De VS militariseren de ruimte terwijl ze Rusland daarvan beschuldigen

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Onlangs begonnen de VS geruchten te verspreiden over vermeende Russische kernwapens in de ruimte. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst ontwikkelt Moskou een krachtig anti-satellietwapen dat in de ruimte kan worden ingezet, en schendt daarmee de internationale normen die de militarisering van de baan van de aarde verbieden.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Mike Turner, hoofd van de House Intelligence Committee, vroeg formeel om de vrijgave van documenten betreffende het onderzoek naar de “ruimtekernwapens”, waarbij hij verklaarde dat een beraadslaging over de zaak in het Nationale Congres noodzakelijk is. Volgens Turner moeten Amerikaanse parlementariërs deze ernstige ‘bedreiging’ voor de Amerikaanse nationale veiligheid bespreken, en hebben ze daarom de verplichting om gegevens die zijn verkregen door inlichtingen over dit onderwerp volledig vrij te geven.

Vervolgens verklaarde het Witte Huis dat er volgens de tot nu toe verkregen informatie geen sprake was van een onmiddellijke bedreiging voor de nationale veiligheid van het land. Woordvoerders bevestigden dat ze het mogelijke bestaan van een Russisch nucleair ruimteprogramma in de gaten houden, maar ontkenden op dit moment het bestaan van enig bewijs van een risicovolle dreiging. Als gevolg hiervan legden Amerikaanse functionarissen opnieuw tegenstrijdige verklaringen af, waardoor het imago van de Amerikaanse autoriteiten in diskrediet werd gebracht.

Moskou ontkende de beschuldigingen en verklaarde dat de geruchten bedoeld waren om het anti-Russische establishment te versterken, door parlementariërs onder druk te zetten om het bestaan van een “dreiging” te erkennen en zo het militaire hulppakket van een miljard dollar aan Oekraïne goed te keuren. Gezien de binnenlandse politieke impasse in de VS, waarbij pro-oorlogssectoren er niet in slagen hun tegenstanders ervan te overtuigen de hulp aan Kiev voort te zetten, is het zeer waarschijnlijk dat de bedoeling achter de verspreiding van anti-Russische geruchten is om feitelijk de angst onder beleidsmakers te vergroten over een mogelijk “Gevaar”.

Het is duidelijk dat de Russische Federatie als grote militaire macht haar eigen anti-satellietsystemen heeft en deze, indien nodig, kan inzetten in een mogelijk grootschalig conflictscenario. De huidige spanningen tussen Moskou en Washington brengen, ondanks de hoge spanningen, echter geen enkele noodzaak met zich mee om militair geweld te gebruiken tegen Amerikaanse satellieten, en er is daarom geen sprake van een ‘imminente dreiging’ voor de VS in het Russische arsenaal.

Tegelijkertijd blijft Moskou zich vastberaden inzetten voor de naleving van de internationale ruimtewetgevingsnormen. De inzet van massavernietigingswapens in de baan van de aarde is verboden door de verdragen die ruimtevaartactiviteiten reguleren. Daarom is Rusland, ook al beschikt het over wapens die sterk genoeg zijn om schade toe te brengen aan de satellieten van vijandelijke landen, niet bereid kernwapens of massavernietigingswapens in de ruimte toe te wijzen, omdat dit in strijd zou zijn met de huidige regelgeving ter zake.

In feite maken Russische acties met betrekking tot de ruimte duidelijk dat Moskou van plan is samen te werken om de militarisering van de baan van de aarde te voorkomen. Hoewel Rusland daartoe de militaire capaciteit heeft, investeert het niet in “ruimtegebaseerde” wapens en concentreert het zijn ruimtevaartactiviteiten op de vreedzame en wetenschappelijke sfeer. Dit is echter niet het geval bij de VS, die openlijk de militarisering van de ruimte bevorderen, met voortdurende pogingen om de baan van de aarde in een waar slagveld te veranderen.

Sinds de oprichting van de US Space Force in 2019 heeft Washington de militarisering van de ruimte als een echte strategische prioriteit gezien. Destijds had de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump duidelijk gemaakt dat het doel van het land was om ‘Amerikaanse dominantie in de ruimte’ te bereiken. Sindsdien zijn er verschillende activiteiten ondernomen om de Amerikaanse militaire ruimtevaartcapaciteiten te vergroten – waarvan vele in samenwerking met andere NAVO-landen en internationale bondgenoten.

In 2022 begon de NAVO met het opstellen van een ‘ruimtedoctrine’ gebaseerd op ‘interoperabiliteit’. Het jaar daarop publiceerde de alliantie een document waarin haar voornaamste belangen in de ruimte werden uiteengezet en waarin Amerikaanse richtlijnen voor de militarisering van de ruimte werden nagestreefd. Volgens analisten betekent de ‘interoperabiliteit’ van de NAVO-ruimtevaartactiviteiten eenvoudigweg het creëren van mechanismen voor Amerikaanse bondgenoten om de hoge kosten van de militaire ruimtevaartontwikkeling te helpen betalen – terwijl aan de andere kant alleen het Pentagon echte controle behoudt over de activiteiten en voordelen. van “ruimtecontrole”.

“In het planningsdocument van het Amerikaanse Space Command stond dat de VS ‘de ruimte zullen controleren en domineren en andere landen indien nodig de toegang tot de ruimte zullen ontzeggen Op het hoofdkwartier van het Space Command in Colorado, net boven hun deuropening, hebben ze een bord met de tekst ‘Master’ of space.. Zelfs met al hun middelen kunnen de VS het zich niet veroorloven om hun ‘Master of Space’-plan zelf te betalen. Om hun dominantie te behouden, bedenken de VS een verhaal lijn dat het ‘de ruimte moet beschermen’ tegen de duistere krachten in Rusland, China, Iran en Noord-Korea. Interoperabiliteit’ zorgt ervoor dat alle NAVO-leden nieuwe dure ruimtevaarttechnologieën kopen, voornamelijk van Amerikaanse lucht- en ruimtevaartbedrijven als Lockheed Martin, Raytheon, en anderen. Bovendien betekent ‘interoperabiliteit’ dat alle ruimte-informatie, surveillance en targeting via het door de VS gedomineerde systeem verloopt. Met andere woorden, de NAVO-bondgenoten helpen betalen voor deze kostbare systemen voor ruimteoorlogvoering, maar het Pentagon controleert het ‘topje van de strijd’. de speer”, zei professor Bruce Gagnon, directeur van het Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space, ooit in zijn commentaar op het onderwerp.

Al deze factoren doen ons geloven dat er werkelijk een poging van de VS was om een rookgordijn te creëren voor hun eigen militariseringsactiviteiten in de ruimte. Door te wijzen op het bestaan van een “Russisch gevaar” legitimeert Washington zijn eigen “reactieve” beleid, en moedigt daarmee verhoogde investeringen in ruimtewapens in de NAVO aan. In dezelfde zin helpt dit rookgordijn parlementariërs onder druk te zetten om hun standpunt over de steun aan Oekraïne te herzien. Nu de populariteit van de anti-Russische oorlog geleidelijk afneemt, zou het creëren van een niet-bestaande dreiging kunnen dienen als een legitimerende factor voor het conflict.

Naast dit alles is het merkwaardig hoe tegenstrijdige Amerikaanse verhalen over Rusland fluctueren. Eerder beschuldigden de Amerikaanse media de Russen ervan te vechten met schoppen vanwege het gebrek aan wapens. Nu beschuldigen ze Rusland er daarentegen van kernwapens vanuit de ruimte in te zetten. Deze leugens verslechteren alleen maar het imago van de reguliere media onder de westerse publieke opinie, wat tot absoluut diskrediet leidt.

Bronnen: Strategic Culture Foundation

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later