Grote groepen uit ondergrondse steden ontsnapt

0
Luister naar dit Artikel

Het verwijderen van de commandocentra van de elite is bijna voltooid. Dit met het oog op de opening van vele verschillende portalen op 11 november aanstaande.

Een grote groep mensen leefde in de ondergrondse grotten en steden van de Illuminati. Het was een grootschalige geheime operatie waar velen al enige tijd bij betrokken waren.

Voor het eerste in decennia komen deze mensen aan het aardoppervlak en zien ze daglicht. Mensen die bekend zijn met de film The Island kunnen zich enigszins een voorstelling maken.

De opening van de genoemde portalen kan alleen worden waargenomen door mensen die ze willen ‘zien’. Het hangt van de geloofsovertuiging van de mensen af hoe ze zullen worden waargenomen. Vanwege de grote variëteit aan inwoners op Aarde zal het altijd zo moeten zijn. De walvisachtigen zijn een belangrijke schakel in het openen van de portalen in de oceanen en waterwegen.

De opening van deze portalen is niet eng. Enkel mensen die hebben geleerd hun multidimensionale percepties te gebruiken kunnen weten waar ze zijn. De afbeelding bij dit artikel geeft weer hoe de poort van 11 november eruitziet.

De mensen die zijn ontsnapt uit de ondergrondse steden delen hun informatie op het moment dat ze zich veilig genoeg voelen en belangrijker nog wanneer genoeg mensen de informatie die zij te delen hebben kunnen tolereren. Dit gebeurt waarschijnlijk na de opening van de vele portalen wanneer het extreem hoogfrequente licht velen ontwaakt die nu nog slapen.

Deze portalen konden nog niet eerder worden geopend omdat de hoge frequentie gedachten, emoties en multidimensionale vermogens enorm versterkt van mensen die ze kunnen waarnemen. Ze versterken ook de angst en woede van mensen die deze realiteit, waarin ze controle en macht kunnen uitoefenen op anderen, niet willen opgeven. In november is er genoeg licht en liefde om de angst die werd geprojecteerd door de gevestigde orde in evenwicht te brengen.

Binnenaarde

Zij die uit de diepten van de Aarde komen zijn niet de enige bewoners van de grotten. Nadat de portalen worden geopend komen leden van de Binnenaarde vrijwillig uit hun vier- en vijfdimensionale realiteit om het oppervlak van Gaia te bezoeken. Denk aan diepzeeduikers die uit de grond komen omdat ze wellicht speciale pakken nodig hebben om zich aan te passen aan de omgeving.

Deze gebeurtenissen symboliseren de afsplitsing van de Aarde in een groep die er klaar voor is de waarheid te zien en een groep die daar niet klaar voor is. Geef je helemaal over aan je ziel op het moment dat de portalen worden geopend. Het is je hogere zelf die weet hoe de portalen werken.

Leger

Eén van de vele geheimen die de regering heeft voor de massa is dat het leger al decennia lang sterrenpoorten, of door mensen gemaakte portalen, gebruikt. Er gaan kleine transportatieportalen komen die het reizen op Aarde een stuk gemakkelijker maken.

Sommigen zullen denken dat dit onmogelijk is. Deze mensen worden echter niet beangstigd door deze gebeurtenissen omdat ze vasthouden aan het oude. De angst voor het nieuwe beperkt hun bewustzijn tot het niveau waarop ze deze gebeurtenissen niet kunnen waarnemen. De vijfde dimensie is namelijk geen ‘plaats’ ver weg of hoog in de lucht. De vijfdimensionale Aarde is hier nu maar resoneert naar een frequentie die niet kan worden waargenomen met driedimensionale percepties.

Vertrouw op je voorstellingsvermogen en geloof in de boodschappen in je ‘dromen’ omdat dromen je vierdimensionale ervaring zijn en het voorstellingsvermogen je vijfdimensionale gedachten vormt.

Laat alle informatie door je kruin naar binnen komen en luister met je hogere hart. Neem de informatie waar met je geopende derde oog en begrijp de betekenis van je percepties met je hogere hart. Op deze manier ben je beschermd tegen elk fenomeen dat je kan beangstigen en je resonantie kan verlagen.

Bron: Multidimensions.com

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later