Hoe de bankiers- elite geld hoofdzakelijk voor zichzelf creëert en ons ervoor laat betalen

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article
Ontstellend onbegrip bij de mens over wat geld eigenlijk is

Henry Ford heeft in de vorige eeuw gezegd: ‘Het is maar goed dat het volk ons banken en geldsysteem niet begrijpt, want als ze dat zouden doen, dan breekt er voor morgenochtend een revolutie uit.’ Los van wie Henry Ford was, hij deed hiermee een kernachtige uitspraak. Ford heeft echter de macht van banken en elite onderschat. Ondanks dat er in het afgelopen decennium meerdere boeken zijn verschenen over het onderwerp, er onder andere voor Tros Radar goede informatie over is gegeven, er op internet veel over te vinden is, De Verleiders een zeer informatief theaterstuk ‘Door de bank genomen’ hebben opgevoerd, een burgerinitiatief het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer heeft gekregen, is er nog NIETS veranderd. Nog steeds neemt de hoeveelheid geld door schuld toe, nog steeds profiteert een relatief kleine groep van de voordelen van het systeem en nog steeds worden de winsten van de banken geprivatiseerd (voor de elite) en de verliezen gesocialiseerd (voor het volk).Willem Middelkoop – als de dollar valt– interviewde Martijn Jeroen van der Linden – Stichting Ons Geld– voor café Weltschmerz.  Het werd een sterk interview, waarin geldschepping en de rol van banken hierin in de juiste context werden geplaatst. In het begin van het gesprek vermeldde Middelkoop dat er slechts een handjevol mensen zich afvraagt wat geld nu eigenlijk is. Laat staan hoe het wordt gecreëerd. Academici hebben het er niet over, politici evenmin. Vooral bij de laatsten is er sprake van een haast ontstellend onbegrip over wat geld is, geldcreatie en de rol van commerciële  banken. Het bankieren vindt zijn oorsprong in het feodale tijdperk, toen banken en koningen plus adel in een innige relatie de grote financiële behoefte van een kleine bovenlaag onderling regelden. Ten koste van de massa, die het systeem niet begreep en de lasten ervan droeg zonder in de gaten te hebben hoezeer ze erdoor benadeeld werden, zoals N.M. Rothschild & Sons in 1863 schreef aan de Amerikaanse zakenpartners. De elite is veranderd. De koningen, hertogen, graven, baronnen, kardinalen etc. van toen is in deze tijd de geldelite. Vooral de ultrarijken, families die in de afgelopen eeuwen door het bankieren gigantische vermogens hebben opgebouwd en daarmee de wereldeconomie en -politiek in vergaande mate controleren.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Wie valt hier iets te verwijten? Niet de banken, die zullen hun ‘kip met de gouden eieren’ vanzelfsprekend nooit vrijwillig slachten. De politiek zit in de zak van de banken en de ‘deep state’ achter de banken. Verandering moet van onderen op komen. Van de ‘gewone’ mensen, van bijna ons allemaal, dus. Het verwijt betreft daarom vooral ons. Zolang wij niet in beweging komen, verandert er niets. Het voldoet niet om boos te zijn of om in een slachtofferrol te gaan zitten. Eeuwenlang heeft het volk het systeem gediend in onwetendheid, met alle nare gevolgen van dien. Er werd niet geluisterd naar mensen zoals Silvio Gesell en meer recent bijvoorbeeld Bernard Lietaer, die duidelijk hebben willen maken dat geld geen product is dat aan een boom groeit en waarvoor je geld moet betalen om het tot je beschikking te krijgen. Rente is onnodig, banken zijn in hun rol voor de samenleving zwaar overschatte instituten, die veel te veel geld vragen voor wat ze werkelijk leveren. Omdat de indoctrinatie dat geld zelf waarde heeft er diep is ingebracht.

Er is inmiddels zoveel informatie beschikbaar, dat onwetendheid geen excuus meer is. Het gaat niet om de revolutie waarover Ford sprak. Ik hoop zeer dat we het stadium te boven zijn gekomen dat we nog denken met geweld iets te kunnen bereiken. Onze voeten moeten gaan stemmen. Oriënteer je eens op de mogelijkheden die er zijn. Initiatieven zoals De Blije B., De Florijn of een duurzame kringloop economie. Het gaat erom dat initiatieven zoals deze breed worden gedragen. Door onszelf. Niet door de overheid, niet door de EU, niet door instituten. Verandering komt als wij dat zelf gaan willen!

c) Ad Broere

Bron: De Vrije Media

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later