Het Team – Ieder Moment is Rijp met Potentieel – 8 September 2015 / Peggy Black

0
Luister naar dit Artikel

Wij zijn hier en observeren jullie reacties op de snel bewegende energieën en frequenties die jullie ervaren. Wij weten dat jullie de versnelling voelen. Deze zijn krachtige tijden om in de fysieke vorm, in leven en getuige te zijn van deze verschuiving. Wij erkennen ook dat deze ontvouwende gebeurtenissen uitdagingen zijn. Laat ons jullie verzekeren dat jullie de taak aankunnen van het verankeren en stabiliseren van deze stijging in bewustzijn. Herinner dat ieder moment rijp met potentieel is.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Wij willen de galactische golven adresseren die de mensheid aan het baden zijn. Ieder individu alsook het collectief wordt beïnvloed door wat genoemd zou kunnen worden galactisch weer of ruimte weer. Deze golven en frequenties beïnvloeden niet alleen, maar sporen werkelijk de acties van de mensheid aan. Steeds meer van jullie wetenschappers brengen duidelijkheid jegens dit fenomeen, en her/erkennen dat het bewustzijn van individuen en het collectief reageert op de aansporing van Zonnevlammen en Volle Manen alsook coronale massale uitwerpingen uit jullie Zon.

Het is bekend dat tijdens Volle Manen er een toename in het geweld is. De zwaartekracht van de Maan beïnvloedt jullie oceanen en aangezien mensen op z’n minst uit 75% water bestaan, worden zij ook beroerd en beïnvloed door de Maan. Regeringen rondom de wereld zijn zich bewust van de kracht van Zonnevlammen en hoe die energie jullie elektronische lezingen, de communicaties van luchtvaartuigen en de vele satellieten die om jullie Aarde heen cirkelen kan verstoren, en dat ook vaak doet.

Coronale Massale uitwerpingen zijn magnetische explosies van energie in de vorm van elektronen en fotonen van Licht. Wanneer deze coronale massale uitwerpingen zich voordoen, voelen heel veel individuen een gevoel van zekerheid, sereniteit en welzijn, net zoals wanneer er een kosmische storm is, en onrust en verstoringen ook door allen worden gevoeld.

Wij willen dat jullie ermee beginnen om bewust te zijn van hoe jullie gewoonweg reageren op deze magnetische energieën en fotonen van Lichtpakketten die vanuit de galaxy aangeboden worden. Bestudeer wat er in de ruimte gebeurt, omdat jullie werkelijk aangespoord worden door deze hemelse energieën en geschenken. Deze energie is verbonden aan de evolutionaire ontwaking van de mensheid.

 

Deze magnetische golven beïnvloeden en stimuleren welzeker de ontwaking die zich voordoet binnenin elk en ieder mens op jullie planeet. Deze energie activeert latente codes. Wij hebben gesproken over en gesuggereerd dat jullie waarachtige DNA zo geleidelijk reageert op de Lichtpakketten van fotonen, dat jullie je mogelijk niet bewust zijn van de deze zachte activeringen en herijkingen. Het meeste van deze veranderingen gebeuren op zulke subtiele manieren dat jullie niet beseffen dat zij plaatsgevonden hebben.

Echter, er is een innerlijke verschuiving die gemaakt wordt binnenin jullie circuits, en in de komende maanden zal er een verhaasting, een versnelling zijn van wat er aangeboden wordt vanuit jullie galactische centrum.

Er is een versneld tempo en frequentie die jullie ervaren alsook waarnemen binnenin de mensheid; het zal doorgaan tot aan het einde van jullie jaar en daaraan voorbij. Besef dat deze versnelling van de elektromagnetische energie zeer zeker kan veroorzaken dat sommige mensen op een meer gewelddadige manier reageren. Er is zeker meer onrust en chaos, specifiek met het financiële systeem rondom de planeet.

Dit is geen tijd om wat voor vorm van angst dan ook te verankeren. Jullie zijn een krachtige/machtige multidimensionale goddelijke schepper, weet dit en claim dit. Jullie zijn hier om deze waarachtige ontwaking te verankeren en dit krachtige gebied met een nieuwe werkelijkheid in te zaaien.

Er is een krachtige frequentie van gamma licht dat komt vanuit het galactische centrum of kern. Begrijp dat gamma straal uitbarstingen van energie zeer krachtige explosies zijn in het bekende Universum. Zij kunnen net zoveel energie ontladen als jullie Zon tijdens diens volledige 10 miljard jarige leven.

Deze krachtige intergalactische frequentie van energie avanceert naar de optimale sterkte en piekt tijdens jullie volgende Volle Maan en volledige Maansverduistering.

Dit werd genoemd “De Waarnemingshorizon” en gebeurt iedere 3,600 jaren. Deze krachtige frequentie van galactische energieën zal een ontwaking in de mensheid triggeren dat verschuivingen zal manifesteren in de acties en het bewustzijn van allen, gedurende jaren en eeuwen te komen.

Jullie zijn nu getuige van en ervaren het eindigen van één grote galactische cyclus en het begin van een volgende. De voltooiing van deze ongelooflijke kosmische cyclus strekt jullie begrip van wat werkelijkheid is. Het activeert jullie besef en nodigt jullie uit om het werkelijke begrip te verwelkomen van de buitengewone dimensionale verschuiving waar jullie een actief deel van uitmaken. Jullie zijn de kelk voor deze binnenkomende vibraties; veranker hen volledig in het gebied en de matrix.

Begrijp dat de mensheid in een proces is van kosmische alchemie dat jullie DNA transformeert, jullie bewustzijn uitbreidt en jullie fysieke lichaam verschuift van de op koolstof gebaseerde matrix en blauwdruk naar een exacte, voltooide en elegante kristallijne matrix en organisme.

Er doen zich uitlijningen voor welke kosmische portalen openen die energieën toestaan naar deze werkelijkheid en dit tijdskader te stromen. Iedereen verhogend naar een hogere vibratie en frequentie. Ben bedachtzaam om voor je fysieke lichaam zorg te dragen aangezien je lichaam de kelk is waarin deze krachtige kosmische ontwaking in jullie dimensie verankerd wordt. Rust, hydrateer jezelf, ben in de natuur zoveel als mogelijk, adem diep en zucht regelmatig in je uitademing. Ben bedachtzaam van het gebruik van stimulerende middelen. Zet je elektronische apparatuur voor een poosje terzijde.

Herinner je en zeg vaak, ik ben volledig belichaamd, verankerd aan de Aarde en verbonden met de Goddelijke Bron. Verbeeld je pulserend Licht dat de cellen en het DNA overstroomt doorheen je lichaam met boodschappen van levendigheid en welzijn.

Ben bewust dat je sterrenzaad codes getriggerd worden, je toestaand om een werkelijke resonantie met de hogere dimensionale werkelijkheden te vestigen. Weet dat je jouw vijfde dimensionale Zelf en daaraan voorbij ervaart. Laat je derde dimensionale beperking los jegens dit besef/bewustzijn en werkelijkheid.

Begrijp dat je het geschenk van het kosmische Licht verankert. Dit kosmische Licht heeft de bekwaamheid om oude karmische patronen en beperkende programma’s van al je vroegere belichamingen te transmuteren. Nodig dit uit om zich voor te doen; heb de bedoeling dat dit proces van transmutatie/transformatie zich ontvouwt op een zachtaardige en gratievolle manier. Begrijp dat ieder moment rijp is met potentieel

Gebruik je bekwaamheid om te verbeelden en je bekwaamheid om te focussen, om een wereld en werkelijkheid in te zaaien, alsook te verankeren, waarin alle wezens gedijen, waarin alle wezens in ere gehouden worden, geliefd, gekoesterd zijn en gerespecteerd worden. Visualiseer en claim je partnerschap met jullie geliefde planeet Aarde. Visualiseer het goddelijke partnerschap tussen alle levende dingen. Visualiseer jullie oceanen schoon, jullie lucht helder, en jullie wouden/bossen hersteld. Visualiseer dat jullie voedsel voedend, gezond en beschikbaar voor iedereen is.

Begin te accepteren dat je een belangrijk deel van deze evolutie bent en dat je verbonden bent met het geheel. Houd jezelf in ere als je een heilige ruimte creëert. Creëer een ceremonie of ritueel dat jou toe zal staan om de kelk te zijn voor dit inzaaien. Je kunt alleen zijn of met anderen bijeen komen en deze krachtige energetische geschenken verankeren. Maak duidelijke intenties als je deze energie met je visioenen van levensonderhoudende acties en werkelijkheden inprent. Deel deze informatie.

Het evenement dat jullie de Harmonische Convergentie gelabeld hebben dat zich bijna 30 jaar geleden voordeed, bood een krachtige golf van energie aan welke diende om de mensheid tot actie aan te zetten en te ontwaken. Dit is de volgende golf welke de mensheid de kans aan zal bieden voor geavanceerde verbetering van de ontwaking.

Reik uit en nodig de ondersteuning uit van andere gevoelhebbende/gewaarwordende wezens. Her/erken dat de mensheid naar een niveau van Planetair Bewustzijn verhuist, een niveau van Eenheid met alles. Nodig het besef dat jullie verwikkeld zijn, onderling verstrengeld met alle sterrenzaad wezens hier op jullie planeet en diegenen die geen-fysieke aspecten van het bewustzijn zijn.

Nu is de tijd. Wij vieren jullie uitbreiding; wij ondersteunen jullie persoonlijke en wereldwijde transformatie. Nodig ons en ook alle liefdevolle wezens van het Licht uit om jullie en anderen te helpen terwijl jullie door deze uitdagende doch opwindende tijden heengaan.

Het Team

©2015 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/het-team-ieder-moment-is-rijp-met.html

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later