Derde dag van de Negende golf en de revolutie van eenheid

0
Luister naar dit Artikel

Vrijwel de gehele wereld voelde de toename in frequentie die geassocieerd wordt met het begin van de Negende golf (Universele Onderwereld, 9 maart 2011) en die zich manifesteerde met de aardbeving in Japan en de daaropvolgende gebeurtenissen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Maar wat houdt de Negende golf precies in? Het is gemakkelijk om de ‘chaos’ en ‘catastrofen’ te zien maar wellicht is het niet gemakkelijk de richting te zien waarin het proces ons leidt.

De richting van de Negende golf is voorheen voornamelijk vrij algemeen beschreven door te stellen dat het om eenheidsbewustzijn gaat, maar wat is eenheidsbewustzijn en hoe manifesteert het zich door deze golf?

Om dit te begrijpen kunnen we naar de Zevende golf kijken die in 1755 begon en de mensheid een verduisterd eenheidsbewustzijn bracht. De Negende golf brengt ook eenheidsbewustzijn, maar dit zal verlicht zijn. We hebben reeds een belangrijke parallel aangetoond tussen deze twee golven omdat ze beide begonnen met krachtige aardbevingen alhoewel ze zich op twee geheel verschillende plaatsen op Aarde voordeden, respectievelijk in Lissabon en Japan.

Een andere parallel is dat de twee golven begonnen met revoluties om bestaande systemen omver te werpen. Terwijl de Zevende golf begon met de Amerikaanse en de Franse revoluties, waarna monarchieën steeds meer verdwenen in de wereld, strijden de revoluties van de Negende golf tegen dominantie en controle over anderen. Het Eenheidsveld van bewustzijn (zie onder) wat gedragen wordt door de Negende golf laat geen systemen toe waarbij mensen hun macht weggeven aan iemand die voor een termijn van vier jaar wordt gekozen. Er wordt nu geroepen om een ruimere vrijheid gebaseerd op de soevereiniteit van alle zielen.

Het Eenheidsveld van bewustzijn laat geen economisch systeem toe waarbij de macht om geld te drukken bepalend is voor de activiteiten waar de mensen hun levens mee vullen. De revolutie in de wereld die gedragen wordt door de Negende golf heeft het potentieel om een veel ruimere vrijheid en eenheid te ontwikkelen dan de monarchie van de zesde golf of de democratische instituten van de zevende golf. De drijvende kracht achter de revolutie van de negende golf is de goddelijke sturing die toegelaten wordt door het eenheidsbewustzijn.

Middellijn

Wat er nu in de wereld gebeurt kan zowel op een religieuze/spirituele manier worden beschreven als op een economische/politieke. Het belangrijkste om te realiseren is dat de omstandigheden, het afbrokkelen van dominantie, het resultaat zijn van een kosmisch plan wat is omschreven door de negen niveaus van de Mayakalender met hun eigen verschillende polariteiten (zie figuur onder). Omdat geen enkel menselijk wezen de macht heeft om deze polariteiten te veranderen is de richting van het kosmische tijdsplan onomkeerbaar.

Het bewustzijn van de Negende golf werd zoals verwacht het eerst zichtbaar rond de middellijn van de planeet, zo rond de 12e lengtegraad Oost tussen Oost en West. De tegengestelde polariteiten van het bewustzijn die werden gegenereerd door de 6e en de 8e golven leidden aan het begin van de zevende dag van de Galactische Onderwereld op 3 november 2010 reeds tot de ineenstorting van dominantie en twee maanden later doken de processen op in Tunesië en Egypte.

De revoluties hadden veel baat bij de sociale media netwerken die zijn ontwikkeld door de Achtste golf, waarna ook de rol van vrouwen belangrijker werd alsmede de eenheid tussen moslims en christenen in Egypte waar mensen ‘wij zijn allen één’ zongen in Caïro. (Dat een deel hiervan tijdelijk wordt teruggedraaid verandert de richting van het plan niet).

Geen lineair proces

De revolutie van eenheid verspreidt zich nu door een paar Europese landen zoals Portugal, Griekenland en Spanje. Op het eerste gezicht lijkt het geen onderdeel te zijn van de revolutie van eenheid omdat de eisen vooral economisch van aard zijn en gericht zijn tegen de strikte plannen die zijn vastgesteld door de EU en/of het IMF of de Wereldbank. Het economische systeem van de wereld is totaal niet gebaseerd op eenheid en onderscheidt mensen in wat ze wel en niet hebben en velen zijn nu van mening dat dit onacceptabel is. Deze Europese landen zijn evenals Arabisch Noord-Afrika gelokaliseerd rond de planetaire middellijn dus nemen ze op een redelijk vroeg punt van de Negende golf deel aan het proces.

Terwijl de Negende golf zich voltrekt komen steeds meer aspecten van onze wereld aan het licht die inconsistent zijn met eenheid en soms wordt dit geforceerd door middel van catastrofen zoals in Japan, als oproep voor radicale verandering. Technologieën die niet zijn gebaseerd op eenheid met de Aarde worden steeds meer verworpen. De Negende golf genereert echter geen lineair proces van verandering in de richting van eenheid en mensen in het verre Westen (zoals de VS) en het verre Oosten (China) worden op een andere manier beïnvloed dan mensen in Europa en de Arabische wereld.

In het Westen zijn momenteel discussies gaande wanneer de waarde van de dollar plotseling zal kelderen (wat gezien kan worden als deel van de revolutie van Eenheid) en sommige mensen denken dat het logischerwijs zal gebeuren in de Vijfde nacht (18 augustus tot 4 september). Calleman is van mening dat de ineenstorting van de dollar in stappen gaat gedurende de 3e, 4e en 5e dag. Omdat een dergelijke ineenstorting niet vernietigend is vanuit het perspectief van Eenheid lijkt het logisch dat het zich zal manifesteren binnen een dag van de Negende golf of een serie van dagen. De vijfde nacht brengt mogelijk een tijdelijke terugkeer van het oude geldsysteem wat vanuit het perspectief van de Aarde gezien gevaarlijk is.

Vervangend systeem

Wanneer we aannemen dat de waarde van de dollar en het monetaire systeem in de wereld (tezamen met de problemen die het met zich mee zou brengen) binnenkort ineen zal storten is het tijd om te denken over een vervangend systeem. Veel mensen vragen zich af hoe ze zich als individu kunnen beschermen tegen een dergelijke ineenstorting en zoeken naar manieren om constructief te investeren.

Het is de vraag of dit mogelijk is zelfs nu veel suggesties de ronde doen op het internet. De achterliggende vraag is hoe we als planeet moeten reageren op de ineenstorting van een monetair systeem in een situatie waarin het nieuwe bewustzijn van eenheid niet langer de terugkeer van dominantie gebaseerd op geld tolereert, tenminste niet op de lange termijn. Dit is per definitie geen discussie die zal worden gevoerd in de mainstream media omdat zij dan mogelijk gebeurtenissen versnellen die ze juist proberen te vermijden.

Calleman ziet drie verschillende systemen die het huidige gebruik van geld zouden kunnen vervangen wanneer er sprake zou zijn van een ineenstorting. Het eerste is dat alle mensen doorgaan met wat ze aan het doen zijn en het feit negeren dat er geen uitwisseling van geld is tussen hen. De boeren blijven voedsel produceren, de vrachtwagenchauffeurs blijven de steden bevoorraden, mensen blijven in hun huizen zonder hun huur of hypotheek te betalen, enzovoorts. Dit is mogelijkerwijs de beste reactie op een monetaire ineenstorting maar het is vrijwel onmogelijk uit te voeren op basis van bestaande wetten en contracten van de lagere niveaus van bewustzijn. Het zou ook problemen creëren voor mensen die enkel werken met geld wanneer dit niet langer wordt gebruikt en het is naïef om te denken dat een dergelijke verschuiving zou kunnen gebeuren zonder enige vorm van conflict.

Een tweede alternatief na een monetaire ineenstorting is een systeem gebaseerd op voedselbonnen of rantsoenering waarbij eenieder wordt voorzien in de basisbehoeften. Een derde alternatief is de creatie van lokale munteenheden. Probleem is dan wel dat jonge of oude mensen en zieke of gehandicapte mensen veel moeite zouden hebben met dit systeem. Er zijn mogelijk andere alternatieven te bedenken als oplossing voor een monetaire ineenstorting en dit zijn enkele handreikingen in een discussie die nu noodzakelijk is om te reageren vanuit het in dienst staan van het geheel.

De bovenstaande opmerkingen stellen een andere definitie van eenheid voor dan velen momenteel hanteren en benadrukken de praktische manifestaties meer dan de mentale of spirituele staat van een individu. Dit houdt niet in dat methoden die individuen helpen om staten van eenheidsbewustzijn te bereiken geen waarde hebben. Calleman denkt dat een succesvolle wereldwijde revolutie, die overigens nog niet van start is, goddelijk gestuurd moet worden en gebaseerd moet zijn op een verlangen van alle deelnemers om het goddelijke plan te dienen. Deze definitie van eenheid betekent dat een wereld van eenheid niet gecreëerd kan worden zonder een praktische collectieve inspanning.

Wie we zijn wordt uiteindelijk gedefinieerd door onze onze relaties en door de aard van onze relaties met anderen grondig en praktisch te transformeren kan een wereld van harmonie worden geboren. Niemand weet exact hoe deze wereldwijde revolutie van eenheid in detail zal plaatsvinden, maar we weten dat het onomkeerbaar is en dat deze rond het hoogtepunt van de Mayakalender op 28 oktober 2011 alleen maar zal verhevigen.

Incidenteel is dit het moment waarop komeet Elenin het dichtst bij de Aarde staat en dit mag dienen om ons spiritueel gezien naar kosmisch bewustzijn te leiden, waar de politieke en economische veranderingen tenslotte een basis voor leggen. De dag van de voltooiing van de Mayakalender betekent echter alleen dat het ‘laatste veld’ van bewustzijn zich op onze Aarde heeft gemanifesteerd. Het zal dan waarschijnlijk nog enige ‘tijd’ in beslag nemen voordat een harmonieuze wereld is gevormd, maar ‘tijd’ zal nooit meer hetzelfde zijn.

Bron: Calleman.com

Verwante artikelen:

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later