El Morya – Geloof en Vertrouwen in Je Broekzak – 6 Oktober 2015 / Julie Miller

0
Luister naar dit Artikel

Een ieder van jullie weet dit goed; er zijn dingen die zichzelf plotseling aan jou presenteren die op dat moment monsterlijk groot toeschijnen … gebeurtenissen en situaties die alle goedheid en Licht schijnen te doordringen die binnenin jou zijn, diegenen om je heen beïnvloedend als een donkere, allesomvattende wolk die hongerig is voor negatieve gevoelens zoals schuldgevoel, schaamte, hopeloosheid en angst. Deze situaties hebben een bijna mysterieus gevoel aan hen zitten, bijna zoals een onwerkelijke gebeurtenis dat ervoor zorgt dat jij je, soms, verloren en misschien een klein beetje verward voelt.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het kan moeilijk zijn om voorbij deze situaties te kijken. Het is soms zelfs moeilijker, wanneer je probeert om door de wolk van disharmonie heen te geraken zodat meer goede dingen jouw kant op komen. Maar terwijl je krijgshaftig doorgaat, duw jij jezelf verder, beetje bij beetje, één stap voor de andere stap, proberend om niet achterom te kijken en aldus hard proberend om op het heden te focussen. Terwijl jij je geloof/vertrouwen in je Zelf handhaaft en dat je door wat “dit” ook maar is heen komt, probeer je dan ook te herinneren dat deze gebeurtenissen nu een deel van het verleden zijn, hetgeen betekent dat zij achter je liggen en je zoveel hebt om naar uit te kijken, zelfs als je geen duidelijke wegenkaart hebt aangaande welke weg nochtans te gaan. Hoe meer jij je uit de warboel van disharmonische gevoelens en ongemakkelijke gedachten brengt, hoe meer je beseft dat de situatie niet zo slecht was als dat je eens oordeelde, omdat, hier ben je; sterk, zeer zeker capabel en wijzer voor de ervaring.

Terwijl je doorzet doorheen de verleidingen en beproevingen van het leven, begrijpen wij dat het moeilijk kan zijn om je kin omhoog te houden. Er zullen tijden zijn wanneer je in jezelf ten gronde wilt gaan, wilt huilen, verlossing wilt zoeken en meer. Dergelijke tijden moedigen zelfgenezing, zelfliefde en geloof/vertrouwen aan. Slechts omdat een moeilijke situatie zichzelf gepresenteerd heeft betekent niet dat je het met vijandigheid moet begroeten. Kwade, reactieve, destructieve emoties helpen niet om jou naar buiten te brengen, zij helpen jou alleen om je verder te krijgen in je ellendig en ongelukkig te voelen. Je emoties zijn grote stapstenen om meer van je authentieke zelf te ontbloten. Ja, zij kunnen een keerzijde hebben, maar zij hebben ook een positieve en goede zijde. Beide aspecten van jezelf leren te omhelzen, is wezenlijk belangrijk om jezelf en anderen te laten zien, dat je om jezelf geeft en jezelf respecteert en dat je alles zult doen om jezelf te genezen voorbij de pijn van wat voor moeilijke situatie dan ook.

Het moeilijke dat jouw kant op komt, kan niet genegeerd worden. Je weet dit omdat je geprobeerd hebt om iets van hen te negeren. Hen te negeren mag op dat moment schijnen te werken, maar wat er zich altijd voordoet is dat zij groter dan ooit terugkomen. Vele dierbare zielen proberen welzeker gebeurtenissen te vergeten die uiteindelijk de volledige cirkel komen; zij proberen hen te vermijden of hen te omzeilen. Zij moeten onder ogen gekomen worden om te genezen. Hoe sneller je toegeeft dat deze verstorende zaken zich voorgedaan hebben, en de waarheid van de kwestie herkent, dat je niets kunt doen om het te veranderen omdat deze keuzes al opgebruikt werden, hoe sneller je verder kunt gaan met je leven, in het heden levend. Je hebt een heel leven voor je liggen. Raak niet verstrikt in iets van gisteren. Denk eraan, het verleden ligt achter je, wat hier en nu is, is het heden en het is hier waar je thuishoort en waar je het meest nodig bent.

Loslaten is enorm groot. Maar hoe sneller je de belemmerende gebeurtenissen loslaat, hoe sneller je kunt genezen en jezelf de Liefde kunt geven die JIJ verdient. Je kunt niet in deze tijden en plaatsen blijven, ongeacht hoe slecht of goed zij waren. Zij hebben geholpen jou te vormen om de liefdevolle, en zorgdragende persoon te zijn die je vandaag de dag bent. Je emoties definiëren jou niet. Je acties zijn wat volumes spreekt, niet je woorden. Laat jezelf zien hoeveel jij jezelf respecteert. Hoe kan je wie anders dan ook respecteren, als je vergeten bent om jezelf eerst te respecteren? Helaas gebeuren nare dingen de gehele tijd. En sommigen op deze planeet hebben ergere situaties ervaren dan jij en sommigen hebben minder erge situaties ervaren. Er zijn ook goede dingen die je ervaren hebt. Je hebt vreugde gekend, je hebt vrede gekend en je hebt zoveel geloof/vertrouwen gehad dat jij jezelf steeds weer doorheen iedere ellende en iedere moeilijke omstandigheid heen bracht, en aldus zal je dat doorgaand omdat je geen opgever bent. Hoe zou je aangaande jezelf op kunnen geven? Als jij Onvoorwaardelijk van jezelf Houdt, dan geef je niet op aangaande alles te worden dat je kunt zijn.

Deze donkere dagen zullen hun weg naar jou vinden. Je zult een mistige wolk of twee of drie in je leven ervaren en je zult aan elk voorbijgaan door hen rechttoe rechtaan te omhelzen, niet door hen te negeren. Je zou jezelf gewaar kunnen worden door tegen de veranderingen te vechten welke verstorende situaties vaak met zich meebrengen, wanneer jij je ontspant en loslaat, ontsnap je aan de warboel van disharmonie en gaat voorwaarts met geloof en vertrouwen in je broekzak en Liefde in je hart. Je mag tijden hebben waar je uit wilt reiken naar anderen voor morele ondersteuning en vertroosting, en je zou heel goed enige mensen kunnen vinden die niet in staat zijn om jou te geven wat je zoekt, eenvoudig omdat zij het niet begrijpen. Wanneer je de vertroosting van anderen zoekt, zoek naar diegenen die in staat zijn om jou te gidsen en jou te ondersteunen en die jouw ziel voeden vanuit hun vertroostende energie, en omhels hun goedheid in je hart.

Vrees deze donkere tijden niet wanneer zij komen. Laat hen jou leren wat je van jezelf en van anderen moet leren. Sta het Universum toe om over jou te waken en de Zon van overzichtelijkheid terug te brengen wanneer je voorbij alle wolken en schaduwen gegaan bent. Niets kan jouw goedheid of Licht stelen, tenzij je het toestaat. Dit is je reis. Je bent het aan jezelf verschuldigd om van de gepresenteerde lessen te leren en van jezelf te houden, om vriendelijk jegens jezelf te zijn en om jezelf op iedere hoek te respecteren.

Jullie zijn niet alleen zoals jullie mogen denken dierbaren. Zelfs als jij de enige bent die in de kamer bij jou zichtbaar is, of in het gebied wat jij bent, ben je nog steeds niet alleen. Jullie hebben zoveel Aarde schepselen in jullie beurt, jullie hebben de Zon, de Maan en de Sterren en vele wonderbaarlijke spirits voorbij jullie fysieke rijk die jullie ondersteunen en van jullie houden. Jullie zijn goed. Jullie zijn door moeilijke tijden heengegaan, en jullie zouden door enige meer in de toekomst kunnen gaan, maar op dit moment zijn jullie nodig alles te zijn dat jullie kunnen zijn, en dat is JE ZELF.

En zo zij het…

IK BEN de Geascendeerde Meester, El Morya via Julie Miller

http://spiritualnetworks.com/Julie/blog/

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/el-morya-geloof-en-vertrouwen-in-je.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later