De verschillende fasen van het proces richting lichtlichaam

0
Luister naar dit Artikel

Er is weinig wetenschappelijke informatie voorhanden over het proces richting lichtlichaam of het Light Body Process (LBP).


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat niet veel geïncarneerde mensen door het individuele LBP gaan omdat het extreem vermoeiend is en in sommige gevallen zelfs slopend kan zijn.

De meeste geëvolueerde zielen gaan rond 21 december 2012 door de drie dagen van duisternis, een periode die volgens de oude Maya’s niet langer zal duren dan 30 uur. Zij ascenderen automatisch naar de lagere octaven van de vijfde dimensie en blijven nog altijd deels fysiek.

Alle volwassen en oude zielen (kristallijne en indigokinderen) zijn op de één of andere manier al begonnen aan het LBP. De meeste channelings belichten deze eerste fasen van dit proces vanuit vele verschillende invalshoeken.

Fasen van het LBP

De intiële fase is vanuit psychologisch en mentaal oogpunt het moeilijkst omdat het twee processen activeert die nog niet vaak zijn geactiveerd in de geschiedenis van de mensheid. Nu wordt het langzaam gemeengoed onder ontwaakte mensen. Het proces wordt tevens ondersteund door de enorme hoogenergetische golven die de Aarde de laatste 10 tot 15 jaar hebben doordrongen ter voorbereiding op de verschuiving van de Aarde en de mensheid naar de vijfde dimensie.

1. De entiteit zal zijn of haar ego moeten overgeven aan de ziel. Dit is de meest aangrijpende ervaring die een individu kan hebben op Aarde omdat het indruist tegen de gehele menselijke ervaring van dit moment. Dit is in de laatste jaren wel enigszins aan het veranderen en er kan inmiddels worden gerekend op meer begrip vanuit de omgeving.

Het houdt in dat de entiteit alle aardse activiteiten opgeeft en de innerlijke stem van de ziel gaat volgen. De reden hiervoor is dat elke inspanning die overeenkomt met de vraag van de gemeenschap leidt tot een aanpassing aan de lagere frequenties, een psychologisch, mentaal, op angst gebaseerd collectief patroon gericht op overleving en dat is niet in overeenstemming met het LBP.

Wanneer de entiteit ingaat tegen de beslissingen van de ziel worden veel onplezierige situaties ervaren. Hoe minder iemand tegen de sturing van de ziel vecht, hoe gemakkelijker het dagelijkse leven wordt.

Er zijn zoveel verstoorde gedragspatronen die de entiteit geïntegreerd heeft sinds zijn of haar jeugd, die in twijfel worden getrokken tijdens het LBP en vaak worden verworpen. Overgave aan de ziel is geen enkelvoudige gebeurtenis, maar een proces. Het neemt tijd in beslag om de lage frequentie te elimineren.

Fysiologisch gezien neemt het tenminste een maand in beslag om oude gedragspatronen te veranderen door betere neurologische paden in het brein aan te maken. Het oude patroon is echter nog altijd actief en verdwijnt heel langzaam. Dit is de psychologische en emotionele tweestrijd die elke entiteit op Aarde ervaart en alle oorlogen en andere misdaden zijn externe projecties van deze innerlijke tweestrijd.

Terwijl geïncarneerde mensen constant hun gedachtepatronen moeten aanpassen om in een veranderlijke wereld te overleven houdt hun onvermogen om deze innerlijke energetische tweestrijd tussen nieuwe en oude patronen op te lossen de menselijke persoonlijkheid gevangen. Een beschaving die conflicten extern ervaart is niet spiritueel ontwikkeld.

Er zijn vele intellectuele ideeën in de samenleving die een individu niet kan verwerpen of overstijgen. Het gaat dan met name over wetenschappelijke ideeën die onze technologische maatschappij domineren en die ingaan tegen het concept van transcedentie.

De moderne empirische wetenschap verwerpt bijvoorbeeld het bestaan van de ziel. Om de leidende rol van de ziel te accepteren moet de entiteit derhalve de wetenschap verwerpen. De empirische wetenschap vormt een barrière voor ware kennis, die bewijst dat hoog ontwikkelde beschavingen in het eindeloze universum bestaan.

First Contact verwerpt automatisch de evolutie-doctrine en het grootste gedeelte van de overige wetenschap door te bewijzen dat er energetische niveaus buiten de elektromagnetische ruimtetijd (foton-ruimtetijd) bestaan die momenteel alleen kunnen worden gemeten door de experimentele wetenschap.

De geheime diensten in verschillende landen onderhouden contacten met de Greys en de Reptielen en hebben in de loop der tijd technologieën ontwikkeld die astrale energieën uit de vierde dimensie gebruiken. Het betreft hier de huidige wetenschappelijke dogma’s die het collectieve menselijke denken bepalen en die spirituele ideeën tegenhouden.

Ascentie is in eerste instantie de afdaling van het hogere zelf (causale lichaam) naar het fysieke lichaam (biologisch, mentaal, emotioneel en etherisch of astraal). Dit proces kan het beste worden begrepen door onderzoek te doen naar de golftheorie.

2. De tweede horde die de geïncarneerde entiteit dient te overstijgen zijn de energetische verstoringen van de vier lichamen of velden. Ten eerste dient de vierde hartchakra (emotionele centrum) te worden geopend. Deze chakra is bij de meeste mensen geblokkeerd waardoor ze niet in staat zijn onvoorwaardelijke liefde te ervaren.

De opening van de hartchakra wordt geassocieerd met de bewuste ervaring van verschillende angstpatronen die de psychische en mentale structuur van de geïncarneerde entiteit vormgeven. Deze angsten zijn gecodeerd in de cellen, in het DNA, en beïnvloeden mensen op een duidelijke maar onzichtbare manier tot de vierde chakra wordt geopend. Het zijn zogezegd de Pavlovreacties van de geïncarneerde entiteiten.

Dit is het energetische mechanisme dat de Ahriman van de Anunnaki en de Reptielen uit de vierde astrale dimensie in de eindtijden gebruiken om het op angst gebaseerde gedrag van de meeste geïncarneerde mensen uit te buiten. De hartchakra is nauw verbonden met de thymus. Dit orgaan bevindt zich voor de longen en is bij de meeste mensen niet ontwikkeld. Wanneer de vierde chakra begint te openen groeit de thymus. Dit kan in latere stadia worden aangetoond met behulp van computertomografie (CT).

De groei van de thymus kan leiden tot pijn op de borst, bronchitis en longontsteking. Artsen stellen vaak een onjuiste diagnose daar ze in de meeste gevallen geen verstand hebben van het LBP en Ascentie. Het meest vervelende symptoom zijn hartritmestoornissen omdat het hart zich aanpast aan nieuwe en krachtige astrale energieën die plotseling onbeperkt door het fysieke lichaam kunnen stromen nadat de vierde chakra is geopend. De hartritmestoornissen kunnen zes maanden tot een jaar duren.

Een bezoek aan de dokter leidt vaak tot het voorschrijven van bètablokkers die het risico op sterfte doen toenemen en het LBP hinderen. Daarom is het zeer belangrijk dat de entiteit precies weet wat hij of zij tijdens het LBP doet en niet toegeeft aan angst. De hartritmestoornissen zijn in het geheel niet schadelijk en verdwijnen vanzelf wanneer de opening van de vierde chakra is voltooid. De meeste hoogenergetische golven van de centrale Zon in de Melkweg kunnen het lichaam van de mens alleen via de hartchakra binnengaan.

Op dat punt worden de zesde en zevende chakra’s geopend. Ook deze zijn bij de meeste mensen gesloten. Bij de meesten zijn de lagere drie chakra’s overheersend. De eerste chakra (wortelchakra) wordt geassocieerd met de bijnier waar adrenaline en noradrenaline worden geproduceerd. Deze chakra is verantwoordelijk voor het overlevingsinstinct van de entiteit.

De tweede chakra (seksuele centrum) en de derde chakra (kracht) worden geassocieerd met de lever, alvleesklier en de maag en zijn verantwoordelijk voor de expressie van de vitale krachten van de entiteit in de driedimensionale materiële realiteit op Aarde. Deze chakra’s zijn goed ontwikkeld bij de meeste jonge zielen, het grootste gedeelte van de huidige populatie.

De vijfde intellectuele chakra (schildklier) groeit bij veel mensen, vandaar ook het grote aantal wetenschappers vandaag de dag. De zesde spirituele chakra (hypofyse) en de zevende extatische chakra (pijnappelklier) zijn bij de meest mensen gesloten wanneer ze geboren worden (behalve bij de kristallijne kinderen na 2000).

Wanneer het LBP op gang komt dienen deze twee chakra’s te worden geopend zodat de twee klieren kunnen groeien. In de esoterische literatuur worden de twee bovenste chakra’s ook wel het derde oog genoemd. In een later stadium kan de hypertrofie van de twee klieren ook weer met behulp van CT worden aangetoond.

Wanneer de vierde chakra geopend is worden de onderste drie chakra’s uitgelijnd met de bovenste drie. Op deze wijze onstaat een verenigde chakra die met veel grotere snelheid ronddraait en die veel hogere energieën kan opnemen in de vier lichamen van de geïncarneerde entiteit.

Als gevolg hiervan worden veel lokale blokkades en angstpatronen uitgeschakeld. Dit betekent nog niet dat Ascentie is voltooid. De entiteit kan voorbij de vijfde dimensie ascenderen terwijl hij of zij nog altijd een fysiek lichaam draagt. Dit aspect wordt nog weinig begrepen. Op deze wijze kan iemand na de transformatie van het fysieke lichaam naar een lichtlichaam bijvoorbeeld naar de zesde, achtste of een nog hogere dimensie ascenderen.

Wanneer gesproken wordt in termen van octaven vibreert het lichaam van een lichtlichaam voorbij de 144-octaaf van universele creatie, wat tevens de octaaf is van het kristallijne grid van de ascenderende Aarde. Het vibreert met de frequenties van de hoogste vijfdimensionale niveaus. Het 144-grid van de Aarde is voor 93 procent voltooid wanneer de sterrenpoort 11.11.11 opent. Na 12.12.12 is het grid compleet.

De opening van de twee hogere chakra’s en zelfs de chakra’s boven het menselijk lichaam (achtste tot en met de veertiende) plaveit de weg voor de instroom van hogere energieën uit de vijfde dimensie en hoger, wat gepaard gaat met symptomen en specifieke somatische ervaringen.

De entiteit kan de start van het proces richting lichtlichaam niet bepalen, dat dient namelijk in het levensplan te zijn opgenomen. Het is derhalve in het belang van elke entiteit om volledig geïnformeerd te blijven inzake de energetische mechanismen van het LBP. Tenslotte gaat het enkel en alleen om energie.

Rust, meditatie en een goede portie hemelse humor zijn de beste middelen om het proces richting lichtlichaam te bevorderen.

Door Dr. Georgi Stankov

Bron: Stankovuniversallaw.com

Gerelateerd:

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later