Klaus Schwab roept regeringen op om te ‘fuseren’ met de niet-gekozen bedrijfselite

0
Luister naar dit Artikel

Klaus Schwab roept regeringen op om te ‘fuseren’ met de niet-gekozen bedrijfselite Klaus Schwab, voorzitter van het World Economic Forum (WEF), heeft regeringen over de hele wereld opgeroepen om te beginnen met fuseren met de niet-gekozen bedrijfselite om zijn agenda in te luiden om ‘het tijdperk van het kapitalisme’ te beëindigen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Schwab maakte de opmerkingen tijdens een toespraak op de top van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) deze week.

Het evenement is een bijeenkomst van Zuidoost-Aziatische regeringen en hun ‘partnerlanden’.

De oprichter van het WEF betoogt dat regeringen de bondgenoten van zijn globalistische organisatie moeten omarmen en de machtselite van het bedrijfsleven moeten toestaan een begin te maken met het smeden van openbaar beleid.

Tijdens zijn toespraak maakte Schwab van de gelegenheid gebruik om zijn plannen voor de samenvoeging van staats- en bedrijfsmacht te dicteren.

De toespraak van Schwab zorgde er echter voor dat velen zich afvroegen waarom het hoofd van een niet-gouvernementele organisatie, die particuliere bedrijfsbelangen vertegenwoordigt, überhaupt op het evenement aanwezig was.

De ASEAN heeft tien lidstaten en heeft met veel andere landen ‘dialoogpartners’ opgericht.

Het collectief heeft “uitgebreide partnerschappen” met Australië, India en China.

De ASEAN heeft partnerschappen opgezet met organisaties zoals de Verenigde Naties (VN) en gespecialiseerde VN-agentschappen.

De ASEAN-top, die tweejaarlijks wordt gehouden, is het hoogste beleidsorgaan in de ASEAN.

Bij het evenement zijn regeringsleiders of de staatshoofden van de ASEAN-lidstaten aanwezig.

Schwab vertegenwoordigt echter geen enkel land, laat staan een natie in Zuidoost-Azië.

Niettemin verscheen hij op de laatste top in Indonesië en hield hij een toespraak waarin hij zijn agenda dicteerde aan de leiders van soevereine naties.

De 43e ASEAN-top vond plaats van 5 tot 7 september 2023 in Jakarta.

Op de website wordt de top omschreven als “bilaterale ontmoetingen tussen de leiders van de aanwezige landen.”

Schwab, die grote bedrijven vertegenwoordigt, was blijkbaar de enige uitzondering op deze regel.

Zoals de Australische politicus Craig Kelly gisteren tweette: “Waarom houdt Klaus zitting op de huidige ASEAN-top in Indonesië?

“En waarom pleit Klaus ook voor een fusie van staats- en bedrijfsmacht?”

Tijdens zijn toespraak op de top zei Schwab tegen de regeringsleiders dat hij aandringt op wat hij ‘publiek-private samenwerking’ noemt.

Hij vervolgde met te beweren dat we met de versmelting van het bedrijfsleven en de staat een verschuiving zouden zien van ‘het tijdperk van het kapitalisme naar het tijdperk van het talentisme’.

Schwab legt uit dat onder zijn systeem de bedrijfselites beleid zullen opstellen voor soevereine landen om ervoor te zorgen dat innovatie de ‘belangrijkste concurrentiefactor’ wordt.

Hij had al verklaard dat zijn plannen voor het samenvoegen van bedrijven en staten zullen betekenen dat “overheden nog steeds richting geven, maar het bedrijfsleven de innovatieve kracht.”

BEKIJK VIDEO:

Schwab hield ook een belangrijke toespraak op de ASEAN-top van 2022.

Net als dit jaar rezen er toen vragen over waarom een niet-gekozen leider van het WEF beleid dicteert aan democratisch gekozen functionarissen.

Onmiddellijk na de ASEAN-top van 2022 sprak Schwab opnieuw samen met overheidsfunctionarissen op de aan de G20 gekoppelde Business 20 Summit (B20) op Bali, zoals Slay News vorig jaar meldde.

Tijdens zijn B20-toespraak vertelde Schwab de wereldleiders die de G20-top van 2022 bijwoonden over wat ze konden verwachten als hij zijn ‘Great Reset’-agenda inluidde.

Schwab pochte tegenover de wereldleiders die bijeenkwamen voor de top dat “de wereld er anders uit zal zien” nadat zijn “Great Reset”-agenda is ingeluid.

Hij noemde de voltooiing van zijn plannen een ‘transitie’ die de wereld ‘doorgemaakt zal hebben’.

“Waar we mee te maken hebben is een diepgaande systemische en structurele herstructurering van onze wereld”, zei de Duitse econoom Schwab.

“Dit zal enige tijd duren en de wereld zal er anders uitzien nadat we dit transitieproces hebben doorlopen.”

Tijdens een eerder interview met India Today besprak Schwab wie de leiding zou nemen over zijn dystopische Vierde Industriële Revolutie.

Klaus Schwab zei dat hij geloofde dat het een systeem van stakeholderkapitalisme zou zijn.

“Ik geloof dat het staatskapitalisme de korte termijn is”, zei hij.

“Op de korte termijn biedt het bepaalde voordelen omdat je op een geconcentreerde manier heel wat middelen kunt mobiliseren om een specifiek doel te bereiken.

“Maar ik geloof dat de toekomst niet het staatskapitalisme of het aandeelhouderskapitalisme is; de toekomst is wat ik het stakeholderkapitalisme noem, dat wordt gecombineerd met de sociale verantwoordelijkheid.”

Schwabs systeem van stakeholderkapitalisme is er een waarin bedrijven waardecreatie op de lange termijn nastreven in plaats van kortetermijnwinsten en waarbij overheden met hen samenwerken.

Met andere woorden: de niet-gekozen leiders van bedrijven met winstoogmerk hebben de leiding over de samenleving.

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later