nu wel of niet realiseren, als een ziel en spirit vertrouwen jullie je fysieke lichaam om door te gaan te bestaan totdat het niet langer meer verlangd wordt. Ja soms wordt het fysieke lichaam gehinderd door een aandoening, een verwonding of ziekte en toch werd dit niet door het fysieke lichaam gecreëerd, eerder door jullie geest/verstand en emoties welke pijnlijke herinneringen of overtuigingen vasthouden welke het fysieke lichaam aanvallen en diens natuurlijke ritme en harmonie belemmeren. Echter daar is een ononderbroken natuur jegens jullie fysieke lichaam waar jullie in geloven, en dit is hetzelfde voor het universum van de Schepper.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Alhoewel jullie niet volledig de werkingen en het doel van de Aarde en de innerlijke vlakken kunnen begrijpen, is er een wetendheid binnenin jullie van vertrouwen welke her/erkend dat als wij allemaal door energetische verschuivingen heen gaan, harmonie en evenwichtigheid gehandhaafd zullen worden en alles veilig zal zijn en dat er voor alles gezorgd wordt. Dit is een diepgaande krachtige energie binnenin jullie wat vereist is om verbeterd en bekrachtigd te worden in deze tijd van Ascentie. Angst is het tegengestelde van de energie van vertrouwen, gecreëerd vanuit een gebrek van begrip en een gehechtheid aan onzekerheid. Dit wordt geboren vanuit de illusie dat je over alles moet weten, met het oog op het feit om door te gaan soepel te werken. Je kunt nooit begrijpen hoe het evenwicht binnenin het Universum van de Schepper gehandhaafd wordt, hoe de Aarde de passende energie opwaarderingen ontvangt en hoe jullie lichaam doorgaat dag na dag te leven. Zelfs zonder jullie begrip gaan deze dingen door met zich voor te doen. Op heel veel manieren is er een noodzaak om te onthechten, realiserend dat of je nu wel of niet aanwezig bent alles binnenin het universum van de Schepper doorgaat en nochtans heb je de kracht om energieën in te prenten, te activeren en uit te breiden om de ervaringen voor jullie zelf en iedereen te verbeteren. De enige manier om de energieën van de Schepper te verbeteren is om eerst jullie vertrouwen in de Schepper te verbeteren om voor alles zorg te dragen.

“Lady Quan Yin en het liefdevolle Universum van de Schepper, ik nodig jullie uit om de natuurlijke aanwezigheid van vertrouwen binnenin mijn wezen en ziel te bekrachtigen. Ik vertrouw op mezelf, mijn bekwaamheden en het welzijn van mijn werkelijkheid, ik vertrouw op de Schepper dat alles geschikt en perfect is op de Aarde en de innerlijke vlakken. Bekrachtig alstublieft mijn vertrouwen.

Zelfs wanneer angst en onzekerheden van binnenuit mij naar boven komen en situaties op de Aarde mij aanmoedigen niet te geloven in de aanwezigheid van de al liefhebbende Schepper, nodig ik mijn innerlijke vertrouwen uit in de perfectie van alle dingen om verbeterd, bekrachtigd en gestimuleerd te worden. Ondersteun mij alstublieft met gemakkelijke genezing, het loslaten van alle angsten en onzekerheden zodat de vibratie van vertrouwen in de Schepper levendig kan pulseren doorheen mijn volledige wezen en geprojecteerd wordt in/naar mijn ervaringen en werkelijkheid. Ik sta deze genezing toe plaats te vinden met vertrouwen en geloof in mijn hart, dank U wel.”

Neem een moment om je lichaam en de genezende energie te observeren welke je wezen binnen stroomt. Plaats je handen op je hartchakra om de aanwezigheid van vertrouwen te voelen groeien, verbeeld je dat het een magische energie heeft dat door je gehele lichaam en aura heen stroomt, je wezen bekrachtigend, reinigend en harmoniserend met de Schepper.

Ik, Lady Quan Yin, wilde jullie herinneren aan jullie natuurlijke vibratie van vertrouwen om jullie aan te moedigen jullie volledige wezen aan de Schepper over te geven. Wanneer vertrouwen her/erkend en geïntensiveerd wordt is het veel gemakkelijker om je over te geven, of met andere woorden om jezelf met de Schepper te verenigen. De overgave is om alle obstakels en grenzen los te laten waar jij je aan vasthoudt, hetgeen jouw eenheid met de Schepper mag belemmeren, om jezelf in vrijheid te stellen om vollediger met de Schepper te harmoniseren. Dit op zichzelf is een genezend en diep ontwakend proces. Het is om jezelf voor de Schepper te ontbloten en te onthechten van wat voor objecten, ideeën, concepten, tekorten of vroegere ervaringen dan ook. Je hoeft hen niet fysiek terzijde te werpen, het is een energetische overgave wat jou toestaat om de reflectie van de Schepper binnenin jezelf te zien. De Schepper kan altijd de waarheid van jouw wezen zien, hoewel er een noodzaak voor jou is om de waarheid van de Schepper te her/erkennen binnenin jouw wezen wat plaats kan vinden door energetische overgave.

Nu is de tijd voor overgave aan de Schepper aangezien grote stralen van Licht vanuit de kern van de Schepper hun aarding in jullie wezen, de kern van de Aarde en de mensheid intensiveren en pieken. De energie van de Godin, ondersteund door het Kristallijne Bewustzijn en Licht, werd gedurende een paar maanden verankerd, nu komt het tot een hoogtepunt en de echte energie en bewustzijn, hetgeen vereist is om binnenin jullie, de Aarde en de mensheid ingeprent en geactiveerd te worden, is aanwezig.

Wanneer een energie van de Schepper verankert, stuurt het eerst energieën van reiniging en zuivering ter voorbereiding, dan begint de energie welke nodig is eindelijk te stromen, nadat jullie je bewust of onbewust uitgelijnd hebben met de energie, is de kern en de heilige waarheid van de energie in staat te verankeren. Nu is de tijd dat de kern en heilige waarheid van de energie waar jullie bewust of onbewust mee gewerkt hebben, gedurende verscheidene maanden, bezig te verankeren. Dit is waarom ik jullie uitnodig om jullie vertrouwen te bekrachtigen en te focussen op de overgave aan de Schepper zodat een genezing plaats kan vinden, wat jullie vertrouwen en vrijheid van angst zal versnellen. De Godin energieën zijn aan het verankeren om een grotere Liefde, voeding van de ziel en verdere creatieve bewuste expressie van de Schepper voort te brengen.

“Lady Quan Yin en het Universum van de Schepper, gedurende deze tijd van hoog Licht en Schepper Bewustzijn, hetgeen een impact heeft op de Aarde en mijn wezen, nodig ik u uit om mij te ondersteunen met het aan de Schepper overgeven van alles dat ik ben. Ik bevrijd mezelf van alle lasten en grenzen, van alle angsten en onzekerheden, aldus ik mezelf toe mag staan mijn energieën met de Schepper te harmoniseren en te verenigen. Ik ben gereed om mijn innerlijke Schepper waarheid toe te staan om van binnenuit mij op te stijgen, om de Schepper binnenin mijn eigen wezen te herkennen terwijl ik de energieën van de Schepper ontmoet en me ermee verbind op een dieper en een meer uitgebreide manier. Ik ben gereed om te genezen en om de energieën van de Godin toe te staan om de kern van mijn wezen en ziel aan te raken, om de allerhoogste Godin vibraties tegelijkertijd van binnenuit mij te activeren. Ik accepteer mezelf als een grotere Liefde, ik accepteer mijn ziel en sta het toe om koesterend/voedend te zijn, ik kies om de creatieve bewuste expressie van de Schepper te accepteren en actief te ervaren. Ik sta een verschuiving toe om plaats te vinden in de kern van mijn wezen, wetend en erop vertrouwend dat deze verschuiving genezend, transformationeel, inspirerend is en perfect begeleid wordt door de Schepper. Dank U wel en zo zij het.”

Als een kern verschuiving binnenin je wezen aan het plaatsvinden is, wordt dit ook gereflecteerd in alle andere gebieden van jullie werkelijkheid en doorheen het gehele Universum van de Schepper. Daarom, dat er binnenin de kern van Moeder Aarde een gelijkaardige verschuiving aan het plaatsvinden is, een climax van energieën waar Moeder Aarde geduldig op gewacht heeft om te ontvangen. Voor Moeder Aarde die de creatie energieën van de Godin vasthoudt, aangezien zij onder andere gevormd werd terwijl zij ondersteund werd door deze energieën, en aanwezig is om de Godin codering te dragen van het universum van de Schepper, is dit een zeer krachtige activering welke haar energieën verhuist om met nieuwe dimensies te verbinden. Het ontsluit heilige wijsheid en informatie vanuit de kern van de Aarde, hetgeen verscheidene jaren mag nemen om gedownload en door de mensheid geaccepteerd te worden. Het is alsof Moeder Aarde aan het inademen is en als zij uitademt zij de Aarde en de mensheid aan het overgieten is met kostbare heilige geschenken voor allen die gereed en bereid zijn om te ontvangen. Moeder Aarde is door dit proces ook vele angsten en onzekerheden aan het ontbinden welke zich in haar bewustzijn en lichaam verzameld hebben, welke eerder door de mensheid verankerd werden. Dit is een prachtig proces voor Moeder Aarde van genezing aangezien het een kans is voor onnodige energieën om ontbonden te worden en dat de waarheid van de Schepper verder ingebed en geactiveerd wordt.

Het is tijd om alle voordelen te ontvangen van alle inspanning en toewijding die jullie op jullie genezing, spirituele evolutie en ascentie geplaatst hebben, aangezien een verschuiving zich voordoet binnenin de kern van jullie wezen en de kern van de Aarde. Een verschuiving welke een schaduw van angst verwijdert en jullie overgiet met zegeningen van de Godin. De Godin Wezens vragen alleen maar dat jullie open, gereed en bereid zijn om te ontvangen, aangezien vanuit de kern van de Schepper, de kern van de Aarde en de kern van jullie wezen, het Godin bewustzijn een hercodering van jullie wezen zal beginnen om jullie met de Schepper uit te lijnen en om verder de Godin energieën toe te staan om door jullie wezen heen uit te zenden. De Godin wezens hebben veel te delen, te verankeren en uit te zenden in de toekomst van onze ascentie, aangezien zij allen beginnen te hercoderen om ver het Tijdperk van Liefde op de Aarde te creëren. Het hercoderen van het Godin Bewustzijn in deze tijd biedt een groter gevoel van spirituele vrijheid, hetgeen ervaren kan worden als uitbreiding, gemak van stromen, de manifestatie van perfectie, de realisatie van zelf of een groter vertrouwen in de vaardigheden.

“Lady Quan Yin en het Universum van de Schepper, ik wens om de verschuiving die zich nu binnenin de Kern van de Aarde voordoet te ondersteunen. Ik stuur mijn genezende energie en ondersteuning naar Moeder Aarde in deze tijd, Ik ben aanwezig om op wat voor manier dan ook dat u voelt passend te zijn te ondersteunen, dus gids mij alstublieft via mijn ziel en intuïtie. Ik ben gereed en open om de zegeningen, het Godin Bewustzijn en de Godin hercodering vanuit de kern van Moeder Aarde te ontvangen om mijn ascentie en de spirituele evolutie van allen te ondersteunen.

Lady Quan Yin en het Universum van de Schepper, ondersteun alstublieft de kern van mijn wezen bij diens activering en verschuiving terwijl ik de verschuivingen reflecteer die zich binnenin Moeder Aarde en mijn eigen wezen voordoen. Ik sta het Godin Bewustzijn en het hercoderen toe vanuit de kern van de Schepper om van binnenuit mijn wezen te activeren om mijn ziel te voeden, de schaduw van angst los te laten, bewuste creatieve expressie aan te moedigen, grotere gemeenschap met Liefde een nieuw gevoel van vrijheid te geven. Ik ben gereed om me over te geven aan de verschuiving die aan het plaatsvinden is op de Aarde en binnenin mijn wezen, ik vertrouw op de Schepper om perfectie in mijn werkelijkheid te manifesteren. Dank U wel.”

Ieder moment is een periode van grote spirituele evolutie, deze zijn ervaringen om te koesteren.

Lady Quan Yin

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/lady-quan-yin-de-verschuiving-van-de.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later