Een nieuwe blik op Schizofrenie

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Ingestuurd door iemand (anoniem) die na een lange periode met de diagnose Schizofrenie nu weer gezond en gelukkig in het leven staat.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Wij hopen dat dit verhaal een bron van hoop en positiviteit mag zijn voor iedereen met deze diagnose. Heel veel dank aan de dappere inzet van de man achter dit verhaal en vooral voor het willen delen van zijn ervaring.

Even voorstellen:

Elf jaar lang heb ik de diagnose paranoïde schizofrenie gehad. Ik heb een knallende psychose gehad op mijn 26e jaar. Daarna heb ik een opname gehad waar ik kennis maakte met de moderne psychiatrie. Ondanks dat ik een pillendieet kreeg, waarvan het – zoals ik het altijd zei – windstil werd in mijn hoofd (ik kon niet meer denken en ook voelde ik niets meer), heb ik altijd geprobeerd open te staan voor die dingen die mij verder konden helpen. Dankbaar ben ik de mensen die mij de liefde en kennis hebben gegeven om te komen waar ik nu ben. Een evenwichtig mens zonder medicijnen.

Schizofrenie door de eeuwen heen

Ik zou de geschiedenis in drie perioden willen indelen met het oog op schizofrenie in de westerse wereld:

I De pre-christelijke periode
Hiermee bedoel ik de tijd waarin er nog plaats en ruimte was voor mensen met schizofrenie. Want deze tijd kenmerkte zich door natuurvolkeren die een sjamanistische traditie hadden. De sjamaan was degene die het leven doorgronde, en andere mensen met zijn kennis van dienst kon zijn. Zijn kennis omvatte zowel de stoffelijke als niet stoffelijke wereld waartoe ook geesten, of entiteiten behoorden.

II Het tijdperk Vissen
Dit tijdperk kenmerkt zich door een christelijke traditie. Wat betekende dit voor mensen met schizofrenie? Eigenlijk werd de schizofrene mens ontdaan van al zijn gevoel van eigenwaarde. De schizofrene mens werd tot gek verklaard die men maar niet meer moest geloven. Hij werd een outcast. Dit terwijl de schizofreen een groot potentieel heeft.

III De 21e eeuw, begin van het tijdperk Waterman
De overgang van het tijdperk Vissen naar Waterman betekent voor de schizofreen dat men stopt met allerlei behandelingen die compleet voorbij gaan aan de kern van het probleem, zoals lobotomie. Men voert de wel bekende psycho farmica in. Hieruit bestaat verreweg het grootste deel van de behandeling. Het is te hopen dat menig schizofreen van deze aanpak gebruik maakt om, ontdaan van alle ‘symptomen’, verder te zoeken naar sleutels en oplossingen die hem of haar kunnen verder helpen. Hoe moeilijk ook.

Het spirituele doel van Schizofrenie

Wat beoogt de ziekte? Zoals alles in het leven heeft ook dit een doel. Men komt ermee op een hoger trillingsniveau. Hiermee bedoel ik dat men zich bewust wordt van zijn of haar gedachten en emoties. Wanneer dit gebeurt, gebeurt er (vaak) iets opmerkelijks. Men komt tot de ontdekking dat men niet alleen maar positieve gedachten en emoties heeft. En daar zet zich de ontwikkeling in. De oorzaken van negatieve gedachten en emoties worden achterhaald en men ontdoet zich ervan. Uiteindelijk schijnt het zonnetje weer in het hoofd en hart. Men is verlicht, of op een hogere trilling.

Entiteiten

Wat is een entiteit? Het is een energiematige levensvorm. Op zich niets mis mee. Het wordt een ander verhaal als je te maken krijgt met een levensvorm met een lage trilling, die zich ook nog eens toegang verschaft tot je lichaam via buik of nek. En je vervolgens probeert over te nemen. Men krijgt last van decompensatie zoals ze dat in de psychiatrie noemen. De werkelijke uitleg hiervoor is dat je een te zware belasting ervaart van een entiteit. Men wordt angstig, achterdochtig en verward. Dit is niet vreemd te noemen. Zelfs erg begrijpelijk.

De Psychose

Het frappante van een psychose is dat men in eerste instantie lijkt te worden verleid met fijne gevoelens. Men voelt zich helemaal te gek! Tegelijkertijd raakt men steeds verder verweven met de entiteit die tot doel heeft iemand over te nemen. Zijn lichaam te gebruiken. Dit verweven raken gebeurt op zowel gevoelsniveau als qua gedachten.

Stel, twee mensen willen een route wandelen. Ze krijgen een discussie over de te volgen weg. In het begin komen ze er nog wel uit. Gaandeweg wordt de discussie heviger en op een gegeven moment is men het spoor bijster. Er moet iemand de weg worden gevraagd. Men komt erachter dat er een compleet verkeerde route is gelopen.

Dit is een metafoor voor een psychose. De ene persoon is iemand in levende lijve, de ander de entiteit. Er kunnen niet twee kapiteins op één schip zijn. Sterker nog, er is sprake van muiterij! De ene kapitein wil de andere, echte kapitein, opsluiten in het vooronder.

Interessante benadering, de hersenen van iemand met een psychose. Natuurlijk vraag je je af hoe het komt dat iemand met een psychose zulke wartaal kan uitkramen. Het mooie is, het is geen wartaal! Wat is er aan de hand?

In onze maatschappij van tegenwoordig is men onderhevig aan veel stress. Ook is drank de normaalste zaak van de wereld. En waarom hoort ook tabak en drugs in dit rijtje thuis? Alle vier zijn ze enorm slecht voor de hersenen. Ze leiden tot beschadiging. En wanneer je hersenen een kritisch punt zijn gepasseerd, slaan ze op hol.

Ook je bescherming tegen allerlei negatieve invloeden neemt af. Men wordt ontvankelijk voor entiteiten. Verder ruikt men dingen, hoort men dingen, voelt men dingen uit verleden, heden en toekomst. Omdat men totaal geen idee heeft wat er aan de hand is, wordt men een speelbal. Men is de regie kwijt. Zo gebeurt het dus dat mensen tot de meest bizarre daden kunnen komen. En vervolgens hoort men dat ze aan iets lijden, waarvan men de oorzaak niet kent…

Schizofrenie

Waarom wordt de een wel schizofreen en de ander niet? Een vooroordeel wat de wereld in is geholpen, is dat schizofrene mensen gevoelsarm zijn of dat het hen helemaal aan gevoel ontbreekt. Niets is minder waar. Er zijn twee hoofdredenen waarom mensen deze ziekte kunnen krijgen in deze tijd.

De maatschappij is door de eeuwen heen enorm verhard. En stelt zijn eisen. Sinds het begin van de industriële revolutie heeft men te maken gekregen met machines. Deze namen het werk deels over. Door de tijd heen heeft de mens moeten concurreren met machines. Totdat die mensen die het best begrepen wat er van ze verwacht werd zich probeerden te identificeren met een machine. En zoals men weet heeft een machine geen hart en geen gevoel.

Als men op een punt is aangekomen in zijn of haar leven dat men alle gevoel probeert weg te drukken, is men inderdaad gevoelloos. Vaak ervaart men deze periode als één waarin men tot ongewone dingen in staat is. Maar daarna volgt een periode waarin men wordt teruggefloten. De emoties komen terug. Maar de schade is al berokkend aan de hersenen, door onder andere alle stress. Er volgt een periode waarin men wordt overladen met emoties. Men is de weg kwijt en wordt vatbaar voor allerlei negatieve invloeden van buitenaf. Juist de mensen met een grotere mate van gevoeligheid ervaren de wereld om hen heen als erg koud en hard.

Om deze tegenstelling te overbruggen, zoekt men vaak een toevlucht in genotsmiddelen. Alcohol, drugs, you name it. Deze middelen hebben als overeenkomst dat ze tijdelijk iemand een prettiger gevoel geven, maar men is ook verdoofd voor de realiteit om zich heen. Na langer gebruik neemt de hersenbeschadiging toe en de bescherming af. Men wordt vatbaar voor entiteiten en de staat van verdoving kan natuurlijk niet eeuwig blijven duren. De emoties komen terug. Men zit goed in de penarie.

Wat is er aan te doen?

Gelukkig staan ook mensen met schizofrenie niet machteloos. Er zijn manieren om zich te beschermen. Maak onderscheid tussen je eigen gevoelens en gedachten en die van de entiteit. En vooral, stuur terug wat niet bij je hoort. Hoe doe je dat? Gevoelsmatig! Wanneer energie niet bij jou hoort of je wilt je sowieso beschermen tegen invloeden van buitenaf, visualiseer je iets wat je kan afsluiten van deze ongewenste invloeden. Het duidelijkste voorbeeld wat ik heb gehoord is een cocon om je heen. Of wat dacht je van een gouden ei? Maar dit is zo persoonlijk, experimenteer en kijk wat het beste werkt! Houd je energie in de gaten, neem dus niet teveel hooi op je vork. Als je uit balans bent kost het namelijk extra energie jezelf overeind te houden. Ook in situaties die je even niet had voorzien.

Stop met alle genotsmiddelen die je gevoel verdoven. Geef je hersenen kans op herstel. Jij bent een kracht. Onderneem die dingen waarvan je denkt dat het je zelf inzicht kan vergroten. Ga ‘shoppen’ in de buitenwereld.

Blijf je pillen gebruiken zolang je niet het gevoel hebt de ziekte helemaal, maar dan ook echt helemaal onder controle te hebben. Hier gaat tijd overheen. Laat je ook voorlichten over de werking van de verschillende medicijnen. Je hebt namelijk de complete ‘blockers’ en medicijnen die nog deels emoties doorlaten. Ga ook bij jezelf na wat je ervaart bij begin of overstap naar een ander middel. Mijn tip is, zorg dat er na verloop van tijd enige emotionele doorstroming is. Helemaal geblokkeerd kan nooit goed zijn. Of je moet in totale onwetendheid verkeren.

Een handreiking, de Astrum Stargate
Vaak is voor de schizofreen een psychose het bewijs dat er meer moet bestaan tussen hemel en aarde. Dit is over het algemeen niet zo’n beste ervaring, men kan de controle helemaal kwijt raken.

De wetenschap heeft tot op heden geen verklaring kunnen vinden voor de verschijnselen die gepaard gaan met schizofrenie en bekijkt de mens puur vanuit de materie. De hersenen hebben een teveel aan dopamine, dus moet er een medicijn worden gebruikt die dit remt of blokkeert. Zou het ook zo kunnen zijn dat er in deze tijd een behandeling bestaat, die op immaterieel oftewel energetisch niveau tot verbetering of misschien zelfs tot herstel kan leiden voor de schizofreen?

Nu komt het goede nieuws! Ja, dat is er: De Astrum Stargate
De stargate is een energieveld waar men in komt te liggen. Dit bestaat uit energie met een zeer hoge trilling, oftewel liefdesenergie. Je wordt er dan ook helemaal warm van en… je hart gaat er van glimlachen. Het kan leiden tot belangrijke inzichten. Wat dacht je van een healing op kosmisch niveau?

Ook de meting vooraf aan de behandeling is zeer de moeite waard. Heb je nog een stoffig boek op de plank liggen over chakra’s? En wel eens wat gehoord over aura’s? Dan kun je tot de conclusie komen dat ook deze zaken niet zijn voorbehouden aan zweefhippies en new age types. De technologie is aanwezig om via de computer, in een duidelijk overzicht na te gaan hoe je er zowel mentaal als fysiek voor staat. Ook kun je zo zien of je chakra’s goed zijn uitgelijnd.

Het leven na Schizofrenie

Ook het leven na schizofrenie gaat vaak niet over rozen. Maar wat een fijn gevoel ontdaan te zijn van de entiteit(en) die je alsmaar lastigviel(en)! Je hebt het stuur weer helemaal in handen en je mag je rijk prijzen met alle inzichten die het doorleven van de ziekte met zich meebrengen. Misschien is op een gegeven moment wel de tijd aangebroken om eindelijk eens die dingen te ondernemen waarvan je zolang hebt gedroomd. Want de nachtmerrie is voorbij.

(Ter nagedachtenis aan Eduard Einstein)

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later