Hoe is de Mayakalender gerelateerd aan de beving bij Japan?

0
Luister naar dit Artikel

Tijdens de discussies omtrent de betekenis van ‘2012’ is vaak gesuggereerd dat we een tijd binnengaan waarin zogenoemde aardeveranderingen en natuurrampen optreden. Sommigen denken zelfs dat dit het enige is waar de Mayakalender mee te maken heeft.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


In het licht van de krachtige beving bij Japan, slechts enige dagen na het begin van de 9e golf, kunnen we ons afvragen of dit voorspelbaar was aan de hand van de Mayakalender en of we nog meer kunnen verwachten rond onder meer de Ring van Vuur.

Zoals Calleman in diverse werken uiteen heeft gezet begon het uiteendrijven van de continenten ten tijde van de alautun verschuiving van de Mayakalender, die in de Zoogdier Onderwereld als onderliggende kracht kan worden gezien. Je zou op deze wijze kunnen zeggen dat alle aardbevingen (en vulkaanuitbarstingen) hun oorsprong hebben in de golfbewegingen die de Mayakalender beschrijft. Een alautun duurt ongeveer 63,1 miljoen jaar.

Tot dusver is er nog niemand in geslaagd een overtuigend patroon te genereren waarbij kleinere aardbevingen worden gerelateerd aan de Mayakalender, alhoewel serieuze pogingen wel ondernomen zijn (zie bijvoorbeeld het werk van William C. Treurniet). Er zijn vele factoren die voorspellingen moeilijk kunnen maken. Zo zijn er diverse bronnen die stellen dat het aantal 3.0 bevingen en krachtiger de afgelopen decennia is toegenomen terwijl de Amerikaanse geologische dienst USGS van mening is dat het aantal bevingen met een kracht van 7.0 op de schaal van Richter in de afgelopen decennia constant is gebleven.

Ongewoon patroon

Calleman denkt dat de krachtige 9.0 beving die Japan trof direct gerelateerd is aan het begin van Negende golf. Hij draagt daarvoor enige argumenten aan. Als eerste lieten seismografen wereldwijd reeds op 9 maart 2011 een ongewoon patroon zien, zoals aangetoond door Frank Zweers. Dit was al eerder geobserveerd en duurde tot de feitelijke beving bij Japan. Zodoende wordt zichtbaar dat er al iets gaande was en dat de energie van de Negende golf aan het binnenstromen was.

Een ander argument wat de beving en tsunami bij Japan met het begin van de Negende golf verbindt is de verbazingwekkende parallel met de aardbeving van Lissabon in 1755. Beide bevingen en de tsunami’s die volgden gebeurden terwijl een nieuwe golf van de Mayakalender aanving. De beving bij Lissabon vond plaats aan het begin van de Planetaire Onderwereld en die bij Sendai aan het begin van de Universele.

Beving van Lissabon

De beving van Lissabon vond enkele maanden na de activatie van de nieuwe golf plaats, maar de golf had een veel lagere frequentie en dus werd het effect niet gelijk zichtbaar. Geschat wordt dat het in beide gevallen om een 9.0 beving ging en dat in beide gevallen vele nabevingen zijn gevoeld. Ze vonden op exact dezelfde breedtegraad plaats en ongeveer op tegenovergestelde lengtegraad, wat je in beide gevallen zou verwachten wanneer ze gerelateerd zouden zijn aan een nieuwe golf van de Mayakalender.

Wanneer een nieuwe golf wordt geactiveerd vinden er veranderingen plaats in het binnenste van de Aarde om een nieuwe vorm van resonantie te creëren voor de mensen. Terwijl de Zevende golf de achterzijde van de planeet verkoos (waar Lissabon is gelocaliseerd) wordt verwacht dat de Negende golf zich aandient aan de voorzijde van de planeet (waar Japan zich bevindt). Als dit correct blijkt te zijn kunnen we deze twee bevingen beschouwen als aanpassingen in het binnenste van de Aarde die nodig zijn om de informatie van de Kosmische Levensboom naar de mensen over te brengen.

De beving van Lissabon in 1755 wordt gezien als één van de meest vernietigende aller tijden en leidde tot de ontwikkeling van moderne veiligheidssystemen. De aardschok had ook grote filosofische gevolgen, want zo stelde Voltaire dat de schepper die deze wereld overzag niet goedaardig kon zijn omdat hij deze ramp liet gebeuren, waardoor een gehele hoofdstad van Europa en 100.000 levens werden vernietigd. Op een vergelijkbare manier zijn er mensen die zich afvragen of de 9e golf, die ontworpen lijkt te zijn om eenheidsbewustzijn te brengen, vele natuurlijke catastrofes met zich meebrengt.

Diverse paleontologen stellen dat platentektoniek noodzakelijk is voor de evolutie van leven. Dit maakt de pijn voor iemand die een dochter of partner verliest tijdens een aardbeving niet minder maar het helpt te begrijpen dat er geen kwade gedachte zit achter de creatie van bewegende platen. In de tussentijd acht Calleman het belangrijk om te blijven focussen op de transformatie richting eenheidsbewustzijn, wat ons hoogste doel is en mogelijk ook dat van het kosmische plan.

Vertaling: Robin – www.niburu.nl

Bron: Calleman.com

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later