Hoe is de mens ontstaan? Aliens en genetische manipulatie…

0
Luister naar dit Artikel

Dit is een samenvatting die gaat over de Anunnaki, bewoners van de planeet Nibiru. Over o.a. deze wezens is er duizenden jaren geleden met spijkerschrift veel geschreven op kleitabletten door de bewoners van Soemer (of Sumerië, Sumer, Shinar, Sinear). Soemer ligt in het zuiden van het tegenwoordige Irak en Iran. Een bekende Bijbelse persoon die uit de Soemerische stad Ur kwam is Abraham. Sommige verhalen die met een stylus in de kleitabletten gekerft waren, vertonen veel overeenkomsten met een paar verhalen uit de Thora, maar de kleitabletten bestaan al veel langer dan de Thora. Voorbeelden hiervan zijn het Scheppingsverhaal Genesis (Adam en Eva) en de Zondvloed (de Ark van Noah).


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Men gaat ervan uit dat Joden tijdens hun ballingschap in Babylon in aanraking zijn gekomen met de Babylonische versies van de toen al duizenden jaren oude verhalen uit Soemer en dat zij daar weer hun eigen versies op baseerden die uiteindelijk in de Thora verschenen en de basis voor het joodse- en christelijke geloof vormden. 

De zoektocht naar goud

Ongeveer 450.000 jaar geleden kwamen astronauten van een andere planeet, Nibiru, naar de aarde op zoek naar goud.

Staking in de goudmijnen

acc5ac251a71774c1e4413e90fc51717Zij, de Anunnaki, brachten hun eigen werkvolk mee om te werken in de goudmijnen. Dat werk was erg zwaar, vooral ook omdat de omstandigheden op Aarde heel anders waren dan op Nibiru. Op een gegeven moment gingen de mijnwerkers staken, want ze konden het werk niet meer aan. Van de belofte dat ze maar een paar jaar hoefde te werken op aarde kwam weinig terecht, want de vraag naar goud op hun thuisplaneet was groot en bleef alleen maar toenemen en daarom werd de ene na de andere goudmijn geopend op aarde. De goudmijnen waren in de Abzu: Zuid Afrika en omstreken.

Het werkvolk en haar meerderen kwamen overeen dat er een nieuw wezen gecreëerd moest worden, een wezen dat kon werken in de mijnen en bevelen kon opvolgen, zodat er niemand  van hun planeet Nibiru nog hoefde te zwoegen op aarde. Enki, één van de zonen van Anu de koning van Nibiru, was wetenschapper en hij zou zich gaan bezighouden met de creatie van dit nieuwe wezen.

De mens gemaakt

283983dbd8eef55d68309d26c19bfaf0Enki zei, wij creëren een wezen naar onze gelijkenis!
Het wezen dat we daarvoor nodig hebben bestaat al!
Enki vertelde ze het geheim van de Abzu.
In de Abzu lopen wezens rechtop op twee benen
Ze gebruiken hun voorpoten als armen waar handen aan zitten.
Ze leven tussen de dieren van de steppe en ze dragen geen kleding.
Met hun mond eten ze planten en water drinken ze uit het meer of een plas.
Hun hele lichaam is zwaar behaard en het hoofdhaar is als dat van een leeuw.

Enlil, de halfbroer van Enki met een hogere rang, was tegen het genetisch aanpassen van de primitieve aardbewoners, hij vond dat creatie het werk van God en God alleen was en zij mochten niet voor God spelen. Ondanks het protest van Enlil, stemde de rest van de Anunnaki voor het  genetisch manipuleren.

Enki had een wezen uit de Abzu meegenomen naar zijn laboratorium. Na onderzoek bleek dat het DNA van dit wezen veel overeenkomsten had met dat van de Anunnaki. Het was dus mogelijk hun eigen DNA te combineren met dat van de primitieve wezens uit de Abzu!  Waarschijnlijk hadden hun eigen voorouders er miljoenen jaren geleden ook zo uitgezien.
7fe26a0e9a5dceea8599b771b33a4a98Na veel experimenten was er eindelijk een geslaagd exemplaar. Een primitieve werker is gemaakt! Onze opdrachten zal hij begrijpen. Enki zei opgewonden dat er voor de Anunnaki in de Abzu  eindelijk verlichting zou komen!

Enlil twijfelde: Op onze planeet is slavernij lang geleden afgeschaft, gereedschappen zijn de slaven, geen andere wezens!

Enki reageerde op zijn broer: Geen slaven, maar hulp!

Doordat de nieuwe creaturen, die Enki Adamu had genoemd, hybriden waren, konden zij zich niet voortplanten, daarom moesten er een aantal Anunnaki vrouwen als draagmoeder fungeren. De eicellen werden in het laboratorium kunstmatig bevrucht en bij hen ingebracht. Er waren steeds meer Adamu’s nodig voor al het werk in de goudmijnen, maar ook voor het werken in Edin en bij de Anunnaki thuis. De Adamu kreeg steeds meer taken. De draagmoeders begonnen te klagen omdat ze niet vrijwel de hele tijd zwanger wilden zijn. Enki moest met een oplossing komen!

Uiteindelijk was het Enki gelukt, de Adamu of mens kon zich eindelijk zelfstandig voortplanten en er waren geen draagmoeders meer nodig. Razendsnel kwamen er steeds meer mensen.

Goden

De Anunnaki deden zich voor als goden en ze werden vereerd door de mensen. Voor mensen leken de Anunnaki onsterflijk, aangezien zij duizenden jaren oud kunnen worden. Met het genetisch manipuleren had Enki ervoor gezorgd dat mensen hooguit 120 jaar konden worden en dat het IQ niet te hoog werd.

Halfgoden

Het was de mannelijke Anunnaki niet ontgaan dat er erg mooie vrouwenmensen waren en zij begonnen relaties met mensenvrouwen. Hieruit werden kinderen geboren die half mens en half Anunnaki waren, de zogenaamde halfgoden. Enlil vond dit echt walgelijk, het was een gruwel in zijn ogen.  Hij was er al op tegen dat ze voor God speelden en dan dit er nog bij! Zelfs zijn broer Enki had een kind bij een mensenvrouw verwekt: Oetnapisjtim, ook wel bekend als Ziusudra of Atrahasis.

Nibiru

8e8f17ec3584ef4c1ffa5452a1c37595De planeet Nibiru heeft een elliptische baan om de zon. Deze baan is zo groot, dat de planeet ongeveer 3600 jaar over een rondje om de zon doet. De baan van Nibiru kruist de baan van een aantal andere planeten in ons zonnestelsel, waaronder die van de Aarde. Toen ons zonnestelsel nog heel jong was, kwam Nibiru in botsing met de planeet Tiamat, een planeet tussen Mars en Jupiter. Een gedeelte van Tiamat werd door de impact in stukken geslagen en de brokken en het gruis vormden de asteroïdengordel. Het andere gedeelte schoot voorbij Mars dichter naar de zon toe en dat werd de Aarde. Door de botsing tussen Nibiru en Tiamat, hebben de organismen op Aarde dezelfde oorsprong als die op Nibiru.

De Zondvloed

Om de zoveel tijd komt Nibiru in de buurt van wat nu de Aarde is en kunnen er door de aantrekkingskracht tussen de Aarde en Nibiru rampen met massa-extincties plaatsvinden. Ongeveer 11.500 jaar geleden hadden de Anunnaki uitgerekend dat Nibiru en de Aarde snel weer dicht bij elkaar zouden komen en dat dit weer tot rampen zou leiden. De verwachting was dat door de aantrekkingskracht tussen de Aarde en Nibiru, het ijs van de Zuidpool zou afbreken en in de zee zou glijden. In combinatie met gigantisch veel regen zou dit tot grote overstromingen leiden. Enki, die veel van mensen hield, wilde de mensen waarschuwen voor de aankomende ramp. Enlil die niets met mensen had, vond dat ze het niet mochten weten. Hij hoopte dat de mensheid en met name de half Anunnaki en half mens uitgeroeid zou worden. Hij haatte het ook als hij wakker werd van luidruchtige seks die mensen hadden, mede daardoor had hij zelf al een aantal pogingen ondernomen om de mensen uit te roeien met ziektes en plagen, maar telkens schoot Enki de mensen weer te hulp. Enki moest van Enlil zweren dat hij niets zou zeggen.

De Ark

Enki had het er moeilijk mee. Niets zeggen zou ook betekenen dat zijn zoon Oetnapisjtim zou sterven. Enki besloot zijn zoon toch in te lichten over de naderende ramp. Hij gaf zijn zoon opdracht een grote ark te bouwen en daar met zijn familie in te gaan. Ook moest Oetnapisjtim zaden van planten en diverse diersoorten meenemen in de ark, zodat die niet zouden uitsterven.

Toen het bijna zover was, sloegen de Anunnaki op de vlucht in hun ruimteschepen. Vanuit de lucht keken keken ze toe hoe alles op de Aarde verwoest werd door een gigantische zondvloed. Door de wrijving tussen Nibiru en de Aarde schoten de temperaturen op aarde omhoog en veel ijs begon te smelten. Het regende onophoudelijk. De zeespiegels waren meters gestegen en het water kwam tot aan de hoogste bergtoppen.

Oetnapisjtim overleeft

Oetnapisjtim en zijn familie hadden de ramp overleeft en uiteindelijk liep de ark vast op de berg Ararat en het water zakte weer.

Enlil en Enki waren ook op die berg geland met hun ruimteschip. Verslagen keek Enki om zich heen, alles wat zij op de Aarde hadden opgebouwd was weg onder een dikke laag modder of stond nog onder water. Enlil kwam Oetnapisjtim en zijn familie tegen op de berg en hij werd woest. Hij wist meteen dat Enki hem had gewaarschuwd. Enki wist Enlil te bedaren en uiteindelijk had Enlil er vrede mee dat er toch nog mensen waren. Enlil zwoer aan Enki dat hij de mensen nooit meer kwaad zou doen.

De mens eindelijk zelfstandig

De Anunnaki hebben de mensen geholpen met het wederopbouwen van alles en geleerd om op eigen benen te staan. Vervolgens hebben zij het koningschap op aarde, dat tot dan toe aan de Anunnaki was voorbehouden, overgedragen aan de mensen en zijn ze naar Nibiru teruggekeerd.

Bron

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later