Hilarion – Het is het Spirituele Perspectief wat Nu naar de Voorgrond van het Bewustzijn Komt – Oktober 4-11, 2015

0
Luister naar dit Artikel

Geliefden,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het aarden van het hogere kosmische Licht in en op de planeet is diens volgende fase ingegaan. Diegenen die dit werk gedaan hebben verhuizen nu in/naar posities om goddelijke waarheden aan diegenen aan te bieden die nu ontwaken. Degenen die ontwaken komen om dat te zoeken wat zij nodig hebben om hen naar een snellere integratie te brengen met de nieuwe energieën en het nieuwe bewustzijn. Als bakens van het hogere Licht en de hogere Waarheid, werken de Lichtwerkers van de wereld samen op de hogere niveaus van het bestaan om hun inspanningen te coördineren. In eenheid, werken zij aan de transformatie van de planeet en al Haar bewoners om verder te gaan op een manier welke de opening toestaat van het bewustzijn en het besef in het grootste aantal van zielen. Het is de tijd om het leren tegelijkertijd plezierig en verlichtend te maken. Velen van jullie die hun spirituele aanwezigheid en referenties gevestigd hebben, zijn nu in staat om dit met een groter gemak en grotere gratie te doen. Aangezien het Universum met jullie, door jullie heen en voor jullie werkt, vinden synchronistische evenementen op miraculeuze en waarlijk magische manieren plaats.

De oude wereldstructuren gaan door te verbrokkelen en te vergaan, omdat de nieuwe en hogere energieën hen niet langer ondersteunen. Jullie zien hier iedere dag bewijs van en er is nu een wanhopige poging om hen te handhaven via de methodes die voorheen werkten. Diegenen die deze methodes toepassen zullen wat hun inspanningen betreft niet slagen, want de structuren om deze inspanning te ondersteunen is niet langer levensvatbaar. Het is het spirituele perspectief wat nu naar de voorgrond van het bewustzijn komt, aangezien de mensen bewust worden dat er meer tot het leven op de Aarde is dan dat zij voorheen geloofden. De intensiteit van hun spirit streeft ernaar om door hen heen in de wereld te manifesteren en als dit gebeurt, openen hun harten zich tot een groter begrip en perspectief. De energie en kracht van Liefde creëert krachtige ontwakingen om van binnenuit tot bloei te komen. Als mensen meer Liefde, vreugde en vreedzame intentie richting een ander voelen en tot uitdrukking brengen, wordt een hogere expressie in het wisselwerken met elkaar alledaags.

Als mensen de beperkende concepten van de dualiteit loslaten zoals verdeeldheid, afkeer/vijandelijkheid en competitie, en ermee beginnen om de hogere kwaliteiten van hun ziel tot uitdrukking te brengen, zien zij dat het leven naar hen terugkeert wat zij zelf er in geplaatst hebben. Zij betreden een nieuwe fase van het leven in uitlijning met spirit en het goddelijke binnenin. Deze beweging bevrijdt hen en creëert een grotere graad van uitbreiding en een expressie van nieuwe creatieve energie en bewustzijn. Zij beginnen hun leven gevuld te zien met onbegrensde mogelijkheden om hun unieke zielkwaliteiten, talenten en vaardigheden tot uitdrukking te brengen. Zij zien dat zij ervoor kunnen kiezen dat hun levenservaring voor hen manifesteert op manieren die zij zich voorheen niet voorstelden. Dit op diens beurt creëert grotere harmonie binnenin hen en als deze persoonlijke harmonie buitenwaarts uitstraalt, creëert het een vreugdevolle wisselwerking met de wereld en dit brengt hen een gevoel van een grotere vervulling wat betreft hun persoonlijke inspanningen.

Terwijl hun begrip toeneemt in het proces van het overbruggen en verenigen van twee werkelijkheden, vinden zij nieuwe toegangspoorten van waarheid welke alle facetten van hun levens aanraken. Deze, op hun beurt, creëren een lichtheid van spirit, brengen vreugde en gelach en een groter besef van de rijkdom die binnenin hen leeft. Zij voelen de vreugde van creatie als zij de weelde van kennis, ervaring en begrip manifesteren dat binnenin hen ligt en zij het met de wereld delen. Als de collectieve wonderen die zij binnenin hen vasthouden in/naar het Licht van hun nieuwe bewustzijn gebracht worden, begint het een nieuw fase, een nieuwe geboorte in/naar een grotere werkelijkheid hetgeen iedereen bekrachtigt en verrijkt. De zaden van Liefde en Wijsheid komen van binnenuit hun wezen voort, en worden binnenin het collectieve bewustzijn geplant om te genezen, te zegenen en hun zusters en broeders in staat te stellen om met hen in/naar de nieuwe werkelijkheid te verhuizen.

Als het leven zich in het nieuwe bewustzijn en de nieuwe werkelijkheid ontvouwt, is er een grotere eenheid met alle wezens dat plaatsvindt. Er is ook een groter respect en eerbied voor het goddelijke binnenin elk menselijk hart en dit zal een groter verlangen mogelijk maken om anderen in de één of andere capaciteit te dienen. Als zij uitlijnen jegens hun goddelijke essentie en de begeleiding en aansporingen opvolgen die aan hen gegeven worden, opent hun wereld zich naar nieuwe dimensies die voorheen onvoorstelbaar waren. Nieuw uitzichten openen voor hen welke de weg plaveien naar altijd grotere perspectieven van de oneindige rijkdom van het Universum dat zich in hen bevindt. Zij begrijpen ook dat zij slechts het oppervlak aangeraakt hebben van de eindeloze bron van overvloed welke hun individuele spirit omvat en dat er meer is dat manifest gemaakt kan worden. Als zij de moed vinden om dit met anderen te delen, komt meer kennis op altijd diepere niveaus door hen heen beschikbaar om naar buiten de wereld in te gaan.

Tot Volgende Week…

IK BEN Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com

Vertaling:  Cobie de Haan.
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/hilarion-het-is-het-spirituele.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later