Lady Portia – De Kunst van Ontvangen – 2 Oktober 2015 / Natalie Glasson

0
Luister naar dit Artikel

Verbeeld je binnenin je hart een Violette Vlam van Licht welke gevuld is met alle kleuren van de regenboog en zoveel andere opwindende en glorieuze kleuren. Deze vlam van Licht is levend met energie, Licht en Bewustzijn wat speciaal voor jou wijsheid, bewustzijn, genezing, inspiratie, manifestatie en transformatie vasthoudt waar je op persoonlijk en ziel niveau op gewacht hebt. Deze vlam van Licht werd vanuit je ziel gemanifesteerd, daarom ken je het als een direct en persoonlijk geschenk vanuit de kern van de Schepper, speciaal voor jou afgeleverd om te ervaren. Dit is hetzelfde voor de energieën die je ontvangt en activeert binnenin je wezen en werkelijkheid, ieder moment is een geschenk van de Schepper speciaal voor jou afgeleverd om te ervaren.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Ik wens om jullie uit te nodigen de vlam van Licht binnenin jullie hart chakra te observeren, het is verwelkomend en liefdevol. Het is een geschenk voor jou en wenst dat je een nieuw perspectief in je bewuste besef, geest en mentale lichaam verankert dat de Schepper onophoudelijk geschenken aan jullie aflevert. Dit is niet om te erkennen dat elk moment een zegen is of dat zelfs de meest uitdagende omstandigheden enorme verlichting aan kunnen bieden, in plaats daarvan wens ik, Lady Portia, dat je beseft dat je in direct contact en communicatie bent met de Schepper, je bent de constante ontvanger van de energie en aanwezigheid van de Schepper in jullie werkelijkheid op de Aarde. Je kunt de energie, het bewustzijn, de wijsheid en begeleiding van de Schepper niet tegenhouden te ontvangen, hoewel je het kunt verzuimen het op te merken.

Open jezelf voor het begrip dat je een constante ontvanger van de Schepper bent en herprogrammeer je verstand aldus je het weet, en dit volledig belichaamt en ervaart. Wanneer je accepteert dat je onophoudelijk de Schepper ontvangt, dan ben je vereist om de vibratie of frequentie die je gekozen hebt om te ontvangen en diens beïnvloeding op jouw werkelijkheid te observeren. Jouw frequentie keuze en vibratie wordt vastgesteld door je overtuigingen over jezelf, anderen en het leven. Als deze overtuigingen gefocust zijn op beperking, het weerstaan van je zelfwaarde en het ontkennen van je goddelijkheid, zal de energie die je ontvangt van de Schepper gebruikt worden om een werkelijkheid te bekrachtigen geboren vanuit die overtuigingen. Als je gelooft in je goddelijkheid, zelfwaarde, van jezelf houdt, meedogend bent enzovoorts, dan zal je automatisch de energie die je van de Schepper ontvangt gebruiken om je overtuigingen te bekrachtigen aldus gelijkaardige ervaringen in je werkelijk creërend. Om volledig profijt te hebben van je natuurlijke bestaan als een ontvanger van de Schepper op de Aarde, is er een noodzaak voor je overtuigingen, gedachten en perspectieven om van een hoge vibratie te zijn. Creëer gedachten welke de waarheid en de liefde van de Schepper weerspiegelen en bekrachtig hen met de kracht van Liefde vanuit je hart chakra. Je gedachten die de energie van de Schepper laten reflecteren zullen betekenen dat je volledige wezen op een snelle lichtsnelheid, ook bekend als een hoge en zuivere vibratie harmonieus uitgelijnd met de Schepper, zal resoneren.

Wanneer je mediteert, je focust of nadenkt over Liefde, de Schepper, het Licht of de Goddelijke vibraties, sta jij je volledige wezen toe, specifiek je geestelijke en mentale lichaam, om zich te identificeren met de Schepper, en in waarheid, om vibrationaal uit te lijnen en te resoneren met de Schepper. Wanneer dit gebeurt mag je een staat of ontmoeting van vrede ervaring welke het geestelijke en mentale lichaam inspireert, bekrachtigt en ondersteunt. Met deze staat komen geïnspireerde gedachten van jou, je persoonlijkheid en ziel welke uitgelijnd zijn met tot uitdrukking brengen van de hogere vibratie waar je geestelijke en mentale lichaam op vibreren. Op dit moment reflecteer je de Schepper en sta jij je gedachten toe van een meer zuivere frequentie te zijn. Je gedachten mogen nog steeds van alledaagse kwesties en bezorgde aspecten van je fysieke leven zijn en nochtans zullen zij een nieuwe open en uitbreidende energie hebben wat naar grotere vrijheid en gemeenschap met de Schepper kan leiden. Vanuit deze staat van bestaan ben je in staat om de onophoudelijke energie van de Schepper te ontvangen en het automatisch te projecteren om een liefdevolle Schepper geïnspireerde werkelijkheid voor jezelf te creëren om op de Aarde te ervaren. Je overtuigingen zullen wijzigen en de energie die je van de Schepper ontvangt zal deze nieuwe overtuigingen bekrachtigen en hen voor jou in je werkelijkheid manifesteren om met verrukking tegemoet getreden te worden. Met dit begrip ben je meer dan in staat om de Violette Vlam van het Licht te gebruiken, wat een geschenk is van de Schepper om jouw hoogste potentieel te manifesteren.

De energie binnenin de vlam van Licht is verwant aan een batterij die erop wacht om op te laden wat het ook is dat je wenst, dit is waarom ik het omschrijf als alles vast te houden dat je wenst te ervaren en spiritueel en fysiek te verkrijgen. Ik nodig je uit om tijd te nemen de vlam te verkennen, aangezien dat wat je bewust en onbewust wenst te ervaren voor jou overduidelijk en aanwezig zal zijn om te zien en te begrijpen, jou aanmoedigend om jezelf en de waarheid vollediger te ontdekken. Ik nodig je ook uit om na te denken of de manifestatie van deze wensen een vervulling zullen creëren. Door dat aldus te doen verenig jij je bewustzijn, identiteit en creaties met de hogere aspecten van je ziel en de Schepper, ieder aspecten van jezelf loslatend welke niet langer meer nodig zijn. In dit proces zal je ook de handeling van onthechting herkennen als je uitgenodigd wordt om je, steeds weer opnieuw, van de energieën, de vervulling en zelfs de vibratie van de Schepper te onthechten, totdat jij jezelf aflevert in een ruimte van zuiver en verlicht bewustzijn. De kunst van observatie is de sleutel aangaande deze uitoefening.

Ik, Lady Portia, deel nu deze wijsheid met jullie, aangezien jullie de ascentie voorwaarts leiden en daar al zijn en er een tijd is gekomen wanneer de oude energieën en perspectieven van de Ascentie het vereisen om weg te vallen, het moment waarop dit zich voordoet is aan het opbouwen. Voor jullie om gebalanceerd te blijven, bereid te zijn om de waarheid van de Schepper te accepteren en te her/erkennen en in staat te zijn met het Goddelijke Bewustzijn van de Schepper te verbinden, zal er een noodzaak voor jullie zijn om de energie van de Schepper te ontvangen met de bekwaamheid om toegang te verkrijgen tot het hoogste bewuste besef om gedachten en perspectieven op te laden, welke het Nieuwe Tijdperk van Liefde en het Geavanceerde Ascentie Proces op de Aarde helpen. In de eenvoudigste verklaring is dit waar op gefocust moet worden, waarheidsgetrouw de Schepper ontvangend in elk voortdurend moment en de energie van de Schepper gebruikend om de waarheid in elk voortdurend moment te stimuleren. Jullie hoeven niet noodzakelijkerwijs de waarheid van de Schepper te begrijpen, een eenvoudige intentie is voldoende krachtig.

Ik, Lady Portia, nodig jullie uit om de vlam van Licht te observeren met een nieuw besef, begrijpend hoe deze eenvoudige vlam een krachtig proces van groei en transformatie kan creëren binnenin jullie wezen. Als een voortdurende ontvanger van de Schepper, worden de bouwblokken van Liefde, Vrede en de spirituele evolutie op de Aarde onophoudelijk aan jullie verstrekt. Het is verwant aan het ontvangen van onophoudelijke updates van de Schepper om de transformatie binnenin jullie wezen en de Aarde te ondersteunen. Deze updates geven niet alleen aan jullie de energie om funderingen te creëren, zij delen ook met jullie de mogelijkheden van de ziel in het bestaan in een menselijk lichaam op de Aarde in dit Tijdperk van Ascentie. Verlichting, kennis en wijsheid worden onophoudelijk aan jullie verstrekt, de gereedschappen om jullie ascentie en de ontwaking van anderen te ondersteunen worden ook voortdurend aan jullie verstrekt, en er is eenvoudig voor jullie een noodzaak om jullie zelf nu toe te staan om met gemak en perfectie te ontvangen. De bekwaamheid om te ontvangen wordt ook aan jullie door de Schepper verstrekt, jullie kunnen deze bekwaamheid en alle bekwaamheden uitnodigen aan jullie verstrekt te worden door de Schepper om hen nu in jullie wezen te verankeren.

“Ik ben een ontvanger van de Schepper, ik nodig alles wat de Schepper aan mij verstrekt uit om zich in mijn wezen te aarden en te verankeren om het heilige bewustzijn van mijn ziel te stimuleren dat binnenin mijn geestelijke, mentale lichaam en overtuigingen ingebed is.”

Terwijl de energiegolven van de Schepper, het Universum en de Innerlijke Vlakken je verzoek en intentie intensiveren om te aarden en te verankeren, wordt alles dat je van de Schepper ontvangt immens belangrijk. Herinner je dat de energie van de Schepper is zoals een batterij die gereed is om wat het ook is waar jij je bewust en onbewust op focust op te laden. Dit is een prachtige kans om te focussen op het creëren van een prachtige nieuwe overtuiging en intentie:

“Ik focus me nu op en houd intenties vast welke de waarheid van mijn Liefde reflecteren, en mijn bestaan op de Aarde voeden en ondersteunen.”

Met deze intentie zal je ontdekken dat jij zelf automatisch, met zeer weinig inspanning, intenties en overtuigingen creëert, voedt en vervult. Je zult ook beseffen dat je geen vergissing kunt maken, omdat iedere creatie goddelijk perfect is en je spirituele evolutie ondersteunt.

Jij bent een ontvanger van de energie van de Schepper, je kunt kiezen om deze energie op iedere manier te gebruiken en doet dat al. Er is geen gebrek in jullie werkelijkheid omdat de energie van de Schepper altijd overvloedig aan jullie verstrekt wordt alsof jullie gevoed worden door het Universum van de Schepper.

Niets is buiten je bereik of voorbij je bekwaamheden, alles is beschikbaar voor jou en moedigt je aan om de grenzeloosheid, uitgebreidheid en de verenigde natuur van je wezen te ervaren.

Ik moedig jullie aan om de vlam van Licht binnenin jullie hart chakra uit te breiden om jullie volledige wezen te omringen, laat alles los dat ik met jullie gedeeld heb en ervaar eenvoudig de energie van de vlam, eenvoudig wetend dat je de Schepper in dat moment ontvangt.

Wij zijn één, Ik Ben een constante bron van ondersteuning voor jullie,

Lady Portia

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/lady-portia-de-kunst-van-ontvangen-2.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later