Het Feeën Koninkrijk – Begeleiding Vanuit het Universum van de Schepper – 22 April 2016 / Natalie Glasson

0
Luister naar dit Artikel

Het Universum van de Schepper is verwant aan een oceaan en toch is het voorbij de begrenzingen van een oceaan. Beide hebben de vrijheid om te bewegen, uit te breiden en zichzelf prachtig tot uitdrukking te brengen. Terwijl de golven van de oceaan op de kust verpletteren, is het Universum van de Schepper samengesteld van ritmische golven. De ritmische golven van het Universum creëren het energetische lichaam van het Universum terwijl het diens constante overgangsfases tot uitdrukking brengt. Terwijl de golven van het Universum ritmisch zijn, kunnen zij niet voorspelt worden met unieke energie expressies te creëren. Het tot bloei komen van Licht en energie barst uit in prachtige ritmische kleurpatronen en heilige geometrie doorheen het volledige Universum van de Schepper. Om een dergelijk display waar te nemen is om de Schepper in actie waar te nemen. Wanneer een uitbarsting van Licht en kleuren gebeurt, is het een kalmerend en vibrationaal verheffend proces welke een gelijkaardige uitbarsting van Licht van binnenuit de getuige inspireert. In dat moment spreekt de Schepper, en stuurt een rechtstreekse boodschap van inspirerende waarheid, zich verbindend met allen die waarnemen. Uitbarstingen van Licht kunnen niet getimed worden binnenin het Universum van de Schepper, aangezien zij uniek zijn. Het Universum van de Schepper bestaat binnenin en rondom alle wezens, of zij nu op de Aarde of in de innerlijke gebieden zijn. In de innerlijke gebieden is het veel gemakkelijker om de constante vibratie van het Universum van de Schepper te herkennen, zoals een deken van Licht je volledige omhelst, wijsheid en begrip vasthoudend van alle niveaus van de Schepper. Echter, het Universum van de Schepper bestaat binnenin en rondom jou wanneer je op de Aarde bestaat en het constant met je communiceert, vaak zonder jouw besef.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De prachtige uitbarstingen van Licht worden gecreëerd, omdat de Schepper onophoudelijk en liefdevol jullie, en allen die het Universum van de Schepper bewonen, observeert; de expansie van alles dat de Schepper is. Deze observatie creëert het unieke tot bloei komen van de Waarheid, Liefde en begeleiding in reactie op jullie. Sommige zielen zeggen dat het verwant is aan een visioen van begeleiding welke voor hen verschijnt, andere zielen zeggen het is zoals een opruiming om overzichtelijkheid binnenin hun wezens te ontvangen. Vele zielen ervaren een verbeterde verbinding van eenheid met de Schepper, wat op dat moment een transformatie binnenin hun wezens creëert. Sommige zielen zeggen dat de uitbarstingen van het Universum van de Schepper eenvoudig de Schepper zijn, die de transformerende verschuivingen die zich voordoen binnenin de Ziel of zielen reflecteert, die de expressie aan het observeren zijn. Wij van het Feeën Koninkrijk geloven dat al deze begrippen waar zijn. Iedere ziel heeft een unieke expressie en neemt een unieke expressie van de Schepper gewaar.

Voor diegenen in de innerlijke gebieden is dit een alledaags voorval, terwijl voor degenen op de Aarde het onecht mag schijnen te zijn dat het Universum van de Schepper, wat alles is dat de Schepper is in een onophoudelijke waarneming en communicatie met jullie, expressies creëert om jullie voort op jullie spirituele pad te ondersteunen. Niettemin, is het de waarheid, niet alleen zijn jullie gidsen onophoudelijk jullie aan het observeren en met jullie aan het communiceren, het Universum van de Schepper, welke verwant is aan een grote oceaan en het weefsel van het leven, ondersteund jullie ook. Als je onbewust bent van de aanwezigheid van het Universum van de Schepper rondom jou en ook door jou heen stromend, dan is het zeer waarschijnlijk dat je onwetend zult zijn over de uitbarstingen van Licht, welke zich voor jou en binnenin jou voordoen, je innerlijke Licht inspirerend om expansief te groeien. Wanneer je alert en bewust wordt van het Universum van de Schepper, je dagelijks verbindend in deze energie, begin je met een groter begrip en wetendheid de stroming van het Universum van de Schepper te herkennen door jou en je werkelijkheid heen te gaan. De stroming van het Universum van de Schepper kan ook herkend worden als de levenskracht energie. Met dit begrip, begrijpen wij dat de vele niveaus van het Universum van de Schepper aanwezig zijn binnenin je ademhaling en geactiveerd en verder ervaren worden via je ademhaling. Terwijl het Universum van de Schepper je wezen binnen en er ook weer uit sijpelt, is het je ademhaling welke een bewuste verbinding creëert tussen je Ziel en alles dat het Universum van de Schepper is, terwijl je in de menselijke vorm bent. Dit geeft aan dat de uitbarstingen van Licht van de Schepper zich zelfs tegelijkertijd in de omliggende gebieden, met je ademhaling en binnenin je wezen, voor kunnen doen.

Wij, het Feeën Koninkrijk, wensen om jullie aan te moedigen om waarnemend te zijn van en te verbinden met de energieën, het bewustzijn, Licht en vibraties van het Universum van de Schepper. Terwijl je opzettelijk bewust bent van je ademhaling, nodigen wij je uit om elke affirmatie te verkondigen op één ademhaling. Begin met inademen en innerlijk de eerste affirmatie te verkondingen met je uitademing. Verkondig dan inwendig de tweede affirmatie met je inademing, en de derde met je uitademing. Begin de cyclus opnieuw met een inademing, verkondig dan inwendig de eerste affirmatie met de uitademing. Ga door met de uitoefening.

“Ik Ben één met het Universum van de Schepper,

Ik observeer het Universum van de Schepper,

Het Universum van de Schepper communiceert waarheid tegen mij.”

Wij moedigen je aan om deze uitoefening te ervaren totdat je jezelf voelt verschuiven in/naar een uitbreidend en vreedzaam bewustzijn, waar jij je binnenin focust en misschien zelfs focust voorbij je fysieke lichaam. Wij nodigen je dan uit om de cyclus te voltooien van de verenigde affirmaties en ademhalingen, door jezelf toe te staan terug te keren naar een natuurlijk ademhalingspatroon.

Laat jezelf alert, veranderd en bewust zijn van het Universum van de Schepper als een trillingsenergie en Licht welke je volledig omringt en door je heen stroomt. Door dit besef zal je ertoe komen te herkennen dat je één bent met het Universum van de Schepper. Ben alsjeblieft bewust van wat voor kleuren, sensatie en inspiratie dan ook welke zich mogen vormen als jij je bewust verbindt met het Universum van de Schepper.

Affirmeer alsjeblieft drie keer hardop: “Ik Ben bewust verbonden met het Universum van de Schepper.”

Neem eenvoudig de tijd om de waarnemer te zijn van het Universum van de Schepper binnenin en om jou heen. Visioenen, Licht explosies van kleuren, overzichtelijkheid, sensaties, begeleiding of een unieke ervaring mogen voor jou dagen. De Schepper is wachtende om met jou te spreken, om een boodschap mee te delen, op jou te reageren en om de waarheid te reflecteren welke binnenin je wezen bestaat. Het is alsof de Schepper met jou communiceert via het weefsel van alle dimensies, via Lichtfrequenties en energieniveaus, een unieke expressie creërend om jou te ondersteunen. Denk eraan dat het Universum van de Schepper samengesteld is van alle aspecten van de Schepper, zoals de Geascendeerde Meesters, Godin Wezens, Sterren Wezens enzovoort. Wanneer het Universum van de Schepper op jou reageert is het alle aspecten van de Schepper en al het bewustzijn die zij vasthouden die als één met jou communiceren. Het is niet alleen de kern van de Schepper; het is alles wat de Schepper is, op dat moment in harmonie bestaand. Het is een zeer krachtig proces om alle aspecten van de Schepper te ervaren in harmonie en volledig aanwezig zijnde bij jou in dat moment om jou te ondersteunen en te dienen.

De energie, wijsheid en het bewustzijn van het Universum van de Schepper is immens krachtig, vanwege diens uitgebreidheid. Dit betekent dat iedere genezing die je ontvangt uitbreidend is, iedere begeleiding die je ontvangt uitbreidend is en iedere uitlijning die je ontvangt uitbreidend zal zijn. De ervaring zelf zal dat creëren wat je wenst, uitbreidend en voorbij de grenzen van iedere vorm, ondertussen ook een diepere verbinding promotend met de uitbreidende Schepper energie, wat van nature binnenin je wezen bestaat.

Zelfs met jullie eenvoudige besef van en focus op de aanwezigheid van het Universum van de Schepper rondom en door jullie heen stromend, zullen jullie in staat zijn om toegang te verkrijgen tot de rijkheid, die beschikbaar is voor jullie. In waarheid, kunnen jullie alles ontvangen wat jullie wensen te ontvangen, er zijn geen grenzen, alleen de grenzen die jullie accepteren en in jullie gedachten vasthouden. Jullie zullen ook in staat zijn om jullie familiariteit met de uitbreidende energie van de Schepper binnenin jullie wezen te ontwikkelen, door diepere uitbreidende niveaus heen gaand om een grotere synthese met de Schepper te ervaren. Jullie verbeterde harmonie met de Schepper zal jullie huidige werkelijkheid, lichaam en spirituele evolutie van brandstof voorzien, revitaliseren en bekrachtigen. Uitbreiding bestaat binnenin iedere en alle aspecten van jullie lichaam en wezen, het is wachtende om ontdekt te worden. Binnenin de uitbreiding zullen jullie alles herkennen dat jullie zoeken, waar jullie van houden, de vrede, waarheid en zoveel meer.

Neem enige tijd om het Universum van de Schepper toe te staan te gidsen, inspireren en de waarheid te reflecteren binnenin je wezen voor jou om waar te nemen. Met oefening zal je het Universum van de Schepper uitbarstend met schoonheid en Liefde in je bewustzijn opmerken en herkennen, je voort inspirerend en begeleidend.

Laat jezelf gereed zijn om begeleiding te ontvangen van de Bron van de uitbreiding. Dit zal betekenen dat je zult leren op te lossen en voorbij de beperkingen en grenzen te gaan van je huidige werkelijkheid en evoluties, ieder moment ervarend als uitbreidend genereus, vervullend en voedend.

Wij moedigen jullie aan om te gaan onderzoeken, en met jullie vertrouwen, geloof en onbevreesdheid zullen jullie de waarheid van de Schepper en diens aanwezigheid ontdekken door jullie en helemaal rondom jullie wezen heen te stromen.

Wij zijn het Feeën Koninkrijk, Ons Bewustzijn Verenigd.

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Vertaald: Cobie de Haan

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2016/04/het-feeen-koninkrijk-begeleiding-vanuit.html

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later