Het universele vaccinatiepaspoort is al sinds 2018 in ontwikkeling en vereist absolute naleving van de eindeloze lijst met vaccins

0
Luister naar dit Artikel

Terwijl de huidige pandemie woedt, worden mensen over de hele wereld bevolen dingen te doen voor het ‘grotere goed’. Regeringen eisen van mensen specifieke dingen om de ‘volksgezondheid’ te beschermen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Lang voor de huidige pandemie bevond de Europese Unie zich in de planningsfase van de ontwikkeling van een “gemeenschappelijke vaccinatiekaart / paspoort”. Dit universele vaccinatiepaspoort is ook ontworpen voor het “grotere goed” en zal worden geïmplementeerd als een vereiste om de “volksgezondheid” te beschermen.

Hoe kunnen uw vrijheid en levensonderhoud worden beperkt als u niet bezwijkt voor alle vaccins die nodig zijn voor het universele paspoort?

Bevolkingsgroepen over de hele wereld worden momenteel geconditioneerd om zich sociaal van elkaar te distantiëren, in de verwachting dat iedereen die ze ontmoeten een biologische bron van besmetting is – van nature schuldig aan het verspreiden van ziekten. Elke persoon, die geen autorisatie van immuniteit vertoont, moet worden beschouwd als een smerige ziektevector en moet ten koste van alles worden vermeden. Het vaccinatiepaspoort zal worden gepresenteerd als de oplossing om deze ziektevrees te onderdrukken. Door een elektronisch vaccinatiebewijs te tonen, kunnen mensen “terugkeren naar normaal” – een term die door autoriteiten wordt gebruikt om mensen te dwingen te geloven dat biologische geneesmiddelen (vaccins) het paspoort zijn om absolute immunisatie te bewijzen. De commercialisering van sociale distantiëring zal doorgaan totdat alle burgers kunnen bewijzen dat ze de geautoriseerde injecties hebben ontvangen.

De Europese Unie werkt sinds 2018 aan een wereldwijd vaccinpaspoort

De planningsfase begon in 2018, toen de Europese Unie een enquête uitbracht waarin het vertrouwen van het publiek / de scepsis tegenover vaccins werd vergeleken. De enquête, getiteld ‘State of Vaccine Confidence 2018’, werd voorgelegd aan de Europese Commissie. Het rapport bekritiseerde onmiddellijk “aarzeling bij vaccins” en prees “vertrouwen in vaccins”, in een poging het vertrouwen van het publiek in de effectiviteit en veiligheid van vaccins op te bouwen. Het rapport geeft onmiddellijk de schuld aan “vertraging en weigering van het vaccin” als de enige reden waarom uitbraken plaatsvinden, waarom mensen sterven. Een van de manieren waarop deze centrale vaccinplanners ‘vaccinvertragingen en weigeringen’ kunnen elimineren, is mensen de schuld te geven van ziekten die ze niet hebben. De volgende stap is om iedereen die vaccins weigert sociaal te isoleren door hun vrijheden te beperken.

Een “gemeenschappelijk vaccinpaspoort” bereikt deze doelen. Dit paspoort is overduidelijke dwang, een schending van geïnformeerde toestemming in de geneeskunde, een aanval op persoonlijke keuze, en zet uiteindelijk het toneel voor de segregatie van gezonde, niet-gevaccineerde mensen uit de samenleving.

Het maakt de centrale vaccinplanners niet uit hoe ze mensen uiteindelijk tot overgave dwingen of manipuleren. Kort nadat dit dwingende rapport was gepubliceerd, gaf de EU opdracht tot een technisch rapport getiteld “Ontwerpen en implementeren van een immunisatie-informatiesysteem”, dat een bewakingssysteem in kaart bracht om de naleving van vaccinaties te garanderen. Het rapport onderzocht de ontwikkeling van een “gemeenschappelijke vaccinatiekaart / paspoort voor iedereen, inclusief een uitgebreid elektronisch immunisatie-informatiesysteem dat de vaccinatie gehoorzaamheid kan controleren. Ten slotte probeerde het rapport “de juridische en technische belemmeringen te overwinnen die de interoperabiliteit van nationale immunisatie-informatiesystemen belemmeren”.

Tegen het derde kwartaal van 2019 heeft de EU de ‘Vaccinatieroutekaart’ opgesteld om ‘aarzeling bij vaccins’ te bestrijden. Gedurende deze tijd begonnen sociale mediaplatforms alle informatie over vaccinkeuze, natuurlijke immuniteit, vaccinatierisico en vaccinatieschade te bestempelen als gevaarlijke ‘verkeerde informatie’.

Wereldwijde vaccinatietop en de “oproep tot actie” om het vaccinpaspoort te implementeren

In september 2019 hielden de EU en de Wereldgezondheidsorganisatie de ‘Global Vaccination Summit’. Daar kondigden ‘invloedrijke’ leiders ’10 acties op weg naar vaccinatie voor iedereen ‘aan – een dwingend plan om mensen te manipuleren tot vaccinatie gehoorzaamheid. Om het nog erger te maken, werd slechts een maand later Event 201 gehouden. Gesponsord door Johns Hopkins Center for Health Security, het World Economic Forum en de Bill & Melinda Gates Foundation, simuleerde Event 201 een pandemische oefening gericht op een zoönotisch nieuw coronavirus afkomstig van vleermuizen. Tegen november 2019 hadden deze centrale vaccinplanners een ‘oproep tot actie’ voorgesteld.

Al deze planning kwam vóór de huidige pandemie. De mensen die een vaccinpaspoort hebben gepland, vragen nu om een ​​’certificaat van immuniteit’. Centrale vaccinplanners zoals Bill Gates paraderen nu de media en brengen hun ‘oproep tot actie’ in beweging. Mensen krijgen nu van hun regeringen en hun media te horen dat het leven pas weer normaal kan worden als er een vaccin is. Het vaccin, dat momenteel in een stroomversnelling komt, zal het mogelijk maken het dwingende en krachtige vaccinatiepaspoort te realiseren.

De planning is gedocumenteerd. De dwang is openlijk. Ben jij een slaaf van dit systeem van medische verkrachting, aangezien individuele instemming, keuze en menselijke waardigheid worden weggenomen?

Bronnen:

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later