Engel van de Vrede – Laat Vrede je omkransen met zijn lauweren van schoonheid en Liefde – 29 Oktober 2015 / Rita Pulmans

0
Luister naar dit Artikel

Rita: Ik vroeg onlangs aan mijn Hogere Zelf, wat is je naam? En ik “Hoorde” de naam Pacifico. Pacifico betekent vrede toch? Mag ik je vragen of dit de naam van mijn Hogere Zelf betreft, of is het de naam van de engel van Vrede? Of ligt dit even ietsje anders? Ik dank je voor je antwoord.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


****

Engel van Vrede: Hoor mij aan geliefde mensenharten in deze boodschap voor jullie allen. De Engel van Vrede is aanwezig voor en in iedere mens op Aarde! Wij de Vredesengelen staan in verbinding met jullie hogere Zelven.

Wij vredesengelen staan klaar voor jullie om jullie in verbinding te brengen met vreugde, vrede en eenheid. Alles is Eenheid geliefden. Al wat IS, is ontstaan uit de Ene.

Alles “werkt” samen, daar er nooit enige afgescheidenheid is geweest. Niets is in de engelenwereld dat niet in samenwerking is, daar wij Vrede Zijn. Mijn naam is niet echt belangrijk, belangrijk hierin is, dat we in samenwerking Vrede zullen neerzetten en handhaven.

Vrede is IN jullie allen (te vinden) geliefde mensenkinderen. Zie aldus niet enkel de vrede buiten je, maar vooral, zie en vind vrede binnen jezelf. Vindt je innerlijke kern van Vrede, via jullie LiefdesHart.

Vrede geeft kans om innerlijke schoonheid tot bloei te laten komen. Het geeft je meer nog dan dat. Het brengt je rust en samenwerking, ook in jullie fysieke lichamen. Alsook binnen jullie etherische en mentale velden. Binnen alles wat jullie zijn, en in wat jullie beleven in jullie menszijn. Vrede vinden jullie in en vanuit jullie Heilige Kern.

Geliefde mensenharten, jullie lichamen zijn somtijds een vat vol tegenstrijdigheden. Mijn vrede geef ik jullie hierin, vind deze in jezelf, zodat jullie geliefde mensenwezens de lichamelijke krachten in evenwicht kunnen brengen. Leer je impulsen, en mede je barrières te zien. Niet om “erover te springen” maar om ze te verbreken. Ga na waar; of in je lichaam, of in je geest of ziel onvrede heerst, daar waar je een ontevreden gevoel of gedachte mocht hebben, en welke obstakels zich hierin bevinden. Geliefde mensenkinderen, door er bewust naar te kijken, kunnen jullie deze zien en opruimen.

Jawel, durf je te kijken naar de molshopen die jullie somtijds graven? Laat de spreekwoordelijke mol, in jezelf aldus ziende worden. Zodat het graven in het diepe van je onderbewuste je soelaas kan bieden. Dit kunnen jullie enkel en alleen door te durven kijken naar je woelige gronden. Daar waar je steeds verder graaft en wroet, om oude patronen te overwoelen, of te handhaven,  of zelfs deze trachten te “herstellen”.

Laat los door inzicht en begrip. Laat los in Liefde, in begrip naar en voor jezelf geliefden. Verlaat die donkere tunnels van onmacht, verdriet, kwaadheid…….of wat deze voor jullie ook mogen betekenen. Verlaat deze lieve mensenharten, zodat je het Licht in jezelf kunt bereiken, in en doorheen alles laat schijnen.

Dit kan mede door contemplatie, overdenking, invoelen, en inzicht van wat er opgeruimd dient te worden. Herstel heet dit. Voer herstellingswerken uit, zodat je vol vertrouwen en bekwaamheid verder je pad zal gaan, zodat conflicten en tegenstrijdigheden in jezelf opgelost zullen worden. Ook in jullie harten geliefde mensenkinderen is het noodzakelijk om Vrede te vinden. Dit brengt jullie evenwicht. Dit brengt Vrede in je Geest en vice versa.

Geliefde mensenkinderen wij geven jullie de boodschap om Vrede te ZIJN. Vrede binnenin je vinden, zal aldus Vrede buiten jullie velden herstellen. De Vrede zal jullie altijd omgeven, vanuit de Vrede in je Zelf.

Mijn Vrede schenk ik jullie, Mijn Vrede laat ik aan jullie allen.

Wij houden innig van jullie.

De Engel van Vrede

Channeling van Rita Pulmans.

© Copyright Rita Pulmans

Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.

De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: [email protected]

Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/engel-van-de-vrede-laat-vrede-je.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later