Greenwashing van ‘duurzame’ banken

0
Luister naar dit Artikel

Er is een trend van duurzame banken zoals de Triodos Bank. Triodos garandeert dat je geld wordt geïnvesteerd in duurzaamheid in plaats van landmijnen, clusterbommen of kinderarbeid.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De Triodos Bank lijkt een goede optie als je wilt investeren in duurzaamheid, maar verschillende dubieuze investeringen in enkele partners van deze bank vallen op.

Opmerkelijke dubbelfuncties

Hoewel veel mensen van Triodos Bank een duurzaam imago hebben wat betreft hun CV, zijn er ook enkele dubieuze dubbelfuncties te vinden. Zo was Margot Scheltema in 2008 bijvoorbeeld vicevoorzitter Raad van Commissarissen van de Triodos Bank terwijl ze op dat moment tegelijkertijd financieel directeur van Shell Nederland was.

Nog opvallender is het feit dat huidig directievoorzitter van de Triodos Bank Peter Blom lid van de Club van Rome is, een eliteclub met omstreden belangen die achter gesloten deuren onderlinge afspraken maakt over duurzaamheid in onze wereld.

Opmerkelijke investeringen 2006

Hoewel Triodos Bank in het verleden veel duurzame investeringen heeft gedaan, laat een gedeelte van de investeringen van deze bank zien dat er ook in omstreden multinationals geïnvesteerd is onder de noemer ‘duurzame investeringen’. In 2006 investeerde de bank bijvoorbeeld via Shell Foundation in een duurzaam project. Hoewel de Shell foundation op papier los staat van Shell, is deze opgericht door Shell group en hanteren ze hetzelfde logo waardoor ze wat ons betreft bijdragen aan de opvijzeling van het imago van Shell.

In 2006 investeerde Triodos 15.600 aandelen in AXA, een verzekeringsgroep die investeert in landmijnen. Deze investering werd bestempeld als ‘duurzaam’ om de volgende redenen: “Het Franse Axa is een van ‘s werelds grootste verzekeraars en financiële managers. Binnen de sector presteert het bedrijf op ieder duurzaamheidthema bovengemiddeld. Het bedrijf heeft een beleid op het gebied van klanttevredenheid waarin staat vermeld dat het bedrijf eerlijke informatie verstrekt aan klanten en waarin het de vertrouwelijkheid van klantinformatie waarborgt. Het bedrijf heeft een aantal kwaliteitsprogramma’s. Tevens houdt het bedrijf regelmatig enquêtes om de klanttevredenheid te meten. Aan de andere kant is het bedrijf betrokken bij een groot aantal controversiële bedrijfsactiviteiten. Geen van deze controverses leidt echter tot een substantiële betrokkenheid.” Dit staat letterlijk in een jaarverslag van Triodos Bank.

Investeringen nu

Triodos Bank is momenteel actief in Nederland, België, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en groeit snel, mede door de golf van bewustwording op het gebied van milieu en globaal onrecht. Op dit moment investeert Triodos Bank naast vele duurzame projecten ook in Adidas, Ahold, BMW, Coca-Cola, DSM, Google, ING, Johnson & Johnson, Nike en nog vele andere multinationals met vergelijkbare geldstromen naar ieder van hen apart.

Zij doet dit via haar beleggingsfondsen zoals het Triodos Sustainable Equity Fund en het Triodos Sustainable Mixed Fund, een ‘duurzaam’ beleggingsfonds.

In een interview met een woordvoerder van Triodos Bank wordt bevestigd dat de bank inderdaad investeringen doet in multinationals als die voldoen aan de door de bank opgestelde criteria voor duurzaamheid. “Investeringen in bedrijven waarvan wij vinden dat die de goede kant opgaan,” aldus Pieter van der Gaag, hoofd marketing en communicatie van Triodos Bank.

Triodos Investment Management is verantwoordelijk voor 20 beleggingsfondsen, ter waarde van 1,8 miljard euro. Deze fondsen dragen tezamen aanzienlijk bij aan de winst van de bank. De nettowinst over 2010 bedroeg 3,8 miljoen euro (2009: 3,6 miljoen euro).

Enig onderzoek in de database van de Kamer van Koophandel laat zien dat Triodos Bank een naamloze vennootschap is. Kan een commerciële onderneming die handelt uit naam van aandeelhouders die uit zijn op winst haar belofte duurzaam te handelen waarmaken?

Misleiding

Duurzaamheid is vaak een stempel dat gegeven wordt op basis van criteria die misleidend zijn voor de massa. Duurzaamheid lijkt een nieuw toverwoord voor de positionering van bedrijven die een goed imago willen creëren bij de ontwakende massa, ook wel ‘greenwashing’ genoemd. In dit geval misleidt Triodos Bank door zich als volledig duurzaam te presenteren. Mensen denken hierdoor grotendeels dat deze bank alléén maar in duurzaamheid investeert.

Hoewel de bank aan de oppervlakte duurzaam lijkt te handelen, zijn haar beleggingen niet duurzaam. Nu is het de vraag of de gewone klanten hiervan op de hoogte zijn. Hier is bijvoorbeeld een bezwaarschrift te vinden van een burger die heeft ontdekt dat zijn pensioengeld niet duurzaam wordt belegd en vindt dat hem feiten zijn onthouden.

We hebben ook reacties van mensen ontvangen waarin wordt gesteld dat Triodos Bank ‘principieel moet blijven en achter haar doelstellingen moet blijven staan’. Sommigen van hen hebben hiervoor actief met de bank contact opgenomen en vinden de verklaringen van Triodos dat ze druk uitoefenen op deze bedrijven geen excuus.

Deze onthulling is belangrijk om mensen bewust te maken dat er geen zuivere weg bestaat in een onzuiver systeem, namelijk het geldsysteem. Participatie aan het geldsysteem weigeren geeft vaak veel stress voor het individu omdat onze samenleving is gebaseerd op geld.

Wellicht is het tijd om ons te gaan richten op een nieuw systeem dat in overeenstemming is met de rechten van de mens. Niburu is bijvoorbeeld benieuwd naar de ontwikkelingen van de Blije Bank, omdat zij informatie geeft over wat er werkelijk speelt. Verder maakt de bank zich hard voor een nieuw geldsysteem.

Bronnen: Triodos.nl, Axa.com, p-plus.nl en Shellfoundation.org

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later