Gaia Spreekt Over Haar Elementalen – 25 Oktober 2015 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel

Dierbare Mensen van Mijn Planeet,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Ik Ben Gaia, jullie zuster, jullie vriendin, jullie partner en jullie planeet. Ik wil gedurende een moment vanuit mijn Hart Chakra in Mauï, Hawaï tegen jullie spreken. De zoete Essentie van mijn Liefde stroomt dwars door dit grasgroene land met de altijd aanwezige passaat winden en doordrenkt mijn Aarde met de nevelige regen.

Elk van mijn talrijke bloemen spreekt over mijn grote creatieve kracht, en het warme weer staat mijn mensen de vrijheid toe om in mijn wateren en op mijn kusten te spelen. Vanwege de schoonheid en harmonie van mijn hart, hebben heel veel mensen ernaar gestreefd om mijn land, mijn oceanen en mijn stranden te bezitten, maar IK BEN VRIJ, want ik ben een VROUW die GEEN man – of vrouw – kan bezitten.

Ik ben vrij omdat ik verbonden ben aan mijn ZELF en aan mijn Missie. Met het prachtige geschenk van verhoogde vrouwelijke energie dat door mijn zusters in de Pleiaden naar mijn hart in Mauï gestuurd wordt, ontwaakt mijn Vrouwelijke Kracht na een lange sluimer. Bijgevolg, ben ik nu volledig voorbereid om zoveel van mijn bewoners als mogelijk is in de vijfde dimensie en daaraan voorbij te zien.

Verder, in 2012, rustte geachte Venus tussen mijn planeet, de Aarde, en onze Zon om verder de Vrouwelijke Kracht van Creatie en Geboorte te versterken. Ik verwachtte niet dat onze reis ons aanzienlijk zou helpen.

Ik weet dat daar diegenen zijn die niet in/naar de hogere vibraties willen verhuizen, maar ik kan in hun harten kijken en de wens van hun Ziel zien, waartoe zij niet in staat zijn om te doen. Nochtans, is de Aarde altijd een Vrije-Wil planeet geweest, en al mijn mensen hebben het recht om hun werkelijkheid te creëren, of het nu vanuit hun Ziel of vanuit hun ego is. Als de meerderheid van mijn mensen kiest om deel te nemen aan onze aanstaande proces van Planetaire Transformatie, zullen deze “slapenden” ontdekken dat zij steeds meer alleen zijn.

ONZE OVERZIEL

Ik, Gaia, de achtste Pleiadiaanse Zuster, ben onstuimiger, zullen wij zeggen, dan mijn zusters. Ik had altijd het gevoel alsof er een grote uitdaging was, een missie, hetgeen mijn Overziel van mij wenste om te vervullen. Die Missie was om naar buiten de woestenij in te gaan, de buitenste bereiken van een nieuwe Galaxy, om de meest extreme derde dimensionale polariteit te ervaren die mogelijk was. Om zich aan te sluiten bij deze inspanning waren de meesten van de andere leden van mijn Overziel. We keken er allemaal naar uit om onze eigen rol te kiezen. Ik, Gaia, ben de expressie van de volledige Overziel, terwijl de andere leden van mijn Overziel kiezen om andere expressies van mij te zijn, de planeet.

Op deze manier, is een ieder van “ons” onze eigen interpretatie van het “Zijn van een Planeet,” en ik, Gaia, dien als het sjabloon. Net zoals jullie handen en voeten delen van jullie menselijke lichaam zijn, zijn elk van mijn elementen en bewoners, inclusief mijn mensen, delen van mijn planetaire lichaam. Sommige leden van mijn Overziel wilden de eerste en tweede dimensionale levensvormen ervaren.

Zij waren de eersten die omlaag gestuurd werden als een deel van hun Essentie in/naar mijn eerste 3D Matrix. Ik zeg “een deel van hun Essentie,” aangezien zij, alsook AL mijn levensvormen, ook in vele andere plaatsen en dimensies bestaan. Degenen die het wensten om de eerste en tweede dimensie te ervaren waren bedoeld mijn stenen, water, planten, reptielen, insecten en dieren te worden.

De Eerste en Tweede Dimensionalen mogen minder ontwikkeld voor jullie toeschijnen, maar zij kiezen deze expressie omdat zij wisten dat zij nooit het contact met het Planetaire Bewustzijn zouden verliezen. Zij hebben nooit de volledige ervaring van afscheiding en beperking van de derde dimensionale individualiteit ervaren, niettemin hebben zij nooit het risico genomen van verloren te raken in de polariteit van hun duistere zijde. In plaats daarvan, bleven zij in hun groep Ziel. Vanwege dit, hebben zij nooit het sterven ervaren.

Wanneer zij “stierven,” keerden zij slechts terug naar de Eenheid, waarmee zij nooit het contact verloren hadden. De meesten van mijn mensen hebben hun verbinding met onze Overziel en met hun Multidimensionale ZELF verloren. Daarom, “voelt het “sterven” als vertrekken. Als de verbinding niet verloren was geraakt, voelt het ‘sterven” zoals het naar Huis gaan om je Familie te bezoeken.

Daar waren anderen, zoals jullie zelf, die ervoor kozen om driedimensionale ‘mensen’ te zijn. Sommigen kwamen voor het eerst binnen gedurende de tijd van Lemuria, sommigen gedurende de tijd van Atlantis, sommigen lang daarvoor en sommigen meer recentelijk binnen deze laatste 12000 jaren cyclus. Omdat jullie, mijn driedimensionale bewoners, de ervaring van de individualiteit wensten, sloten jullie je aan bij het 3D Spel, wat voor jullie voorbereid was door de Eerste en Tweede Dimensionalen.

Toen jullie dit Spel van de 3D polariteit binnengingen, was jullie besef beperkt wat betreft het gescheiden pakket van jullie persoonlijke Aarde voertuig en waren jullie afgescheiden van jullie Planetaire Bewustzijn en het besef van jullie Overziel. Eerst hadden, jullie, mijn mensen, meer van een verbinding met mij, de planeet. Echter, aangezien jullie meer geïndividualiseerd raakten door jullie ‘beschaafde’ wereld, hebben de meesten van jullie die verbinding verloren.

HERVERBINDEN MET DE OVERZIEL

Iedere dimensie van werkelijkheid omvat de lagere dimensies. Daarom waren, jullie, mijn Derde Dimensionalen altijd bewust van de Eerste en Tweede Dimensionalen, maar verloren de verbinding met de Vierde Dimensionalen en daaraan voorbij. Gelukkig, vorderen velen van jullie naar het “Eind Spel” van het 3D Spel. Jullie hebben deze vooruitgang gemaakt omdat jullie geleerd hebben om jullie bewustzijn uit te breiden voorbij de grenzen van jullie afgescheiden 3D Aarde voertuig. Vanwege jullie uitgebreide bewustzijn, herinneren jullie je om bewust werkelijkheden waar te nemen die onder, of boven, de derde dimensie zijn.

Wanneer jullie in staat zijn om jullie bewustzijn uit te breiden om de zevende dimensie te omvatten, zullen jullie je opnieuw verbinden met jullie Overziel, en beseffen dat jullie naar HUIS teruggekeerd zijn. In feite, is deze “Reis naar Huis” al begonnen. JULLIE, mijn dierbare leden van het Planetaire Ascentie Team, zijn NU in het proces van terug te keren naar jullie werkelijke, Multidimensionale Besef. Net zoals Ik, Gaia, vele dimensionale wezens en werkelijkheden binnenin mijn planetaire lichaam heeft, beseffen jullie dat jullie vele dimensionale wezens en werkelijkheden binnenin jullie persoonlijke lichaam hebben.

De eerste, tweede en vierde dimensionale componenten van jullie ZELF verbinden jullie aan jullie Planetaire Bewustzijn. Jullie vijfde en zesde dimensionale componenten verbinden jullie aan jullie Galactische Bewustzijn, en de zevende dimensionale componenten van jullie ZELF zullen jullie aan jullie Universele, of kosmische, Bewustzijn verbinden.

ELEMENTALEN

Ingebed in je Aarde voertuig zijn alle componenten van mij, de planeet, alsook alle componenten van ONZE Overziel leden die ervoor kiezen om eerste, tweede en vierde dimensionale Wezens te zijn. Jullie eerste en tweede dimensionale zelven leven in eenheid met de planeet, aangezien deze elementen van jullie lichaam, en van de mijne, niet “ontwikkeld” genoeg zijn om de afscheiding van de derde dimensie te begrijpen. Het is vanuit hun eenheid dat zij in eensgezindheid communiceren met de vierde dimensionale schepselen, mijn Elementalen van aarde, lucht, vuur en water.

Net zoals sommigen van onze Overziel kiezen om Eerste en Tweede Dimensionalen te zijn, kiezen sommigen om Vierde Dimensionalen te zijn. Ongelijk aan de Eerste en Tweede Dimensionalen, hebben de Vierde Dimensionalen enig gevoel van individualiteit, maar zij hebben ook een sterk Eenheidsbewustzijn, wat hen in voortdurende communicatie met elkaar houdt, alsook met alle lagere dimensionale wezens.

De Vierde Dimensionalen die het meest rechtstreeks interfacen met jullie alledaagse leven zijn de Elementalen. De eerste en tweede dimensionale “elementen” van aarde, lucht, vuur en water worden het “leven” gegeven door de spirit/prana van de vierde dimensionale Elementalen. De Elementalen delen hun leven-gevende Spirit Essentie met deze elementen, net zoals jullie Ziel diens Spirit Essentie met jullie derde dimensionale Aarde voertuig deelt.

Jullie, de menselijke expressie van onze Overziel, hebben Elementalen binnenin jullie fysieke lichaam, net zoals mijn planetaire lichaam dat doet. Jullie zijn de microkosmos van mij, Gaia. In jullie op koolstof-gebaseerde materie, het “Aarde element”, hebben jullie de Aarde Elementalen, de Undines. In de “ruimte” en zuurstof binnenin jullie lichaam, jullie “licht element”, hebben jullie de Lucht Elementalen, de Sylphs. Uiteindelijk, in jullie neurale activiteit en Kundalini kracht, het “vuur element”, hebben jullie de Vuur Elementalen, de Salamanders.

Aangezien Elementalen vierde dimensionale wezens zijn, voldoen zij niet aan de regels van de derde dimensionale afscheiding. Iedere ervaring die ieder Elementaal heeft wordt ogenblikkelijk gedeeld met alle Elementalen. In feite, werken alle vier groepen van Elementalen, binnenin en buitenom jullie Aarde voertuig, samen met elkaar. Binnenin de INNERLIJKE werkelijkheid van jullie “persoonlijke” Aarde voertuig, stimuleren jullie gedachten en emoties alle Elementalen, die op hun beurt, alle Elementalen in jullie EXTERNE werkelijkheid stimuleren. Op deze manier, leven de Elementalen binnenin jullie fysieke lichaam en aura in onophoudelijke eenheid met de Elementalen in mijn planetaire lichaam en atmosfeer.

VUUR ELEMENTALEN – SALAMANDERS

Het is door jullie Elementalen dat jullie, mijn mensen, de planeet, het weer, en alle mensen, planten en dieren beïnvloeden waarmee jullie in contact komen. Bijvoorbeeld, jullie gedachten zijn het eindresultaat van de neurale activiteit die jullie innerlijke Vuur Elementalen, de Salamanders, initieerden en voltooiden. Aangezien jullie innerlijke Vuur Elementalen samenwerken met alle Vuur Elementalen van mijn planeet, worden jullie “individuele” gedachten “planetaire” gedachten via de eenheid waarin alle Elementalen leven. Daarom, beïnvloeden jullie gedachten alle Vuur Elementalen van mijn planeet en al mijn schepselen.

Vandaar dat, wanneer jullie gedachten zuiver en vriendelijk zijn, jullie innerlijke elementalen andere Elementalen aantrekken die ook zuiver en vriendelijk zijn. Wanneer je kiest om positief te denken, beïnvloed je jouw Vuur Elementalen op een positieve manier, wat, op hun beurt, de Vuur Elementalen van anderen en van mijn planeet positief beïnvloedt. De fotonen van de Zon, welke zich verenigen met mijn Vuur Elementalen, kunnen gemakkelijker in mijn planeet integreren door jullie overgang, en de gedachten van anderen zullen gekalmeerd worden als jullie innerlijke Elementalen een serene zegen delen met hun innerlijke Elementalen.

Aan de andere kant, als jullie innerlijke gedachten verdrietig, kwaad of angstig zijn, verspreiden jullie je eigen angst en ongemak doorheen jullie omgeving. Jullie trekken dan anderen aan die ook lijden, of “een slecht gevoel” in anderen creëren. Planten zullen niet voor jou groeien, dieren zullen weglopen of aanvallen, en je zult bijdragen aan mijn weer op een destructieve manier. Mijn weer is een reactie op mijn bewoners, aangezien ik de som/het totaal ben van AL mij schepselen.

AARDE ELEMENTALEN – GNOMEN

Jullie gedachten zijn in feite een samenwerkend gebeuren tussen jullie Aarde Elementalen die werken met de materie van neurotransmitters, enzymen en andere chemicaliën om de verandering in polariteit te creëren dat het elektrische signaal initieert, en de Vuur Elementalen die het neuron “afvuren”. Vandaar dat, jullie gedachten ook een grote invloed hebben op de Aarde Elementalen van jullie inwendige en uitwendige wereld. Wanneer jullie gedachten chaotisch, obsessief en of verward zijn, vinden jullie Aarde Elementalen het moeilijk om zichzelf te stabiliseren. Deze “persoonlijke” instabiliteit beïnvloed dan de Planetaire Aarde Elementalen om geologische instabiliteit te vereeuwigen.

Terwijl jullie mijn planetaire lichaam, de Aarde, bewandelen, beïnvloedt iedere stap de Aarde Elementalen van mijn planetaire lichaam. De planetaire Aarde Elementalen houden de boodschap vast die jullie stap gestuurd heeft en geven het door aan de volgende persoon of het volgende dier dat in jouw voetstappen loopt. Hebben jullie je ooit afgevraagd waarom het zo glorieus is om in de wildernis te lopen, op een verlaten strand of in maagdelijk sneeuw? Het is omdat het fysieke “stil” is, en jullie Elementalen niet aan anderen resoneren. Vandaar dat, het gemakkelijker voor hen is met jullie ZELF te resoneren.

Deze ervaring is ook de oorsprong van het gezegde, “Loop in de voetstappen van de Meesters”. De “Meesters” zijn wezens, mensen en geen-mensen, die een meesterschap verkregen hebben over hun gedachten en gevoelens, en derhalve, een meesterschap van hun innerlijke elementen en Elementalen. Deze Meesters werken bewust met hun persoonlijke en planetaire Elementalen, alsook de innerlijke Elementalen van anderen om de diepe, innerlijke vrede door te geven van in Voortdurende Communicatie te leven met je Multidimensionale ZELF.

LUCHT ELEMENTALEN – SYLPHS

De Lucht Elementalen helpen het stromen van het levengevende zuurstof, wat jullie bewustzijn geeft. Het eerste dat er gebeurt wanneer je lijdt aan zuurstofgebrek is dat je denken in toenemende mate verward raakt totdat je “bewusteloos” raakt. Vandaar dat, een adequaat stromen van zuurstof doorheen je systeem onontbeerlijk is voor helder denken. Dit is waarom het element van de lucht ook geassocieerd wordt met je gedachten. De Lucht Elementalen, de Sylphs, helpen jullie bij het ademhalen.

De Sylphs, Lucht Elementalen, vermengen ook jullie gedachten met de gedachten van anderen via het Eenheidsbewustzijn dat alle Elementalen delen. Met iedere inhalatie ontvang je de gedachten van anderen, en met iedere uitademing, distribueren jullie je gedachten over jullie gehele wereld heen via jullie Lucht Elementalen. Jullie gedachten voeden dan het Collectieve Bewustzijn en het Planetaire Bewustzijn om jullie dagelijkse ervaringen te beïnvloeden, alsook de ervaringen van anderen.

Sta mij toe om een moment te nemen om het Collectieve en Planetaire Bewustzijn voor jullie te differentiëren. Het Collectieve Bewustzijn is het gecombineerde bewustzijn van al mijn mensen, terwijl het Planetaire Bewustzijn het gecombineerde bewustzijn van AL mijn bewoners in AL mijn dimensies is. Vandaar dat, het Planetaire Bewustzijn meer uitgebreid is dan het Collectieve Bewustzijn van de mensheid.

De Sylphs leven in jullie aura en dragen onophoudelijk bij aan mijn aura, de atmosfeer, en de kwaliteit van de lucht en hemel van mijn planeet. Wanneer je “bewolkte gedachten” hebt, geef je die boodschap door aan de atmosfeer. Aan de andere kant, wanneer je “helder denken” hebt, draag je bij aan een heldere dag. Jullie zijn je allemaal bewust van hoe mijn weer aan het veranderen is. Dit is omdat wij, onze planeet, nu grotendeels vierdimensionaal zijn. Daarom, is de werkelijkheid meer kneedbaar en gemakkelijk te beïnvloeden door de gedachten en gevoelens van mijn bewoners.

Raak alsjeblieft niet angstig door deze verklaring, want het biedt ook grote hoop. Als een ieder van jullie, mijn Opzichters van het Land, meesterschap verkrijgen over jullie eigen innerlijke elementen, zullen jullie innerlijke Elementalen jullie helpen bij het vasthouden van die resonantie van meesterschap. De Elementalen dienen ook om die “resonantie van meesterschap” bij te dragen aan de innerlijke Elementalen van anderen en aan de Elementalen van mijn planeet. Op deze manier, dienen de Elementalen om de vibratie van “hun persoon” te verhogen, terwijl zij ook de vibratie verhogen van mijn planeet en al mijn bewoners.

Het meesterschap dat je verkrijgt over de fysieke elementen van je Aarde voertuig staat je toe om in/naar een actief partnerschap te gaan met je innerlijke Elementalen, alsook de Elementalen van mijn planeet. Je hebt de ingeboren kracht om je innerlijke Elementalen op te roepen om jou te helpen met je persoonlijke gezondheid en transformatie, alsook de gezondheid en transformatie van mijn planeet. Beseffen jullie nu wat een waarlijk machtig Wezen jullie zijn?

WATER ELEMENTALEN – UNDINES

Water wordt geassocieerd met emoties net zoals lucht geassocieerd wordt met gedachten. Jullie Water Elementalen, de Undines, regelen dat jullie je lichamelijke vloeistof, bloed, en de circulatie zijn van jullie bloed, wat het domein is van jullie hart. Als je hart niet functioneert, sterf je. Vandaar dat, als je hart niet goed functioneert je de emotie van angst ervaart, Angst voor de Dood.

Tegenovergesteld, wordt de emotie van Liefde ook geassocieerd met jullie hart. Dit is waarschijnlijk omdat je hart ook het Thuis is van je Ziel/ZELF van waaruit Onvoorwaardelijke Liefde gevoeld kan worden. Aangezien alle emoties de één of andere octaaf zijn van de 3D polarisatie van “goede/liefdevolle” emoties of de “slechte/angstige” emoties, dienen je Hart en je Undines, Water Elementalen, als de doorgevers van je emoties.

Je emoties zijn de basis van je bewustzijn, want zij representeren je bekwaamheid om te VOELEN, bewust te zijn van, je Zelf. Toen je net geboren was, was je “zelf” je Ziel/ZELF. Toen, als een proces van “opgroeien”, raakte je steeds meer bewust van je fysieke lichaam en je ego dat het regeerde. Uiteindelijk, werd je ‘zelf’ je ego/zelf.

Gelukkig, terwijl jij je bewustzijn uitbreidde, kon je VOELEN, bewust zijn van, je innerlijke Gidsen, Heilige Spirit, Engelen en andere leden van je innerlijke wereld. Uiteindelijk, terwijl je doorging op je pad, begon je “bewust” te zijn van je eigen Hogere Zelf, die je gedownload hebt en die nu bezig is in je fysieke Aarde voertuig te integreren.

Je cerebrale spinale vloeistof is ook een water element, en derhalve, onder het domein van je Water Elementalen, de Undines. De Cerebrale Spinale Vloeistof stroomt tussen je brein en je schedel, door de ventrikels van je brein, en op en neer je wervelkolom tussen de zenuwen en ruggengraat om je zenuwen te verzachten en je primaire neurale synapsen te gebruiken.

HET MYSTIEKE HUWELIJK

Als je de Godin Kundalini wakker maakt, ook bekend als de Godin Shakti in de Oosterse Wereld, veegt deze naar boven vanuit je Wortel Chakra, chakra na chakra, om zich bij haar Goddelijke Aanvulling, Lord Shiva, aan te sluiten, in je Kroon Chakra. Dit Mystieke Huwelijk van jullie innerlijke man en vrouw initieert niet alleen het proces waarin je bevrijd wordt van de polariteiten van het 3D Spel, maar vergroot ook aanzienlijk het frequentie tempo van je cerebrale spinale vloeistof en het potentiële voltage van je volledige zenuwstelsel.

Wanneer de Godin Kundalini naar boven naar je Wenkbrauw stijgt, de Zesde Chakra, laat zij haar “zaad van transformatie” achter in de derde en vierde ventrikel van je brein. Lord Shiva, die in afwachting geweest is van zijn Goddelijke Partner in de Kroon, Zevende Chakra, verlengd dan zijn energie in/naar je derde en vierde ventrikel om de “eitjes” te bevruchten die zijn partner voor hem achtergelaten heeft. Hun vermenging opent jouw Derde Oog, initieert de ontwikkelingsperiode van je totale transformatie en activeert de octaaf sprong in de voltage van je cerebrale spinale vloeistof.

Deze schokken van hogere frequentie reizen doorheen je volledige brein en omlaag je ruggengraat via je cerebrale spinale vloeistof. Je cerebrale spinale vloeistof, nu opgeladen met een hogere vibratie, koestert iedere zenuw die eindigt in je brein en ruggengraat. Je ruggengraat deelt dan de verschuiving in frequentie met de zenuwen die je ruggengraat verlaten om je volledige lichaam te enerveren. Als het trillingstempo van je fysieke lichaam stijgt, zo ook doet jouw bekwaamheid voor grotere uitbreiding van je bewustzijn dat. Als het anker opgehaald is, kan het schip aan diens reis beginnen.

Jullie, mijn mensen, zijn jullie reis begonnen en helpen liefdevol anderen om aan hun reis te beginnen. Ik wens om jullie te bedanken voor jullie totale transformatie in/naar Lichtlichaam uit te stellen tot het moment van het NU waarin mijn volledige planeet en al mijn bewoners naar Huis naar onze echte ZELF terug zullen keren. Ter voorbereiding op dat moment, wens ik om jullie in gemeenschap te leiden met jullie kameraad leden van onze Overziel, de vierde dimensionale Elementalen die op hun beurt, jullie boodschap zullen delen met jullie eerste en tweede dimensionale Elementalen om jullie huidige Aarde voertuig te genezen en te transformeren. Jullie Elementalen zullen dan, ook, met de Elementalen van mijn planeet en al mijn bewoners communiceren.

COMMUNICEREN MET DE ELEMENTALEN

Het communiceren met jullie innerlijke Elementalen is een belangrijke stap richting het Meester worden van de Energie dat jullie geboorterecht is. Als je in bewuste partnerschap werkt met het Elementale Koninkrijk van je menselijke lichaam, zal je ook in bewuste partnerschap werken met het Elementale Koninkrijk van mijn planetaire lichaam. We zullen het proces met jullie innerlijke Vuur Elementalen beginnen.

SALAMANDERS

Neem een lange, langzame, diepe ademteug en VOEL de Salamanders, Vuur Elementalen, bewegend als kleine schokken van elektrisch doorheen je lichaam. Ervaar de flits van elke synopsis binnenin je systeem en je ziet de Salamanders druk aan het werk binnenin je lichaam. Voel je innerlijke Vuur. Doe een beroep op je Salamanders om je elektrische circuit te updaten om de hogere frequenties te accepteren en te integreren die je voertuig binnenkomen.

Herinner je een tijd toen je “niet in controle” was van je innerlijke vuur. In je geestesoog, bezoek deze situatie opnieuw door je ogen te sluiten en een beroep te doen op je innerlijke Vuur Elementalen om je opwinding te kalmeren en je worsteling te verzachten. Zij mogen tamelijk verrast zijn dat je zelfs afweet van hun grote bijdrage aan je leven. Desalniettemin, antwoorden zij snel op je verzoek.

Bedank hen nu voor hun dienstverlening, en via hen, bedank alle Vuur Elementalen van mijn planeet. Bepaal dat je door zult gaan ernaar te streven om je geboorterecht te herkrijgen van het zijn van een meester van Energie, zodat je dat Meesterschap naar ALLEN kunt verspreiden via je innerlijke Elementalen.

GNOMEN

Inhaleer nu diep de Essentie van deze Vuur Elementalen en adem langzaam uit in/naar hun partners, de Aarde Elementalen, de Gnomen. Stel je deze Gnomen voor de constructie en restauratie te doen van je fysieke lichaam.

Scan je lichaam voor alle gebieden van pijn en ongemak, en roep bewust de Gnomen op om je te helpen bij het genezen van dat gebied. Zij, ook, mogen eerst verrast zijn te realiseren dat je van hen afweet, maar dan haasten zij zich om je verzoek op te volgen.

Bedank je innerlijke Aarde Elementalen voor alles dat zij voor je doen, en via hen, bedank alle Aarde Elementalen van mijn planeet. Als je samenwerkt met je innerlijke Aarde Elementalen om een grotere persoonlijke stabiliteit te creëren draag je ook bij aan een grotere planetaire stabiliteit.

SYLPHS

Adem nu in de “ruimte” van je lichaam, de plaatsen “ertussenin”, die leeg schijnen te zijn, doch vol van potentieel zijn. Doe een beroep op je innerlijke Lucht Elementalen, de Sylphs, om deze ruimtes te reinigen, alsook alle zuurstof in je lichaam. Met de overzichtelijkheid van het lichaam, voel hoe jouw overzichtelijkheid van de geest verhoogt.

Bedank je Lucht Elementalen voor alles dat zij voor je gedaan hebben, en via hen, bedank alle Sylphs van mijn planeet. Met jullie iedere inademing, ben bewust van de gedachten die je voor jou uitstuurt. Ook, met iedere inademing ben bewust van de gedachten van anderen. Je bent niet alleen, behalve in jullie 3D illusies.

Voel hoe de Lucht Elementalen Eenheid van Gedachte verspreiden over mijn volledige planeet heen. Bepaal om bewust te zijn van de gedachten die jij bijdraagt aan het Collectieve Bewustzijn, terwijl je jouw innerlijke Sylphs bedankt voor hun grote dienstverlening aan jou en aan de planeet.

UNDINES

Neem nu een moment, om je emotioneel met je innerlijke Water Elementalen, de Undines te verbinden. Voel deze Undines terwijl zij met je hart kloppen en met je bloed stromen. Voel hoe zij samenwerken met de Lucht Elementalen, de Sylphs, om het levengevende zuurstof door je gehele systeem heen te geven. Ervaar het Stromen van je Water Elementalen. Zij werken noch ploeteren. Zij ZIJN eenvoudig.

Doe een beroep op je Undines om jou de kunst van “het leven in het Stromen” te leren, terwijl je hen bedankt voor hun bijdrage aan je welzijn. Als je het Stromen binnenin je voelt, verspreid je het stabiele gevoel van kalm besef voor je externe wereld via de eenheid van alle Elementalen.

Voel hoe je innerlijke Undines het Stromen van Communicatie en Samenwerking mogelijk maken tussen je innerlijke Elementalen, die dan je innerlijke elementen van aarde, lucht, vuur en water verenigen, in de ‘maatschappij’ van je fysieke Aarde voertuig. JIJ bent de Kapitein van dit voertuig, en JIJ hebt de macht en de verantwoordelijkheid van die positie. Jouw innerlijke binding, of onrust, zal nu geprojecteerd worden naar buiten je externe wereld in via het Eenheidsbewustzijn van alle Elementalen. Ben bewust van wat je projecteert, want anderen zullen dat zeer zeker doen!

MEESTERSCHAP VERKRIJGEN

Je kunt alleen meesterschap verkrijgen over dat waar jij je opzettelijk bewust van bent. Met aandacht en erkenning, kunnen je Elementalen in grotere harmonie met jou en met elkaar functioneren. Wanneer je eenmaal bewust, multidimensionaal teamwerk binnenin jezelf bereikt hebt, initieer je dan die spirit van samenwerking met je externe wereld door je loutere aanwezigheid. De Zon zal boven je hoofd schijnen, de wateren zullen met jouw overgang kalmeren, de Aarde zal floreren met iedere voetstap, en de luchten zullen boven jullie stralen.

Ja, dierbare mensen van mijn planeet, dat is de grandeur die jullie tot uitdrukking brachten toen jullie voor het eerst mijn lichaam bewandelden, en de grandeur die jullie zullen herkrijgen op het moment van onze Planetaire Ascentie. Wij zullen dat moment SAMEN CREËREN, Persoon, Planeet, en, natuurlijk, onze geachte Opzichters van het Water de Walsvisachtigen.

Sta op Dierbaren, Onze Nieuwe DAG is Begonnen,

Jullie Aarde Moeder, Gaia.

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/gaia-spreekt-over-haar-elementalen-25.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later