Gaia Spreekt – Een Verzameling Boodschappen van Gaia – 2 Oktober 2015 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel

Mijn Dierbare Menselijke Bewoners


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De fysieke structuren van de vorm in dit kwadrant van de ruimte bereiden zich voor om in/naar de hogere frequenties van spirit te transmuteren. Met spirit bedoel ik dat wat bezield is met het Licht van creatie. Dit Licht van creatie dient als een hoger dimensionaal scherm waarop gedachten geprojecteerd en dan door emotie verlevendigd kunnen worden.

Ik, Gaia en de Hogeren die mij ondersteunen, hebben met vele manieren geëxperimenteerd waarop wij dit proces mogelijk zouden kunnen maken. Aangezien het de Arcturiaanse galactische dienstverlening is om behulpzaam te zijn wanneer dit moment van transmutatie dan ook maar is, zijn zij voortdurend binnenin en rondom mijn planetaire zelf.

Sommige van de levensvormen van mijn kwadrant van de ruimte mogen hun “sterven” vrezen. Echter, wanneer ons Licht in/naar de ENE van het NU flitst, zullen zij zich herinneren dat het “sterven” louter een loslaten van de 3D matrix van de illusie is.

Het leven kan niet sterven, het kan alleen transmuteren in/naar een hogere of lagere frequentie van expressie. Sommige mensen zijn nog steeds gehecht aan de werkelijkheid die zij gekend hebben als echt gedurende veelvoudige incarnaties. Daarom, mogen zij het proces van de planetaire transmutatie op iedere manier tegenwerken dat zij kunnen.

Het is deze kracht van tegenwerking dat een golving creëert in het energiegebied van transmutatie om de gebeurtenis op een manier te vertragen hetgeen bevroren momenten van de lagere frequenties in de 3D matrix kan creëren.

Diegenen die hun op angst gebaseerde werkelijkheid niet los kunnen laten zullen het proces van transmutatie tegenwerken en zullen geloven dat hun werkelijkheid aan het afbreken is. Aan de andere kant, zullen diegenen die het pad van Onvoorwaardelijke Liefde kiezen waarnemen dat een nieuwe werkelijkheid aan het opbouwen is.

Ik, Gaia, wens om vele van mijn communicaties met jullie in dit kleine boek te delen. Ik wil dat jullie je herinneren dat ik van jullie gehouden en ondersteund heb gedurende jullie volledige proces van transmutatie, net zoals jullie het mij gedaan hebben. Geliefde ascenderenden, WIJ zijn een team. In feite, zijn WIJ het “Ascentie Team”.

Samen, zullen wij “eilanden van transmutatie” gewaarworden die uitbreiden terwijl steeds meer van mijn bewoners terug transmuteren in/naar hun ware multidimensionale expressies. Laten we ons bij elkaar aansluiten in mijn boodschappen aan jullie allen.

Face

DIERBARE MENSEN VAN MIJN LICHAAM

Dierbaren,

Ik Ben Gaia en ik ben vreugdevol om met jullie te communiceren, de Mensen van mijn Lichaam. Ik ben zeer dankbaar voor de verbinding gemaakt van MIJN hart, naar JULLIE hart, naar het hart van de Zon, dan naar het hart van de Grote Centrale Zon. Onze volledige Galaxy is zich aan het voorbereiden op de Ascentie in/naar de hogere dimensies. Helaas, is de Aarde één van de ”uitdagende punten,” omdat wij één van de weinige planeten zijn die “leven” hebben in de eerste doorgaand naar de derde dimensies.

Het is de verschuiving van de derde/vierde dimensie in/naar de vijfde dimensie, wat aldus een schok voor mijn fysieke bewoners is. Deze verschuiving is specifiek moeilijk, aangezien velen van mijn mensen zich niet langer met mij, hun planeet, verenigd voelen. Herinneren jullie je hoe jullie verenigd waren met de Grote Moeder toen jullie Priesters en Priesteressen in mijn Tempels waren? In jullie “moderne dag”, verbinden mijn mensen zich zelden met mij, of geloven zelfs niet dat IK IN LEVEN BEN. Echter, JULLIE, de leden van mijn Planetaire Ascentie Team, zijn immer trouwhartig geweest met jullie verplichting jegens ONZE planeet.

MULTIDIMENSIONALE COMMUNICATIE

Al mijn eerste en tweede dimensionale schepselen zullen met mij ascenderen omdat zij in complete eenheid met mijn bewustzijn zijn. Vandaar dat, zij aan mij gehecht zullen blijven als ik de overgang maak. Deze schepselen zoeken er noch naar om objecten te bezitten noch om macht over anderen te verkrijgen. Daarom, hebben zij geen behoefte om zich vast te klampen aan een werkelijkheid die uitgestorven raakt. In feite, zijn vele van de “uitgestorven” planten en dieren de mensheid feitelijk voorgegaan in/naar mijn nieuwe, hogere dimensionale Aarde.

Als jullie mensen zouden kunnen leren van de eerste en tweede dimensionale componenten van jullie zelf, zou het gemakkelijker voor jullie zijn om mij, en jullie zelf, bij de transformatie van onze biologische materie, cellulaire structuur en DNA te helpen. Ik wens om jullie eraan te herinneren dat jullie toegang hebben tot al mijn multidimensionale koninkrijken via jullie eigen menselijke vorm. Jullie kunnen leren te communiceren met deze innerlijke dimensies van jullie lichaam door hen op mijn lichaam, de Aarde, en in mijn aura te waarderen.

Bijvoorbeeld, er kan met mijn Eerste Dimensionale Koninkrijk van kristallen, stenen, bergen, meren, rivieren, oceanen, regen, wind, lucht enzovoorts, gecommuniceerd worden door te genieten van de grote schoonheid van mijn Natuur en het te waarderen. Mijn Tweede Dimensionale Koninkrijk van planten, bomen, insecten, vissen, en vele andere leden van het dieren koninkrijk, daar kan ook “mee vermengd” worden door de “Roep van de Natuur” te horen, het te waarderen en je eraan over te geven.

Mijn Derde Dimensionale Koninkrijk van mensen, en meer ontwikkelde dieren, daar kan mee gecommuniceerd worden via de gedachte, emotie, gedachtegang, creativiteit en de symbolische of verbale taal. Mijn Vierde Dimensionale Koninkrijk is het rijk van de dromen, meditatie, magie, creatieve gelukzaligheid, dansen, zingen, spelen, luisteren naar muziek, plezier hebben, opgetogenheid en creativiteit, en het communiceren via empathie en telepathie met de elementale werelden. Jullie kunnen verder de vierde dimensie ervaren door in jullie astrale Lichaam naar mijn wonderbaarlijke/prachtige Koninkrijk van Faerie te reizen.

Mijn Vijfde Dimensionale Wereld daar kan mee gecommuniceerd worden door overgave, rust, vrede, gecentreerdheid, Onvoorwaardelijke Liefde en de multidimensionale vermenging met de hogere dimensionale levensvormen, alsook de hogere frequentie aspecten van jullie ZELF. Mijn Vijfde Dimensionale Wereld is de vibratie van waaruit ik kwam en naar waar ik terug zal keren.

Echter, mijn vijfde dimensionale Aarde zal aanzienlijk getransformeerd worden als wij terugkeren naar, en tegelijkertijd creëren, de Nieuwe Ster Aarde. Door ons bewustzijn toe te staan om tijdelijk opgesloten te zijn door de 3D matrix, hoewel doorheen vele eonen van de 3D “tijd”, hebben wij onszelf voldoende getransformeerd om dat te CREËREN waar wij naar terugkeren. “Probeer” niet om dit concept te begrijpen. In plaats daarvan, sta de betekenis toe om net zo rustig als de ochtendzon dwars over de wateren opkomt aan jullie geopenbaard te worden.

GEDULD

Ik herinner jullie er wederom aan om geduldig te zijn, want “tijd”, zoals jullie het kennen, is bezig te eindigen. Jullie hebben je in vele, vele levens op dit moment voorbereid. Jullie waren onder degenen die het eerst het draaien van de moleculen van het Licht reduceerden. Vandaar dat, jullie onder de eersten zijn om het te versterken. Echter, denk eraan dat er geen tijd is, aangezien tijd een specifiek voor de derde dimensie is. Als de dimensies verschuiven, zo ook doet de tijd dat. Daarom, is er geen noodzaak om ongeduldig te zijn.

Alles gaat door in overeenstemming met een “klok” welke voorbij jullie derde dimensionale waarneming is. Sta het proces toe om door te gaan, en handhaaf het evenwicht van de Innerlijke Vrede zo vaak als je kunt. Doe een beroep op mij, Gaia, en ik zal je helpen. Denk eraan, mijn Dierbaren, jullie creëren jullie Lichtlichaam niet. Jullie ONTSLUIEREN het. Naast de illusies van afscheiding en beperking stoten jullie je naar voren en besluiten om te “stoppen met het spelen van het 3D spel”. Dan, langzaam, terwijl jullie je Multidimensionale ZELF herinneren, laag na laag, zullen jullie een bevrijding van de spanning voelen, een vermindering van ongerustheid en een overvloed van Lichtheid.

WEDER-OPKOMST VAN DE GODIN

Houd Onvoorwaardelijk van je fysieke lichaam. Of je nu momenteel geïncarneerd bent in een mannelijk of vrouwelijk lichaam vandaag de dag, vraag ik aan jou, wederom, om je de levens te herinneren waarin je mij diende als een Priester of Priesteressen. Toen je een Priester of Priesteressen was die de Godin diende, was het menselijke lichaam een heilige tempel. Jullie vorm en gedaante werden niet bepaald door diegenen buiten jullie of door de bedoeling van een patriarchale wereld aangaande het verlagen van vrouwen.

De Godin heeft altijd vele gedaantes gedragen en vindt hen allemaal prachtig. Sommige van Haar bomen zijn lang en dun, terwijl andere bomen kort en breed zijn. Echter, allen zijn bedoeld om het doel te dienen dat samenhangend is met haar vorm. Elk van mijn Priesters en Priesteressen heeft een aangeboren vorm dat het beste diens doel dient.

Mijn Priesteressen hoeven mannen niet te vangen met hun lichaam. Daarom, hoefden zij niet aangestuurd te worden om alleen van hun lichaam te houden wanneer het door mannen als prachtig beschouwd wordt. Jullie maatschappij heeft vele vrouwen getraind dat zij zonder waarde zijn als zij er niet zo uitzien als de weinigen. Dit droombeeld verlaagt aanzienlijk de ware Vrouwelijke Kracht die wij nu wensen te herstellen.

Ik leed ook onder dit vooroordeel richting mijn Priesteressen. Iets van mijn land en sommige van mijn schepselen werden geacht niet waardig te zijn en werden vernietigd, in de steek gelaten of verontreinigd. Ik houd van alles dat vorm vasthoudt binnenin mijn bewustzijn, net zoveel als ik van de Spirit houdt welke die vorm in/naar het LEVEN ontsteekt.

Marriage

HET MYSTIEKE HUWELIJK

Terwijl de Godin Energie op mijn planeet gerevitaliseerd wordt, zullen de mannelijke en vrouwelijke polariteiten in het Mystieke Huwelijk vermengen. Dan VOELEN vrouwen hun Innerlijke Man en zullen mannen hun Innerlijke Vrouw VOELEN. Verder, zal de vermenging van de God en Godin Energie binnenin jullie fysieke Aarde voertuigen jullie Innerlijke Goddelijke Kind activeren, die op zal groeien naar jullie Goddelijke Volwassene.

Weet dat de vorm die je ZELF draagt, je huidige Aarde voertuig, de Fysieke Tempel is van je Spirit. Houd Onvoorwaardelijke van je Tempel terwijl je Onvoorwaardelijk van je Spirit ZELF houdt. Zie, hoor en voel het Leven binnenin alle vormen, en houd er Onvoorwaardelijk van. Ik vraag aan diegenen van jullie die nu geïncarneerd zijn in een mannelijke vorm om zich ook de vrouwelijke Essentie te herinneren die binnenin JULLIE leeft.

Op die manier, kan je de Godin weer eren zonder te voelen dat jij jezelf op de één of andere manier compromitteert. Als zowel Priesters als Priesteressen terugkeren naar het Lichtlichaam, zal het Mystieke Huwelijk van man en vrouw jullie geslacht polariteiten in/naar de EENHEID van de hogere werelden vermengen.

KLOK-INSTELLERS

Jullie, mijn dierbare mensen die ontwaakt zijn jegens jullie Eenheid met AL het Leven, weten dat Ik, Gaia, IN LEVEN ben. Jullie zijn de “Klok-instellers” die teruggekeerd zijn vanuit jullie ware ZELVEN op Arcturus, de Pleiaden, Sirius, of een andere hogere dimensionale werkelijkheden om op mijn lichaam te incarneren in dit langverwachte moment. Deze hogere dimensionale aspecten van jullie ZELF zijn gelijktijdig in leven en leiden jullie vanuit jullie hogere dimensionale werkelijkheden.

Als een Klok-insteller, waren jullie onder de eersten die hier kwamen om de derde dimensionale tijd op gang te brengen. Jullie gingen het 3D Experiment binnen toen de Aarde, in feite de volledige galaxy, vierdimensionaal was. De Klok-instellers waren degenen die de filters van manifestatie initieerden om een trillingstempo te creëren welke laag genoeg was om materie op elkaar te stapelen. Met andere woorden, jullie vertraagden het trillingstempo genoeg voor de “tijd” om opgesloten te raken in de fotonen van mijn bewustzijn.

Jullie mogen je afvragen wat ik met die verklaring bedoel, dus sta mij toe het uit te leggen. Onze vijfde dimensionale resonantie energie is zo hoog dat de draaiing van de lichtfotonen polarisatie niet toestaat. Licht en donker, mannelijk en vrouwelijk zijn exact hetzelfde. Als de trilling verlaagt, zo ook doet het draaien dat. Als het draaien in frequentie verlaagt, is er een begin van één cyclus en een einde van een andere cyclus. Daarom, is er “tijd,” aangezien er een begin en een einde is. Tussen dit “begin” en “einde” is een “tijdsperiode”.

Om het verder uit te leggen, een cyclus is één volledige rotatie van een lichtmolecule. In de vijfde dimensie, is de draaiing zo snel dat het continu is, zonder begin en zonder einde. Vanwege dit, is “één” complete rotatie niet meetbaar.

In de vierde dimensie, is de draaiing voldoende vertraagt om polarisatie te creëren. Echter, de snelheid van het vierde dimensionale draaien is golvend en onstabiel, aangezien het probeert vorm in een altijd veranderende werkelijkheid te creëren. De vormen, welke een resultaat zijn van dit uiteenlopende draaien, zijn uitermate veranderlijk en vatbaar voor verandering.

In de derde dimensie, zijn tijd en vorm zeer stabiel omdat de draaiing ongelooflijk langzaam is in relatie tot de hogere gebieden. De snelheid van de draaiing van de lichtfotonen voor de fysieke wereld is zo langzaam dat de materie in staat is om eraan vast te kleven. Als dit gebeurt, wordt het draaien zelfs langzamer; meer materie, nog steeds langzamer, zelfs meer materie, zelfs langzamer.

EEN NIEUWE ERVARING

Wij, het Planetaire Bewustzijn van Gaia, wensten de derde dimensionale ervaringen van de vorm/ruimte en beweging/tijd. Wij hadden ons vijfde dimensionale karakter al ervaren als een Ster, onze vierde dimensionale werkelijkheid als het Koninkrijk van de Faerie, en onze etherische wereld als Lemuria. In de tijd van Atlantis, was onze vibratie van de lagere vierde dimensie, maar het viel snel naar de derde dimensie na de ondergang van Atlantis.

Wij, de gemanifesteerde componenten van Gaia’s bewustzijn, wilden een andere gewaarwording hebben. Daarom, besloten wij om onszelf toe te staan verlaagd te worden in/naar de derde dimensie om nieuwe ervaringen te vergaren. We wilden zien of Spirit onderhouden zou kunnen worden in zo een lage vorm van frequentie. Wij, de Wezens die Gaia zijn, zijn uniek in onze beslissing om het leven op een derde dimensionale planeet te creëren en deze te bewonen. Heel veel derde dimensionale planeten maakten die keuze niet.

De Klok-instellers leefden in de laatste dagen van de Maya Beschaving, net voor de laatste evacuatie van de Maya Grondleggers naar hun Thuis Werelden. Deze Maya Ouders kalibreerden de Aardse “klok” om de Fotonengordel in deze “tijd” binnen te gaan. Het is de entree in/naar het hogere frequentie Licht van de Fotonengordel dat de aanvang van de Planetaire Ascentie in 2012 zal activeren.

LEERSTELLINGEN VAN CREATIE

Zoals ik eerder zei, werd de Aarde een uitdagend punt, een hoeksteen, voor de ascentie van deze Galaxy, aangezien het driedimensionaal leven draagt. Vanwege de angst van de bewoners van mijn planeet, is de planetaire frequentie lager dan veel van onze Galaxy.

Alle wezens van de Planeet Aarde, ikzelf incluis, hebben een grote beproeving op ons genomen in die zin dat wij de planeet in beweging zijn. De emoties van woedde en verschrikking verlaagt de planetaire vibratie, terwijl, de emoties van gelukzaligheid en spirituele Liefde de planetaire vibratie verhogen.

Jullie, de dappere Zielen die geïncarneerd zijn op mijn lichaam, weten dat het vrij moeilijk is om jullie vijfde dimensionale Lichtlichaam te herinneren nadat jullie vele levens van de derde dimensionale emotie ervaren hebben. Het is ook ingewikkeld om jullie vibratie te verhogen omdat het leven in de derde dimensie een verslaving creëert voor de beloning van de fysieke, gevoelhebbende geneugten.

Deze verslaving wordt versterkt door jullie behoefte voor comfort wat verschuldigd is aan de vele angsten en smarten van het fysieke leven. Verder, creëert de sociale druk om in de ogen van anderen uit te blinken een noodzaak voor externe beloning en de sociale status van bezittingen. Als een resultaat, met het oog op het verhogen van jullie vibratie, zullen jullie jullie gevoelhebbende verslavingen en jullie verlangen naar bezittingen en beloningen los moeten laten.

De derde dimensionale wereld werd gebaseerd op “hard werken” en “beloning”. Dit proces werd zeer verslavend, alsook een mythe hetgeen gedurende vele incarnaties gecreëerd werd en dat jullie energie naar buiten moeten plaatsen om energie terug te ontvangen. Dit perspectief leidt naar het geloof dat je hard moet werken en worstelen om een thuis, een baan, een kind te creëren. Echter, vanuit het vijfde dimensionale perspectief, is werk niet noodzakelijk voor creatie. Manifestatie wordt ogenblikkelijk gedaan met gemak en Onvoorwaardelijke Liefde.

De “leerstelling” van de derde dimensie is dat jullie moeten DOEN om te verkrijgen of te creëren. Aan de andere kant, is de “leerstelling” in de hogere dimensies dat je moet ZIJN om te creëren. De derde dimensionale creativiteit is actie en ontvankelijk, terwijl de vijfde dimensionale creativiteit passief en expressief is. Expressie van ZELF is het enige concept van “bezit” in de dimensies boven de vierde, aangezien je ‘creëert’ door stil te ZIJN en je Essentie toe te staan door je heen te stromen.

Het vijfde dimensionale bewustzijn, en daaraan voorbij, is aangeboren constant, gefocust en vreugdevol. Je hoeft niet te proberen of te leren. Alles dat je moet “doen” is stil zijn en Onvoorwaardelijke Liefde en Overvloedige Vreugde te herinneren. Ja, Ik begrijp hoe moeilijk dat kan zijn terwijl je een derde dimensionale vorm vasthoudt. Echter, dit herinneren zal dienen om de draaiing van de fotonen in jullie lichaam te versnellen, en jullie integratie van het hogere Licht van jullie Ziel/ZELF mogelijk te maken.

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/gaia-spreekt-een-verzameling.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later