Het aanbreken van de Golf van eenheid (+interview)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Vorig jaar hebben grote aantallen mensen zich verenigd tijdens de Bewustzijnsconvergentie op 17 en 18 juli 2010, met als intentie de manifestatie van eenheidsbewustzijn.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De Negende en hoogste golf in de Mayakalender brengt het universum letterlijk naar haar hoogste staat van zijn.

Negende Golf

De Bewustzijnsconvergentie dient als basis voor de intentie en Ascentie richting Eenheidsbewustzijn. We vierden in vreugde op de meest verschillende manieren, van de tempels in Bali tot de Maya Oudsten in Guatemala en van de Sami in het Noorden tot de Bosjesmannen in de Kalahari. Voor de eerste keer konden we onze planeet zien als een heilige ruimte die omgeven wordt door een wereldwijd medicijnwiel.

We bereiken nu het feitelijke begin van de golf van eenheidsbewustzijn, die aanvangt op 9 maart 2011. Dit is de negende golf en staat ook wel bekend als de Universele Onderwereld. Deze golf omvat dertien uaxaclahunkin (18 dagen) perioden die een proces starten wat ontworpen is om het universum en de mensen naar hun hoogste staat van bewustzijn te helpen.

Het doel van dit artikel is om enige aanvullende achtergrondinformatie te vermelden over deze golf, de datum waarop de golf begint en inzicht te geven in hoe de energie van de golf op de beste manier kan worden gebruikt. Ik vat eerst de basisstructuur samen van het kosmische tijdsplan zoals afgeleid kan worden uit de Mayakalender.

Veel mensen zijn in de laatste jaren achter het bestaan gekomen van de Mayakalender en haar voorgestelde einddatum, maar verrassend genoeg weten weinigen wat de oude inscripties nu werkelijk te zeggen hebben. Er is slechts één oude inscriptie die het einde van de kalender noemt.

Einddatum

Monument 6 van Tortuguero beschrijft wat er zal gebeuren wanneer de kalender afloopt. De huidige vertaling van deze oude inscriptie door professionele Mayanisten is dat we op dat punt Bolon Yokte Ku in vol ornaat kunnen waarnemen. Dus al het andere wat je mogelijk geassocieerd hebt met het einde van de Mayakalender, zoals een poleshift, het einde van de wereld, galactische uitlijning, zonnevlammen, straling van het galactische centrum, enzovoorts, worden niet onderbouwd in welke oude Mayatekst dan ook.

Wat wel een duidelijke achtergrond heeft in de oude inscripties is Bolon, het nummer negen. Op het eerste gezicht lijkt het Tortuguero Monument cryptisch en moeilijk te begrijpen. Er is echter veel omliggende informatie voor handen omtrent Bolon Yokte Ku zodat we deze inscriptie makkelijker kunnen begrijpen.

Negen treden

Essentieel is om te begrijpen dat Bolon Yokte Ku de negende trede is, de entiteit van een ‘periodiek einde’. Bolon Yokte Ku is dus met andere woorden een naam voor een kosmische piramide met negen treden. Feitelijk is aangetoond dat deze piramide de negen niveaus van evolutie in het universum omvat in de klim naar de hoogste staat van bewustzijn.

Elk niveau van evolutie van Bolon Yokte Ku, de kosmische piramide, is de ontwikkeling langs een serie van dertien perioden. Deze strekken zich uit van hablatun, (1,26 miljard jaar) op het laagste niveau, tot uaxaclahunkin (18 dagen) op het negende niveau. Dit betekent dat de tijd op elk niveau 20 keer versnelt. Binnenkort, vanaf 28 oktober 2011, zullen alle energieën van de negen golven zich volledig gaan manifesteren.

De laatste manifestatie is mijns inziens wat de oude inscriptie bedoelt met het in vol ornaat verschijnen van Bolon Yokte Ku. De vruchten van de negen golven zullen dan zichtbaar worden en worden simultaan voltooid. Dit is niet langer verwarrend wanneer we accepteren dat de oude volkeren van de wereld, waaronder de Maya’s, de kosmische krachten personaliseerden. Ze omschreven deze krachten als ‘goden’, terwijl we ze in de moderne wereld waarschijnlijk alleen omschrijven als negen energiegolven.

Eenheidsbewustzijn creëren

Vanaf 9 maart 2011 wordt de negende en hoogste golf van de Bolon Yokte Ku geactiveerd. Het lijkt erop dat deze golf van 13 x 18 = 234 dagen als doel heeft om de gehele evolutie in het universum te omvatten, die zich reeds heeft afgespeeld in de acht lagere golven. Van wat we weten over de veranderende polariteiten van bewustzijn van de negen golven zal het alle golven verbinden om te voorzien in de energieën, waardoor de mensen eenheidsbewustzijn kunnen cocreëren.

Dit is het doel van de Negende Golf. Laten we dit moment in de tijd overdenken. Het leven, en met name het menselijke leven, heeft zich ontwikkeld tot het achtste niveau. Zij die daadwerkelijk een fysieke Mayapiramide beklommen, zoals de piramide van de Grote Jaguar in Tikal, kunnen het gevoel omschrijven wat men krijgt als men de top bereikt.

Het is nu tijd voor de volgende stap, waarbij de intentie wordt omgezet in een feitelijke manifestatie van Eenheidsbewustzijn om Bolon Yokte Ku in al haar schittering te cocreëren, de afronding van het kosmische plan en haar negen niveaus van evolutie. Wanneer we 9 maart 2011 bereiken worden we opgeroepen te beginnen met het cocreëren van Eenheidsbewustzijn: 9 maart 2011 markeert het aanbreken van de golf van eenheid.

Aflockalypse

Het jaar 2011 staat dus niet gepland als elk ander jaar. Het is mogelijk onze laatste kans om echt te leven als medescheppers binnen het kosmische plan. Toen dit Gregoriaanse jaar begon circuleerden er veel berichten die een reflectie waren van onze veranderende perceptie van tijd. Er waren echter ook berichten als: ‘Ik wens je een geweldig 2011’ of ‘wat wil je voor jezelf creëren in 2011?’ alsof het elk willekeurig jaar kon zijn. Berichten gecentreerd rond een individu, gebaseerd op een lineaire kijk op tijd.

Ook kwamen er rond Nieuwjaar berichten naar buiten over de ‘aflockalypse’. Grote aantallen vissen, vogels en dieren stierven zonder duidelijk aanwijsbare reden. Dit wees op alle behalve een lineaire voortzetting van tijd in 2011. De aflockalypse komt door een stijging van de frequentie die de negen niveaus van de Mayapiramide ondergaan, mogelijk in combinatie met hoe de mens de natuur heeft behandeld.

Als dit waar is zouden we bij onszelf te rade moeten gaan om ons aan te passen aan deze nieuwe frequentie en stoppen te vragen wat we voor onszelf willen. Stoppen met wat wij als ego of individu zouden willen voor 2011 of wat ons ego zou mogen doen om te dienen in de levering van het goddelijke plan.

De negende golf van eenheid zou dan een oproep zijn voor een grote verandering in onze manier van zijn om zo het eenheidsbewustzijn te manifesteren. Dit is immers de intentie en het resultaat van het kosmsiche plan. Als dit gebeurt gaat het mogelijk gepaard met buitengewone energieën om het kosmische plan te laten slagen. Wellicht is de negende golf een Dag des Oordeels die de hele wereld redt.

Als per golf een vertwintigvoudiging optreedt van de frequentie, begint de Negende Golf, of Galactische Onderwereld, op 9 maart 2011. We gaan door zeven dagen en zes tussenliggende nachten, waarvan elke een uaxaclahunkin is. In de taal van de Mayakalender betekent dit een periode van 18 dagen. Deze perioden kunnen weer onderverdeeld worden in twee perioden van elk negen dagen omdat ze beide een toenemende en afnemende fase hebben.

Als de negende golf de creatie van harmonie inhoudt, is het onze taak om het goddelijke voor begeleiding te vragen. Wanneer we vragen om wereldwijde harmonie kunnen we niet vragen om geleid te worden door ons ego. We moeten ons derhalve afvragen wat we kunnen doen om het kosmische plan te dienen of wat we nog meer kunnen doen om eenheidsbewustzijn te manifesteren.

De top bereiken

De negende golf verbindt de alfa en de omega omdat voor het eerst in de geschiedenis van de evolutie de 9 dagen telling naar voren komt. Het worden buitengewone tijden en het is mogelijk dat we hier geconfronteerd gaan worden met een keuze tussen waarheid en traditie.

Als de negende golf de kracht heeft die we verwachten van de evolutie van een nieuwe onderwereld, dan zal deze energetisch krachtiger en sterker zijn dan de oorspronkelijke tzolkin telling van 13 x 20 dagen. Het Negende niveau zal met andere woorden een 9 dagen telling brengen waardoor de tzolkin in kracht toeneemt en betekenisvoller is om te volgen voor zij die zich willen uitlijnen met het kosmische plan. De tzolkin zal echter altijd blijven werken als een onderstroom van energieën.

Het ritme van de Galactische Onderwereld is een 9 dagen durende klim waarbij de intensiteit met elk niveau toeneemt. Deze klim begint op 9 maart 2011 en wordt gevolgd door een afnemende intensiteit in de achttien (9+9) dagen erna.

We dienen te leren hoe we deze golf kunnen bevaren om uiteindelijk de top van de piramide te bereiken en zo Bolon Yokte Ku in vol ornaat te zien.

Carl Johan Calleman

Bron: Calleman.com

Zie ook: Treeoflifecelebration.com

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later