Hoe kwamen we op het idee dat veganisme klimaatverandering kan oplossen?

0
Luister naar dit Artikel

Verkeerde wetenschap leidt ons af. Vee is gedenigreerd als een belangrijke oorzaak van broeikasgassen (BKG) en daarom een ​​oorzaak van klimaatverandering. Toen ik dit voor het eerst hoorde als voormalig boer, dacht ik: dat is belachelijk! Hebben koeien meer impact dan fossiele brandstoffen? Echt niet.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Grote claims

Dus ik heb het opgezocht. En ja hoor, een rapport uit 2009 van het WorldWatch Institute beweert dat vee verantwoordelijk is voor 51% van de BKG – meer dan industrie, kolengestookte elektriciteitsopwekking en transport samen. Wat die kerels ook roken bij WorldWatch, ik wil er wat van voor de vrijdagavond! Dat rapport is niet meer beschikbaar op de WorldWatch-site. (Links gaan naar een dode pagina. Een lezer stuurde me deze.) Het is niet moeilijk te achterhalen waarom.

Het originele verhaal dat de BKG-bijdrage van vee benadrukte, kwam van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). De FAO publiceerde in 2006 een door Henning Steinfeld geschreven studie, waarin werd beweerd dat vee 18% van de wereldwijde broeikasgassen produceerde en concludeerde dat vee meer broeikasgassen produceerde dan de hele transportsector. Hoewel het een raadsel is hoe WorldWatch dat drie jaar later opdreef tot 51%, was de claim in het FAO-onderzoek opvallend. Blijkbaar trok het veel bekijks, en toen lazen ze ook WorldWatch. Maar er was een klein probleem…

Een fout in de wetenschap

Frank M. Mitloehner, hoogleraar Dierwetenschappen en Air Quality Extension Specialist, University of California, Davis, beoordeelde het rapport en stelde een probleem met de vergelijking van de koolstofvoetafdruk centraal in deze conclusie. Dit is wat hij schreef:

Het probleem was dat FAO-analisten een uitgebreide levenscyclusanalyse gebruikten om de klimaatimpact van vee te bestuderen, maar een andere methode bij het analyseren van transport.

Voor vee hielden ze rekening met elke factor die verband houdt met het produceren van vlees. Dit omvatte emissies door de productie van kunstmest, het omzetten van land van bossen in weiden, het verbouwen van voer en directe emissies van dieren (boeren en mest) vanaf de geboorte tot de dood.

Toen ze echter naar de ecologische voetafdruk van transport keken, negeerden ze de effecten op het klimaat van de productie van voertuigmaterialen en -onderdelen, het assembleren van voertuigen en het onderhoud van wegen, bruggen en luchthavens. In plaats daarvan keken ze alleen naar de uitlaatgassen van afgewerkte auto’s, vrachtwagens, treinen en vliegtuigen. Als gevolg hiervan was de vergelijking door de FAO van de uitstoot van broeikasgassen door vee met die van transport sterk vertekend.

De auteur van de studie corrigeert zijn fout

Professor Mitloehner wees op deze onoplettendheid en de heer Steinfeld, de oorspronkelijke auteur van het FAO-rapport, corrigeerde deze fout. Een volgend artikel van hem gaat rechtstreeks in op de kwestie:
De vergelijking meet directe emissies van transport tegen zowel directe als indirecte emissies van vee. Het Intergouvernementeel Panel voor klimaatverandering (IPCC) identificeert en controleert menselijke activiteiten die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering en rapporteert directe emissies per sector. Het IPCC schat dat de directe emissies van transport (weg, lucht, spoor en maritiem) 6,9 gigaton per jaar bedragen, ongeveer 14% van alle emissies door menselijke activiteiten. Deze emissies bestaan ​​voornamelijk uit kooldioxide en lachgas afkomstig van de verbranding van brandstof. Ter vergelijking: de directe uitstoot van vee is goed voor 2,3 gigaton CO2-equivalent, ofwel 5% van het totaal. Ze bestaan ​​uit methaan en lachgas afkomstig van pensvertering en mestbeheer.
Met andere woorden, als u dezelfde soorten bijdragen aan broeikasgassen vergelijkt, namelijk de directe emissies, is transport 14% en vee 5%. Er zijn geen gegevens over de indirecte emissies van transport, dus een directe vergelijking kan niet worden gemaakt.

Het punt is dat vee slechts een zeer klein deel van de uitstoot van broeikasgassen voor zijn rekening neemt. Wetenschap is een proces van doorgaan met het afpellen van lagen van de ui, om zo te zeggen, totdat je bij de waarheid komt. Grote claims die door ideologisch gedreven denktanks (zoals WorldWatch) aan de wetenschap zijn ontleend, moeten met enige scepsis worden bekeken. Individuele wetenschappers moeten worden onderzocht op hun banden met de industrie en geïnteresseerde partijen. Uiteindelijk komt de waarheid aan het licht. Maar soms, zoals in dit geval, komt het veel te laat naar buiten en kunnen de aanvankelijke onjuiste conclusies het publieke denken lange tijd aantasten.

Voorstanders leiden af ​​van echte klimaatoplossingen

De bewering dat runderen buitensporige broeikasgassen (BKG) produceren, was een vergissing. Pro-veganistische mensen horen het misschien niet graag, maar veganist worden zal een minimale impact hebben als oplossing voor klimaatverandering. Desalniettemin hebben klimaatadvocaten jarenlang – en zelfs vandaag nog – energie gestoken in deze verkeerde prioriteit, want als ze iedereen ertoe konden brengen rundvlees af te zweren, zou dit het probleem oplossen. Die conclusie is echter pseudowetenschap en leidt ons af van de argumenten en acties die een aanzienlijke impact zullen hebben. De enige echte oplossing is om te stoppen met het verbranden van dingen, en om dat te laten gebeuren, hebben we betere technologie, nieuwe systemen en beleid nodig dat hen aanmoedigt.

Bronnen: Medium

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later