Het Team – Schitterende Mogelijkheden – 13 September 2015 / Peggy Black

0
Luister naar dit Artikel

Wij zijn hier, wederom jullie omhelzend met onze diepe dankbaarheid alsook onze erkenning voor jullie moed en bereidheid, de bereidheid om de krachtige energieën te verankeren die de mensheid gebaad hebben. Deze energetische golven die jullie genavigeerd hebben beginnen te verzachten. Wij kunnen bijna de collectieve zucht voelen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De Hemelse energiegolven werden in de matrix van de Aarde verankerd. Deze vibrationale zaden werden in het bewustzijn van de mensheid gepland. Nu moeten deze zaden van ontwaking gevoed en toegestaan worden voort te komen. Dit proces zal voor elk individu uniek zijn, het proces, echter, is begonnen.

Daar zijn diegenen die deze woorden lezen die bewust zijn en die de herijking en de reset verwelkomt hebben. Zelfs als je onzeker bent wat dat gewoon betekent, beseft je innerlijk weten en je innerlijke besef dat er iets diepgaands gebeurd is.

Je kunt beginnen je eigen transformatie en herijking te voeden. Verbeeld je dat de galactische golven die je ervoer latente aspecten en bekwaamheden triggerden die in je ware DNA vastgehouden werden. Wij hebben meegedeeld dat jullie DNA een galactische blauwdruk is.

Je DNA is in feite een portaal, een toegangspoort om toegang te verkrijgen tot de hogere dimensies. Je wordt langzaam en zachtjes uitgenodigd om te beseffen dat je een kosmische reiziger bent. Je wordt je bewust dat je niet beperkt bent tot de 3de of 4de dimensies van illusies.

Wij beseffen dat jullie ervaring van de 3de dimensie zeer echt is. Als je, slechts voor een moment, de mogelijkheid in overweging zou kunnen nemen, net zo echt, dat het gewoon een hologram of holospel zou kunnen zijn. Wij weten dat dergelijke verkondigingen al jullie beperkte overtuigingen en argumenten in beroering brengen, omdat vanuit onze waarneming jullie welzeker jullie werkelijkheid als echt en solide ervaren.

Dus wij zouden graag willen dat jullie in overweging nemen dat de werkelijkheid waarin jullie onze woorden lezen slechts één werkelijkheid is. Nu dat terzijde gezet hebbende in een plaats die acceptabel is, kunnen wij jullie uitnodigen om jullie gedachten uit te breiden naar de mogelijkheid dat jullie in staat zijn van naar de hogere rijken van waarheid en Licht te verhuizen.

Om de herijkingen die jullie ervaren hebben te voeden, om de uitbreiding en het ontrollen van jullie ware DNA te versterken, is het belangrijk dat jullie de gedachten en gevoelens vasthouden van wat mogelijk zou kunnen zijn.

Jullie werden geïnformeerd dat jullie ware geestesstaat alsook de emoties die gegenereerd worden door deze gedachten en overtuigingen de manier beïnvloeden waarop het DNA van elke en iedere cel reageert. Jullie zijn krachtig in deze bekwaamheid om jullie eigen persoonlijke uitbreiding te beïnvloeden.

Dus de galactische energie en geschenken die jullie net ervaren hebben trapten jullie kosmische ontwaking aan. Velen hebben dit het Christusbewustzijn en het Boeddha besef benoemd. We zouden ook kunnen zeggen dat jij het bent die zich bewust wordt van je schitterende multidimensionale ZELF.

Wij houden van het voorbeeld van de rups die de vlinder wordt, want het is een eenvoudige illustratie van wat de mensheid, de één na de ander, ervaart. De rups heeft er geen idee van dat het in/naar een ZELF transformeert dat kan vliegen.

Jullie zijn in het proces, het wonderbaarlijke opwindende proces van het worden van een kosmisch wezen van puur Licht.

Het doel is om te begrijpen dat je in een werkelijkheid bent welke bestaat in tijd en ruimte en ook te erkennen dat je vrij bent om tussen de dimensies voorbij tijd en ruimte te bewegen. Het hoeft niet ofwel/of te zijn.

Terwijl je een bereidwillige Aarde-bewandelaar bent om aan de verheffing van het bewustzijn van de mensheid in de rijken van oorzaak bij te dragen, ben je ook een ongelooflijk wezen van Goddelijk Licht die hier is om een Nieuwe Aarde te verankeren, die hier is om alle onjuist gekwalificeerde energie te transformeren dat deze 3D werkelijkheid in de illusie van beperkingen vastgehouden heeft.

Claim je persoonlijk kracht; weet dat jouw ware DNA getriggerd werd om al je ongelooflijke gaven en bekwaamheden naar voren te laten komen. Dit heeft op een zeer atomair, cellulair niveau van je wezen plaatsgevonden. De invoer van gammastralen begon het proces van je DNA strengen uit te breiden vanuit de dubbele helix naar je originele multidimensionale twaalf strengen.

Wij beseffen dat wat wij meedelen mogelijk niet exact duidelijk voor jullie is. Echter, wij willen dat jullie weten dat jullie in de meest verbijsterende transformatie zijn. Er is een gigantische verschuiving geweest en jullie zullen beginnen te zien wat jullie zouden kunnen noemen miraculeuze veranderingen die zich in jullie werkelijkheid voordoen.

Het is belangrijk dat je deze mogelijkheid bezit. Het is belangrijk dat je deze mogelijkheid van waarheid verankert. Sta jezelf toe met de mogelijkheden van onbegrensd te zijn te spelen. Hoe zou dat eruit zien of aanvoelen. Sta jezelf toe om je werkelijk verbazingwekkende en schitterende mogelijkheden te verbeelden.

Strek voorbij wat je denkt dat mogelijk is in je eigen persoonlijke leven en ervaring alsook de fysieke wereld waarin je waarneemt. Herinner je vaak dat je onbegrensd bent; je bent aan het ontwaken jegens je echte essentie van Goddelijk Licht.

Begin je dag door te claimen, “Ik Ben volledig belichaamd, verankerd aan deze planeet en verbonden met de Goddelijke Bron”. Dit is een krachtige verklaring dat jouw multidimensionale bewustzijn in/naar je fysieke vorm brengt.

Ga door met jezelf te vragen hoe deze werkelijkheid zelfs beter zou kunnen zijn. Begin de waarachtige dingen te visualiseren die je graag in jullie nieuws zou willen zien. Denk eraan om niet tegen de waarachtige dingen aan te duwen die je graag getransformeerd zou willen zien. In plaats daarvan, visualiseer echte oplossingen voor de kwesties en de uitdagingen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt.

Denk eraan je maakt deel uit van de oplossing; je bent niet slechts een waarnemer of een beoordelaar. Claim je persoonlijke macht/kracht en besef dat jouw meningen, gedachten, gevoelens ofwel de onjuist gekwalificeerde actie en gebeurtenis versterken of wat voor patronen van geweld, vooroordeel of haat dan ook verheffen en transformeren.

Het is een verschuiving die innerlijk, binnenin, plaatsvindt, hoewel wanneer die verschuiving zich eenmaal voorgedaan heeft begin je een houding, een frequentie, een vibratie aan te bieden die zich in feite aansluit bij andere gelijkaardige vibraties van Liefde en vergiffenis in het collectief en een andere werkelijkheid wordt.

Wij nodigen jullie uit met te beginnen jullie bekwaamheden en gaven die geactiveerd werden voort te roepen. Oefen het uitsturen van een mentale of telepathische boodschap naar een vriend. Geef jezelf een moment om mentaal te vragen en te weten wie er aanbelt voordat je de identiteit ziet. Oefen heel vaak per dag gebruik te maken van je verbeeldingskracht. Sta jezelf toe om een gebeurtenis te zien of te visualiseren te ontvouwen op een manier welke voor allen aangenaam is. Breng een paar minuten door met je acties uit te lijnen met je hoogste gedachten.

Besef dat je verbonden bent met de energiegebieden van anderen, dus begin op te merken wanneer je nog steeds beïnvloed wordt door anderen hun houding of emoties. De beste en snelste methode met hiermee om te gaan is vaak tegen jezelf te zeggen, “Alle energie dat mij niet toebehoort, stuur is gezegend en getransformeerd terug. Ik roep mijn energie gezegend en getransformeerd terug en integreer het met gratie en gemak.

Dit is zoals een energetisch handen wassen. Omdat je empathische en heldervoeldende bekwaamheden volledig geactiveerd werden en aan het toenemen zijn, dit is de eerste gedragslijn die waarlijk de energie van de ander transformeert en verschuift.

Iedere keer dat je iemand diens energie/emoties gezegend en getransformeerd terugstuurt, bied je hen een zegening van genade aan en doe je jouw deel in het transmuteren van onjuist gekwalificeerde energieën. Beetje bij beetje stuur je Licht pakketten van besef naar iedereen die je tegenkomt.

Begin je te verbinden met het kwantumgebied waarin je bestaat op een manier die aangenaam en voedend voor het hoogste en beste van allen is. Herinner, jij bent een schepper, dus creëer ondersteunende en levensonderhoudende projecties naar dit kwantumgebied en dit holospel. Ben zachtaardig met jezelf terwijl je deze inwendige verschuivingen, gaven en bekwaamheden toestaat om zich voor jou zachtjes te ontvouwen.

Dit is een opwindende tijd en wij vieren jullie uitbreiding van besef in/naar het ware sterrenzaad kristallijne wezen dat jullie zijn. Wij zullen doorgaan jullie te herinneren aan jullie ware onbegrensde natuur en alles dat mogelijk is.

Wij zijn altijd beschikbaar net zoals andere wezens van Licht en Liefde in de niet-fysieke rijken, Nodig ons in jullie bewustzijn, jullie leven en alles dat zich op jullie planeet voordoet uit. Samen zullen wij de echte ontwaking van de mensheid en de ascentie in/naar de hogere dimensies van Liefde en Licht ondersteunen.

Het Team

©2015 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/het-team-schitterende-mogelijkheden-13.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later