Herevaluatie van Pfizer-onderzoeksgegevens toont geen werkzaamheid aan, zeggen experts

0
Luister naar dit Artikel

De expertgroep HART (Health Advisory and Recovery Team) heeft zich verdiept in de Pfizer-onderzoeksdocumenten die zijn vrijgegeven na een gerechtelijk bevel van de VS en heeft ontdekt dat volgens Pfizers eigen antilichaamgegevens de werkzaamheid van het vaccin in het onderzoek enorm werd overschat en zo laag als nul lijkt te zijn. .


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Terwijl de officiële resultaten slechts acht PCR-positieve ‘gevallen’ in de vaccinarm aantroffen, blijkt uit de antilichaamtesten van Pfizer dat in feite 75 mensen in de gevaccineerde arm seroconverteerden (ontwikkelden N-type antilichamen), wat inhoudt dat er feitelijk 75 ‘gevallen’ van Covid waren in de gevaccineerden, niet slechts acht.

Op zichzelf zou dat de werkzaamheid halveren. HART wijst er echter op dat met het Moderna-mRNA-vaccin is aangetoond dat slechts ongeveer 40% van de gevaccineerden die een symptomatische PCR-positieve Covid ‘doorbraak’-infectie krijgen, N-type antilichamen ontwikkelt als gevolg van immuunimprinting (‘originele antigenic sin’) door het vaccin om de voorkeur te geven aan S-type antilichamen (die zich richten op het spike-eiwit). Ervan uitgaande dat dit ook van toepassing is op het Pfizer-mRNA-vaccin, betekent dit dat de 75 seropositieve personen slechts ongeveer 40% uitmaken van het totale aantal dat Covid had, wat neerkomt op een geschat totaal van 188 Covid-‘gevallen’ in de vaccinarm – meer dan de 165 in de niet-gevaccineerde arm, wat betekent dat de werkzaamheid van het vaccin nul is of erger.

Hoe kwam Pfizer weg met te beweren dat er slechts acht Covid-gevallen in de gevaccineerde arm waren? Voornamelijk door het uitsluiten van PCR-positieven in de prikken tot zeven dagen na de tweede dosis. Het probleem hiermee is dat, aangezien Covid-golven de neiging hebben om slechts 10-20% van een bevolking te infecteren, blijkbaar niet iedereen even vatbaar is voor het virus. Dit betekent dat als degenen die het meest vatbaar zijn voor het virus in de vaccinarm het krijgen in de weken voordat ze ‘volledig gevaccineerd’ zijn en dus niet meetellen voor de ‘gevallen’ van de vaccinarm, degenen die in de vaccinarm van de proef blijven, worden in de eerste plaats degenen die minder vatbaar zijn voor het virus, en dus zal de proef lijden aan vooringenomenheid bij de overlevenden, waardoor de werkzaamheid wordt overdreven.

HART legt uit:

Pfizer heeft in zijn protocol uiteengezet dat de werkzaamheid zou worden gemeten op basis van PCR-positieve testresultaten bij symptomatische individuen en, als secundaire maatstaf, N-antilichaamniveaus die aantonen wie geïnfecteerd was.

Pfizer koos ervoor om PCR-positieve resultaten te negeren, zelfs bij symptomatische mensen, als ze in de maand vóór “zeven dagen na de tweede dosis” optraden. Het testen van antilichamen is echter een maatstaf voor wie Covid had gedurende de hele periode van de proef. Bezorgdheid over een hogere incidentie in de vroege periode na dosering, of een illusie van werkzaamheid van een medicijn dat ervoor zorgt dat gevallen eerder optreden in plaats van gevallen te voorkomen, zou worden aangepakt door het meten van de aantallen die antilichamen ontwikkelden.

De oorspronkelijke studie beweerde dat er slechts acht symptomatische PCR-positieve ‘gevallen’ waren in de gedoseerde arm, vergeleken met 162 in de placebo-arm. De grafiek zag er altijd vreemd uit – hoe kon de behandelingsarm zo’n dramatische horizontale afvlakking hebben?

Er waren 165 mensen die begonnen met negatieve antistoffen maar tijdens de proef positief werden in de placebo-arm. Dat is een vrij goede match met de 165 die positief waren door PCR-testen. Er waren er echter 75 in de vaccinarm, veel meer dan de acht die door PCR-testen werden geclaimd. Dat zou betekenen dat behandeling het risico op infectie slechts met ongeveer de helft van de beweerde 95% zou verminderen.

Slechts 40% van de mensen die Moderna hadden gekregen, produceerden N-antilichamen na symptomatische, PCR-positieve infectie. Moderna en Pfizer hebben producten die qua werkingsmechanisme erg op elkaar lijken, dus het is niet onredelijk om aan te nemen dat een soortgelijk probleem zich bij Pfizer zou voordoen.

Als dat het geval is, zou het cijfer van 75 slechts een fractie zijn van de mensen in de behandelarm die besmet waren. Ervan uitgaande dat het cijfer van 40% klopt, zou dat betekenen dat er geen werkzaamheid was van Pfizer-vaccinatie tegen infectierisico bij het meten van de gehele periode van de eerste naald tot het einde van de proef.

Bronnen: The Daily Sceptic

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later