Denkwijze van de goedgelovige massa uitgelegd

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

In het licht van de schaamteloze leugens die de regering verspreidt is het interessant om te zien dat zoveel mensen nog steeds geloven wat ze te horen krijgen van ‘officiële’ bronnen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Hoe werken de hersenen van deze mensen en hoe kan iemand zo goedgelovig zijn om officiële informatie op te nemen zonder vraagtekens te zetten bij de betrouwbaarheid ervan? Vragen en antwoorden op een rij.

De massa is goedgelovig en bij goedgelovige mensen wordt informatie gefilterd op basis van de bron in plaats van integriteit. Goedgelovige mensen hebben een misplaatst vertrouwen in regeringen, instituten, mainstream nieuwszenders, doktoren, wetenschappers of iedere persoon die kleding draagt wat autoriteit uitstraalt.

Terwijl normale, intelligente mensen vraagtekens zetten bij informatie die ze ontvangen van welke bron dan ook, nemen goedgelovige mensen klakkeloos alle informatie over die afkomstig is van bronnen in de maatschappij die autoriteit uitstralen.

Regeringen liegen nooit

Hoe werkt dit in hun brein? Het is een interessant proces. Goedgelovige mensen geloven dat het mogelijk is dat een regering kan liegen, maar ze geloven dat regeringen, instituten en doktoren ervoor kiezen om niet te liegen, zelfs wanneer ze er zelf beter van zouden worden.

Nu komt het fascinerende deel. Deze goedgelovige mensen geloven dat een politicus nooit zou liegen, alhoewel ze wel geloven dat een politicus in staat is om te liegen. De massa gelooft dat regeringen, instituten en mainstream media een soort erecode hebben. Dus vanwege deze denkbeeldige erecode zou de regering nooit tegen ons liegen, zelfs al zou de regering er baat bij hebben om te liegen.

Waar bestaat deze erecode? Waar is deze opgeschreven? Nergens. In de beleving van de goedgelovige mens is de erecode echt, ook al bestaat deze enkel in het collectieve geheugen van de massa. Deze erecode wordt op bronnen van autoriteit geprojecteerd.

Extreme goedgelovigheid

Door de erecode, zo geloven goedgelovige mensen, moeten nieuwszenders te allen tijde de waarheid brengen en kunnen ze het nieuws nooit manipuleren.

Deze zienswijze is naïef maar toch vormt dit het geloofssysteem van tenminste de helft van de bevolking op Aarde, de goedgelovige mensen die geloven dat alles wat de regering of de media zeggen waar is.

Goedgelovige mensen zijn innerlijk ook goedgelovig omdat ze zelf niet door hebben dat ze goedgelovig zijn. Ze denken dat ze rationeel denken. Men denkt dat rationeel denken functioneert als een kritische filter voor inkomende informatie, maar dit is bedrog. In feite is bij rationeel denken een ‘automatisch filter’ ingeschakeld zodat alle informatie die tegenstrijdig is met die van officiële bronnen automatisch wordt weggefilterd.

Het gaat bij goedgelovige mensen niet om de informatie zelf, maar om de bevestiging dat de informatie van officiële bronnen afkomstig is zodat het in de beleving van de massa ‘echt is’.

Na de aankondiging dat Bin Laden gedood zou zijn gingen goedgelovige mensen als eerste op zoek naar andere nieuwsbronnen die het verhaal bevestigden om zo de betrouwbaarheid van het verhaal vast te kunnen stellen. Ze zetten de televisie aan of keken op internet of het nieuws al overgenomen was door ‘officiële’ bronnen.

Toen het nieuws eenmaal werd uitgezonden door de NOS, RTL of een andere ‘officiële’ bron werd het verhaal in hun beleving ‘echt’. Van mentale bewerking ging het nieuws plotseling naar het ‘absolute waarheid’ gedeelte van hun brein. Vanaf dat moment kan niemand nog tornen aan deze realiteit.

Goedgelovige massa is immuun voor feiten

Na dit punt wordt rationeel denken geheel afgesloten. Nieuwe feiten kunnen de ‘realiteit’ niet meer veranderen. Iemand die het officiële verhaal van 9/11 gelooft kan alleen nog maar denken dat terroristen vliegtuigen in het WTC hebben gevlogen. Hoe kon het dan zo zijn dat WTC 7 later op dezelfde manier instortte als een gebouw wat gecontroleerd wordt gesloopt, terwijl het gebouw nooit werd geraakt door vliegtuigen? Hoe kan een gebouw van staal en beton enkel door vuur op een magische, gesynchroniseerde manier instorten?

Dit maakt de goedgelovige mensen niets meer uit. Er is geen ruimte meer voor feiten in hun hoofd omdat alle ruimte wordt opgevuld met een cultachtig geloof in autoritaire instituten.

Orson Welles kondigde op de radio aan dat buitenaardsen de Aarde aanvielen en dat ze onze steden vernietigden. De massa geloofde dat dit werkelijk gebeurde en niet omdat het logisch klonk maar omdat de informatie afkomstig was van een bron die ze vertrouwden. Voor die mensen was de buitenaardse invasie even echt als het verhaal over de dood van Bin Laden voor de hedendaagse massa.

Veel complottheorieën blijken waar

Schaamteloos liegen door de regering vindt al plaats sinds regeringen bestaan. Niet alle complottheorieën zijn waar, maar vele tonen aan dat ‘niet geloven’ in samenzweringen onlogisch is.

Mensen die niet geloven in samenzweringen geloven ook niet dat bepaalde mensen samenzweren om anderen op een onethische manier te bedriegen. En dan praten we over virtueel elke vergadering van de grootste corporaties ter wereld. Samenzweringen zijn niet alleen veel voorkomend, ze zijn praktisch een synoniem voor modern kapitalisme. Nu wordt Apple er bijvoorbeeld van beschuldigd dat het bedrijf samenzweert om de lonen van haar werknemers kunstmatig laag te houden.

Complottheorieën worden door goedgelovige mensen bij voorbaat al verworpen vanwege de lading die aan het woord ‘complot’ zit.

De maatschappij kan bestaan omdat de massa erin gelooft. De massa sluit haar ogen voor de problemen omdat ze gelooft in de leugens die worden verspreid door de regering en de grote instituten. De belangrijkste leugens waar de massa in gelooft zijn: vaccins zijn goed voor je, de economie is in goede vorm, de regering en corporaties zijn er altijd voor je, nooit zal iets opraken, E-nummers zijn goed voor je, er bestaat niet zoiets als een geneesmiddel voor kanker, er zijn geen buitenaardse beschavingen in ons universum en kruiden en planten hebben geen medicinale waarde.

Voor al deze problemen zijn oplossingen te bedenken wanneer mensen kritische vragen gaan stellen. Te denken valt aan de volgende vragen.

  • Waarom doen tientallen mainstream media op exact dezelfde dag verslag van hetzelfde nieuws en gebruiken ze exact dezelfde woorden? Zou het nieuws niet anders zijn wanneer ze afzonderlijk onderzoek hadden gedaan?
  • Waarom werd Wall Street uitgekocht door Washington terwijl de bevolking nog steeds belasting moet betalen waarbij geld moet worden overgemaakt aan de overheid? Als de overheid uit het niets biljoenen dollars kan creëren, waarom moeten we dan nog belasting betalen?
  • Waarom speelt het ministerie van Landbouw onder één hoedje met producenten van genetisch gemanipuleerd voedsel?
  • Als kwik één van de meest giftige stoffen is die bekend is bij de moderne wetenschap, waarom krijgen kinderen dan nog altijd zilveren vullingen? En waarom worden ze ‘zilver’ genoemd terwijl ze eigenlijk meer kwik dan zilver bevatten?
  • Waar komt fluoride in bijvoorbeeld tandpasta werkelijk vandaan? Als fluoride zo goed is voor de mensen, waarom wordt het dan getransporteerd als een gevaarlijke stof?
  • Wat gebeurde er werkelijk op 9/11? Hoe kon WTC 7 instorten terwijl het gebouw nooit is geraakt door vliegtuigen? Waarom werd het puin geruimd voordat een forensisch onderzoek mocht worden uitgevoerd?
  • Zijn vaccins werkelijk veilig? Waar is een studie te vinden die gevaccineerde kinderen met niet-gevaccineerde kinderen vergelijkt? Waarom laat de vaccinatie-industrie dergelijke studies niet toe?
  • Waarom is de kankerindustrie meer geïnteresseerd in het behandelen van kanker en het werven van kankerpatiënten dan het genezen van kanker om de epidemie te beëindigen? Waarom praat de industrie niet over kankerverwekkende chemicaliën en de genezende werking van vitamine D?
  • Waarom worden giftige voedseladditieven nog altijd gebruikt? Wat is de ware aard van aspartaam?
  • Waarom staan er nog bodyscanners op vliegvelden nu Bin Laden dood is?

Een intelligent, sceptisch persoon zou deze (en nog veel meer) vragen vanuit menselijke nieuwsgierigheid stellen. De goedgelovige massa zal de vraagsteller aanvallen en verbouwereerd zijn dat iemand dergelijke vragen durft te stellen.

De regeringen, corporaties en media zullen er alles aan doen om de ontwaking tegen te houden. Het functioneren van de matrix is immers afhankelijk van een goedgelovige massa die gelooft in de illusie. Goedgelovige mensen zijn prima kiezers en gewillige slaven.

Bron: Naturalnews.com

Verwant artikel: Hoe recente zonnevlammen onze gedachten en emoties beïnvloeden

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later