Glyfosaat slechter dan we ons konden voorstellen … Het is overal

0
Luister naar dit Artikel

Glyfosaatresten zijn gevonden in kraanwater, sinaasappelsap, kinderurine, moedermelk, chips, snacks, bier, wijn, granen, eieren, havermout, tarweproducten en de meeste conventionele voedingsmiddelen die zijn getest. In het kort, het is overal.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Terwijl nieuwe studies blijven wijzen op een direct verband tussen het veel gebruikte glyfosaatherbicide en verschillende vormen van kanker, vecht de lobby van de agribusiness fel om bewijs van menselijke en andere schade te negeren of in diskrediet te brengen. Een tweede Amerikaanse jurisprudentie oordeelde zojuist dat Monsanto, nu onderdeel van de Duitse Bayer AG, $ 81 miljoen aan schadevergoeding moet betalen aan eiser Edwin Hardeman die non-Hodgkin-lymfoomkanker kreeg. De uitspraak en een line-up van nog eens 11.000 hangende zaken voor Amerikaanse rechtbanken na de gevolgen van glyfosaat, hebben Bayer AG hard getroffen met het bedrijf dat enkele duizenden ontslagen aankondigde terwijl de aandelenkoers daalde.

In een proces in San Francisco was de jury unaniem van mening dat Monsanto Roundup onkruidverdelger, gebaseerd op glyfosaat, verantwoordelijk was geweest voor de kanker van Hardeman. Zijn advocaten verklaarden:

“Het is duidelijk uit de acties van Monsanto dat het niet uitmaakt of Roundup kanker veroorzaakt, en is in plaats daarvan gericht op het manipuleren van de publieke opinie en het ondermijnen van iedereen die oprechte en legitieme zorgen over Roundup oproept.”

Het is de tweede nederlaag voor de advocaten van Monsanto nadat een andere jury in 2018 oordeelde dat Roundup op basis van glyfosaat verantwoordelijk was voor de kankerziekte van een schoolhouder in Californië die dezelfde vorm van kanker kreeg na jarenlang dagelijks het schoolplein met Roundup te hebben bespoten, onbeschermd. Daar bevond een jury dat Monsanto schuldig was aan “kwaadaardigheid en onderdrukking” in dat bedrijfsbestuurders, op basis van interne e-mailontdekking, wisten dat hun glyfosaatproducten kanker konden veroorzaken en onderdrukten deze informatie voor het publiek.

Een nieuwe onafhankelijke studie toont aan dat degenen met de hoogste blootstelling aan glyfosaat een 41% verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van non-Hodgkin lymfoom (NHL) kanker. In een meta-analyse van zes onderzoeken met bijna 65.000 deelnemers werd gekeken naar verbanden tussen op glyfosaat gebaseerde herbiciden en immuunsuppressie, hormoonontregeling en genetische veranderingen. De auteurs vonden “dezelfde belangrijke bevinding: blootstelling aan GBH’s (herbiciden op basis van glyfosaat) wordt geassocieerd met een verhoogd risico op NHL (Lymphoma van Non-Hodgkin).” Verder verklaarden ze dat glyfosaat “het darmmicrobioom verandert”, en dat dat “van invloed zou kunnen zijn op het immuunsysteem, chronische ontsteking kan bevorderen en kan bijdragen aan de vatbaarheid voor binnendringende ziekteverwekkers.” Glyfosaat kan ook “werken als een hormoonontregelende chemische stof omdat recent is gevonden dat het de productie van geslachtshormonen verandert” bij zowel mannelijke als vrouwelijke ratten.

In een langetermijnstudie bij dieren door Franse wetenschappers onder Gilles Eric Seralini, Michael Antoniou en medewerkers, werd aangetoond dat zelfs ultra-lage niveaus van glyfosaat herbiciden niet-alcoholische leverziekte veroorzaken. De niveaus waaraan de ratten werden blootgesteld, per kg lichaamsgewicht, waren veel lager dan wat is toegestaan ​​in onze voedselvoorziening. Volgens de Mayo Clinic hebben vandaag, na vier decennia of meer algemeen gebruik van glyfosaatpesticiden, nu 100 miljoen of 1 op de 3 Amerikanen een leverziekte. Deze diagnoses zijn in sommige zo jong als 8 jaar oud.

Maar glyfosaat heeft niet alleen alarmerende effecten op de menselijke gezondheid. Bodemwetenschappers beginnen zich te realiseren dat de residuen van glyfosaattoepassingen ook een mogelijk dramatisch effect hebben op de bodemgezondheid en voeding, effecten die jaren kunnen duren om te herstellen.

Het doodt de bodem ook

Hoewel de meeste aandacht begrijpelijk wordt gemaakt voor de menselijke effecten van blootstelling aan glyfosaat, de meest gebruikte landbouwchemicalie in de wereld van vandaag, beginnen onafhankelijke wetenschappers te kijken naar een ander alarmerend effect van de agrochemische stof – het effect op essentiële voedingsstoffen in de bodem. In een onderzoek naar de gezondheid van de bodem in de EU heeft het online-tijdschrift Politico.eu vastgesteld dat de effecten van het sproeien van glyfosaat op de belangrijkste gewassen in de Europese landbouw rampzalige gevolgen hebben voor de gezondheid van de bodem, naast het doden van onkruid.

Wetenschappers van de Oostenrijkse universiteit voor natuurlijke hulpbronnen en levenswetenschappen in Wenen toonden aan dat de gietactiviteit van regenwormen binnen drie weken na het aanbrengen van glyfosaat bijna van het oppervlak van landbouwgrond was verdwenen. Gieten is het proces waarbij de worm vruchtbare bodems naar de oppervlakte duwt terwijl ze zich ingraven, essentieel voor gezonde bodem- en plantenvoeding. Een studie aan de Nederlandse Universiteit Wageningen van bovengrondmonsters van meer dan 300 bodemlocaties in de EU toonde aan dat 83% van de bodems 1 of meer residuen van bestrijdingsmiddelen bevatten. Niet verrassend,
“Glyfosaat en zijn metaboliet AMPA, DDT’s (DDT en zijn metabolieten) en breedspectrumfungiciden … waren de verbindingen die het meest worden aangetroffen in bodemmonsters en met de hoogste concentraties.”

Het gebruik van verschillende pesticiden, vooral die op basis van glyfosaat, zoals Roundup, is de afgelopen vier decennia in de EU net zo veel geëxplodeerd als in de VS. De agribusiness-industrie beweert dat dit de sleutel is geweest tot de dramatische stijging van de productiviteit van landbouwgewassen. Als we de gegevens echter nader bekijken, terwijl de gemiddelde opbrengsten van belangrijke granen zoals rijst, tarwe en maïs sinds 1960 meer dan verdubbeld zijn, is het gebruik van pesticiden zoals die op basis van glyfosaat 15-20-voudig gestegen. Vreemd genoeg is monitoring van residuen van bestrijdingsmiddelen in de bodem op EU-niveau niet verplicht, hoewel de EU veel dingen nodig heeft. Tot voor kort werden de effecten van zwaar gebruik van pesticiden zoals Roundup genegeerd in wetenschappelijk onderzoek.

Bewijs van bodemexperts begint duidelijke verbanden aan het licht te brengen tussen het gebruik van pesticiden zoals glyfosaat en dramatische afname in de bodemvruchtbaarheid en de ineenstorting van microbe-systemen die essentieel zijn voor een gezonde bodem. Wormen zijn een van de meest essentiële.

Het is algemeen bekend dat regenwormen een vitale rol spelen in gezonde voedingsstoffen in de bodem. Bodems die dat missen zijn bodems die ons de essentie ontnemen die we nodig hebben voor een gezond voedingspatroon, een pandemisch probleem van bodemuitputting die de afgelopen vier decennia wereldwijd opduikt, met name hetzelfde tijdsbestek dat het gebruik van pesticiden wereldwijd is geëxplodeerd. Aardwormen zijn gunstig omdat ze de bodemvoedingsstofkringloop verbeteren en andere nuttige bodemmicro-organismen verbeteren, en de concentratie van grote hoeveelheden voedingsstoffen die gemakkelijk door planten kunnen worden opgenomen.

De EU stelt geen grenzen aan hoeveel glyfosaat op gewassen kan worden gebracht, hoewel vaststaat dat glyfosaat specifieke schimmels en bacteriën kan doden die planten nodig hebben om voedingsstoffen op te zuigen, naast de effecten op regenwormen. Dat is een grote blinde vlek.

Waar nu?

Wat steeds duidelijker wordt, is het kolossale en duidelijk opzettelijke officiële blinde oog dat door regelgevende instanties wordt gegeven aan potentiële gevaren van bestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat, niet alleen in de EU en de VS, maar ook in China, dat tegenwoordig meer glyfosaat produceert dan zelfs Monsanto. Sinds het patent van Monsanto Roundup is verlopen, zijn Chinese bedrijven, waaronder Syngenta, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Company, SinoHarvest en Anhui Huaxing Chemical Industry Company, naar voren gekomen als ‘s werelds grootste producenten van de stof en zelf de grootste consumenten, geen goed voorteken voor de toekomst van de legendarische Chinese keuken.

Glyfosaat is de chemische basiscomponent voor ongeveer 750 verschillende merken pesticiden wereldwijd, naast de Roundup van Monsanto-Bayer. Glyfosaatresten zijn gevonden in kraanwater, sinaasappelsap, kinderurine, moedermelk, chips, snacks, bier, wijn, granen, eieren, havermout, tarweproducten en de meeste conventionele voedingsmiddelen die zijn getest. Kortom, het is overal.

Ondanks het overweldigende bewijsmateriaal blijven de bureaucraten van de EU-Commissie en de EPA van de VS echter voorzichtigheid negeren door de giftige chemische stof niet te verbieden in afwachting van grondig onafhankelijk onderzoek over een langere periode. Als ik cynisch zou zijn, zou ik bijna denken dat deze voortdurende officiële steun voor herbiciden op basis van glyfosaat meer is dan louter bureaucratische domheid of onwetendheid, zelfs meer dan alleen corruptie, hoewel dat zeker een rol speelt. De voedingskwaliteit van onze voedselketen wordt systematisch vernietigd en het gaat om meer dan winst voor de agribusiness.

Bronnen:

Global Research

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later