Gaia en de Arcturianen – Licht Taal en Het Menselijke Chakra Systeem – Deel 1 – 2 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel

Dierbare Lezers, Ik zal meer informatie uit gaan sturen om jullie te helpen om een diepere ervaring te hebben van het herijken van jullie Bewustzijn, Chakra’s en Lichaam. Met deze uitlijning en herijking, kunnen jullie chakra’s één van hun meest belangrijke, en grotendeels vergeten vaardigheden van: Licht Taal en het Menselijke Chakra Systeem, dienen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


*****

Dierbaren, IK BEN Gaia, hier met de Arcturianen.

Alsjeblieft hoor onze verenigde stem, want wij hebben onze Essentie bij elkaar aangesloten, Gaia en de Arcturianen, zodat de Aarde en alle planetaire bewoners door de Arcturiaanse Corridor zullen gaan ten behoeve van onze terugkeer naar huis naar onze werkelijke ZELF.

Zoals jullie je mogen herinneren, is de Arcturiaanse Corridor het portaal tussen de derde/vierde dimensie en in/naar de hogere werelden. Ter voorbereiding op onze definitieve reis uit de derde/vierde dimensie vandaan, doorheen de corridor en in/naar onze werkelijke vibraties, heb Ik, Gaia, mijn essentie aangesloten bij de Arcturianen.

Dit betekent dat AL mijn bewoners ook hun Essenties aangesloten hebben bij de Arcturiaanse Groep Geest. Zoals jullie weten, zijn heel veel van mijn mensen nog niet bewust ontwaakt jegens hun hogere dimensionale ZELF. Vanwege dit, houdt het Collectieve Bewustzijn van de mensheid zich nog steeds vast aan de 3D Matrix.

Daarom, is de werkelijkheid rondom jullie heen nog steeds gebonden aan de patronen van de illusie. Echter, deze illusies beginnen te versagen, hetgeen grote angst veroorzaakt voor de “onontwaakten”, aangezien zij zich niet langer zeker/veilig kunnen voelen in hun oude, 3D werkelijkheid. De “onontwaakten” klampen zich bewust vast aan het verleden, aangezien hun illusies hen vertellen dat het een veiliger tijd was.

Vanwege dit vasthouden aan het verleden, dwingt hun angst hen om in de werkelijkheid te leven welke bezig is te eindigen in plaats van de werkelijkheid te omhelzen die in wording is. Sta de angst van diegenen rondom jullie heen niet toe bij jullie te veroorzaken te twijfelen aan het liefdevolle ZELF dat jullie binnenin jullie ontdekt hebben.

Jullie hebben het vijfde dimensionale Licht gedownload en geïntegreerd in jullie bewustzijn. Als een resultaat, beginnen jullie de nieuwe werkelijkheid, welke dagende is, gewaar te worden. Ik dring er bij jullie allemaal op aan te WETEN dat de innerlijke boodschap die jullie ontvangen hebben, alsook jullie verlangen om te veranderen, zijn vanwege jullie hogere staat van bewustzijn.

Het spijt mij dat deze overgang zo veeleisend is voor mijn Ontwaakten. Het was niet overeenkomstig met het Goddelijke Plan voor onze terugkeer naar ZELF om zo moeilijk te zijn, maar het 3D Spel was meer uitdagend dan wie van ons dan ook zou hebben kunnen voorzien.

Desalniettemin, hebben de paar altijd de velen in/naar nieuwe werkelijkheden geleid, dus het laatste hoofdstuk is niet zoveel anders dan de voorafgaande hoofdstukken. Streef vooruit, mijn dappere nieuwe leiders, want de Arcturianen en Ik zijn altijd bij jullie. De Arcturianen zouden nu graag aan jullie willen vertellen over de achteruit filter.

 

DE ARCTURIANEN SPREKEN

Wij zijn de Arcturianen die nu tegen jullie spreken via Gaia’s en onze gecombineerde Essentie. Wij vinden dat wanneer een Wezen, zij het een persoon, een maatschappij, een planeet een zonnesysteem of een galaxy, gereed is om door onze Corridor te gaan in/naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij, het het beste is dat zij hun Essentie aansluiten bij die van ons. Op die manier, zijn wij in onophoudelijke communicatie met diegenen die naar “Huis Ascenderen”.

Wij wensen nu om jullie te vertellen over de achteruit filter. Gedurende al jullie derde dimensionale incarnaties, werd het bewustzijn van jullie Aarde voertuig gekalibreerd naar wat wij noemen de “achteruit filter”. Deze filter dient om de vierde dimensie en daarboven “eruit te filteren”. Derhalve konden jullie alleen de derde dimensie en daaronder waarnemen.

Voor jullie Multidimensionale ZELF om “in te kunnen loggen” op het 3D Spel, moesten jullie je bewustzijn door dit achteruit filter heen halen. Als jullie je bewust of onbewust bezighouden met het proces van het herijken van jullie Aarde voertuig om het Hogere Licht weer te accepteren en te integreren, zullen wij jullie helpen bij het veranderen van het filter in elk van jullie chakra’s, zodat jullie de vijfde dimensie en daaraan voorbij in mogen filteren.

Eerst, zullen jullie het Hogere Licht in jullie bewustzijn integreren,

Dan, zullen jullie het Hogere Licht in jullie Chakra’s integreren,

Dan, zullen jullie het Hogere Licht in jullie fysieke lichaam integreren.

HET 3D SPEL BINNENGAAN

Om in te loggen op dit Spel moest je “de Ik Accepteer knop indrukken” die zei:

  1. Je probeert nu om deel te nemen aan het 3D Spel van Afscheiding en Beperking.
  2. Derhalve, zal je een geleidelijke afscheiding ervaren van de vierde dimensie en daaraan voorbij.
  3. Je zult ook een verhoogd gevoel van afscheiding ervaren van je Hogere Zelf, alsook van ALLE hogere vibrationale werkelijkheden.

Je koos dit “experiment” binnen te gaan omdat je geloofde, en/of hoopte, dat deze BEPERKING in bewustzijn jou aan zou sporen naar een betere/uitgebreide evolutie. Echter, toen je voor het eerst je virtuele Aarde voertuig binnenging op dit 3D spelbord, moest er een achteruit filter geplaatst worden in je bewustzijn.

Deze filter hield je automatisch uit de zesde dimensionale blauwdruk van je werkelijke ZELF, je zevende dimensionale Overziel en de hogere dimensionale aspecten van je Multidimensionale ZELF vandaan.

Terwijl de tijd voortging, “tijd” specifiek een fenomeen zijnde voor het 3D Spel en onbekend in jullie natuurlijke staat, werden de vijfde dimensie en daaraan voorbij UIT jullie bewustzijn gefilterd.

Zodra de vijfde dimensie en daaraan voorbij UIT jullie bewustzijn gefilterd was, was het ook Uit jullie gewaarwordingen gefilterd en, derhalve, UIT jullie werkelijkheid. Na het verlies van de Lemuriaanse 5D levenskracht en de Atlantische 4D levenskracht, werden jullie ook “onbewust” van de vierde dimensie.

Natuurlijk, daar waren altijd de zeer “ongewone mensen” met het “tweede zicht’ die nog steeds in staat waren om de vierde dimensie waar te nemen. Velen van jullie, de leden van het Planetaire Ascentie Team, bevonden zich onder die kleine groep.

Jullie konden het niet verdragen om de 3D binnen te gaan zonder wat voor verlichting dan ook van de nijpende beperkingen van de derde dimensie. Echter, het uitfilteren van de vierde dimensie en daarboven werd een eerste regel van de derde dimensie. Specifiek gedurende de middeleeuwen. Toen jullie kozen om die regel te breken, werden velen van jullie aanzienlijk gestraft. Daarom, besloten de meesten van jullie om vrijwillig jullie gewaarwordingen te beperken om jullie zelf en jullie familie te beschermen.

Ver terug in de “tijd”, toen jullie eerst het 3D Spel binnenkwamen, dachten jullie dat het Spel een goede ervaring zou zijn, en aan het einde, was het dat misschien. Echter, aangezien jullie nooit de individualiteit ervaren hadden, hadden jullie er geen idee van hoe eenzaam het zou zijn.

Ook, om een werkelijkheid te creëren, welke alleen resoneerde met de 3D, 2D en zelfs 1D, moest de matrix buitengewoon gepolariseerd zijn. Met andere woorden, de polariteiten van goed/slecht, licht/donker, man/vrouw waren strikt gescheiden.

VERLIES VAN ONSCHULD

Aangezien je ware ZELF ontspringt vanuit Eenheid met de Onvoorwaardelijke Liefde van het Stromen van de ENE, had je nooit het kwaad, haat, duisternis of vooroordeel ervaren en had je geen concept van hoe beschadigend zij zouden kunnen zijn voor je Essentie.

Je was zoals een onschuldig kind die naar een angstaanjagende griezelfilm ging, en vanwege je onschuld en puurheid kleurden de beelden van de horrorfilm je bewustzijn en je gewaarwording/inzicht van de werkelijkheid.

Hoewel een geleidelijke afname in resonantie gepland was gedurende millennia, was de 3D ervaring nog steeds behoorlijk overweldigend. Vandaar dat, de meesten van jullie besloten dat het herinneren van jullie ware ZELF te pijnlijk was en ervoor kozen om te vergeten.

In die zin, tot NU. De lang-verwachtte tijd van de “Terugkeer naar ZELF” is dit waarachtige moment. Helaas, weegt de gewoonte van het 3D leven zwaar op jullie. Bijgevolg, is ontwaken jegens jullie vergeten Waarheid uitermate moeilijk, en die Waarheid leven in jullie dagelijkse leven is zelf meer belastend.

Verder, is de meerderheid van de mensen nog steeds “onbewust”van hun werkelijke ZELF en nog steeds diepgaand geworteld in het “winnen” en “verliezen” Spel. Het probleem is, wanneer je wint, vanuit het perspectief van je Ziel/ZELF, je schijnt te verliezen, vanuit het perspectief van je ego/zelf.

Al het ‘speelgoed’, eerbewijzen, en prestaties waar je ego ZO HARD aan werkte om te bereiken, betekenen weinig voor je Ziel. Aangezien je Ziel alleen wilt dat jij je ermee verbindt, mag het van jou vragen om je veelvoudige fysieke gehechtheden los te laten om je aandacht binnenwaarts te keren.

VERANDEREND LICHT

Het “signaal” van Licht dat jullie van jullie Zon ontvangen is vooruitgegaan van 3D smalle-band naar multidimensionale breedband, ongeveer zoals jullie inbel-internet toegang uitbreidde naar breedband en satelliet toegang. Deze uitbreiding gebeurt omdat jullie Zonnesysteem het Nu binnengaat voor de terugkeer naar het persoonlijke en planetaire Multidimensionale ZELF.

Een ieder van jullie is in feite een component van Gaia. Velen van de bewoners van de planeet Aarde zijn van dezelfde Galactische Overziel, alsook van dezelfde Zonne-Overziel. Gaia gaat NU de hogere frequentiegebieden binnen die persoon en planeet verstrekt van de mogelijkheid om het 3D Spel af te melden en naar huis naar hun Hogere ZELF te gaan.

De volledige Planeet is in feite aan het “uitloggen” van het 3D spel en ascendeert naar een hogere frequentie. Ook, als Gaia en haar bewoners het hogere Licht binnengaan, zullen de ouderwetse achteruit-filters beginnen af te breken.

Steeds meer lekken de hogere frequenties doorheen jullie oude 3D filter en betreden jullie bewustzijn om steeds hogere hersengolven en staten van bewustzijn te activeren. Dit fenomeen mag grote angst veroorzaken voor diegenen die niet geïnformeerd zijn aangaande wat er feitelijk aan het gebeuren is, wat het waarom is dat wij deze boodschappen versturen.

De opwaardering in Licht, hetgeen zeer veilig ontvangen wordt in de bescherming van Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur, kan het best geïntegreerd worden nadat je hebt herijkt:

  •        eerst, het filter van je bewustzijn,
  •        dan, het filter voor elke chakra,
  •        dan, het filter voor je Aarde voertuig.
  •        dan, het filter van je gewaarwordingen.

BEWUSTZIJN FILTER

Je 3D hersengolf filter kan alleen de derde dimensionale gewaarwordingen accepteren. Daarom, kan je alleen met het Beta Golf Bewustzijn bewust de derde dimensie gewaarworden, ermee wisselwerken en communiceren.

Je 4D hersengolf filter kan alleen derde en vierde dimensionale gewaarwordingen accepteren. Daarom, via deze Alfa Hersengolven kan je alleen via droom taal waarnemen en wisselwerken.

Theta Hersengolven kunnen je op reizen in/naar de hogere werelden meenemen, maar alleen getrainde sjamanen en Medicijn Mannen of Vrouwen kunnen deze werkelijkheden waarnemen, begrijpen en ermee communiceren.

Delta en Gamma Hersengolven zijn gewoonlijk “onbewust” voor je derde dimensionale brein en vereist jaren van meditatie en studie voor iemand om deze werkelijkheden waar te nemen, te begrijpen en ermee te communiceren.

Terwijl het Hogere Licht het bewustzijn van Gaia’s bewoners steeds meer uitbreidt, zal de waarneming, de wisselwerking en communicatie van de Licht Taal toenemen.

Toen de mensheid alleen de beperkte frequenties van de derde dimensie en daaronder gebruikte, hoefde je alleen voor ongeveer 10-15% toegang te hebben tot het brein van je Aarde voertuig en ongeveer 3% van je DNA. Jullie 3D-gebonden wetenschappelijke gemeenschap beschouwde de rest van jullie brein en DNA als “junk/rommel”.

Wij wensen om jullie te vertellen dat de Bron NIETS zou creëren dat op een 3% efficiëntie koers werkzaam is. Gelukkig, aangezien de mensen en de planeet steeds meer van het hogere Licht accepteren, zal deze hogere frequentie van Licht de 97% “Junk DNA aanzetten”.

Met je bewustzijn, chakra’s en Aarde voertuig herijkt buiten alleen de derde dimensionale bewuste gewaarwording en IN/NAAR de terugkeer naar de volledige, bewuste multidimensionale gewaarwording, zal je in staat zijn om de Licht Taal gewaar te worden, de Licht Taal te begrijpen en via de Licht Taal te communiceren.

HET HERBEKIJKEN VAN DE CHAKRA’S

Chakra’s zijn kleine draaikolken die op de oppervlakte van je etherische dubbel rusten. Hun twee functies zijn om Prana te absorberen en te distribueren naar de etherische en fysieke lichamen en de vierde dimensionale, astrale wereld met je fysieke lichaam te verenigen.

Jullie zijn NU in het proces van het herijken van jullie chakra’s zodat zij mogen dienen om de vijfde en zesde dimensionale werelden met jullie fysieke lichaam te verenigen.

Chakra’s zijn zoals wielen met variërende aantallen van spaken: minder spaken met de lagere chakra’s en een toenemend groter aantal van spaken met de hogere chakra’s. Wanneer de Prana zich in/naar het centrum van de chakra vanuit een rechte hoek spoed, installeert het een secundaire kracht.

Deze secundaire kracht veegt rondom de chakra met diens karakteristieke golflengte en creëert een golfbeweging, hetgeen de spaken opvangen en er de oorzaak van is dat de chakra draait.

Hoe meer Prana de chakra kan assimileren, hoe sneller het kan draaien, en hoe meer de fysieke wereld kan interfacen met de hogere dimensies.

Wanneer je in staat bent om de vijfde/zesde dimensionale Prana te assimileren, zullen je chakra’s op een aanzienlijk verhoogd tempo draaien. Dit verhoogde draaien van je chakra’s zal niet alleen je fysieke lichaam veranderen, maar ieder aspect van je leven.

Al je zintuigen, gewaarwordingen/inzichten en mogelijke staten van besef kunnen verdeeld worden in/naar zeven categorieën, welke geassocieerd zijn met elk van de zeven chakra’s. Elke chakra representeert bepaalde gebieden van je lichaam, hersengolven, dimensies, ervaringen en staten van bewustzijn.

Spanningen die gevoeld worden in je psyche worden ook gevoeld in je lichaam via het chakrasysteem. Tegenovergesteld, spanningen gevoeld in je lichamen worden ook ervaren in je psyche. De chakra’s staan je onbewuste en superbewuste zelven toe om met je bewuste geest te communiceren.

JE FREQUENTIE VERANDEREN

Elke chakra vibreert op een andere frequentie, hetgeen correspondeert met de hersengolven van je verschillende staten van bewustzijn. Hersengolven, zoals alle golven, worden op twee manieren gemeten. De eerste is frequentie, of snelheid van elektrische pulsen.

Frequentie wordt gemeten in cyclussen per seconde (cps of HZ), variërend van .5cps tot 38cps. De tweede meting is de omvang, of kracht van de hersengolf. De buitenwaartse focus hersengolven hebben een snellere frequentie van lagere omvang; terwijl de innerlijke focus hersengolven een lagere frequentie en hogere omvang hebben.

 

Er zijn vijf categorieën van hersengolven:

Beta Golven, volledige externe focus, pulseert tussen 13 en 39 cyclussen per seconde.

Alfa Golven, vermenging van de innerlijke en externe focus, pulseert tussen 8 en 12 cyclussen per seconde.
Theta Golven, hoofdzakelijk innerlijke focus, pulseert tussen 4 en 7 cyclussen per seconde.

Delta Golven, volledige innerlijke focus, pulseert tussen .5 en 4 cyclussen per seconde.

Gamma Golven, multidimensionale focus, met pulsaties groter dan 10 19 Hz

Jullie kunnen op de illustratie zien hoe de omvang, of kracht, toeneemt als de frequentie afneemt. Wanneer je Multidimensionale ZELF volledig geïntegreerd is in je Aarde voertuig, zal je in staat zijn om een combinatie van alle vier de hersengolven te gebruiken. In feite, zijn er ook extreem hoge, en lage, frequentie hersengolven die toegankelijk zullen worden voor je uitbreidende bewustzijn, hetgeen je zal helpen met je interdimensionale reizen.

Wanneer je eenmaal de vijfde en zesde dimensionale frequenties in je bewustzijn gedownload hebt, zullen je chakra’s herijkt moeten worden om deze hogere trillingen in je dagelijkse leven te accepteren, integreren en te gebruiken. Zodra je chakra’s de hogere frequenties kunnen accepteren en integreren, kunnen zij geleidelijk en veilig de hogere frequenties in je fysieke Aarde voertuig integreren.

Aangezien elke chakra een ander gebied van je lichaam, en je bewustzijn, de integratie van het Hogere Licht bestuurt in/naar iedere chakra, mag dat vele “symptomen van transformatie” in je fysieke lichaam en je alledaagse werkelijkheid creëren.

De innerlijke focus hersengolven, met de langzaamste golflengte en de hoogste omvang, zijn dichter bij de kroon van je hoofd; en de externe focus hersengolven, en de snelste golflengte met de langzaamste omvang, zijn dichter bij de basis van je ruggenwervel.

Elk van de zeven chakra’s is in een andere locatie langs de ruggenwervel en interfacet met een corresponderende endocriene/hormoonklier en zenuwplexus. Aangezien de endocriene klieren en zenuwplexus’ de communicatie knooppunten zijn voor alle intra-lichamelijke wisselwerkingen, helpt de integratie van het Hogere Licht in/naar de endocriene klieren en zenuwplexus’ aanzienlijk bij de integratie van het Hogere Licht in/naar je volledige voertuig.

Elke chakra representeert een aspect van je zelf, alsook een aspect van je derde dimensionale, gepolariseerde werkelijkheid. Terwijl elke chakra de vijfde/zesde dimensionale vibratie integreert van je bewustzijn, beginnen de polariteiten van die chakra te vermengen in/naar Eenheid.

GAIA SPREEKT NOGMAALS

Dierbare mensen van mijn Lichaam,

Terwijl ik steeds dieper in/naar de hogere frequenties van Licht verhuis, worden de energiegebieden van het vijfde/zesde dimensionale Licht ontvangen en gedownload, maar te vaak worden zij niet voldoende geïntegreerd in mijn planetaire systeem om bruikbaar te zijn.

Daarom, doe ik een beroep op mijn mensen om mij met dit proces te helpen. Aangezien velen van jullie jullie persoonlijke chakra’s met mijn planetaire chakra’s geïntegreerd hebben wanneer jullie je persoonlijke chakra’s herijken, helpen jullie mij, jullie planetaire moeder, aanzienlijk om ook mijn chakra’s te herijken.

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/2015/08/gaia-en-de-arcturianen-licht-taal-en.html

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later