DELEN – SCHANDE: Je kind kwijt door achterstanden in betalingen? Het kan zomaar..!

2
Luister naar dit Artikel

Wat veel mensen niet weten! Mensen die nu niet meedoen aan de actie van Nederland Beter inzake opheffen van premies ziektekosten en achterstanden hebben zijn zich niet bewust van het GEVAAR! Welk Gevaar….???


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Je kind kwijt door achterstanden in betalingen? Het kan zomaar..! Ook waar het ziektekosten betreft!

Wel, mensen die hun ziektekosten verzekering niet kunnen ophoesten krijgen een boete. Zij worden aangemeld als wanbetaler en er verschijnt een deurwaarder nadat het bedrag vele malen verhoogd is. Nu is de rekening verdrievoudigd. Kun je het dan alsnog niet betalen dan loop je een verhoogd risico, lees als HOOG risico om je kind te verliezen.Je kinderen worden dan in een pleeggezin geplaatst. Dit geld ook voor huurachterstanden en andere wanbetalingen.

In genoemde pleeggezinnen worden pleegzorg vergoedingen uitgekeerd die maandelijks ook aan de ouders uitgekeerd hadden kunnen worden in de situatie zoals hierboven beschreven. Ouders met 3 kinderen zouden zo 1500 euro ontvangen en hun kinderen keurig kunnen onderhouden. Voor kinderen van 0-8 jaar is dit 543 euro per maand. Kinderen 9 tm 11 549 euro per maand. Voor kinderen van 12 tm 15 is dit 589 en kinderen van 16 tot en met 17 ligt dat bedrag op 660. Tot slot de groep vanaf 18 en daarvoor is de vergoeding 667 euro per maand.

Tevens is dit bedrag aan pleegzorg meer dan de kinderbijslag die ouders van kinderen ontvangen. Ouders van kinderen van 0 tot 5 krijgen 197 euro per maand. Van 6 tm 12 jaar ontvangen ouders 240 euro en daarboven 282. Per kwartaal! De pleegvergoeding is per maand. Dus, feiten op een rijtje, pleegouders ontvangen maandelijks gemiddels 550 euro hetgeen betekent per kwartaal 1650 euro hetgeen betekent ruim 8 keer zoveel als biologische ouders. Dat is merkwaardig nietwaar?Ook hoeven pleegouders hier geen belasting over te betalen.

Het geld voor de pleegvergoeding is bedoeld voor, kleding, schoenen, kapper,toiletartikelen,, reparaties, sport en ontspanning, zakgeld, schoolkosten, reiskosten voor school en reiskosten voor weekeindebezoek maar ook vakantiekosten. Maar wie controleert dit?

Dus…justitie, de gemeente, het CVZ of je ziektekostenverzekeraar doet een melding bij jeugdzorg, de gemeente of de rechter of haalt zonder iets te zeggen met politieversterking jou kinderen op. Zie hier een voorbeeld hoe een uithuisplaatsing in de praktijk gaat, zomaar een willekeurig filmpje.
IK WIL BIJ MAMA BLIJVEN!!!! UITHUISPLAATSING door Jeugdzorg en politie!!!!”>IK WIL BIJ MAMA BLIJVEN!!!! UITHUISPLAATSING door Jeugdzorg en politie!!!!

Er is een zorgmelding gedaan. Hoe verder? Waarom hebben we een zorgmelding gedaan? Mensen maken zich zorgen over het welzijn van uw kind en of kinderen. Daarom hebben zij een zorgmelding gedaan bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). De melding wil nog niet zeggen dat zij u verdenken van kindermishandeling. Er zijn verschillende redenen voor een melding.

https://www.youtube.com/watch?v=tOr6Aw2O1z0

In alle gevallen zijn er zorgen over situaties in de directe leefwereld van uw kind, die een goede ontwikkeling kunnen bedreigen. Bijvoorbeeld, wanneer:

Het verhaal van ouders en de verwonding van hun kind niet met elkaar kloppen; Te laat gevraagd wordt om medische hulp; Ouders zich in het ziekenhuis ongepast gedragen tegenover hun kind, schelden, dreigen en/of slaan; Een kind in korte tijd vaker met letsel op de Spoed Eisende Hulp komt, zonder duidelijke, medische reden; Er kenmerken van verwaarlozing zijn; Kinderen worden opgenomen door drugs of overmatig alcohol gebruik. Kinderen zelf om hulp vragen; Er zorgen zijn over de wisselwerking tussen verschillende gezinsleden. Daarnaast is het schadelijk voor een kind om op te groeien in een gezin waarin een ouder Mishandeld wordt; Drugs of overmatig alcohol gebruikt; Ernstige psychische klachten heeft; Een zelfmoordpoging onderneemt.

Wat gaat er na de zorgmelding gebeuren? Binnen twee weken na de zorgmelding neemt een medewerker van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) contact met u op, per brief of telefoon. U wordt uitgenodigd om langs te komen bij het AMK, of een medewerker van het AMK komt bij u thuis. Hij/zij zal met u praten over de zorgmelding, en als dat nodig is, samen met u een plan maken om de situatie thuis te verbeteren.

Wat is het AMK? Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is een organisatie waar iedereen die zich zorgen maakt over kinderen kan aankloppen. Het AMK onderzoekt of de zorgen terecht zijn. Als dat nodig is, zorgt het AMK voor hulp voor het gezin, zoveel mogelijk in overleg met de ouders. Het AMK biedt zelf geen hulp, maar schakelt hiervoor deskundigen in. Voor het onderzoeken van de zorgmelding vraagt het AMK ook informatie aan mensen die het gezin beroepshalve goed kennen. Bijvoorbeeld de huisarts, een medewerker van het consultatiebureau of een leraar op de school van de kinderen.

Als de situatie voor het kind levensbedreigend is, of ouders geen hulp accepteren, schakelt het AMK de Raad voor de Kinderbescherming in. De Raad voor de Kinderbescherming kan hulp verplicht stellen. Wanneer het AMK denkt dat er een ernstig strafbaar feit is gepleegd, doet de organisatie aangifte. Onderzoek door de politie is belangrijk voor de veiligheid van het kind.

Soms wanneer ouders niet mee willen werken aan de verbetering van de leefsituatie voor hun kind of hierin onvoldoende in staat blijken volgt er een uithuisplaatsing van een kind en of de kinderen.

In januari 2015 is er een nieuwe wet van kracht gegaan, met als gedachte om vroegtijdige interventie te bieden in gezinnen. De jeugdzorg acties voorheen gelegen bij bureau jeugdzorg en de rechter worden nu plaatselijk door de gemeente uitgevoerd. Dit betekent een hervorming op gebied van opvoeding en kinderen. Zij die het niet eens zijn met de staatsnorm, en deze niet wensen te handhaven, kunnen zomaar hun kinderen kwijt zijn. Daarvoor zijn zij niets meer nodig.

Voorts komen de kinderen zoals hierboven verteld in een pleeggezin waar een pleegouder waar de pleegouders een zogeheten pleegvergoeding krijgt. Voor kinderen van 0-8 jaar is dit 543 euro per maand. Kinderen 9 tm 11 549 euro per maand. Voor kinderen van 12 tm 15 is dit 589 en kinderen van 16 tot en met 17 ligt dat bedrag op 660. Tot slot de groep vanaf 18 en daarvoor is de vergoeding 667 euro per maand.

Sinds 2015 kan dit snel en zonder enige inspraak van ouders. Het beleid, criminaliseer armoede nadat je het als overheid zelf bewerkstelligde en zuig je inwoners leeg, maak ze machteloos en pak hun stem af, en je hebt een hele natie onder controle.

800.000 mensen kunnen hun ziektekosten niet betalen. Niet alle 800.000 mensen hebben kinderen. Maar zij die kinderen hebben zijn zij dit bewust?

Mensen wordt wakker!

Zie hier de link:

http://schrijf.land/3370/definitief-opheffen-ziektekosten-premies-en-eigen-bijdrage

en doe mee. Denk niet dat het jou niet overkomen zal. Zonder waarschuwing en met als aanleiding een huurachterstand of achterstand ziektekosten kun jij uitgeleverd zijn aan de lange arm der wet.

BIG BROTHER NEVER SLEEPS!!

Een gewaarschuwt mens telt voor twee! Doe je mee?

NB: In sommige gevallen waar mishandeling en verslavings cultuur heerst in een gezin zijn uithuisplaatsingen in

het belang van een kind. Echter altijd traumatisch. Ik heb het in mijn artikel over uithuisplaatsing als gevolg van armoede.

Bron: http://schrijf.land/3370/definitief-opheffen-ziektekosten-premies-en-eigen-bijdrage

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later