Homo´s, politieke moord en censuur van de NOS: Het commentaar op nieuws van deze week

0
Luister naar dit Artikel

Mark moet niets hebben van referenda, zeker niet als het gaat over multilaterale overeenkomsten. Nou, Mark, grow up; de burger heeft geen ander middel meer, om ongewenste besluiten door de politieke klasse te veroordelen, te vertragen of te stoppen! Da’s nou democratie!


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


1400.000.000.000.000.000.000.000.000 euro is het bedrag wat Nederlanders als potje, nou zeg maar pot hebben voor hun oude dag. Het is zoveel dat het genoeg is voor iedereen in de komende 50 jaar zonder maar één euro te betalen. Voor de crisis hadden we 700 miljard na de crisis 1400 miljard vreemd als men bedenk dat de pensioenen al jaren onder vuur liggen en de ouderen gekort worden. Deze week is uitgekomen dat het dictatoriale Brussel (EU) ons pensioen wil roven door een wet aan te nemen die het mogelijk maakt het geld naar landen te verhuizen die minder regeltjes hebben, lekker dan 1400 miljard puur Nederlands geld plaatsen in een land die het niet zo nauw neemt met de regels, met andere woorden ons pensioen gaat hoogstwaarschijnlijk verdeelt worden aan arme landen, dag pensioen en laat de ouderen maar stikken.

Geen dag gaat voorbij, of Cameron, of anderen, waarschuwen voor de gruwelijke gevolgen van een Brexit. Kom op, zeg. 55% v/d Britten houdt Europa voor gezien! En misschien is het ook maar beter zo. Het ‘’project’’ Europa vraagt om herbezinning; weg van onzinnige regels, kosten verslindende bureaucratie, regels en nitwitprojecten en te veel duurbetaalde niets-doen-ambtenaren. David probeert met chantage een Brexit te voorkomen, want dat kost banen, economie, pensioen, gezondheidszorg etc. Paniek en dan natuurlijk de moord op Jo Cox, David? Heb je toch zelf gestart! Pathetic, old chap.

En dan heb je zo’n topambtenaar van V&J, die opsplitsing van het departement niet goed vindt. Terwijl juist het scheiden van de rechterlijke macht en de taken van het OM nuttig zou kunnen zijn. Maar ja, als je de slager het eigen vlees laat keuren…..Betere samenwerking zou vlg. Riedstra het voordeel van 1 departement zijn. Wanneer beginnen jullie er dan eens aan, Siebe?

Oeps, pijnlijk. De Boliviaanse regering van Morales heeft woedend gereageerd op Bill Gates aanbod om ze een paar duizend kippen gratis te sturen…Hij weet van niks, die Gates, roept Morales boos; omdat hij gelooft dat we nog leven zoals 500 jaar geleden, in de jungle en zonder idee hoe we voedsel moeten produceren. Gates had recent gemeld, 100.000 kippen aan arme landen te willen schenken om de economie een zetje te geven…24 in zijn optiek armste landen had hij hiervoor geselecteerd (per land ruim 4000 kippen???), zoals Burkina Faso, en jawel, Bolivia. Een excuus wordt geëist. Want Bolivia’s kippenindustrie omvat per jaar ruim 197 miljoen dieren, waarvan 36 miljoen worden geëxporteerd. Sinds Morales aan de macht is, groeide de economie met 30%. Ruim 2,6 miljoen mensen zijn opgeklommen tot de middenklasse, en internationale experts voorzien voor de toekomst nog meer groei. Oeps, foutje, Bill?

Dan heb je dus 44 eredoctoraten binnengehaald, maar of er ook een echte Universiteitstitel bestaat? Verdorie, die vraag zou Erdy wel eens kunnen nekken; want de Turkse grondwet eist, dat het opperhoofd tenminste 4 jaar aan de Uni gestudeerd moet hebben. Critici zien hun kans, want zijn studie-afsluiting in 1981 zou niet aan de criteria voldoen. Sommigen gaan zelfs zover dat ze spreken van een vervalst universitair diploma. Gedoe voorgeprogrammeerd met lange-tenen-Erdy dus. De vroegere hoofdaanklager diende een klacht in om Erdy uit het presidentschap te stoten en hem niet-verkiesbaar te verklaren. Wat natuurlijk niet gebeurt. Maar toch. Pijnlijk is het wel.

De werklosheidscijfers binnen de EU zijn sinds de hoogste piek in 2013 dalende. Maar….22 miljoen werklozen in 2015 – ruim 48% – zijn daarvan langer als 1 jaar zonder baan geregistreerd; 1/3 zelfs al 2 jaar z/werk. Langdurig werklozen zijn – ten opzichte van 2008 – met 50% gestegen. Aldus Bertelsmann-Stiftung. Grootste stijging in Zuid-Europa: Griekenland, Spanje, en ook Kroatië. Hoog zijn de aantallen ook in Slovakije, Portugal, Cyprus en Italië. Ondanks vaak goede opleiding. En dan hebben we’t nog niet over de ‘’stille’’ groep werklozen; buiten de statistiek gevallen, omdat ze b.v. niet meer naar werk zoeken. Langetermijnwerkloosheid is een fenomeen geworden, welk het economisch herstel van Europa bedreigt. Geen perspectief hebben is slecht voor vertrouwen in politiek, economie en maatschappij. Het risico van armoede en sociale uitsluiting stijgt. Vraag en aanbod matchen niet meer; er is gebrek aan om- en bijscholingskansen, vooral in de ergst getroffen landen. Competitiviteit van landen; nieuwe banen scheppen, hervormingen doorvoeren; dat is nodig. Maar met goedkoop, of beter gezegd gratis geld, is het makkelijk voor regeringen, om nog meer schulden te maken, zonder iets te veranderen. ECB doet het voor, OECD vindt het ook prima. Bankensector heeft een gemeenschappelijke garantie voor de inleg en een nieuwe Europese werkloosheidsverzekering is in de maak. Burgers zijn niet meer bereid, om hervormingen te accepteren, die o.a. in Duitsland, de Baltische landen en Ierland wel tot succes hebben geleid. Een EU, waarbij Noord Europa de betaler, en Zuid Europa de steunontvanger wordt, is voor beide partijen onhoudbaar.

De COR van de politie heeft een budget van 1,4 miljoen voor vergaderingen, opleidingen en trainingen. En dure etentjes, feestjes en reizen? Huh? Voorganger Bouman zou grif alles geaccordeerd hebben. Een integriteitsonderzoek moet plaatsvinden. Doet de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. In opdracht van de baas, Akerboom. De slager….je weet wel. Ooit, vroeger, toen ik OR voorzitter was, ging het volgens mij heel anders. Echt andere tijden. Ge wordt ouder, Lena

En ook het MvDefensie wist in 2013 al, dat er iets niet koosjer was m.b.t. catering van de missie in Uruzgan. Een voormalig medewerker van het bedrijf Supreme informeerde het ministerie en bood gedetailleerde informatie aan. Maar het Ministerie kon niks met de info, omdat het niet over een eigen onderdeel, maar een ingehuurd bedrijf ging. Eh, mis ik iets? Defensie betaalde dit bedrijf toch? En nu mauwen dat er meer geld bij moet? Ga maar snijden in de topsalarissen van die floeperds.

Het NL Forensisch Instituut NFI en het MvVJ (van Ardje dus) hebben diverse malen geprobeerd, om de fatale gevolgen van bezuinigingen onder de pet te houden. Moord-/verkrachtingszaken blijven liggen, drugsonderzoek vindt lang niet altijd plaats, en via intimidatie werd de 2e Kamer informatie onthouden of inzage belemmerd. Aldus de OR-voorzitter van het NFI. Niet de eerste of zware beschuldiging. En…de info die het NFI verstrekte aan de kamer over de gevolgen van het bezuinigingsbeleid, werd stelselmatig niet, of verdraaid in Kamerbrieven. Zelden accuraat, die brieven, meldt die man ook nog. Bezem erdoor; Ardje en Mark bakken er niks van!

Onze Zuiderburen kunnen het nog bonter maken; ten eerste is het een van de landen, die het meest hack-gevoelig blijken in de EU, maar in het gevangeniswezen deugt ook niet veel. Omdat er een tekort aan cipiers in Wallonië en Brussel is, krijgen bijna 200 Belgische gevangenen langer verlof. Ze hadden al 2 weken…Justitie meldde dit. Stakingen – vnl. door Franstalige bewaarders (…), die in sommige plaatsen al 50 dagen duren, kunnen een menselijke behandeling niet garanderen. Dus maar op verlof – omdat ook de gesprekken over arbeidsomstandigheden steeds klapten. Een verlenging omdat in een aantal gevangenissen de Franstaligen van de christelijke en socialistische vakbonden zich weigeren, het net gesloten akkoord tussen Vlaamse cipierbonden en Franstalige liberalen te accepteren en dus blijven staken? Te zot! Stop ze in het gevang. Op water en brood.

Het kan kennelijk nog krommer….2011 mocht de belastingdienst uitgaan van 4% fictief rendement op vermogen. Aldus de Hoge Raad. Op zeker moment moet echter het rendements% aangepast worden, als dat in de praktijk niet langer houdbaar blijft….(zoals de laatste jaren het geval is??) Maar nee, men blijft belasting heffen. Op wat er niet is. Dus is een zaak aangespannen door een NL belastingplichtige, die naar Noorwegen verhuisde in 2011 en de heffing aanvocht; als zijnde inbreuk op eigendomsrecht volgens Europa. 30% heft de belastingdienst op het fictieve vermogen. Kassa! In 2014 tekenden boze belastingbetalers bezwaar aan. De HR oordeelt, dat de overheid bij invoering in 2001 mocht uitgaan van een fictief rendement. En ook nog in 2011. Toen was de grondslag misschien nog net acceptabel, maar ondertussen niet meer! De spaarrente is na 2010 alleen maar gedaald, en thans krijg je nog niet eens 1%. Vanaf 1-1-2017 verandert dit; dan stijgt het veronderstelde rendement, waarover belasting wordt geheven, naarmate het vermogen groter is… De 2e Kamer wil, dat belasting wordt betaald op werkelijk behaald rendement. Pinoccio voelt er wel voor, maar zegt dat dit ‘’technisch’’ niet mogelijk is. Kan wel, maar als je niet wilt, is dit een handige leugen!

Meneer Ithurbide, strateeg en hoofdeconoom van Amundi, Europa’s grootste vermogensbeheerder, stelt in het FD, dat Europa vastzit in een situatie van lage groei /lage rentes. Vergrijzing, niet-investeren en hoge schulden drukken de bedrijvigheid. En dat kan nog wel tientallen jaren voortduren. Somberheid troef….Vooral voor spaarders en beleggers dan; want geen zicht op beter rendement. Economie stimulerende maatregelen zetten weinig zoden aan de dijk. Zijn advies? Een gecoördineerd groeibeleid ontwikkelen, want nu houdt alleen de ECB de boel draaiend, is zijn conclusie. Hij kan het misschien wel weten, omdat zijn bedrijf ruim 1000 miljard (jawel, duizend) aan toevertrouwd vermogen beheert/belegt. Hoge staatschulden en economisch impuls gaan niet samen. Structurele hervormingen zijn nodig. Waar heb ik dat eerder – al vele malen – gehoord en gelezen…Landen moeten hun economie op een duurzaam hoger groeipad duwen; begrotingen en belastingsystemen moeten beter afgestemd worden en de scherpe kantjes van hervormingen moeten eraf. Alleen zo kunnen landen sterker profiteren van de Europese interne markt. Daarmee zit hij op 1 lijn met de Franse bankgouverneur De Galhau. Die wilde vorige maand een Financierings- en Investeringsunie via een Europees ministerie van Financiën. Echt? En als Frankrijk niet wil hervormen, de vakbonden oppermachtig blijven en de burgers het verdommen om harder te werken – dan moet zeker nog meer geld in de niet-van-deze-tijd-zijnde-kwakkeleconomie van La Douce France vloeien? In die FI-Unie zitten dan de bankenunie (welja, nog meer spekken), de beoogde geïntegreerde Europese kapitaalmarkt (met zonder de Britten, Denen en nog zo wat uitzonderingslanden?) en het investeringsplan (?) van Juncky. Kom op zeg! Van die smiezelsmouzel-opper-belastingontduiker/EU-boef? Oh ja, ze willen ook de pot van het enorme spaaroverschot! Dat moet nl voor lange termijn investeringen ingezet worden. Einde van te goedkoop Europees krediet; investeren door te participeren is het credo. Ja ja. Belastingen moeten ook veranderen. Toezicht moet beter. Versterkte regelgeving voor financiële instituten die zo gedwongen worden meer ‘’veilige’’ staatsleningen aan te houden…Terwijl de ECB beleggers risicovoller wil laten beleggen? ECB = echt creatief (destructief) bankieren….

Ander plan dan. Het kabinet moet meer investeren in banen voor Noord-Afrika. Juist. Niet in zorg, onderwijs, infrastructuur of andere zaken in NL, nee, in Noord-Afrika. Vanwege de dreiging en veiligheidsrisico’s. Vindt de Adviesraad Internationale Vraagstukken AIV. Vanwege zoals terrorisme, religieus extremisme, drugs- en mensensmokkel, verspreiding van wapens en migratie. De werkgelegenheid in Noord-Afrika, Sahel, West-Afrika en Hoorn van Afrika moet gestimuleerd (Spanje, Portugal en andere landen wachten wel); een meerjarig strategisch plan – vooral voor Sahel- moet komen. Europese grenzen moeten open voor Noord-Afrikaanse landbouw- en industrieproducten & diensten. Georganiseerde opvang in de regio van migranten en transfer naar Europa. Eventueel leger daar inzetten om terrorisme en piraterij te bestrijden en voor grensbewaking. Kost extra geld. Naast verhoging van defensie budget. En wie is de voorzitter van de AIV? Juist. Jaap de Hoop-Scheffer. En laat het duidelijk zijn, vooral Libië kan hulp gebruiken. En niet-militaire bijstand. Olieproductie moet hervat kunnen worden en bevriezing financiële tegoeden opheffen. Tenzij dit de aanhangers van Gaddafi of terroristen spekt…..Ze zijn echt gestoord, die AIV.

Het wil maar niet. De Franse Landbouwminister Le Foll wil regulering van vooral varkens/melksector in de EU. Nu ligt er een ‘’Warschau’’ statement van de Fransiolen, samen met Polen en Duitsland. Kern: steun voor boeren die collectief of individueel hun productie beperken. Want overproductie = slechte prijzen. Geldend EU beleid verbiedt thans wet- en regelgeving m.b.t. marktimpact van productie. Hun idee is een doorbraak, omdat ook de opslag (vrieshuizen of het verpulveren van melk) van overproductie aan vlees en melk niet mag worden gebruikt voor lagere inkoopprijzen voor vlees/zuivelbedrijven. Vooralsnog lijkt het plan ingewikkeld en een dure en onzekere vorm van niet-niet-regulering. Heb je niks aan.

EU landen hoeven aan EU-burgers zonder verblijfrecht geen kinderbijslag te betalen. Oordeelde het Europees Gerechtshof EuGH in een zaak tussen EC en Engeland. Werkloze EU-burgers zouden in principe hierdoor worden gediscrimineerd, maar EU landen mogen hun financiën beschermen, aldus de redenering. EU-burgers mogen in principe 3 maanden in een ander EU land verblijven om werk te zoeken. Geen werk? Dan ook geen uitkering/steun. Er is – aldus het EuGH in de EU-wetgeving geen gemeenschappelijk systeem van sociale zekerheid, maar een van afzonderlijke nationale systemen. En dus is er niks mis mee, als sociale voorzieningen aan werkloze EU-burgers alleen geldend gemaakt kunnen worden bij een rechtmatig verblijf in het ‘’gastland’’. Ziezo. Nederland kan nu niet meer volhouden, dat ze de uitkeringen niet kunnen stopzetten vanwege EU-regels, dus stoppen die miljoenen aan uitdeelgeld! Recht op vrij verkeer binnen Europa betekent namelijk niet automatisch vrije (gratis) toegang tot sociale zekerheidsstelsels ten koste van eigen burgers.

En dan ging Mark ook nog even bij de Paus op de koffie. De Paus als inspirator met zijn boodschap over hoop en verzoening, aldus Mark. Pijpensteel, een schijnheilige, die in eigen huis niet weet op te ruimen en te hervormen, maar Europa en de wereld een les wil lezen? Schijnheiligerd. Gesproken zouden ze hebben over de stroom vluchtelingen naar Europa; waarvan naïeve Mark vindt, dat gezien de minimale hoeveelheid die nog via Turkije binnenkomen, het succes van de kwalijke Turkije-EU deal bewezen is? Vergeet die sukkel even, dat de stromen al lang via Oost Duitsland of via Libië gaan….Maar goed, het mag wat kosten, dat EU-voorzitterschap….Oh ja, de Paus riep op tot samenwerking, uitte zijn zorgen over de migrantenopvang, het creëren van banen en groei en perspectief voor jeugdwerkloosheid. Doe ook zelf eens wat! En Mark, ga eens aan het werk en hou op met lege praatjes en snoepreisjes; er zijn toch werkelijk belangrijker onderwerpen!

Afgelopen week waren er opnieuw massale protesten in Frankrijk. Deze zijn vooral gericht tegen de gehate wet-El Khomri; een hervorming van de arbeidswet waardoor werkenden veel flexibeler zouden worden en eenvoudiger te ontslaan zijn. Deze demonstaties houden al maanden aan en vooral jongeren spelen een belangrijke rol in deze acties. Logisch want het gaat voor een groot deel over hún toekomst..

De vraag blijft telkens waarom onze Nederlandse actualiteitenrubrieken wegblijven uit Parijs. Afgezien van een schaars bericht hier en daar, blijkt de essentie bij ook weer déze demonstratie de NOS-journalisten te ontgaan. Of worden ze moe van de lengte van de aanhoudende protesten..? Zeg het maar. Of is het dat we in Nederland lekker door mogen slapen en niet op ideeën gebracht moeten worden..? Het hele verhaal kan natuurlijk zomaar ineens overslaan naar les Pays Bas… Goed we kijken wel verder naar het EK-voetbal in Frankrijk..

Bron: http://stopdebankiers.eu/homos-politieke-moord-en-censuur-van-de-nos-het-commentaar-op-nieuws-van-deze-week/

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later