De wereldwijde agenda van Bill Gates en hoe we zijn oorlog tegen het leven kunnen weerstaan

0
Luister naar dit Artikel

In maart 2015 liet Bill Gates tijdens een TED Talk een beeld zien van het coronavirus en vertelde hij het publiek dat dit de grootste ramp van onze tijd zou zijn. De echte bedreiging voor het leven, zei hij, zijn ‘geen raketten, maar microben.’ Toen de coronaviruspandemie vijf jaar later als een tsunami de aarde overspoelde, deed hij de oorlogstaal herleven en beschreef hij de pandemie als ‘een wereldoorlog’.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


‘De pandemie van het coronavirus zet de hele mensheid op tegen het virus’, zei hij.

In feite is de pandemie geen oorlog. De pandemie is een gevolg van oorlog. Een oorlog tegen het leven. De mechanische geest die is verbonden met de geldmachine van extractie heeft de illusie gecreëerd dat de mens los staat van de natuur, en de natuur als een dood, inerte grondstof die moet worden uitgebuit. Maar in feite maken we deel uit van het bioom. En we maken deel uit van de viroom. Het bioom en het viroom zijn wij. Als we oorlog voeren tegen de biodiversiteit van onze bossen, onze boerderijen en in ons lef, voeren we oorlog tegen onszelf.

De gezondheidsnoodtoestand van het coronavirus is onlosmakelijk verbonden met de gezondheidsnoodsituatie van uitsterven, de gezondheidsnoodsituatie van biodiversiteitsverlies en de gezondheidsnoodtoestand van de klimaatcrisis. Al deze noodsituaties zijn geworteld in een mechanistisch, militaristisch, antropocentrisch wereldbeeld dat mensen beschouwt als gescheiden van en superieur aan andere wezens. Wezens die we kunnen bezitten, manipuleren en controleren. Al deze noodsituaties zijn geworteld in een economisch model dat is gebaseerd op de illusie van grenzeloze groei en grenzeloze hebzucht, die de grenzen van de planeet schenden en de integriteit van ecosystemen en individuele soorten vernietigen.

Nieuwe ziekten ontstaan ​​doordat een geglobaliseerde, geïndustrialiseerde, inefficiënte landbouw habitats binnendringt, ecosystemen vernietigt en dieren, planten en andere organismen manipuleert zonder respect voor hun integriteit of hun gezondheid. We zijn wereldwijd met elkaar verbonden door de verspreiding van ziekten zoals het coronavirus omdat we de huizen van andere soorten zijn binnengedrongen, planten en dieren hebben gemanipuleerd voor commerciële winst en hebzucht, en monoculturen hebben gekweekt. Terwijl we bossen kappen, boerderijen veranderen in industriële monoculturen die giftige, uit voedingsoogpunt lege goederen produceren, terwijl onze voeding wordt afgebroken door industriële verwerking met synthetische chemicaliën en genetische manipulatie, en terwijl we de illusie bestendigen dat aarde en leven grondstoffen zijn om te worden uitgebuit voor winst, zijn we inderdaad aan het verbinden. Maar in plaats van verbinding te maken op een continuüm van gezondheid door de biodiversiteit, integriteit en zelforganisatie van alle levende wezens te beschermen, inclusief mensen, zijn we verbonden door ziekte.

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie hebben ‘1,6 miljard werknemers in de informele economie (die de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt vertegenwoordigen), op een totaal van twee miljard en een wereldwijd personeelsbestand van 3,3 miljard, enorme schade geleden aan hun vermogen om een ​​inkomen te verdienen om te kunnen leven. Dit komt door lockdown-maatregelen en / of omdat ze werken in de zwaarst getroffen sectoren. ’Volgens het Wereldvoedselprogramma zullen een kwart miljard extra mensen honger lijden en kunnen er elke dag 300.000 mensen omkomen. Ook dit zijn pandemieën die mensen doden. Doden kan geen recept zijn om levens te redden.

Gezondheid gaat over leven en levende systemen. Er is geen ‘leven’ in het gezondheidsparadigma dat Bill Gates en zijn soortgenoten de hele wereld promoten en opleggen. Gates heeft wereldwijde allianties gecreëerd om top-down analyses en voorschriften voor gezondheidsproblemen op te leggen. Hij geeft geld om de problemen te omschrijven, en vervolgens gebruikt hij zijn invloed en geld om de oplossingen op te leggen. En in het proces wordt hij rijker. Zijn ‘financiering’ resulteert in het uitwissen van democratie en biodiversiteit, van natuur en cultuur. Zijn ‘filantropie’ is niet alleen filantrocapitalisme. Het is filantroimperialisme.

De pandemie en de lockdown van het coronavirus hebben nog duidelijker onthuld hoe we worden gereduceerd tot objecten die moeten worden gecontroleerd, met ons lichaam en onze geest als de nieuwe koloniën die moeten worden binnengevallen. Rijken creëren koloniën, kolonies omsluiten de commons van de inheemse levende gemeenschappen en veranderen ze in bronnen van grondstoffen die voor winst kunnen worden gewonnen. Deze lineaire, extractieve logica is niet in staat de intieme relaties te zien die het leven in de natuurlijke wereld ondersteunen. Het is blind voor diversiteit, cycli van vernieuwing, waarden van geven en delen, en de kracht en het potentieel van zelforganisatie en wederkerigheid. Het is blind voor het afval dat het creëert en voor het geweld dat het ontketent. De uitgebreide lockdown van het coronavirus is een laboratoriumexperiment geweest voor een toekomst zonder menselijkheid.

Op 26 maart 2020, op het hoogtepunt van de coronaviruspandemie en midden in de lockdown, kreeg Microsoft een patent van de World Intellectual Property Organization (WIPO). Octrooi WO 060606 verklaart dat ‘Activiteit van het menselijk lichaam die is gekoppeld aan een taak die aan een gebruiker wordt verstrekt, kan worden gebruikt in een mijnbouwproces van een cryptocurrency-systeem …’.

De ‘lichaamsactiviteit’ die Microsoft wil minen omvat straling die wordt uitgezonden door het menselijk lichaam, hersenactiviteiten, lichaamsvloeistofstroom, bloedstroom, orgaanactiviteit, lichaamsbeweging zoals oogbewegingen, gezichtsbewegingen en spierbewegingen, evenals alle andere activiteiten die kunnen worden waargenomen en weergegeven door afbeeldingen, golven, signalen, teksten, cijfers, graden of andere informatie of gegevens.

Het octrooi is een claim op intellectueel eigendom op ons lichaam en onze geest. In het kolonialisme kennen kolonisten zichzelf het recht toe om het land en de hulpbronnen van de inheemse bevolking in te nemen, hun culturen en soevereiniteit uit te roeien en in extreme gevallen uit te roeien. Octrooi WO 060606 is een verklaring van Microsoft dat ons lichaam en onze geest de nieuwe koloniën zijn. We zijn mijnen van ‘ruw materiaal’: de gegevens die uit ons lichaam worden gehaald. In plaats van soevereine, spirituele, bewuste, intelligente wezens die beslissingen en keuzes maken met wijsheid en ethische waarden over de impact van onze acties op de natuurlijke en sociale wereld waarvan we deel uitmaken en waarmee we onlosmakelijk verbonden zijn, zijn we ‘gebruikers ‘Een’ gebruiker ‘is een consument zonder keuze in het digitale rijk.

Maar dat is niet de volledige visie van Gates. In feite gaat het zelfs nog meer sinister, om de geest, het lichaam en de geesten van onze kinderen te koloniseren voordat ze zelfs maar de gelegenheid hebben om te begrijpen hoe vrijheid en soevereiniteit eruit zien en aanvoelen, te beginnen met de meest kwetsbaren.

In mei 2020 kondigde gouverneur Andrew Cuomo van New York een partnerschap aan met de Gates Foundation om ‘onderwijs opnieuw uit te vinden’. Cuomo noemde Gates een visionair en voerde aan dat de pandemie ‘een moment in de geschiedenis heeft gecreëerd waarop we Gates’ ideeën daadwerkelijk kunnen opnemen en bevorderen… al deze gebouwen, al deze fysieke klaslokalen – waarom met alle technologie die je hebt? ‘

In feite probeert Gates al twintig jaar het openbare onderwijssysteem van de Verenigde Staten te ontmantelen. Voor hem zijn studenten mijnen voor data. Dat is de reden waarom de indicatoren die hij promoot, aanwezigheid, inschrijving aan de universiteit en scores op een wiskunde- en leestoets zijn, omdat deze gemakkelijk kunnen worden gekwantificeerd en gedolven. Bij het opnieuw vormgeven van onderwijs zullen kinderen worden gecontroleerd door middel van bewakingssystemen om te controleren of ze oplettend zijn terwijl ze gedwongen worden om op afstand les te nemen, alleen thuis. De dystopie is er een waarbij kinderen nooit meer naar school terugkeren, geen kans krijgen om te spelen, geen vrienden hebben. Het is een wereld zonder samenleving, zonder relaties, zonder liefde en vriendschap.

Terwijl ik naar de toekomst kijk in een wereld van Gates en de Tech Baronnen, zie ik een mensheid die verder gepolariseerd is in grote aantallen ‘wegwerp’-mensen die geen plaats hebben in het nieuwe rijk. Degenen die zijn opgenomen in het nieuwe rijk zullen niet veel meer zijn dan digitale slaven.

Of we kunnen ons verzetten. We kunnen een nieuwe toekomst zaaien, onze democratieën verdiepen, onze commons terugwinnen, de aarde regenereren als levende leden van een grote Aardse Familie, rijk aan onze diversiteit en vrijheid, één in onze eenheid en onderlinge verbondenheid. Het is een gezondere toekomst. Het is er een waar we voor moeten vechten. Het is er een die we moeten claimen.

We staan ​​op het punt van uitsterven. Zullen we toestaan ​​dat onze mensheid als levende, bewuste, intelligente, autonome wezens wordt vernietigd door een hebzuchtmachine die geen grenzen kent en niet in staat is om de kolonisatie en vernietiging ervan te doorbreken? Of zullen we de machine stoppen en onze menselijkheid, vrijheid en autonomie verdedigen om het leven op aarde te beschermen?

Bronnen: Oneness vs. the 1%: Shattering Illusions, Seeding Freedom

Tot Slot…:

Het mag duidelijk zijn de alternatieve media de “gebeten hond” is omdat daar de informatie wordt gepubliceerd die niet de opgelegde verhaallijn volgt die de overheid wil dat we zien, lezen en horen. Deze media outlets lopen niet aan de leiband van vadertje staat en vormen daarom een bedreiging voor de status quo. Daarom doen overheden samen met de Big Tech corporaties er alles aan om deze het zwijgen op te leggen. Google werkt gedwee mee om deze outlets, ja ook die van ons te begraven in de zoek resultaten of domweg eruit te verwijderen, Facebook verwijderd op grote schaal hun content, verband ze van het platform of knijpt gewoon hun bereik af tot een niveau dat het vrijwel niet meer op het netvlies komt van gebruikers van het platform. Twitter voert een soortgelijk beleid met bans, schaduwbans en YouTube volgt dat voorbeeld in het extreme en houdt ten tijde van dit schrijven heuse zuiveringen van hun platform.

Indien u net als wij het belangrijk vindt om te strijden tegen censuur, onderdrukking en met name de onderdrukking van de alternatieve media in Nederland help ons dan met een donatie Geef dan gul!

Klik hier om te doneren

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later