Kometen Honda en Elenin en het hoogtepunt van de Mayakalender

0
Luister naar dit Artikel

Binnenkort worden we in het binnenste zonnestelsel vergezeld door de kometen Honda, Elenin en later ook Levy.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Elenin krijgt tot nu toe de meeste aandacht en wilde geruchten doen de ronde dat het zou gaan om een bruine dwerg, een ruimteschip of dat het hemellichaam aardbevingen zou veroorzaken. De feiten op een rij.

Wanneer Elenin de Aarde het dichtst genaderd is bevinden we ons vlakbij het middelpunt van de zevende dag van de Negende golf (of Universele Onderwereld). Dit zal zijn rond 16-20 oktober 2011. Aangezien de Mayakalender op 28 oktober 2011 afloopt is de komeet, ongeacht haar aard en rol, een verschijnsel in de eindtijden.

De frequentie op Aarde is dusdanig hoog dat veranderingen niet langer als kleinschalig kunnen worden bestempeld. De huidige Negende golf van de Mayakalender leidt onherroepelijk tot eenheidsbewustzijn.

Het epicentrum van de revolutie bevindt zich in Noord-Afrika en Zuid-Europa. Zo rijden Saoedische vrouwen nu bijvoorbeeld in auto’s. De tweede helft van een golfbeweging is altijd het heftigst en zal op 4 juli aanstaande van start gaan. Mogelijk zullen de eisen voor een ware democratie zich dan ook naar de Verenigde Staten verspreiden. Daarbij lijkt een ineenstorting van het monetaire systeem nabij, gezien de hoge schulden van diverse landen. De Universele Onderwereld roept ons op bewoners van het universum te worden en voorbij landsgrenzen te kijken.

Fysieke gevolgen

Af en toe worden hemellichamen uitgelijnd waardoor de evolutie van het kosmische plan met kleine sprongen vooruit gaat. De Kosmische Levensboom, waar de Mayakalender op is gebaseerd, is de stuwende kracht achter alle gebeurtenissen in het universum en we weten dat hemellichamen in het verleden ook een belangrijke rol hebben gespeeld.

Op dit moment is het moelijk om aan te geven wat de fysieke gevolgen zijn van de passage van kometen Honda en Elenin. De data die nu zijn verzameld duiden erop dat beide kometen in termen van omvang en omloopbaan te onbelangrijk zijn om een directe invloed uit te kunnen oefenen op onze planeet. Aan het begin van de vijfde nacht, op 17 augustus 2011, staat komeet Honda op 0,077 AE van de Aarde.

Het doel van de Negende golf is om door eenheidsbewustzijn een andere relatie te bewerkstelligen met de Bron. Je kunt je afvragen hoeveel van de profetieën zich manifesteren in fysieke vorm en hoeveel metaforisch zijn bedoeld. Zo zouden mensen bijvoorbeeld tijdens de drie dagen van duisternis binnen moeten blijven terwijl ze kaarsen branden. Wellicht is dit een metafoor voor het feit dat we volledig transparant worden en eenheidsbewustzijn bereiken door alle donkere delen van onszelf letterlijk te verlichten.


De Negende golf van de Mayakalender met A: de kortste afstand tot komeet Honda, B: komeet Elenin tussen de Aarde en de Zon en C: de korste afstand tot komeet Elenin.

Wereldwijd brein

Een belangrijk doel van de verschuiving van de continenten is de creatie van een wereldwijd brein dat mensen nodig hebben om te kunnen resoneren met het kosmische plan. De scheiding tussen twee continentale blokken correleert met de overgang in de Mayakalender naar de Tweede golf. We weten ook dat sommige golven, zoals de Zevende en de Negende, van start gingen met krachtige aardbevingen, respectievelijk een 9,2 beving in Lissabon in 1755 en een 9,0 beving in Japan in 2011.

Aardeveranderingen blijven ook tijdens de Negende golf noodzakelijk om het eenheidsbewustzijn te bewerkstelligen. Komeet Elenin komt dan eenvoudigweg langs ten tijde van de genoemde veranderingen en de aardbevingen die het resultaat zijn van de afstemming van het wereldwijde brein op het nieuwe eenheidsbewustzijn.

Elenin, Nibiru, HAARP

Dit model is moeilijk te bevatten voor zij die liever een meer mechanische verklaring willen geven voor de aardeveranderingen, zoals bijvoorbeeld Elenin, Nibiru, HAARP of willekeurige gebeurtenissen. Bewijs voor de organische golven van creatie van de Mayakalender is echter ruimschoots voorhanden en de Maya’s noemden hun kalender niet voor niets heilig. Het omschrijft een hoger plan dat nu voltooid wordt. Het is zeker niet aannemelijk dat de Bron 16 miljard jaar aan evolutie verloren zou laten gaan door deze wereld te laten einidigen in rampspoed.

Zij die niet in verbinding staan met het wereldwijde brein van eenheidsbewustzijn weten niet wat ze moeten doen en zoeken uit angst wellicht beschutting in een ondergrondse bunker. Zij die kennis hebben van de Mayakalender en de eindtijden weten exact wat ze moeten doen. We dienen niet langer ons ego maar het kosmische plan om harmonie op Aarde te brengen. Daarom is bewustzijn een zeer belangrijk aspect van de Mayakalender en bewegen we onherroepelijk in de richting van eenheid en licht.

Kachina

De profetische betekenis is een mogelijkheid maar geen wetenschappelijke zekerheid. Wanneer we de kennis van het evolutionaire model van de Mayakalender en de verschillende profetieën nemen dan is het voor de hand liggend dat de kometen Honda en Elenin de transformatie van de oude naar de nieuwe wereld inluiden.

Volgens de Hopi-profetie zal de Kachina stoppen met dansen en haar masker afnemen wanneer de Blauwe ster verschijnt voor de Grote Reiniging. Mogelijk duidt dit op het feit dat de filters (de maskers) verdwijnen en dat we niet langer poppen (Kachina’s) zijn van het plan maar vrij zijn om zelf te creëren.

Leef van moment tot moment en creëer realiteit in overeenstemming met het eenheidsbewustzijn. Een nieuwe wereld van vrede wordt geboren.

Bron: Calleman.com

Verwante artikelen:

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later