Jeshua – “Verbonden Blijven” – Oktober 2015 / Judith Coates

0
Luister naar dit Artikel

Geliefde,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Laat ons nu spreken over hoe verbonden te blijven aan de Waarheid van je Wezen. Ik weet dat ongeacht hoe goedbedoeld je mag zijn en hoe vreedzaam het aan zal voelen wanneer je verbonden bent, de wereld je vaak aan zal vallen met vragen en mogelijke aspecten van vrees. Dan raakt het verstand zeer druk proberend om zich te verdedigen tegen de waargenomen gevaren en bezorgdheden.

De taak van het verstand is om alle stukje te nemen en hen van onder naar boven, van links naar recht, van voor naar achter en ondersteboven te onderzoeken. Nadat je dat gedaan hebt, voel jij jezelf een beetje ondersteboven, en ga je in rondjes met je gedachten. Dan kom je terug, nadat je echt, echt moe raakt, en spreekt het hart tegen jou over dat wat je vanaf het begin geweten hebt: stop, haal adem, heb lief.

Als jij je deze vijf woorden zult herinneren – stop, haal adem, heb lief – is dat het geheim. Maar het verstand zegt, “Oh, dat is te gemakkelijk. Ik wil iets dat echt buitengewoon en zeer gecompliceerd is. Ik wil meer weten.” Dus dan raakt het verstand zeer druk, en na een poosje zegt het lichaam, “Stop reeds; ik ben moe.” En je stopt en je haalt adem en je hebt lief.

Je komt nu, geliefde, in een tijd – je bent er al mee aan het werk – in een tijd wanneer alles aan het veranderen is dat je ooit over jezelf en over anderen en over de wereld geloofd hebt. Je hebt dat gevoeld. Je hebt gelezen, je hebt op jullie nieuws media gezien, je hebt met de conversaties met vrienden gezien dat er heel veel is dat aan het verschuiven en aan het veranderen is, en dat er nog steeds heel veel is dat je graag zou willen zien veranderen.

Je bent in het midden van een grote revolutie, en het is niet een externe revolutie met de broeders en zusters. Het is een revolutie binnenin jezelf, een ommekeer; niet langer meer buiten jezelf kijkend, maar ertoe komend om binnenin te kijken. Dit is een tijd welke werkelijk alles gaat testen dat je over jezelf en over de wereld en over anderen geloofd hebt.

Je kijkt naar je nieuws media, en je vraagt je af, “Hoe kan dit gebeuren? Dwars over de wereld en zelfs in mijn buurt, hoe kan dit gebeuren? Hoe kunnen mensen zo afgescheiden van anderen zijn dat zij kunnen vechten en proberen de broeders, de zusters te vernietigen? Hoe kunnen mensen zo in afscheiding zijn dat zij voelen dat zij alles met de viervoeters kunnen doen en kunnen voelen dat het er niet toe doet? Hoe kunnen mensen voelen dat zij de macht hebben om nooit geraakt te worden door dat wat zij naar buiten het universum insturen?”

Weet dat wat het ook is dat je uitstuurt, het al door je heen gekomen is en je zelfs raakt voordat je het uitstuurt, en het zal terugkomen, en je zult ermee omgaan wanneer het terugkomt. Echter, je hebt de eerste golf ervan gehad toen je dacht om het naar iemand uit te sturen – het oordeel, het gevoel, hoe vluchtig het ook mag zijn, van haat, van het oordelen van iemand anders en te zeggen, “Ik zou zo niet kunnen zijn. Ik zie niet hoe zij zoals dat kunnen zijn,” en de veroordeling te maken, “Ik wil hen niet in mijn wereld.”

Iedere keer dat je een gevoel of een gedachte hebt die zoals dat naar boven komt, is het al binnenin jou en beïnvloedt je. Dit is iets waar je echt naar wilt gaan kijken, omdat deze tijden veranderende tijden zijn. Deze tijden zijn belangrijke tijden. Deze tijden maken een grote verandering in het collectieve bewustzijn van allen die op het aangezicht van onze heilige Moeder, de Aarde, lopen.

Bovendien, zijn deze tijden opwindend, omdat er veel verschuivingen en veranderingen gebeuren. Jullie hebben gebeden; levensspannen hebben jullie gebeden voor de Hemel op Aarde, voor anderen om te ontwaken en vriendelijker voor elkaar te zijn. Dus zeg ik tegen jullie, als jullie zo’n soort van uitkomst gaan hebben, moet er iets veranderen.

En dat iets is aan het veranderen. Dat is het goede nieuws. Dat is het goede nieuws dat ik jullie tweeduizend jaren geleden kwam vertellen: dat jullie nooit alleen zijn, dat jullie altijd met mij in de Liefde van de Vader/Moeder verbonden zijn. Jullie zijn altijd verbonden met mijn moeder, die jullie aanbeden en die jullie bemind hebben, en nog steeds een liefhebbende plaats voor haar in jullie hart hebben, en zij voor jullie. Jullie zijn verbonden met alle heiligen, alle wijzen doorheen de eeuwen.

Waarom denk je dat je zo geïnteresseerd bent met het lezen van wat zij te zeggen hebben? Je hebt met hen gewandeld. Je wandelt weer met hen als je hun schrijfsels leest. Zij komen levend naar je toe. “Wel, ja, maar ik verbeeld me dat gewoon op de één of andere manier, Jeshua: het kan niet waar zijn.”

Het is waar; hoor mij goed. Jullie meten de tijd op een lineaire manier, maar in waarheid, is tijd altijd Nu. Dat wat jij je kunt herinneren en denken zou een lange tijd geleden geweest kunnen zijn, als je het terug kunt trekken in je geheugen of in je huidige geest, is het precies hier nu bij je.

Deze zijn tijden die jullie waarlijk uit zullen strekken, omdat jullie gezegd hebben dat jullie in/naar een nieuwe manier van zijn/bestaan willen verhuizen, een nieuwe manier welke liefdevol is, een nieuwe manier welke creatief is, een nieuwe manier welke waarlijk begrijpt wat er vanuit een hoger perspectief gebeurt. Dat is waarom jullie jullie boeken bestuderen. Dat is waarom jullie uiteenlopende cursussen nemen en jullie anderen ontmoeten. Jullie vinden steeds meer anderen die vragen stellen, meer en meer anderen die geloven dat er iets meer moet zijn dan wat aan jullie geleerd werd, iets meer dan wat jullie religieuze/filosofische ordes tegen jullie gezegd hebben dat de waarheid van jullie wezen was.

Nu gaan jullie naar het koninkrijk binnenin. Jullie hebben genoeg levenspannen en genoeg tijd in dit leven doorgebracht met het dienen van het koninkrijk dat buiten jullie is, het koninkrijk van de wereld en het koninkrijk van de geest zal allerlei soorten van vragen naar boven brengen waar jullie mee kunnen spelen. Maar denk eraan, jullie zijn aan het spelen.

Wanneer het ook maar is dat iets te zwaar voor je wordt, herinner je dat je aan het spelen bent. Je bent creatief. Stop voor een moment en sta het prachtige gelach toe, wanneer je om jezelf lacht. Sta het prachtige gelach toe om naar voren te komen en om te zeggen, “Oh, daar, ik deed het weer. Ik was aan het spelen met alle zwaarte van de wereld, en ik dacht dat ik het op moest lossen.”

Geliefde, daar is een ruimte tussen de gedachten en waar het hart gevoeld en Liefde gevoeld kan worden. Deze tijden roepen om jouw Liefde. Deze tijden roepen om jouw Liefde voor zelf. Het begint daar, en het is niet wat aan jou geleerd werd: dat het egoïstisch is. Je moet Egoïstisch zijn – met een hoofdletter “E”.

Je moet Zelf liefhebben. Je moet begrijpen en zeggen,”Ik ben echt gelukkig/blij met Zelf. Ik houd echt van mezelf,” voordat je van iemand anders kunt houden. Omdat als je niet gelukkig/blij met jezelf bent, ga je niet gelukkig/blij met anderen zijn, en zal je hen oordelen omdat jij jezelf oordeelt.

Deze tijden vragen aan jou om gecentreerd te zijn in het liefhebben van zelf, in het hart levend, de opgewondenheid en de vreugde van het hart kennend en wederom Thuiskomend naar de acceptatie van zelf. Dat is zo belangrijk.

Als jij jezelf zou kunnen zien waarop ik jou zie – en dat kan je – zou je het liefdevolle hart zien. Je zou in jezelf geloven, en je zou weten dat iedere beslissing die je ooit gemaakt hebt een goede beslissing was, omdat het jou naar deze plaats van weten wat wel en wat niet werkt bracht, wat wel en wat niet goed voelt. Als je nooit een andere weg geprobeerd had, zou je niet weten wat er verderop die weg was, zou je?

Je hebt nooit een verkeerde keuze gemaakt. Je hebt beslissingen gemaakt, en zij hebben je begenadigd. Soms vond je het geschenk leuk, en soms deed je dat niet. Je bent rijk vanwege alle keuzes die je gemaakt hebt.

Eén van de meest prachtige manieren om verbonden met het hart te blijven is wat ik je gevraagd heb om gedurende een poosje nu te doen: om iedere ochtend op z’n minst vijf minuten te nemen om de Christus van jou te visualiseren, het liefdevolle zelf van jou; vijf minuten van slechts ademhalen en in jezelf geloven. Ja, ik weet dat je in het begin gaat zeggen,”Wel, Jeshua, ik heb te veel te doen. Ik moet uitdenken wat aan te trekken, en ik moet uitdenken wat ik tegen deze persoon ga zeggen. Ik moet uitvogelen hoe te geraken waar ik verondersteld wordt te gaan voor deze bijeenkomst. En weet je, ik heb mijn huiswerk niet afgemaakt.”

Neem de vijf minuten om gewoon adem te halen. Neem de vijf minuten om gewoon te zitten. Als het verstand druk moet zijn, vind voor jezelf een afbeelding waar je naar kunt kijken. Laat de ogen zacht worden en verlies jezelf in de afbeelding.

Sta jezelf toe om vijf minuten te zitten en te genieten. Als je van muziek houdt, zet een muziekstuk op gedurende vijf minuten. Sta jezelf toe om buiten de wereld te geraken en binnenin je zelf voor vijf minuten iedere ochtend. En terwijl je daar bent, spreek met mij. Terwijl je daar bent, luister, omdat ik je eenvoudigweg zou kunnen antwoorden.

Dit is een tijd wanneer jullie verbonden zullen willen blijven, wanneer jullie met elkaar verbonden zullen willen blijven. Als je door iets heengaat, reik naar anderen uit en zeg, “Ik ben echt in verwarring. Ik ben gekwetst. Ik begrijp niet echt wat er gaande is, en ik weet niet hoe te zijn. Wat zou je met me willen delen?

Deze zijn tijden van opschudding. Dat is omdat jullie een Nieuw Tijdperk op gang brengen, zoals het genoemd wordt, een nieuw bewustzijn, een nieuwe manier van naar alles te kijken, en om dat te doen, moeten jullie de onrust van het oude hebben.

Het is hetzelfde als wanneer je een tuin inplant. Wat doe je eerst? Je spit alle grond om. Je maakt het aldus dat je opnieuw kunt planten. Je plaatst niet de zaden bovenop het onkruid en het gras, maar je spit de grond om. Je maakt een plaats voor de nieuwe zaden om te groeien.

Dat is wat er nu aan het gebeuren is. Alles wordt omgeschud zodat er een nieuwe inplanting kan zijn, en de nieuwe inplanting is aan het gebeuren. De nieuwe scheuten ontkiemen, en jullie zijn degenen die voor de nieuwe scheuten zorgen, het nieuwe bewustzijn van de acceptatie van Liefde.

Het is niet van belang wanneer jij vijf minuten, vijftien of twintig minuten neemt. Blijf verbonden met het Hogere Zelf van jou. Blijf verbonden met de Zelfliefde van jou. En het eerste dat je doet in die vijf minuten is te zeggen, “Ik houd van mezelf,” omdat je beminnelijk bent.

Jij, jij bent beminnelijk, en ik houd van jou. Als je denkt dat niemand anders van je houdt, herinner je dat die ene Yeshua, die ene Jezus, hoe het ook is dat je mij wenst te noemen, met altijddurende Liefde van jou houdt. Het werd gedecreteerd van voordat de tijd begon en zal bestaan voorbij het doel van de tijd. Altijd en eeuwig houd ik van dat wat je bent. Altijd en eeuwig zijn wij in het hart verbonden.

Stop, haal adem, heb Lief.

Zo zij het.

– Jeshua ben Joseph (Jezus)
in expressie via Judith

http://www.oakbridge.org/articles.php

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/jeshua-verbonden-blijven-oktober-2015.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later