Franse studie suggereert dat long Covid vooral psychosomatisch is

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Aanvankelijk werd aangenomen dat Long Covid één op de tien mensen treft die het virus oplopen. Sindsdien zijn de schattingen echter aanzienlijk gedaald. In september van dit jaar publiceerde de ONS onderzoek waaruit bleek dat slechts 2,5% van de mensen na 12 weken nog symptomen meldt.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Zoals ik opmerkte in een artikel voor de Daily Sceptic, is zelfs dit cijfer van 2,5% waarschijnlijk een overschatting, omdat ervan wordt uitgegaan dat elke deelnemer zijn symptomen nauwkeurig heeft gerapporteerd. Vanwege de media-aandacht rond langdurige Covid, waren sommige deelnemers misschien geneigd om hun symptomen te overdrijven – om dingen te melden die ze normaal niet zouden hebben gedaan.

Een nieuwe studie gepubliceerd in JAMA Internal Medicine suggereert dat het cijfer van 2,5% een overschatting is. Joane Matta en collega’s analyseerden gegevens van een steekproef van ongeveer 27.000 Fransen, die tussen mei en november 2020 serologische (d.w.z. antilichaam) tests kregen.

Diezelfde personen hebben tussen december 2020 en januari 2021 een vragenlijst ingevuld. In die vragenlijst werd hen gevraagd: “Denkt u sinds maart dat u besmet bent met het coronavirus (al dan niet bevestigd door een arts of een test)?”

Respondenten die “Ja” antwoordden, werd ook gevraagd wanneer ze het virus opliepen. Degenen die aangaven het te hebben opgelopen na hun serologische test, werden uitgesloten van de analyse. Bovendien werd aan alle respondenten gevraagd of ze sinds maart 2020 elk van de 18 verschillende symptomen hadden ervaren.

De belangrijkste resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel. Er zijn vier kolommen, die overeenkomen met verschillende combinaties van geloof en serologie. De twee aan de linkerkant komen overeen met een negatieve test, terwijl de twee aan de rechterkant overeenkomen met een positieve test. De overtuigingskolommen geven aan of respondenten meenden besmet te zijn.

Er zijn twee belangrijke dingen om op te merken. Als we eerst de kolom aan de linkerkant (voor mensen met een negatieve test die dachten niet besmet te zijn) vergelijken met de twee kolommen aan de rechterkant (voor mensen met een positieve test), zien we dat de percentages ongeveer hetzelfde zijn . De enige uitzondering is anosmie, weergegeven in de laatste rij.

Om dit te doen, moet je een ‘mentaal gewogen gemiddelde’ berekenen van de twee kolommen aan de rechterkant. Zo had 7,3% van de mensen in de eerste kolom gewrichtspijn, terwijl het corresponderende percentage voor de laatste twee kolommen 6,5% is (het gewogen gemiddelde van 4,2 en 8,2).

Deze vergelijkingen geven aan dat respondenten die positief testten op Covid-antilichamen over het algemeen niet meer geneigd waren symptomen te rapporteren dan degenen die negatief testten. (Het enige symptoom dat ze eerder rapporteerden, was anosmie.)

Het tweede dat opvalt, is dat als we de twee kolommen “Overtuiging +” vergelijken met de twee kolommen “Overtuiging -“, we zien dat de percentages in de eerste meestal hoger zijn. Dit geeft aan dat mensen die dachten dat ze besmet waren, meer kans hadden om symptomen te melden, ongeacht of ze daadwerkelijk besmet waren.

De onderzoekers schatten multivariate modellen die controleerden voor kenmerken zoals leeftijd, geslacht en opleiding, en observeerden hetzelfde patroon van resultaten. Geloven dat iemand Covid had gehad, ging gepaard met het melden van symptomen, maar het daadwerkelijk hebben van Covid was dat niet (met uitzondering van anosmie).

De bevindingen van Matta en collega’s komen overeen met eerdere onderzoeken op jonge mensen, die weinig of geen verschil in symptomen vonden tussen degenen die seropositief waren en degenen die seronegatief waren. Long Covid lijkt vooral psychosomatisch te zijn.

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later