woensdag, september 28

Jullie Hogere Zelven – De Versmelting met Jullie Hogere Zelven

0
Luister naar dit Artikel

*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Lieve lezers van Denk Met Je Hart,

Zoals we allemaal de laatste tijd via de boodschappen hebben kunnen lezen, is de tijd aangebroken voor de versmelting met het Hogere Zelf. Dit zal voor degenen onder ons, die tot de 1ste golf Lichtwerkers behoren, het eerste aan bod komen.

Ik wil jullie nu laten weten dat ik één van deze eerste golf Lichtwerkers ben, en dat de versmelting bij mij aan het plaatsvinden is. Dit gaat dus niet ongemerkt aan mijn voorbij, en alle andere eerste golfers zullen vermoedelijk enige vermoedens hebben dat dit bij hen ook aan de gang is. Jullie zullen in de dagen en weken die komen gaan opmerken dat de versmelting aan het gebeuren is, en dit zal ’s nachts gebeuren. Jullie kunnen hier gewoon doorheen slapen, maar het kan ook zijn dat je dit duidelijk op kunt merken, en dit is dan op te merken aan de schokjes die je hier en daar in je lichaam voelt. Wanneer dit het geval is, zal in diezelfde nacht je Hogere Zelf volledig versmelten/verankeren met je fysieke lichaam. En dit zal een grote verandering in jullie levens voort gaan brengen.

Blijf alert op de communicatie die niet al te lang daarna met jullie opgestart zal gaan worden. Dit zal gewoon in de vorm komen dat je de stem van je Hogere Zelf in je hoofd hoort opklinken, die een geschikt tijdstip uitzoekt om jou volledig op de hoogte te brengen van wat er gebeurd is en wat er staat te gebeuren. Dit is voor een ieder van jullie anders, en dus uniek. Ga jezelf niet aan anderen afspiegelen want dan zou je het proces onnodig vertragen voor jezelf en je Hogere Zelf.

Er zal een weg gevonden moeten worden om samen in harmonie in één lichaam te leven. Daarvoor is een gedegen onderling overleg nodig. Wij raden jullie dan ook aan om op te gaan schrijven, voor jullie zelf, over wat er met elkaar is afgesproken zodat dit nog beter bij je kan integreren. Dit met het oog op het feit dat de informatie die er op jullie af gaat komen enorm veel zal zijn. Blijf eerlijk richting je Hogere Zelf, en begrijp dat een tijd van diepgaande innerlijke reflectie is aangebroken over de aangenomen waarden en normen, en de zelf gecreëerde waarden en normen. Er zullen velen gaan ‘sneuvelen’, omdat de situatie die nu ontstaat helemaal gloednieuw is. Zowel voor jullie als voor jullie Hogere Zelf.

Wij raden jullie dan ook ten zeerste aan om elkaar respijt te geven aangaande vele zaken waar jullie beide tegenaan zullen gaan lopen. Een open geest moet te allen tijde gehandhaafd blijven, respect en begrip jegens elkaar.

Wij zijn ons bewust dat er een afstandelijke houding bestaat tussen hoe jullie kijken naar De Hogere Rijken met jullie Zelf, hier in de Derde Dimensie. Wij hebben jullie altijd verteld dat wij niet meer of minder zijn dan jullie, en dus gelijkwaardig aan elkaar zijn. Wij raden jullie ten zeerste aan om deze houding bij jullie zelf te integreren. Schuif jezelf niet terzijde, veeg jezelf niet onder de mat, jij/jullie, de Lichtwerkers zijn net zozeer de Opgevaren Meesters als wij dat zijn. Het is slechts dat jullie leven onder de sluier van vergeetachtigheid en jullie hele leven lang naar ons opgekeken hebben. Wij zouden graag zien dat jullie deze indoctrinatie achterwege gaan laten. Want ook dit zal jullie in de weg staan bij het versmelten en samenleven met jullie Hogere Zelven in jullie fysieke lichaam.

Wij wensen jullie een soepele versmelting met jullie Hogere Zelven, en sta open voor iedere suggestie van jullie Hogere Zelven die aan jullie voorgelegd wordt. Ga je in de weerstand dan zal dit de versmelting grote schade toe brengen, welke slechts moeilijk weer hersteld zal kunnen worden. Blijf een open geest te allen tijde handhaven en blijf een dialoog voeren, hoezeer dat wat je op dat moment ook tegen de borst stuit je uit je evenwicht weet te halen.

In Liefde en tot ziens, wij kijken uit naar onze eerste communicatie met jullie onze geïncarneerde op de Aarde.

Jullie Hogere Zelven

****

Cobie: Zoals jullie konden zien werd het bovenstaande aan mij gedicteerd terwijl ik begonnen was vanuit de ik-vorm met jullie te praten. De versmelting met mijn Hogere Zelf is nu goed onderweg, de communicatie is op gang gekomen, en vandaar ook dat ik jullie wil laten weten, dat juist hierdoor ik dit weekeinde geen vertalingen zal gaan leveren, omdat wij dus zogezegd ons pad aan het verkennen zijn. Het is zaak dat dit met enige rust kan gaan plaatsvinden. Een rust die ik jullie ook aan wil raden als het voor jullie duidelijk geworden is dat jullie fysiek versmolten zijn met het Hogere Zelf en de communicatie opgestart is.

Er zal inderdaad ongelooflijk veel voor jullie gaan veranderen, en ik vraag jullie nu dan ook, om dit bericht, deze boodschap, zoveel als jullie kunnen te gaan verspreiden over het internet, en aan diegenen gaan sturen waarvan jullie weten dat zij zeer veel baat zullen hebben van bovenstaande boodschap.

Het zal wennen zijn, en ik sluit mij bij alle Hogere Zelven aan, dat een open geest gehandhaafd moet blijven. Trek jezelf niet terug, en ben oprecht en eerlijk tegen jezelf alsook tegen je Hogere Zelf, hoezeer het je ook tegen de borst mag stuiten. Schaamte of schuldgevoel zijn niet aan de orde. Zet je daar overheen. Deze versmelting zal jullie gaan brengen waar jullie voor gebeden en waar jullie op gehoopt hebben.

Ik wens jullie veel sterkte en een voorspoedige versmelting in de aankomende tijd.

In Liefde,

Cobie

Geplaatst: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/jullie-hogere-zelven-de-versmelting-met.html

 

Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster