Infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen nemen in Canada toe voor dubbel en drievoudig gevaccineerde personen, aangezien antilichaamafhankelijke versterking voet tussen de deur krijgt

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Covid-19 is zogenaamd aan het “eindigen”, maar infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen zijn de afgelopen maanden alleen maar toegenomen onder gevaccineerde populaties. De gegevens zijn duidelijk in Canada. Volgens de Canadese regering hebben dubbel en drievoudig gevaccineerde mensen meer kans om besmet te raken, een ernstige ziekte te ervaren, in het ziekenhuis te worden opgenomen of te overlijden aan covid-19. Dit historische medische misdrijf wordt echter onder het tapijt geveegd. De wereld leert leven met vaccinfalen, namelijk antilichaamafhankelijke versterking.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


FDA negeerde bewijs van ADE voor covid-mRNA van Pfizer

Toen de Food and Drug Administration (FDA) Emergency Use Authorization (EUA) verleende voor het covid-19-mRNA van Pfizer, negeerden ze volledig het risico van antilichaamafhankelijke versterking (ADE), hoewel er duidelijk bewijs was dat dit fenomeen zich voordeed na vaccinatie ADE treedt op wanneer virusspecifieke antilichamen de toegang en replicatie van een virus in zoogdiercellen versterken.

De covid-19 mRNA-prik gebruikt lipidenanodeeltjes om de aangeboren immuunrespons te omzeilen. Door de eerste detectielijnen te omzeilen en replicatie van spike-eiwitten in het lichaam te forceren, veroorzaakt de covid-19-mRNA-injectie een onvolledige immuunrespons die niet-neutraliserend is. Deze niet-neutraliserende respons signaleert T-cellen om de kunstmatige infectie aan te pakken, maar de respons is indirect en niet in staat om een ​​volledige celgemedieerde, helper T-cel-1 en 2-respons te genereren, wat resulteert in een zwak B-celgeheugen. Hoewel de niet-neutraliserende antilichamen een soort meetbare immuunrespons geven, is deze op de lange termijn niet duurzaam en soms zelfs niet effectief op de korte termijn.

De niet-neutraliserende, virusspecifieke antilichamen zorgen ervoor dat toekomstige mutaties van het virus gemakkelijk de cel kunnen binnendringen en macrofagen en andere immuuncellen kunnen infecteren. Dit proces veroorzaakt een overreactieve immuunrespons die bij daaropvolgende infectie tot ernstige ziekte leidt. Deze niet-neutraliserende immuunresponsen kunnen worden veroorzaakt door een natuurlijke infectie die bij de eerste blootstelling geen neutraliserende antilichamen overdroeg, of kan het gevolg zijn van slecht ontworpen mRNA-vaccins die de menselijke immuunfunctie systematisch vernietigen.

Toen de FDA bewijs van ADE ontving, veegden ze het terzijde, samen met een lange lijst van bijwerkingen, waaronder de dood. De Pfizer-documenten waren bedoeld om over 75 jaar te worden vrijgegeven, maar een gerechtelijk bevel dwingt de FDA om de bestanden in 2022 vrij te geven. Uit deze documenten blijkt dat de FDA bewijs van ADE negeerde. Er waren 101 gevallen van covid-19 na vaccinatie en 75 van de gevallen waren ernstig, “resulterend in ziekenhuisopname, invaliditeit, levensbedreigende gevolgen of overlijden.” Het bureau wist dat deze vaccins het menselijke immuunsysteem uitputten en ernstige bijwerkingen veroorzaakten. De vaccins werden krachtig onder de bevolking gepusht, hoe dan ook, zoals het agentschap beweerde, “er zijn geen nieuwe veiligheidskwesties aan de orde gesteld.”

De Canadese regering geeft toe dat dubbel en drievoudig gevaccineerden geconfronteerd worden met hogere infectie-, ziekenhuisopname- en sterftecijfers

Door vaccinfalen onder het tapijt te vegen, worden medische gruweldaden in realtime uitgevoerd. De regering van Canada geeft nu gegevens vrij waaruit blijkt dat de dubbel en drievoudig gevaccineerde mensen lijden aan ADE. Statistisch gezien hebben Canadezen nu vier keer meer kans om besmet te raken met een variant van het coronavirus als ze worden gevaccineerd. De drievoudig gevaccineerde mensen hebben meer kans om geïnfecteerd te raken en infecties te verspreiden, en ze hebben ook 1,5 keer meer kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen met covid-19 en twee keer zoveel kans om aan deze infecties te overlijden (in vergelijking met het niet-gevaccineerde cohort).

Volgens de Covid-19 Epidemiology Update van de Canadese regering daalde de effectiviteit van vaccins van 14 februari tot 20 maart in ernstig negatief gebied, waardoor de ziekte toenam, het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen toenam. Als het gaat om besmetting, zijn twee doses nu -328,3% “effectief” en drie doses zijn -208% “effectief”. Twee doses verhogen het aantal ziekenhuisopnames (-41,3% effectief) en dat geldt ook voor drie doses (-19,3% effectief). De sterftecijfers nemen ook toe voor twee doses (-74,4% effectief) en drie doses (-52,3% effectief). Als de trends zich voortzetten, zullen de gegevens voor de vierde (en uiteindelijk de vijfde dosis) verdere verspreiding van infectieziekten, gebrek aan ziekenhuisbedcapaciteit en versnelde sterfte laten zien.

Antilichaamafhankelijke versterking is niet nieuw

In 2016 werd een veelbelovende dengue-vaccinkandidaat getest op Filippijnse kinderen. Omdat het vaccin immuunresponsen opwekte tegen alle vier de serotypes van het denguevirus, dachten wetenschappers dat het duurzame immuniteit bij kinderen zou veroorzaken. Vier kinderen stierven echter na vaccinatie omdat de antilichaamreacties niet-neutraliserend waren en het vermogen van de kinderen om zich aan te passen aan toekomstige dengue-infectie vernietigden.

Tijdens de klinische proeven met SARS- en MERS-vaccins (ook coronavirussen) hadden dieren meer kans op ADE, pathogene priming en versterkte ziekte. Een cytokinestorm was het gevolg, waarbij veel dieren omkwamen. De fase drie klinische proef van Pfizer voor covid-19-mRNA wordt uitgevoerd, deze keer niet op dieren, maar krachtig op mensen. De klinische proeven eindigen in april 2023 en daarbij worden menselijke populaties vernietigd.

Wie wist dat toezicht op de vaccinstatus uiteindelijk zou kunnen worden gebruikt om de kwestie van ADE in de echte wereld onder de aandacht te brengen? Dit roept de vraag op: hoeveel van de oorspronkelijke covid-19-sterfgevallen (pre-covid-19-vaccin) werden veroorzaakt door ADE, coronavirusinterferentie of pathogene priming van de seizoensgriepvaccins? Er zijn aanwijzingen dat het aanbod van griepvaccins ook interferentie met het coronavirus en een verhoogde infectie veroorzaakt. Bewijs toont ook aan dat natuurlijke infectie met influenza A/H3N2 beschermt tegen hoogpathogeen influenza A/H5N1-virus, maar vaccinatie tegen influenza A/H3N2-virus vermindert in feite virusspecifieke CD8+ T-celresponsen en heterosubtypische immuniteit tegen dezelfde pandemische influenza.

Misschien zal de huidige gedwongen vaccinatie en surveillance van menselijke populaties uiteindelijk kijden tot het het ongedaan maken van de destructieve, roofzuchtige vaccinindustrie – een industrie die overheidsinstanties heeft gekaapt, het publiek heeft misleid, het menselijke immuunsysteem heeft vernietigd en nog meer lijden en dood heeft veroorzaakt.

Bronnen:

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later