woensdag, september 28

Het project van de liberale haviken

0
Luister naar dit Artikel

*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

De voorstanders van Hilary Clinton hebben een campagne gelanceerd ten gunste van een openlijke oorlog van de Verenigde Staten tegen Syrië. De Obama administratie heeft hen met een beleefde stilte geantwoord. Hoe het ook zij, deze episode stelt ons in staat beter het standpunt van de partij van de oorlog te begrijpen.

De « liberale haviken », dat wil zeggen de democraten die voorstanders zijn van militaire interventies wijd en zijd om de suprematie van de Verenigde Staten over de rest van de wereld te verzekeren, hebben een enorme operatie gelanceerd binnen de Obama administratie. Ze hopen van de huidige verkiezingscampagne te profiteren om de volgende president te dwingen de Syrisch Arabische republiek ten val te brengen.

De eerste acte van deze campagne zal geweest zijn de ondertekening van een kabeltelegram door 51 diplomaten die werd doorgestuurd aan John Kerry via een legale procedure binnen het ministerie van defensie. Ongelukkigerwijs kent men niet de namen van de ondertekenaars en de posities die ze bezetten, zodat men momenteel hun invloed niet kan bepalen. De zaak werd op 17 juni bekend gemaakt door het Wall Street Journal, traditioneel het orgaan van de republikeinse oorlogsstokers, en de New York Times [1].

De tweede acte was de publicatie op 20 juni van een rapport van het Center foor a new American Security (CNAS) (Centrum voor een nieuwe Amerikaanse veiligheid) [2] over de strijd tegen Daesh. Het werd aangereikt tijdens de jaarlijkse conferentie van deze think tank aan de Defensie secretaris, Ashton Carter, en aan vice president Joe Biden.

Dit document [dat men kan uploaden onder aan dit artikel], getiteld Defeating the Islamic State, a Bottom-up Approach (De Islalimische Staat verslaan, een benadering van beneden naar boven), verzekert dat de strijd tegen de Islamitische organisatie heel lang zal zijn. Het zal slechts mogelijk zijn te triomferen met de steun van de Soennitische bevolking, hetgeen de huidige op de Koerden gebaseerde strategie aan de kant zet en vooral, volgens de auteurs, de voorafgaande val van de Alawitische president impliceert. Hier komen we dus weer terug bij af: het dringendste is de regime verandering in Damascus.

Maar het document verduidelijkt het standpunt van de liberale haviken —en precies dat van David Petraeus, mentor van de CNAS en lid van de werkgroep—. Ze pogen niet meer de vernietiging van de Syrisch Arabische republiek te rechtvaardigen door het regime misdaden toe te schrijven. In tegendeel, ze geven toe dat Damascus wordt gesteund door een groot deel van de bevolking. Maar ze gaan er van uit dat bepaalde Soennieten geen seculair regime kunnen accepteren, noch een alawitische president; een ideologisch standpunt welke overeenkom met dat van de wahhabitische monarchieën, Qatar en het emiraat Sharjah, en dat ook niet door Turkije gesteund wordt maar door diens president die uit de Millî Görüş afkomstig is.

Pogen de liberale haviken slechts « hun » werktuig: Daesh te behouden? Hoe het ook zij, hun tactiek kan onmogelijk ten uitvoer worden gebracht want die gaat voorbij aan de aanwezigheid van Rusland. Ze wil onder Amerikaanse controle een staat van permanente oorlog in de Levant teweegbrengen. De oorlog zet zich voort sinds de val van de Taliban in Afghanistan, sinds die van Saddam Hussein in Irak en sinds die van Mouamar Kadhafi in Libië. De regime-verandering is niet een doel, maar een middel om de chaos te installeren. Deze strategie, welke verbazend is van de kant van een grote Staat, komt overeen met die van het Israëlische leger tegenover de Palestijnen sinds 1967 [3].

Noch de Staatssecretaris van Defensie, noch de vice-president hebben op het rapport gereageerd. De eerste heeft een rede gehouden over de handhaving van de militaire suprematie US in de wereld, de tweede heeft stekelige opmerkingen tegen Trump gelanceerd. Aangezien de Obama administratie ongevoelig blijft, hoopt de CNAS op de verkiezing van Hillary Clinton.

[1] “American Diplomats Protest U.S. Syria Policy”, Maria Abi-Habib, The Wall Street Journal. “51 U.S. Diplomats in Dissent Urge Strikes on Assad. A Break with Obama. Violence ‘Overwhelmed’ Hands-Off Policy, Memo Says”, Mark Landler, The New York Times, June 17th, 2016.

[2] « Le CNAS, version démocrate de l’impérialisme conquérant », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 6 janvier 2015.

[3] « Faire la paix avec les États, faire la guerre contre les peuples », par Youssef Aschkar, Réseau Voltaire, 19 juin 2003.

Bron: http://stopdebankiers.eu/het-project-van-de-liberale-haviken/

Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster