donderdag, december 8

Er zijn hoge niveaus van schade ontdekt in bomen in de buurt van zendmasten

0
Luister naar dit Artikel

*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Een sterk thema onder de wereldburgers die geen reguliere media-aandacht krijgt, is het probleem van de zendmasten en de bedreigingen voor de gezondheid en het milieu die ze met zich meebrengen. Er zijn duizenden peer-reviewed publicaties in vivo en in vitro die het heel duidelijk maken dat elektromagnetische straling van onze favoriete gadgets, draadloze apparaten en de zendmasten over de hele wereld een biologische impact hebben die een goede reden is voor bezorgdheid, of op zijn minst passende veiligheidstests rechtvaardigen voordat we deze weg vervolgen. Dit is iets dat nog moet gebeuren.

Dit is precies waarom een ​​paar jaar geleden 200 wetenschappers de Verenigde Naties tevergeefs smeekten om naar deze kwestie te kijken.

Talrijke recente wetenschappelijke publicaties hebben aangetoond dat EMV levende organismen treft op niveaus die ver onder de meeste internationale en nationale richtlijnen liggen. Effecten zijn onder meer een verhoogd risico op kanker, cellulaire stress, toename van schadelijke vrije radicalen, genetische schade, structurele en functionele veranderingen op het voortplantingssysteem, leer- en geheugenstoornissen, neurologische aandoeningen en negatieve effecten op het algemeen welzijn bij mensen. Schade gaat veel verder dan het menselijk ras, aangezien er steeds meer aanwijzingen zijn voor schadelijke effecten voor zowel planten als dieren. (bron)

Bomen

De menselijke gezondheid is niet de enige zorg. In een studie gepubliceerd in Science of the Total Environment, ontdekten onderzoekers dat schade op hoog niveau in bomen in de buurt van telefoonmasten. We ontdekten dat er vanaf de beschadigde kant altijd visueel contact was met een of meer telefoonmasten. Statistische analyses hebben aangetoond dat de elektromagnetische straling van gsm-masten schadelijk is voor bomen. De resultaten tonen aan dat de metingen aan de meest aangetaste zijden van beschadigde bomen (dat wil zeggen die welke bestand zijn tegen hogere stralingsniveaus) verschillen van alle andere groepen. Deze resultaten komen overeen met het feit dat schade aan bomen door gsm-masten meestal aan één kant begint en zich in de loop van de tijd tot de hele boom uitstrekt.

Dit vormt wereldwijd een gevaar voor bomen. De verdere inzet van telefoonmasten moet worden gestopt. Het wetenschappelijk onderzoek naar bomen onder de werkelijke omstandigheden van het radiofrequentieveld moet worden voortgezet.

De studie duurde 9 jaar en gebruikte meer dan 100 bomen.

Het veldmonitoringsgedeelte van de studie werd uitgevoerd in Bamberg en Hallstadt (Duitsland). Waarnemingen en fotografische opnames van ongebruikelijke of onverklaarbare boomschade werden samen met de meting van elektromagnetische straling genomen. In 2015 werden metingen van RF-EMF (radiofrequente elektromagnetische velden) uitgevoerd.

Als studielocatie is gekozen voor een veelhoek die beide steden omspant, waarbij 144 metingen van de radiofrequentie van elektromagnetische velden op een hoogte van 1,5 m in straten en parken op verschillende locaties zijn gedaan. Door interpolatie van de 144 meetpunten konden we een elektromagnetische kaart samenstellen van de stroomfluxdichtheid in Bamberg en Hallstadt. We selecteerden 60 beschadigde bomen, naast 30 willekeurig geselecteerde bomen en 30 bomen in gebieden met lage straling (n = 120) in deze veelhoek.

Uit de metingen van alle bomen kwamen significante verschillen naar voren tussen de beschadigde zijde tegenover een telefoonmast en de andere zijde, evenals verschillen tussen de blootgestelde zijde van beschadigde bomen en alle andere groepen bomen aan beide zijden. We ontdekten dus dat zijverschillen in gemeten waarden van de stroomfluxdichtheid overeenkwamen met zijverschillen in schade. De 30 geselecteerde bomen in gebieden met lage straling (geen visueel contact met een telefoonmast en een stroomfluxdichtheid van minder dan 50 μW / m2) vertoonden geen schade. Statistische analyse toonde aan dat elektromagnetische straling van gsm-masten schadelijk is voor bomen. Deze resultaten komen overeen met het feit dat schade aan bomen door gsm-masten meestal aan één kant begint en zich in de loop van de tijd tot de hele boom uitstrekt.

Wat ook interessant is, is dat de studie erop wijst dat natuurlijke vormen van elektromagnetische straling niet hetzelfde zijn en niet dezelfde impact hebben op onnatuurlijke stralingsbronnen op het plantenleven. Meerdere onderzoekers hebben erop gewezen dat dit onderwerp weinig aandacht heeft gekregen en dat deze fysiologische effecten als verwaarloosbaar worden beschouwd.

De studie concludeert ook dat de meeste studies die de effecten van microgolven op dieren en planten hebben onderzocht, gedocumenteerde effecten en reacties hebben bij blootstellingen onder de limieten die zijn gespecificeerd in de richtlijnen voor blootstelling aan elektromagnetische straling, en het is daarom noodzakelijk deze richtlijnen te heroverwegen.

Sinds 2005, tijdens medische onderzoeken van zieke bewoners die in de buurt van basisstations voor mobiele telefoons woonden, werden veranderingen in nabijgelegen bomen (kroon, bladeren, stam, takken, groei …) waargenomen terwijl klinische symptomen bij mensen optraden. Sinds 2006 zijn boomschade in het stralingsveld van basisstations voor mobiele telefoons gedocumenteerd.

Bomen die zich in de radioschaduw van gebouwen of van andere bomen bevonden, bleven gezond, omdat ze, zo veronderstelden de onderzoekers, tegen de straling waren beschermd.

Het onderzoek naar EMV’s en hun milieu-impact is vrij beperkt, en studies bij mensen tonen aan dat dit type straling biologische organismen, vooral mensen, aantast. Een artikel dat in 2018 werd gepubliceerd in Environmental Research, getiteld ‘Wi-Fi is een belangrijke bedreiging voor de menselijke gezondheid’, wijst daar bijvoorbeeld op.

“Herhaalde wifi-onderzoeken tonen aan dat wifi oxidatieve stress, sperma / testiculaire schade, neuropsychiatrische effecten veroorzaakt, waaronder EEG-veranderingen, apoptose, cellulaire DNA-schade, endocriene veranderingen en calciumoverbelasting.”

Hoe zit het met 5G?

Als het gaat om 5G, is er een studie gepubliceerd in 2019 in Frontiers in Public Health een van de vele die zorgen oproept over 5G-technologie. Het wijst erop dat “nieuwe 5G-technologie wordt uitgerold in verschillende dichtbevolkte steden, hoewel potentiële chronische gevolgen voor de gezondheid of het milieu niet zijn geëvalueerd en niet worden gevolgd.” Het benadrukt verder dat het bereik en de omvang van de potentiële effecten van 5G-technologieën onvoldoende worden onderzocht, hoewel er belangrijke biologische resultaten zijn gemeld bij blootstelling aan de millimeter golflengte. Deze omvatten oxidatieve stress en veranderde genexpressie, effecten op de huid en systemische effecten zoals op het immuunsysteem. In vivo studies die resonantie met menselijke zweetkanalen, versnelling van bacteriële en virale replicatie en andere eindpunten rapporteren, wijzen op het potentieel voor zowel nieuwe als meer algemeen erkende biologische effecten van dit frequentiebereik, en benadrukken de noodzaak van onderzoek vóór populatiebrede continue blootstellingen. ‘

 

Bedankt voor het doneren aan Worldunity.me

Worldunity.me wil alle gulle lezers bedanken die de afgelopen weken een donatie hebben gedaan. Uw financiële steun heeft ons geholpen om onze berichtgeving voort te zetten over alles wat er wordt verzwegen wereldwijd en ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Worldunity.me is al 8 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers zouden we u niet kunnen voorzien van eerlijk en accuraat nieuws en features over alles. Uw bijdragen maken dit mogelijk.

Heeft u nog geen donatie gedaan, maar wilt u dit wel doen, dan kan dat via

Ideal, creditcard, Crypto Valuta of Paypal.

Comments are closed.

Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster