Hoe creeren we parallelle realiteiten in de Kosmische Zee?

0
Luister naar dit Artikel

Wanneer mensen ontwaken naar de vijfde dimensie herinneren ze zich het leven ‘tussen’ sterfte en geboorte, andere driedimensionale realiteiten en levens in de hogere dimensies.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Deze realiteiten vinden op hetzelfde moment plaats in het tijdloze nu. Daarom zijn het geen ‘andere’ levens, maar ‘parallelle’ levens.

Kosmische Zee

Je vijfdimensionale parallelle realiteit helpt je om te wennen aan je verruimde realiteit op het punt van Ascentie. Laat de gehechtheid aan het lineaire en tijdgebonden denken los zodat je beter in staat bent te begrijpen hoe parallelle werelden op elkaar inwerken in een enorme Kosmische Zee van vele frequenties.

Als je ooit in de zee hebt gezwommen kun je voelen hoe het op bepaalde plaatsen warmer aanvoelt dan op andere. Je kunt de warmte en kou voelen op je lichaam, maar je kunt niet zien waarom de temperaturen anders zijn. Zo is het ook bij de Kosmische Zee. Terwijl je bewustzijn door de Kosmische Zee vloeit vermengen vele verschillende parallelle realiteiten zich met elkaar, overlappen ze elkaar en bestaan ze naast elkaar. Je kunt deze verschillende realiteiten niet zien, maar je kunt ze wel voelen, net zoals je verschillende temperaturen kunt voelen. Wanneer je bewust door de Kosmische Zee zwemt, wat je vaak ‘onbewust’ doet terwijl je slaapt, kun je vele verschillende parallelle realiteiten bezoeken.

Iedereen hier op Aarde heeft zich vrijwillig aangemeld voor dit proces van persoonlijke en planetaire Ascentie en zal vele inwijdingen ondergaan. Deze inwijdingen zijn noodzakelijk zodat je angst uit je aura kunt verwijderen en je bewustzijn kunt centreren in onvoorwaardelijke liefde. Wanneer je je aura reinigt, reinig je ook een deel van Gaia’s aura, want je bent één met de planeet. Deze reiniging helpt je om parallelle realiteiten bewust te ervaren omdat angst voor het onbekende je verruimde percepties blokkeert.

Elke keer wanneer je een parallel leven ziet heb je de kans om het te ‘herschrijven’ door angst te vervangen door onvoorwaardelijke liefde. Deze genezing vloeit vervolgens door je multidimensionale zelf en door het lichaam van Gaia. Omdat je de som of het totaal bent van alle expressies van je bewustzijn wordt alles wat in één realiteit gebeurt gedeeld met alle parallelle expressies van jezelf. Het ontwaken naar je vijfdimensionale zelf stelt je in staat bewust te worden van je vele levens die worden uitgespeeld in verschillende tijdperken, werelden en dimensies.

Parallelle realiteiten creëren

Parallelle realiteiten kunnen ontstaan wanneer een keuze moet worden gemaakt. Omdat je een multidimensionaal wezen bent kies je er vaak voor om beide mogelijkheden te ervaren zodat je maximaal groeit. Wanneer je met andere woorden een keuze moet maken tussen twee zaken en één ervaring kiest (zoals bijvoorbeeld een nieuwe baan), blijft de andere ervaring (de oude baan behouden) bestaan in een parallelle realiteit. In de realiteit waarin je kiest om je oude baan te behouden is er dan een parallelle realiteit waarin je de nieuwe baan hebt aangenomen.

Terwijl je bent ingelogd in het 3D programma hebben keuzes die gepolariseerd zijn, voornamelijk keuzes gebaseerd op angst of liefde, de grootste kans om parallelle realiteiten te creëren. Keuzes die gebaseerd zijn op angst creëren een parallelle realiteit met een lagere frequentie en keuzes die zijn gebaseerd op liefde creëren een parallelle realiteit met een hogere frequentie. Wanneer je bijvoorbeeld kiest om je oude baan te behouden omdat je bang bent dat je niet goed genoeg bent voor de nieuwe baan, splits je jezelf af in een lagere parallelle realiteit. Wanneer je echter besluit om de nieuwe baan aan te nemen omdat je gelooft dat deze baan je zal bevallen creëer je een hogere parallelle realiteit.

In welke realiteit je je ook bevindt, weet dat er een hogere en lagere expressie is van die keuze. Wanneer je je in een parallelle realiteit bevindt met een lagere frequentie, weet dan dat er een andere expressie van jezelf is met veel vertrouwen en eigenliefde. Wanneer je in een parallelle realiteit leeft met een hogere frequentie kun je als een gids dienen voor de jou in de lagere realiteit. De hoger trillende realiteiten zijn gebaseerd op liefde omdat liefde al het leven verbindt. De lager trillende realiteiten zijn gebaseerd op angst omdat angst je afscheidt van eenheid en je creativiteit doet slinken tot conflict en overleving.

Machines van Atlantis

Een ander voorbeeld gaat over de keuze van de Atlantiërs om afhankelijk te zijn van hun machines in plaats van hun innerlijke verbinding met de Bron. Ze kozen afhankelijk te zijn van hun machines omdat ze bang waren dat de innerlijke verbinding met de Bron niet sterk genoeg was. Ze voelden zich zo omdat ze erg gehecht waren geraakt aan hun ego en niet langer in constante verbinding stonden met de stroom van onvoorwaardelijke liefde van de Bron.

Deze op angst gebaseerde beslissing markeerde het startsein voor een lange reis in de lagere frequenties van afscheiding, polariteit, afstandelijkheid en afhankelijkheid van iets buiten jezelf. Omdat die versie van realiteit zich bleef afsplitsen in een toenemende afscheiding van de Bron, van anderen en van de planeet, deden de concepten vergelijking, competitie, conflict en oorlog hun intrede. Ondertussen bleef de parallelle realiteit van liefde en eenheid bestaan.

Op persoonlijk niveau splits je in twee parallelle realiteiten op het moment dat een situatie zich voordoet waarbij je kunt beslissen voor liefde en eenheid te kiezen of voor angst en afscheiding. Een realiteit splitst zich omdat je jezelf afsplitst van de Waarheid dat je een multidimensionaal wezen bent en alle mogelijkheden in het eindeloze nu kunt zien. De realiteit waarin je kiest voor liefde is niet de realiteit die zich afsplitst omdat deze zich afstemt op ware jezelf. Wanneer je echter een keuze maakt die gebaseerd is op angst zakt je resonantie en splits je jezelf af in een parallelle realiteit met een lagere frequentie.

Toen de Atlantiërs de keuze maakten om afhankelijk te zijn van hun machines was het niet per definitie een slechte keuze, maar het vormde wel de basis voor de realiteit waarin ze steeds meer afgescheiden raakten van hun multidimensionale zelf. Daardoor werd de verbinding met onvoorwaardelijke liefde en multidimensionaal licht minder, wat langzaamaan angst en duisternis creëerde. Deze realiteit, waar je nu in leeft, bood grootse kansen en groei maar scheidde diverse mensen dusdanig af van hun Ziel dat ze verdwaald raakten. Veel van deze mensen zijn nog altijd verdwaald.

Aan de andere kant zijn er mensen die zijn ontwaakt en veel Wijsheid, Kracht en Liefde hebben vergaard. De overlevenden van Lemurië en Atlantis kregen een tweede kans toen ze een nieuwe realiteit in de Binnenaarde creëerden. Deze nieuwe realiteit is naar de hogere vierde en vijfde dimensies ontwikkeld en zal zij die landen assisteren ten tijde van Gaia’s Ascentie. In de hoger trillende versie van Atlantis zijn deze verdwaalde en duistere zielen nog altijd verbonden met hun innerlijke licht en zij zullen Gaia ook assisteren bij haar Ascentie.

De volgende keer wordt dieper ingegaan op het leven in Lemurië en Atlantis en de laatste ontwikkelingen omtrent het Ascentieproces.

Vertaling: Robin – www.niburu.nl

Bron: Multidimensions.com

Verwant artikel: Ascentie, Buitenaardse Hulp en Parallelle Realiteiten

—————————————————————————————————–
Producten ter ondersteuning van het Ascentie proces uit onze webshop

Healing Arts

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later