Gisteren, Vandaag, Morgen = NU – 26 Oktober 2015 / Lisa Gawlas

0
Luister naar dit Artikel

Boy oh boy, de dingen worden interessant en uiteenzettend intens daarbuiten in dat altijd veranderende, verstandsverbijsterende, gebied van het leven.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Maar voordat ik daarmee begin, wel, zoveel als ik in woorden in kan tomen, laat me jullie gewoon vertellen hoe krachtig de oefening van gisteren echt is (niet vertaald). Mijn derde lezing van de dag kwam opdagen, ik slingerde mijn antenne naar buiten naar haar gebied, noppes. Ik zag levendig de twee lezingen die voor haar waren en er is geen enkele manier dat we wederom door een kwantum verandering heen gegaan zijn, jee we zijn net gearriveerd. Ongeacht hoe vaak ik het ook probeerde, ik kreeg gewoonweg mijn vloer en begon mijn gewoonlijke kernsmelting wanneer ik niet kan zien. Ze gaf mij echter respijt. Ze legde aan mij uit dat zij het reinigende gedeelte van de oefening in de bijdrage gedaan had ongeveer 30 minuten voordat wij met elkaar verbonden. Aahhhhh … dus is zij in verandering, afstoffen en opruimen en totdat het allemaal settelt, kan ik helemaal niets zien. Dat was echt opwindend, zelfs terwijl we er niet toe kwamen om een lezing te doen gisteren, weten we zonder enige twijfel, dat het schoonmaken voor haar onderweg is!!

Ik moet ook dit grappige meedelen. Soms vergeet ik dat er een levend schepsel, genaamd ik, is die deze lezingen doet. Er is nauwelijks tijd voor mij om te eten, specifiek nu aangezien alles zo nieuw is, wat voor extra tijd dan ook dat ik tussen de afspraken heb wordt gewoonlijk doorgebracht met het duidelijker maken van wat ik zie naar wie het ook is aan de telefoon of skype met mij. Mijn 3de lezing om 11:30am kwam opdagen en weer noppes. Dus vroeg ik haar of zij de oefening gedaan had, nee. Het volgende dat ik wist was dat ik een grote energetische pijl kon voelen die naar mijn maag wees en de woorden VOED MIJ die daarop ronddraaiden. Oops ik vergat vandaag om te eten.. Ze gaf me 15 minuten om haar terug te bellen, ik at mijn kom met Lucky charms, en vast en zeker genoeg had het fornuis brandstof nodig omdat we ogenblikkelijk met elkaar verbonden. Pfew!!

Gisteren, Vandaag en Morgen = NU.

Om nu te proberen en in toom te houden om tot uitdrukking te brengen voor wat ik begin te begrijpen. Dit vat van tijdloze tijd waar wij nu in bestaan. Spirit is nog steeds consequent aan het uitleggen dat dit energievat dat ik bij iedereen in het gebied zie, bestaat uit gisteren, vandaag en morgen. Het is helemaal niet aan datums gerelateerd, maar een energiepakket dat wij als tijd beschouwen, hoewel, tijd helemaal niet echt bestaat. Beweging is het enige dat bestaat. Alles is beweging en in beweging. Wij nemen een potlood en markeren deze bewegingen en noemen het tijd, een dag, een datum om onszelf in een verhaal te oriënteren. Maar echt, ik, wij begrijpen volledig wat er gebeurde, denk aan elk ding dat wij een dag noemen, zoals een golf van de oceaan die op de kust stukslaat. Ja, de golf gebeurde en op het moment dat het dat deed, veranderde het de constructie van het strand en trok zich toen terug in zichzelf. Je kunt zelfs waarnemen hoe de golf het strand veranderde maar slechts voor een moment, totdat de volgende golf komt en het strand weer gewijzigd wordt.

Alle beweging is opgenomen in een energie indruk dat nooit ophoudt te bestaan. Deze indrukken worden opgeborgen in het meest wonderbaarlijke uitbreidende vullende systeem waar wij naar kunnen kijken als dimensies en inter-dimensies. Eén dag kan als een dimensie beschouwd worden, en een uur van die dag, een inter-dimensie of subdimensie binnenin die dimensie, en een piepkleine andere inter-dimensie binnenin die inter-dimensie enzovoort. Als dat niet onze gekke geesten op doet blazen, elk persoon, elk levend ding creëert diens eigen dimensie en dan als wij met anderen verbinden, overspant en verstrengelt de dimensie (herinneringen). Nu zie ik waarom spirit zegt dat de echte dimensies die bestaan ontelbaar zijn. En als wij in staat willen zijn om volledig de volledigheid van onszelf nu te gebruiken, moeten wij uit de beperking gaan, van het 3D of 5D denken of zelfs dat er slechts 12 dimensies zijn. Wij eindigen ermee ons inzicht te blokkeren voor de grotere werkelijkheid door onze eigen waargenomen beperkingen.

Houd dat in gedachten, en dit is waar het echt gecompliceerd kan worden in mijn gedachten, tenminste, voor nu. In het inzicht van spirit, is gisteren alles dat ooit gebeurd is. Meer duidelijk gezegd, alle dimensies die al bestaan en alle subdimensies binnenin deze dimensies. Natuurlijk, jullie en ik denken aan het verleden, maar er zijn vele ingewikkelde (al ervaren) versies van de toekomst die ook al gebeurd zijn. Dus laten we het een levende indruk noemen die al ervaren is en energetisch opgeborgen werd.

Welnu, in spirits ogen, is morgen het ongecreëerde potentieel dat wij altijd in onze handen hebben. De stamcellen energieën zo je wilt, puur levenspotentieel dat niet ervaren en opgeborgen werd, nog niet.

Als wij een rechte lijn zouden bewandelen doorheen het leven (wat wij helemaal niet doen) dan zouden deze stamcellen gewoon recht voor ons zijn om te gebruiken, als we dat kiezen. Echter, in de lezingen nu, zijn zij zoals een deken van dikke energie (ongeveer 90cm dik naar mijn schaal van inzicht gaande) helemaal bovenaan op ons energievat, net onder de magnetosfeer van het leven. Dus lopen wij bij hen niet gewoonweg naar binnen, maar MOETEN wij onze hogere geest gebruiken om nieuwe ervaringen te creëren en hen een definitie te geven.

Hetgeen ons naar vandaag brengt. Waar spirit naar verwijst als ons “nu” moment. Tot aan gisteren, refereerde ik naar het nu als een tik van de klok. Het is Nu, niet een minuut geleden, niet een minuut later, gewoon … nu. Niet zozeer. Het nu moment is dit volledige energiesysteem, de tijd. Het bestaat uit iedere dimensie, iedere subdimensie en iedere ervaring opgeborgen binnenin dat alles. Het bestaat ook uit alle stamcellen, alle pure atomaire energie die nodig is om alles te creëren wat je hart wenst.

Dus waarlijk, het NU moment, vandaag, bestaat uit alle bekende ervaringen die ooit gebeurden (of ooit zullen gebeuren) en onze bekwaamheid om iets anders te kiezen, iets dat nog nooit eerder gedaan werd. Wij zijn in een onophoudelijk keuzepunt van hieraf naar buiten. Meer dan ooit tevoren omdat, tot recentelijk, wij deze volle energiewaarde niet beschikbaar voor ons hadden, wij hadden fracties ervan in overeenstemming met onze vibrationale bewustzijn terwijl wij, beetje bij beetje, vaardig raakten met het brengen van het nieuwe naar dit rijk.

Laten we dit een klein beetje meer ontleden. Houd in gedachten, dat de vibratie van angst de dichtste en zwaarste is van alle emoties en geen emoties. (Angst zelf bestaat niet behalve zoals gecreëerd door het brein zelf, wat diens taak is) Dus als wij ons instellen om iets nieuws voor ons te doen, en wij plotseling met angst geraakt worden, tapten wij in op het opbergsysteem waar het enige tijd eerder gedaan werd (of later – lol) dat een negatieve impressie creëerde dat nog steeds als een afdruk daar verblijft. Onze taak is om niet bang te zijn, maar om de stamcellen binnen te brengen om de ervaring te perfectioneren voor iets wonderbaarlijks, zo niet miraculeus!

Dat is waarom het gezegde van “kom de angst onder ogen en doe het sowieso” dus belangrijk wordt. Het meeste van de tijd, is het zelfs je ervaring niet, je angst, je gevoel, maar de dichtere energetische afdruk, de subdimensie waar je op in tapte, dat je voelt.

De enige en ware weg die wij volledig en voor altijd de dichtheid van angst in dit rijk gaan veranderen, is door de werkelijkheid van dat alles te veranderen. De enige manier om dit te doen, is om in ons passievolle hart te blijven welke zich volledig aansluit bij de hogere geest. Nieuwe energie ervaringen toewijst aan de wens voorhanden en wist de herinneringsafdruk uit die zwaar en griezelig was naar licht en levendig nu.

Dit is waarom het zo belangrijk wordt om het lagere verstand (OBA ego) en de hogere geest (OBA ziel-geest) volledig samengingen. Het ego verstand samengaand hebbend is om de angst te erkennen en in de opwinding te brengen van te veranderen wat het ook maar in angst voelt. Dus opwinding van verandering is de motor in plaats van de rem (stoppunt) dat angst kan en vaak welzeker veroorzaakt. Gelijk daaraan, is de hogere geest de alchemist, het weet hoe de stamcellen op te laden en hen in beweging te zetten en onze lagere geesten weten hoe de fysieke materie te bewerken zodat het lichaam en de ziel in de nieuwe ervaring, in de nieuwe wens arriveren.

Nu, hier is iets om echt over na te denken. Als je nooit angst voelt bij het doen van iets nieuws, ergens naartoe gaan dat nieuw is, verdorie, zelfs iets nieuws meedelen; controversieel, wat dan ook … breng je geen verandering naar het feestje, je bereist een weg die al geplaveid is. Dit is echt het gigantische punt dat spirit blijft maken “Ware groei ligt aan de buitenste randen van je comfortzone”.

Wat het verstand niet waar kan nemen, kent de ziel. De één zonder de ander is zoals het rijden in een auto zonder banden.

Ik ontving net, zoals altijd, nu net de tijdige marshmallow boodschap van Kryon in mijn inbox. Het gaat in het stromen van dit deel van de bijdrage van vandaag, dus laat mij het voor iedereen delen:

Betere Manieren Komen Eraan

Van Kryon Live Channeling, “De Menselijke Filters”

Juni 2015 in Totowa, NJ 

Er zijn betere manieren van de dingen te doen die jullie geleerd hebben in alle wetenschappen, zelfs legaal – betere manieren dan jullie weten die eraan komen die voor jullie persoonlijk, het land, de Aarde meer zin gaan maken. Systemen komen eraan. Jullie zullen je op een dag tegen het hoofd slaan en zeggen, “Waarom deden we dit niet eerder, wat dachten wij,” omdat jullie niet weten wat jullie niet weten. Het filter van intelligentie begint met wijsheid voort te bewegen, alle dingen die het Licht zullen omhelzen en het niet zullen dimmen.

 ~ KRYON, through Lee Carroll

Geloof versus Vertrouwen!

Dit liet gewoon mijn liefdevolle trigger struikelen!! Eén van mijn prachtige dames gisteren sprak over een teken dat zij in haar huis heeft “GELOOF”, terwijl wij spraken over haar noodzaak om haar buikgevoelens en inspiraties te vertrouwen. Voor de eerste keer ooit, kon ik visueel het energieverschil zien tussen het woord geloof en het woord vertrouwen. Geloof werd visueel ervaren en gevoeld zoals een watersproeier. Overal energie naar boven en buitenwaarts sproeiend. Vertrouwen aan de andere kant was in de vorm, solide, bruikbaar als een gereedschap. Haar team suggereerde (en voor diegenen die nog steeds vertrouwen binnenin zichzelf opbouwen, zou ik dit ook voor jullie willen suggereren) dat zij haar kaart verandert om te lezen zoals dit:

VERTROUWEN

BEN

IK

Ik heb ook een vreemde relatie met het zien van vertrouwen en ik ben zoals de duiker op een TNT dingetje, in/naar nieuwe pakketten van ervaring exploderend, het kwantumgebied van het nieuwe naar jullie Leven loslatend. Solide, penetreerbaar, levensveranderend!!

Nu wil ik snel teruggaan naar mijn kleine in de maling nemen van gisteren. De multidimensionale zone is helemaal verbonden aan de kern van de Aarde. Dit is echt, waar al de dagen van gisteren verblijven, alle ervaring ooit ervaren in dit rijk. Dit zou ook de onderzijde van de diamant in het diagram zijn dat ik eenvoudig creëerde van het nieuwe gebied. \/. Het bovenste deel, net buiten de magnetosfeer, is het grote, en ook dit, wordt zelfs niet in gedeeltes door ons begrepen, multidimensies, parallelle universums en zoveel meer bestaat. Het bovenste gedeelte van de diamanten energie creërend /\. De plaats waar de twee verbinden, is waar onze stamcellen en ons hoogst bruikbare bewustzijn verblijft om het allemaal te veranderen, te beginnen met onszelf.

Wel, ik heb een superlange dag voor me liggen, ik ga hier afsluiten voor vandaag aldus ik enige brandstof in het fornuis kan plaatsen!! lol.

Ik houd zoveel van jullie, en dank je wel voor het brengen van jullie Ziel Wijsheid naar het feest, ik zou letterlijk verloren zijn zonder jullie aanwezigheid elke en iedere dag!!

((((KNUFFELS)))) van niets te weten en alles te ervaren!!!

©Lisa Gawlas   www.mysoulcenter.com/energy_readings.html

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/gisteren-vandaag-morgen-nu-26-oktober.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later