Inwendige Uitbreiding – 18 Oktober 2015 / Eliza Ayres

0
Luister naar dit Artikel

Ik ben nogal stil geweest gedurende de laatste paar weken, niet voor wat voor reden dan ook dat ik met succes kan definiëren … slechts een vaag gevoel van niet de gehele tijd helemaal hier te zijn. Ik besef dat wij (“wij” als in Voorlopers, Lichtwerkers, enzovoorts) momenteel een diepgaande periode ondergaan van inner-gratie, integratie van de laatste serie van krachtige energie downloads. Veel van de informatie of het Licht dat ontvangen is vertaalt noodzakelijkerwijs niet goed in onze huidige kennisbasis of begrip, vandaar dat ik of wij niet in staat zijn om tot uitdrukking te brengen hoe wij ons voelen aangaande onze huidige talen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Deze afgelopen week op het werk was ontspannend, hoewel druk. Er was een bewijsbaar gebrek van de gewoonlijke strijd en achterdocht. Ik weet dat ik iedere avond aan het werk geweest ben om Onvoorwaardelijke Liefde, Reiki energieën en het Violette Vuur in deze omgeving te presenteren om de energieën daar toe te staan te verschuiven. Het schijnt een verschil gemaakt te hebben, ten minste voor sommige mensen…

Het is niet onze taak om anderen te veranderen. Het is een individueel proces van ons om onszelf van binnenuit te veranderen. We kunnen dat doen door rustig met de energieën te werken, hen onvoorwaardelijk door onze eigen lichamen heen te dirigeren en de intelligente energie toe te staan om voor zichzelf uit te vinden wat er veranderd kan worden, als het noodzakelijk is. Er is geen noodzaak voor oordeel aan onze zijde.

Wanneer ik als een massage therapeut werk, gebruik ik vaak Reiki energieën (met de toestemming van mijn cliënten) om me bezig te houden met het loslaten van moeilijke emotionele energieën. Reiki, wat in feite gewoon een vorm van Universele Energie is, hetgeen iedereen kan gebruiken, is intelligent en gaat naar dat wat genezen moet worden, wat niet altijd op een niveau is wat wij kunnen zien.

Onze lichamen zijn meer ingewikkeld dan wij ons voor kunnen stellen en veel intelligenter dan dat wij het toekennen. Door onze bewuste instemming, kunnen wij actief ons lichaam genezen, door het gebruik van energieën, alsook de meer “fysieke” middelen van een dieet, oefeningen en rust.

washington-autumn
Cascade Color

Mijn lichaam heeft actief met mij gecommuniceerd over de noodzaak om mijn voedselinname te veranderen, alsook de oefeningen en de rust te verhogen. Ik werd rustig naar diverse boeken en websites geleid, welke mij toestaan om geleidelijk voorbereid te raken op het accepteren van grote/belangrijke veranderingen in mijn levensstijl.

 

En ik ben aan het leren om dankbaar te zijn voor de intuïtieve en aangeboren wijsheid van mijn lichaam, diens wens om mij te beschermen, als de drager of het voertuig van mijn bewustzijn. Ik begin te leren van alles te houden dat Ik Ben en ik zie echt dat verandering van binnenuit moet komen en zelfstandig moet zijn om succesvol te zijn.

Ik zie mezelf ook als zijnde meer bereidwillig om mijn waarheid te verkondigen zoals ik het waarneem, wat een waarheid is die veranderd met de invoer van informatie of licht vanuit de omgeving. Waar eens de waarheid vastgehouden werd onbeweeglijk en onveranderlijk te zijn, zie ik het meer als een proces van openbaring of ontsluiering aangezien we lang gescheiden geweest zijn van de Waarheid van onze Zijnheid, en deze kennis beetje bij consumerend beetje moeten integreren om onszelf niet te overweldigen.

Licht is informatie. De Kosmische stralen die ons zonnesysteem gebombardeerd hebben zijn genadeloos in hun openbaring van de waarheid, van informatie dat ons lang ontkend werd, verborgen werd voor ons, met een wens door sommigen om te controleren en te manipuleren en aan te sturen. Dat voornemen om te controleren is aan het verbrokkelen voorafgaand aan het spervuur, maar niet alle menselijke wezens zijn bereid of inderdaad in staat om de informatie of het Licht te incorporeren, dat gedownload wordt naar al het Leven hier op de planeet en binnenin ons Zonnesysteem. Dit is de rol van de Lichtwerkers, om als transformatoren te werken, zoals elektrische transformatoren … om de energieën in een aanbod omlaag te brengen om hen meer tastbaar voor de massa’s te maken.

Licht kan zeer vernietigend zijn. Informatie kan snel naar overweldiging leiden. Vraag het aan iedere serieuze Lichtwerker die net kolossale downloads ontvangen heeft of zij wel of niet vlot kunnen functioneren na de woeste aanval. De enige oplossing is om te rusten en de intelligentie van het lichaam toe te staan de energieën geleidelijk te assimileren, totdat het bewuste gelijk kan komen en kan beginnen te begrijpen en te bevatten wat gegeven werd. Die kennis zal niet altijd in/naar woorden vertalen, maar kan gedownload worden door creatieve expressie … en overvloedig veel “Aha!” momenten van plotselinge begrijpelijke symbiotische holistische begrippen.

De geconditioneerde massa’s kunnen niet veel begrijpen van wat zo vrijelijk gegeven werd, doch het Licht is aanhoudend en zal uiteindelijk in de meest tegenwerkende van onbewuste geesten penetreren. Zet niet je geliefden onder druk of probeer hen niet te bekeren, aangezien zij met recht tegen zullen werken. Sta het ontwakingsproces toe, als de ziel het überhaupt wenst, om op een natuurlijk tempo te gebeuren, ontworpen voor het betrokken individu. Als het hun keuze is om niet te ontwaken, houd deze keuze in ere aangezien het vanaf een zielniveau komt. Niemand heeft de universele autoriteit om een ander diens keuze te ontkennen zonder een grote hoeveelheid van karma en toekomstige lessen te veroorzaken.

dscn0376
“Cloud Dance”

Diegenen die ons onze vrije-wil keuzes ontkend hebben zullen betalen, met levenservaringen die hen uiteindelijk, ook, zullen leren om de individuele vrijheid in ere te houden. Het is niet onze plaats om te oordelen of te veroordelen omdat de energieën in hun eigen tijd in evenwicht zullen komen.

Wat we moeten doen is om begrip van binnenuit na te streven, van wat innerlijk met ons resoneert en gespiegeld wordt door “anderen” overal om ons heen in de loop van onze dagelijkse levens. Er is geen “ander daarbuiten”, alleen Zelf in diens ontelbare vormen, gecreëerd door bewustzijn dat van binnenuit ons eigen wezen uitstraalt, onze werkelijke multidimensionale Zelf dat deze werkelijkheid ten gunste van ons gecreëerd heeft in samenwerking met de Bron.

Ik zie dat ik in/naar acceptatie kom van de kracht die van binnenuit straalt. Ik begrijp het niet altijd onmiddellijk, maar ik verhuis in/naar acceptatie van diens bestaan. Stap na stap, verhuizen wij in/naar een patroon van zelfliefde en waardering dat niets te maken heeft met narcistisch gedrag zoals gekarakteriseerd door psychologen. Ik persoonlijk heb echt narcistisch gedrag waargenomen komend vanuit individuen die opgesloten zitten, alsook anti-sociaal gedrag en psychotische neigingen. Deze gedragskenmerken bestaan binnenin diegenen die geprobeerd hebben om de mensheid te controleren, met een soort van psychotische, anti-leven energie … hetgeen eenvoudigweg vertaald wordt om een extreem gevoel van afgescheiden van de Bron te zijn. Het is een soort van anti-liefde energie … wat snel in/naar Liefde om kan slaan, wanneer de juiste dosis van begrip en een energetische duw gegeven wordt. Dit moet, echter, van binnenuit het individu komen en niet van buitenaf, aangezien wij leven en bestaan binnenin een Universum van de Vrije-Wil. Elk individu maakt deel uit van de Heelheid van de Schepping, maar totdat zij dat accepteren binnenin hun eigen wezen en hun eigen Hart openen, kan men alleen toekijken en toestaan.

Het neemt grote kracht om een wens terug te houden om de wereld om je heen te veranderen, wanneer je getuige bent van de vreselijke ongerechtigheid dat uitgevaardigd wordt door zwaar gecontroleerde machtige regeringen en individuen. Het neemt ook grote kracht en wijsheid om je eigen verantwoordelijkheid te accepteren met de creatie van een dergelijke wereld, en de verantwoordelijk die binnenin je eigen wezen ligt om eerst bereid te zijn je eigen werkelijkheidsperspectief te veranderen, om je eigen houdingen en gedrag af te stellen richting je medemensen en de rest van het leven … hetgeen je hier op deze prachtige planeet ondersteund.

Het neemt een grote hoeveelheid aan kracht om het idee te accepteren dat je hier als een vrijwilliger kwam om de verandering te zijn die je in de wereld wilt zien … niet als iemand die het door de strot van anderen heen duwt, maar nieuwe informatie presenteert, nieuw Licht, op een manier welke individuen toestaat om hun eigen gedachten te hebben, om in/naar een houding van acceptatie te komen van de noodzaak om van binnenuit te veranderen.

Ik waardeer niet diegenen die wensen mij te kneden in/naar een schepsel om hun dromen te vervullen. Ik wens om met anderen te werken, in een samenwerkende inspanning om verandering te brengen, maar besef dat om dat aldus te doen die verandering ook vereist, echter verandering moet vanuit een plaats van integriteit en kranige waarheid van binnenuit uitstralen.

Ik zie de evenementen van het wereldpodium ontvouwen en zie de energieën achter de schermen aan het werk. Ik kan de misleidingen onderscheiden die gepleegd worden aangaande de ongeletterde massa’s, en aldus presenteer ik wat ik op een manier zie die anderen kunnen beginnen te zien wat ik binnenin gedurende jaren geweten heb. De patronen zijn daar voor iedereen om te zien, maar velen kiezen om het niet te zien omdat de waarheid hun zorgvuldig vervaardigde conditionering en overtuigingen zou verzieken. De enige manier om succesvol deze geloofsystemen af te breken is om eenvoudig vanuit je eigen hart te leven, buiten de conditionering, buiten de sociale kaders. Het neemt “lef” om dit te doen, grote innerlijke kracht en vastberadenheid, alsook een grote vriendelijkheid en acceptatie. Zie de Dalai Lama, Prinses Diana, Martin Luther King Jr., Gandhi en andere Wegwijzers pionierend als jullie helden, als voorbeelden als tot wat elk ontwaakt individu kan doen door de verandering te leven die gewenst wordt door het open Hart van de Mensheid.

De binnenkomende energieën en de beweging van ons Zonnesysteem ondersteunen de komst van het Gouden Tijdperk van de Mensheid. Echter, de veranderingen zullen geleidelijk komen aangezien elk individu zich voor de energieën openstelt in diens eigen timing. Toch, diegenen die de massa’s voorgegaan zijn kunnen nu in de Nieuwe Wereld leven. Doe het met moed, doe het met individuele creativiteit en stijl, doe het met vriendelijkheid en doe het met integriteit. Je bent hier als een vrijwilliger om het ware potentieel van het creatieve genie van de Mensheid tot uitdrukking te brengen, terwijl het geleidelijk verhuist in/naar het ervaren van het verenigde bewustzijn en de uitgebreide niveaus van begrip die stromen met de corresponderende ritmes van het Universum waar wij nu in leven en ons Bestaan hebben.

Namaste.

Eliza

©All Rights Reserved, Elizabeth Ayres Escher, http://www.bluedragonjournal.com Permission is NOT granted to alter this material from its original written format.

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/inwendige-uitbreiding-18-oktober-2015.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later