Dit verandert er per 1 juli 2016 voor uw portemonnee

0
Luister naar dit Artikel

Op 1 juli veranderen er weer allerlei regelingen die gevolgen kunnen hebben voor uw portemonnee. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Boete voor zwartspaarders wordt verdubbeld


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Zwartspaarders die zelf melden dat ze vermogen hebben verzwegen voor de Belastingdienst, moeten vanaf 1 juli een hogere boete betalen. Ze betalen dan niet een boete van 60 procent over de ontdoken belasting, maar van 120 procent.

Als de fiscus het vermogen zelf ontdekt, dan volgt een boete van 300 procent. Dit percentage geldt al langere tijd.

Motorrijtuigenbelasting niet meer per jaar betalen

Vanaf deze zomer is het niet meer mogelijk om de motorrijtuigenbelasting een jaar vooruit te betalen.

Bezitters van motorvoertuigen kunnen dan alleen nog per kwartaal afrekenen, of maandelijks een bedrag via een automatische incasso overmaken. Voor een vrachtwagen kan alleen per drie maanden betaald worden met een acceptgiroformulier.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Huurders van sociale huurwoningen krijgen in juli weer te maken met de inkomensafhankelijke huurverhoging. Mensen die in 2014 een inkomen van 34.678 euro of minder hadden, kunnen een verhoging van maximaal 2,1 procent verwachten. De huren van de middengroep tot 44.360 euro mogen met maximaal 2,6 procent omhoog. Voor de hoogste inkomens geldt een maximum van 4,6 procent.

Even leek het erop dat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet door kon gaan, omdat de Belastingdienst inkomensgegevens had verstrekt, terwijl daar geen wettelijke bevoegdheid voor bestond. Inmiddels heeft de Eerste Kamer echter een wetsvoorstel aangenomen die ervoor zorgt dat de gegevens wel kunnen worden verstrekt.

Vanaf volgend jaar geldt overigens nog maar één inkomensgrens van ongeveer 39.000 euro. Ook zijn er dan uitzonderingen voor pensioengerechtigden en huishoudens van minstens vier personen.

Bovengrens huurtoeslag blijft gelijk

De bovengrens van de huurtoeslag gaat niet omhoog per 1 juli. Als de huur na verhoging boven de 710,68 euro uitkomt, vervalt het recht op huurtoeslag.

Huurders moeten deze verandering zelf in de gaten houden. Het gaat om de huur inclusief de servicekosten per maand. Deze moet onder de 710,68 euro blijven, maar mag ook niet lager zijn dan 231,87 euro. Voor AOW-gerechtigden gelden iets andere bedragen.

Meer mogelijkheden voor tijdelijke contracten voor huurders

Verhuurders hebben vanaf 1 juli meer mogelijkheden om huurders een tijdelijk contract te geven. Het kabinet verwacht dat verhuurders door de nieuwe regels eerder woonruimte aanbieden.

Vanaf dit moment is een tijdelijke overeenkomst van maximaal twee jaar altijd toegestaan. Soms kan ook een huurperiode van maximaal vijf jaar gelden. Dit is van toepassing op onzelfstandige woningen, oftewel kamers.

Europese hypothekenrichtlijn van kracht

Deze zomer zullen alle hypotheekverstrekkers ook gaan werken met de Europese hypothekenrichtlijn, de zogenoemde Mortgage Credit Directive (MCD). De richtlijn moet zorgen voor een goed functionerende Europese markt voor hypotheken waarbinnen alle huizenkopers op dezelfde manier worden beschermd.

In de richtlijn staat onder meer dat banken, die een offerte voor een hypotheek aanbieden, niet langer een voorbehoud mogen maken op basis van de kredietwaardigheid van de aanvrager. De klant kan dus pas een offerte krijgen, als alle voor zijn of haar kredietbeoordeling benodigde documenten zijn bekeken.

Als de offerte eenmaal is getekend, mogen banken de overeenkomst namelijk niet meer ontbinden of wijzigen in het nadeel van de klant. Dat mag alleen als de aanvrager bewust informatie heeft achtergehouden.

Vanwege de richtlijn moet de koper bovendien al voor de aanvraag van de offerte een waardebepaling van de beoogde woning aanleveren.

Eigenlijk had de richtlijn al per 21 maart ingevoerd moeten worden. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën stelde de invoering echter uit naar deze zomer. De precieze ingangsdatum is nog niet bekend.

NHG-grens gaat dit jaar niet omlaag

Voor huizenkopers die een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) willen afsluiten, verandert er dit jaar niets. Eigenlijk zou het maximale hypotheekbedrag voor NHG per 1 juli verlaagd worden naar 225.000 euro. Maar het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) ziet daarvan af, omdat het huidige maximum van 245.000 euro beter aansluit bij de gemiddelde huizenprijs.

Hierdoor kunnen huizenkopers met een koopsom tot 231.123 euro gebruik blijven maken van NHG. Dat is het maximumbedrag, exclusief bijkomende kosten zoals de notariskosten en de overdrachtsbelasting. Hier wordt doorgaans 6 procent van het aankoopbedrag voor gerekend.

Wijziging in energietarieven

Energiebedrijven veranderen hun tarieven voor gas en elektriciteit weer per 1 juli. De aanpassing geldt voor consumenten die contracten met variabele tarieven hebben.

Onder meer Essent, Eneco, Nuon en DELTA hebben aangekondigd hun tarieven te zullen verlagen.

Minimumloon gaat verder omhoog

Het wettelijk minimumloon stijgt per juli met bijna 13 euro naar 1.537,20 euro per maand. Dat is een stijging van 0,83 procent ten opzichte van de eerste helft van 2016.

Dit brutobedrag geldt voor 23-plussers met een voltijdsbaan van 36, 38 of 40 uur per week. Het nieuwe bedrag wordt tot het einde van dit jaar gebruikt. Het minimumjeugdloon voor jongeren van 15 tot en met 22 jaar stijgt mee.

Uitkeringen stijgen met het minimumloon mee

Uitkeringen zijn gebaseerd op de hoogte van het minimumloon. Ook die worden per 1 juli aangepast.

Het gaat om de WW-, ZW-, AOW-, Anw- (nabestaandenuitkering), Wajong- (jonggehandicapten), WAO-, WIA- (arbeidsongeschikten), WAZ- (arbeidsongeschikte zelfstandigen) en WAZO-uitkering (zwangere en net bevallen vrouwen).

WW-duur gaat weer omlaag

Sinds het begin van dit jaar wordt de maximale periode dat iemand WW krijgt met een maand per kwartaal verlaagd. Vanaf 1 juli bedraagt die maximale duur nog 35 maanden.

Een andere wijziging op de werkvloer betreft tijdelijke contracten. Per 1 juli geldt dat een werkgever na drie tijdelijke overeenkomsten voor bepaalde tijd minimaal een half jaar moet wachten voor een nieuw tijdelijk contract met dezelfde medewerker kan worden afgesloten. Dit was voorheen drie maanden.

Taaleis voor ontvanger van een bijstandsuitkering

Vanaf 1 juli moeten alle ontvangers van bijstand de Nederlandse taal voldoende beheersen. Elke uitkeringsgerechtigde moet korte en eenvoudige teksten kunnen lezen en schrijven. Deze verplichting gold al voor mensen die dit jaar voor het eerst bijstand hebben ontvangen.

Vanaf deze zomer is dit ook noodzakelijk voor mensen die al voor 2016 bijstand hebben ontvangen. De gemeente mag de uitkering in stappen verlagen als de ontvanger geen moeite doet om de taal te leren.

Lagere toeslag UWV voor woningdelers

Alleenstaanden die een toeslag van uitkeringsinstantie UWV ontvangen, kunnen met een verlaging te maken krijgen als zij hun woning met anderen delen. De toeslag is een aanvulling voor mensen met een inkomen onder het sociaal minimum.

De toeslag die een alleenstaand-woningdeler naast de uitkering of loon ontvangt, gaat per 1 juli met ongeveer 5 procent omlaag. In 2017, 2018 en begin 2019 volgen verdere verlagingen. De gedachte is dat zij de kosten voor levensonderhoud met hun medebewoner kunnen delen.

Onder meer bewoners van onder de 21 jaar, studenten en mensen met een eigen huurcontract bij dezelfde verhuurder tellen niet mee als medebewoner.
Door: NU.nl/Tamara Awwad, Suzanne Blotenburg en Marijke Verhaar

Bron: http://stopdebankiers.eu/dit-verandert-er-per-1-juli-2016-voor-uw-portemonnee/

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later