Egyptische revolutie niet meer te stoppen

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Het is vandaag precies twee weken geleden dat de demonstraties in Egypte begonnen. De Egyptenaren zijn standvastig en blijven, ondanks beloften over persvrijheid, 15% loonsverhogingen en wijzigingen in de grondwet, protesteren totdat president Mubarak aftreedt.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De protesten gaan in alle hevigheid door, en zijn momenteel extra aangewakkerd door de vrijlating van Wael Ghonim, de Facebook-blogger die 13 dagen geleden op straat werd opgepakt door de geheime politie, wegens zijn onverwachte succes met het Egyptische volk via sociale netwerken op te roepen tot massale demonstraties. Een interview dat gisteravond werd afgenomen met Ghonim heeft de bevolking diep geraakt en werkte als een oppepper om de komende dagen vol goede moed verder te demonstreren tegen het regime.

Berichtgeving media

Hoewel de media in Nederland er nu nagenoeg geen aandacht meer aan (mogen?) besteden, werd de afgelopen week toch enigszins objectief weergegeven wat er plaatsvond in het Noord-Afrikaanse land. Dit lag ook wel binnen de verwachtingen, omdat ook Nederlandse verslaggevers werden aangevallen door pro-Mubarak aanhangers. De journalisten maakten persoonlijk mee hoe zij op harde wijze werden tegengewerkt door ‘agent-provocateurs’ die hiervoor worden betaald door het Egyptische regime. Een grote misstap van het regime waardoor de media zich tegen hen begonnen te richten, op een paar na, zoals het conservatieve Fox News en andere westerse media die door dezelfde cabal worden aangestuurd als het Egyptische regime zelf.

Shahira Armin, verslaggeefster voor staatstelevisie netwerk Nile TV, diende enkele dagen geleden haar ontslag in omdat zij, naar haar zeggen, “niet langer wenste te werken voor het pro-Mubarak propagerende nieuwsstation” en voegde zich vervolgens bij de miljoenen demonstranten in Caïro.

De nieuwszender Al Jazeera, die dag en nacht verslag uitbrengt van de gebeurtenissen in Egypte, vernam de laatste weken een enorme stijging in het aantal kijkers op hun internet TV livestream. Met name vanuit de VS is er een enorme toename geconstateerd. Uit de cijfers bleek een stijging van 2.500 procent. Van dat totaal kwam 60% uit de VS.

Een welbekend gezegde luidt: “The revolution shall not be televised”. In dit geval gaat die vlieger niet op en zorgt Al Jazeera ervoor dat er wereldwijd kan worden gezien wat zich afspeelt in Egypte. Amerikaanse R&B artiesten hebben een nummer opgedragen aan Al Jazeera en het moedige Egyptische volk.

Bestuur NDP opgestapt

Inmiddels is het gehele bestuur van de NDP opgestapt, waaronder ook de zoon van Hosni Mubarak. Even deden de geruchten de ronde dat Mubarak zelf ook was opgestapt bij de partij, maar dit bleek achteraf loos alarm.

Gesprekken met Suleiman

Ondanks de druk vanuit het westen om de Egyptische regering te hervormen met door hen uitgekozen mensen, accepteert het volk dit niet. Zij lijken exact te weten wie deze mensen zijn en dat zij feitelijk voor Israël en AIPAC werken. Ook Omar Suleiman, die door de zionistische lobby in de VS werd aangedragen om de president te gaan vervangen, werd afgewezen omdat het volk weet dat hij een CIA agent is. Na verdere gesprekken tussen Suleiman en de oppositie partijen zag hij ook af van deze functie. Vermoedelijk hebben zij hem te kennen gegeven op de hoogte te zijn van wie er achter de schermen invloed uitoefenen op de opinie van het volk en welke agenten er in de nieuwe regering plaats moeten gaan nemen. Israël blijft echter aandringen dat Suleiman de enige persoon is die de president zou moeten vervangen als deze toch besluit af te treden.

Buitenlandse lobbygroepen tegen onafhankelijke regering

De regering Mubarak probeert alles op alles te zetten om haar regime voort te zetten. Nieuwe ministers worden gekozen, en beloften worden aan het volk gedaan om hen tot bedaren te brengen. Maar deze beloften zijn voor het volk niet genoeg en zij laten zich niet langer met een kluitje in het riet sturen.

In onze westerse wereld wordt ook niet stilgezeten en proberen lobbyisten via nieuwskanalen de bevolking angst aan te jagen voor een extremistisch regime wat zal volgen als het Mubarak regime valt. De moslim broederschap wordt door hen aangedragen als zijnde een terreurgroep die zich natuurlijk volledig tegen het westen zal keren.

De Amerikaanse Egypte-gezant Frank Wisner, reisde af naar Caïro voor een gesprek met Mubarak. Wisner prees Mubarak en pleitte ervoor dat hij aan de macht bleef. Het Witte Huis reageerde echter in het nadeel van Wisner en gaf te kennen dat Wisner voor zichzelf sprak. Obama blijft het standpunt aanhouden dat Mubarak aftreedt en het Egyptische volk een nieuwe regering laat kiezen.

Minister van Buitenlandse zaken Hillary Clinton zegt de hervormingen in Egypte te steunen, maar wil dit onder streng toezicht, zodat extremisten, zoals de lobbyisten de moslim broederschap willen laten lijken, geen kans zien de macht in het land te grijpen. Clinton, die ook deel uitmaakt van AIPAC, de Israël lobby in de VS, drong er op aan om Omar Suleiman als vervanger van Mubarak te installeren. Ook de Britse ministers Tony Blair en David Cameron lieten weten achter het regime van Mubarak te staan of een door hen gecontroleerde overgangsregering te steunen.

Echter geeft de moslim broederschap aan zichzelf niet verkiesbaar te stellen bij het vormen van een nieuwe regering en dat het ook absoluut niet de bedoeling van het volk zelf is een op religie gebaseerd regime te laten regeren. Vaak wordt daarbij verwezen naar het regime in Iran, waar geestelijke leiders nog een grote invloed hebben op het beleid van de regering.

Het enige wat voor de Egyptenaren telt is een soevereine democratie die niet aangestuurd wordt door religie, buitenlandse invloeden of corrupte agenten, en waar zij dan ook streng voor zullen waken.

In het onderstaande filmpje is duidelijk te zien hoe er via de media hard wordt gewerkt om de publieke opinie in het westen te beïnvloeden door hen angstig te maken voor extremisten. Alan Derschowitz, laat in een live discussie op CNN weten wat de gevolgen kunnen zijn voor Israël en speelt daarbij zelfs de ‘Nazi kaart’.

Het moge nu ook duidelijk zijn dat niet het islamitische volk, maar dat Amerikaanse/Israëlische lobbygroepen het extremistisch regime van Mubarak steunen en welk doel zij voor ogen hebben.

Miljardair Mubarak

In de afgelopen dertig jaar hebben Mubarak en zijn familie een opzienbarend vermogen opgebouwd dat wordt geschat op zo’n 70 miljard dollar. Het Egyptische volk, waarvan nu meer dan 15% onder de armoedegrens leeft, beticht de president ervan haar te hebben bestolen.

Ook tal van ministers uit het regime van Mubarak worden geschat op een vermogen tussen de 2 en 3 miljard dollar per persoon.

Natuurlijk zijn de Egyptenaren boos over het feit dat hun leiders corrupte zakenlieden zijn in plaats van vertegenwoordigers van het volk. De armoede die is ontstaan door de uitbuiting van het volk is dermate ernstig dat zij geen andere optie meer zagen dan het regime neer te slaan.

Demonstraties gaan door

Zoals eerder gezegd gaan de demonstaties ook vandaag onverminderd door. Meer en meer mensen durven zich te scharen bij de moedige demonstranten die voor de vijftiende achtereenvolgende dag protesteren en daarmee zullen doorgaan totdat het hele corrupte regime verdwenen is.

Velen zullen zich hier in het westen het belang van wat er in Egypte gebeurt niet goed beseffen en is het voor hen niet meer dan een ‘ver van m’n bed show’. Ook beseffen slechts weinigen zich dat onze regeringen door dezelfde entiteiten worden aangestuurd als die in Egypte, evenals ons financiële systeem, de media en de kapitalistische multinationals.

Zoals de filosoof Goethe al vele jaren geleden schreef:

“Niemand is meer tot slaaf verworden dan zij die onterecht denken vrij te zijn.”

De Egyptenaren zijn wakker, wat met een golfbeweging reeds overslaat naar andere regimes in de regio, maar wat gaat er gebeuren als uiteindelijk ook onze eigen westerse bevolking wakker zal worden voor het feit wie er hier aan de touwtjes trekken en dat ook zij steeds verder worden uitgemolken?

Hoe lang zal het duren voordat het ook ons massabewustzijn heeft bereikt en de ogen worden geopend?

Lees ook: De Egyptische opstand is een direct gevolg van het meedogenloze mondiale kapitalisme

Verwante artikelen:

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later