Globalisten proberen de voedselvoorziening over te nemen om de mensheid tot slaaf te maken

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Herinner je je die commercials uit de jaren 90 die vroegen: “Waar is het rundvlees?” Het is een paar decennia geleden dat die commercials op tv’s in de woonkamer werden uitgezonden, maar toch speelt dezelfde vraag. Het lijkt erop dat Bill Gates naar voren is gekomen met het antwoord.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Terwijl Bill Gates druk bezig was met het opkopen van landbouwgrond in de Verenigde Staten in een poging controle te krijgen over de voedselindustrie van het land, besloot de Nederlandse regering om boeren failliet te laten gaan door hen te dwingen de omvang van de veestapel met bijna een derde te verminderen en zich te houden aan de regels van de Europese Unie over ammoniak en stikstof. Zijn deze gebeurtenissen onafhankelijk van elkaar of maken ze deel uit van dezelfde snode agenda?

Globalistische agenda om de mensheid tot slaaf te maken en te vernietigen is aan de gang

De globalisten hebben hun kaarten op tafel gelegd zodat de wereld ze kan zien. Hun doel is om de toegang tot zoveel mogelijk echt voedsel te elimineren en natuurlijke voedingsmiddelen te vervangen door synthetische voedselachtige stoffen. Door de wereldbevolking volledig van hen afhankelijk te maken om te overleven, wordt het beheersen van de massa veel gemakkelijker.

Of het nu is door destructieve, anti-menselijke regels op te leggen aan boeren of door rijke individuen zoals Bill Gates landbouwgrond te laten kopen, het eindspel is hetzelfde. De hele bevolking zal worden onderworpen aan de grillen van de weinigen die de voedselvoorziening beheersen.

Voeg daarbij het feit dat Gates landbouwgrond in het hele land koopt, en er is nog meer reden om ons zorgen te maken over de consolidatie van geld, macht en wat sommigen beschouwen als een afnemende voedselvoorziening die verkrampt is door problemen in de toeleveringsketen als gevolg van een pandemie met geen einde in zicht.

Landbouwgrond aan anderen verhuren is niet de oplossing

Al met al bezit Gates bijna 300.000 hectare landbouwgrond. Zelfs als Gates zijn voornemen om land aan boeren te verhuren doorzet, zal hij profiteren van de meerwaarde die wordt gegenereerd door de arbeid en financiële investeringen van die boeren.

Waar het op neerkomt, is dat door controle geobsedeerde narcisten zoals Gates in hetzelfde licht moeten worden gezien als aasgierige bedrijven die naar binnen duiken wanneer de prijzen laag zijn of wanneer markten het zwaar hebben om over anderen te heersen, en uiteindelijk een netto maatschappelijk negatief effect hebben.

Het groeiende verzet tegen de corporatisering van voedsel

Het is tijd om een ​​einde te maken aan de afhankelijkheid van het publiek van een klein aantal rijke individuen en bedrijven voor levensonderhoud. Bill Gates is de personificatie van het Amerikaanse bedrijfsleven en het symbool van alles wat mis is met de voedingsindustrie. De oligopolistische bedrijfspraktijken van Gates hevelen waarde weg van hardwerkende boeren.

Het is tijd om het vertrouwen in de landbouwgrond van Gates te breken, een concurrerende markt aan te moedigen en te streven naar het algemeen welzijn in tegenstelling tot het kortzichtige eigenbelang van een mensmonster als Gates. Idealiter zou een limiet zijn op het percentage landbouwgrond dat een persoon of bedrijf zou kunnen bezitten. Maar voorlopig is zelfs een kleine overwinning voldoende. Waar het om gaat is dat het bewustzijn van een mogelijke voedselcrisis wordt vergroot en dat de wielen van verandering in gang worden gezet.

Bronnen: OrganicConsumers.org

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later