De ‘vrienden’ van Rutte, Koenders, Obama, Erdogan, en het Saoedische vorstenhuis

0
Luister naar dit Artikel

De ‘vrienden’ van Rutte, Koenders, Obama, Erdogan, en het Saoedische vorstenhuis en Qatar zijn gezwicht voor de druk, blijkbaar. En ze zullen nu in één van de vertrekken plaatsnemen, gescheiden van de anderen, met de VN ‘onderhandelaar’ die heen en weer beweegt tussen de ‘cellen’ die de VN heeft gecreëerd, om tenminste de illusie vlot te trekken dat men ‘in gesprek’ is over een oplossing voor ‘Syrië’. 


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Dat scheiden van de ‘delegaties‘ is nodig, omdat men niet met elkaar rond één tafel wil zitten. Niet onlogisch, want één van de separate groepen wordt gevormd door vrouwen. En onze ‘vrienden‘ plegen nog liever ritueel zelfmoord in een moskee van de andere richtingen die de Islam rijk is, of in een Europese hoofdstad, dan dat ze met vrouwen onderhandelen. Die ‘vrouwengroep‘ is kennelijk een innovatie van de Russen, die naar verluid ook een groep Koerden in de vierde kamer binnen wisten te smokkelen. Want ook met Koerden praten onze ‘vrienden‘ niet. En over de zittende, door het (overgebleven) volk gekozen regering van president Assad zullen we het maar helemaal niet hebben. Eigenlijk praten ze liever met niemand, behalve met de hierboven genoemde ‘vrienden‘, die hen door dik en dun steunen.

Dat zijn dan de tenenkrommende ‘details‘, waar je in de westerse MSM niks over zult horen of lezen. En dat stoort mij meer dan die feiten zelf. Omdat er inmiddels zoveel dingen zijn waar je in de westerse MSM niks over hoort, of leest. Waardoor het ook steeds schimmiger wordt of politici, die ons aan de lopende band trakteren op een inschatting van een actuele situatie in ons deel van de wereld die ronduit bizar zijn, wel beschikken over de juiste informatie?

Het begint er op te lijken dat ook politici en journalisten zelf niet meer weten wat ‘voor‘, en ‘achter‘ is in de verhalen die ze ‘spinnen‘. Als je maar genoeg ‘spint‘, raak je al snel verstrikt in je eigen leugens. En heb je de hulp van ‘wetenschappers‘ nodig om uit te zoeken wat er ‘waar‘ is, en wat niet. Zo is er daadwerkelijk een Engelse hoogleraar bereid gevonden om een ‘wiskundige formule‘ te publiceren waarmee kan worden bepaald of een ‘conspiracy theory‘ geloofwaardig is, of niet.

Nóg absurder: De ene na de andere publicatie nam het ‘nieuws‘ over die ‘wiskundige formule‘ over. De hooggeleerde heer was wel zo verstandig geweest om erbij te zeggen dat het geen bewijs opleverde, maar uitgaande van zijn aannames, die een maat zouden zijn voor hoe lang het duurt voordat een ingewijde uit de school klapt, kon worden ‘berekend‘ of een bepaalde theorie ongeloofwaardig is. Tot die tijd is een theorie niet geloofwaardig, maar dienen we te twijfelen. (En kunnen de bedenkers van het complot ongehinderd hun weg vervolgen).

Het grootste probleem is echter dat veel van wat ‘conspiracy theory‘ wordt genoemd allang door ‘klokkenluiders‘ is geopenbaard, en dus ‘conspiracy fact‘ is, maar dat de massamedia er geen aandacht aan besteden, zodat het ‘Grote Publiek‘ er geen weet van heeft. Daaronder voorvallen en plannen die een enorme invloed op de gebeurtenissen in de wereld hebben gehad. En zelfs nu nog hun lange, duistere schaduw over ontwikkelingen in onze tijd werpen.

Neem bijvoorbeeld het werk van het ‘Albert Einstein Institution‘, en de Trotskist Gene Sharp, hoogleraar aan de prestigieuze universiteit van Harvard, waar ik twee jaar geleden al eens een bijdrage aan wijdde. Dat instituut, dat geleid wordt door Kolonel Robert Helvey, ontwikkelt strategieën om de aanzet tot ‘regime change‘ te geven. Door het succes van de ‘studentenbewegingen‘ uit de jaren zestig en zeventig kwam men op het idee om actief manieren te vinden om ‘het volk‘ te mobiliseren tegen een regering die ‘Washington‘ niet gunstig gezind was. ‘Weaponizing dissent‘.

Eigenlijk ga ik dan nog iets te snel, want de eerste gedachte was om van de ‘studentenbewegingen‘ een soort ‘Gladio-organisatie‘ te maken. In die tijd bestond de Sovjet-Unie nog, en dachten ze in ‘Washington‘ dat de Sovjet-Unie best wel eens een poging zou kunnen wagen om Europa militair te veroveren. De ‘studentenbewegingen‘ die onder controle van ‘Washington‘ zouden staan, zouden er voor moeten zorgen dat het bezette Europa feitelijk onbestuurbaar werd. Dat vergde de actieve positionering van ‘agenten-provocateurs‘ op sleutelposities in de Europese samenleving, die ‘het Volk‘ op afroep konden mobiliseren. En daar hebben we nog steeds last van. Of eigenlijk: Nu meer dan ooit. Maar dat komt niet in de krant. Toch is het op zich niet eens geheim. Medewerkers van dat ‘Einstein Instituut‘ hebben er boeken over geschreven, en voordrachten over gehouden.

Onderdeel van dat ‘denken‘ vormen een groot aantal geselecteerde bureaus die ‘polls‘ fabriceren rond verkiezingen. ‘Polls‘ die als wapen worden ingezet tegen een onwelgevallige politicus, of om een heel land moedwillig te destabiliseren. Dat was in voormalig Joegoslavië  succesvol, dat Madeleine Albright een bedankbrief stuurde naar het bureau dat had geholpen ‘regime-change‘, en oorlog, in dat voorheen neutrale land te effectueren. Het bedrijf plaatste die brief trots op hun website.

Niet alleen dat bedrijf verrichtte ‘goed werk‘. De hierboven genoemde kolonel organiseerde in Belgrado ‘seminars‘ waar jongeren werd geleerd hoe ze Milosevic het leven zuur konden maken. En ze leverden 5.000 spuitbussen, en tweeëneenhalfmiljoen ‘stickers‘ met de tekst ‘He’s finished‘.

In Syrië, en daarna in Oekraïne, werden ‘demonstranten‘ betaald, en organiseerde men dat een gewapende groep op het cruciale moment zowel ‘betogers‘ als politieagenten doodschoot, terwijl men de media voerde met berichten dat de president en zijn regering daarvoor verantwoordelijk waren.

Dat alles is allang geen geheim meer. Direct betrokkenen kwamen naar voren, en vertelden hoe het gegaan was. Maar u leest het niet in uw Atlantische suffertje. En aan de andere kant, waar men de plannen maakt, en effectueert, wemelt het van de individuen en semi-overheidsorganisaties die er direct bij betrokken zijn, of ‘hand-en-spandiensten‘ leveren. Vooraanstaande namen ziet u hier met enige regelmaat voorbij komen. McCain, Soros, Brzezinski. Ze gaan op de foto met terroristen van Al Qaida en ISIS, en Oekraïense neonazi’s, en doen daar ook niet moeilijk over. U leest er alleen niks over in de krant, en het televisiejournaal ruimt er geen plaats voor in, tussen het ‘showbizz-nieuws‘, en de filmpjes met aandoenlijke dieren.

Wat in de ‘Mainstream Media‘ wordt verkocht als een ‘conspiracy theory‘ is in negen van de tien gevallen allang een ‘conspiracy fact‘. Zoals het ook een ‘fact‘ is dat die ‘Mainstream Media‘ het voor u verborgen houden, om welke reden dan ook. Niet langer geïnteresseerd in journalistiek werk; beducht voor tegenvallende reclame-inkomsten; incompetente redactie; of ‘afgevuld‘ met het soort ‘activisten‘ uit de koker van Sharp; ‘R2P‘-verdwaasd…………

Het briljante van het werk van Sharp is, dat hij aantoonde dat je een ‘conspiracy‘ het best kunt afdekken door er niet geheimzinnig over te doen, en slechts de loyaliteit van opponenten in twijfel hoeft te trekken, waarvoor een kleine, ‘well-connected‘ organisatie van ‘ware gelovigen‘ voldoende is. Het is ‘Des Duivels Werk‘, dat uitmondt in moord en doodslag, en overal ‘failed states‘, maar dan had de bevolking van het land dat op enig moment doelwit wordt maar eieren voor zijn geld moeten kiezen. Toch? Want wij zijn ‘exceptional‘.

In mijn beleving is Europa nu aan de beurt. De ‘twitterstorm‘ vanuit de VS die ons vertelde dat we de vluchtelingen uit Turkije met open armen moesten ontvangen; de golf van massale aanrandingen op verschillende plaatsen in Europa; aanslagen……….. Het is een patroon dat naadloos past in de ‘Unconventional Warfare‘ strategie, waarvan het ‘handboek‘ al enige tijd in het ‘publieke domein‘ rondzwerft. Google het maar, en ‘download‘ het als ‘PDF‘. Niks geheims aan. Je moet het alleen wel willen zien.

Is die hoogleraar uit Oxford, met zijn ‘wiskundige formule‘, nou een schakel in dat ‘complot‘? Zijn journalisten en redacties die zich het vuur uit de sloffen lopen om ons een fobie voor Russen, Chinezen en Iraniërs aan te praten, ‘agenten-provocateurs‘? Kijk, dát weet je niet zeker, totdat iemand een bekentenis aflegt. Dat de westerse media dat dan vervolgens zorgvuldig buiten beeld houden, is op zich nog niet het bewijs van hun medeplichtigheid. En je kan hen lastig vragen te bewijzen dat ze niet aan het Atlantische infuus hangen. Maar het meurt wel…….
Bron: http://stopdebankiers.eu/de-vrienden-van-rutte-koenders-obama-erdogan-en-het-saoedische-vorstenhuis/

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later