De Raad – Verwachtingen – 23 September 2015 / Ron Head

0
Luister naar dit Artikel

Wij wensen om vandaag de verwachting van, en de werkelijkheid van, dit verwachtte “portaal” van ascentie te bespreken, waar velen van jullie jullie hoop op plaatsen. Wij denken dat het een onderwerp is nu dat begrepen zou moeten worden, zodat jullie niet doorgaan jullie zelf voor te bereiden op de één of andere teleurstelling, zoals jullie herhaaldelijk schijnen te doen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


In het laatste deel van jullie jaar van 2012, deden jullie precies zoiets. Jullie bouwden jullie verwachtingen en emotionele investering op naar een punt dat zeer moeilijk te bevredigen zou zijn geweest, zelfs waren de meesten van hen bedoeld vervuld te worden.

Nu, het is een goed iets om opgewonden te zijn door mogelijkheden. Jullie emotie is inderdaad een drijvende kracht die niet overschat kan worden. Het is een hoge vibratie om in te zijn. Maar het op dingen te plaatsen die weinig meer zijn dan wensdenken, gebaseerd op dingen die niet in uitlijning zijn met de Universele Wet, zal altijd leiden naar jullie teleurstelling en een plotselinge verlaging van jullie vibratie. Vatten jullie? Dat wat gedijt op jullie lage vibrationale staten zou nauwelijks voor meer kunnen wensen.

Wij zeggen nimmer dat geen van de dingen waar jullie op hopen en bedoelen te gebeuren uiteindelijk zullen gebeuren. Wij zeggen dat hun manifestatie altijd afhangt van de vibrationale handtekening van het betrokken individu of het collectieve bewustzijn.

Als jullie de manifestaties in beschouwing nemen die zich voor een individu voordoen, dan is het voornaamste ding dat in overweging genomen moet worden de frequentie van dat individu. En steeds meer individuen hebben, zijn en zullen doorgaan met grote sprongen in hun bewustzijnstaten en bekwaamheden te ervaren als de energieën rondom jullie planeet steeds hoger stijgen. Velen hebben wat jullie benoemen, Kundalini ervaringen, verbazingwekkende veranderingen in hun droomstaten, bezoeken aan en van andere dimensies, enzovoorts.

Natuurlijk wanneer je dat allemaal bij elkaar optelt krijg je een stijging van het collectieve bewustzijn, is dat niet zo? En dat is wat jullie aanstuurt wat jullie in de wereld om jullie heen zien. Iedere schijnbare kleine stap die één van jullie neemt, draagt bij aan de vooruitgang van jullie allemaal. Dit is absoluut van het allergrootste belang voor jullie om te beginnen te begrijpen en naar te leven. “Wat kan ik vandaag doen dat mijn bijdrage zal zijn?” Dat is geheel anders dan, “Wat zal er op die dag gebeuren dat mij op zal tillen”. Zien jullie? De ene plaatst jullie vierkant in jullie eigen kracht. De andere plaats de kracht buiten jullie. En wij geven toe dat dit een conditie is waar jullie niet mogen wensen toe te staan mee door te gaan.

Als een ieder van jullie zou leven met het begrip van wat een fantastisch, magisch en krachtig wezen jullie werkelijk zijn, zou dit dan niet een geheel andere wereld dan het is zijn? Is dat niet de waarachtige omschrijving van de Nieuwe Aarde die jullie zo wensen? Dus neem de kracht om de dingen te veranderen en manifesteer dingen, bouw de wereld die jullie willen terug in jullie eigen handen, jullie eigen harten. Sta dat niet toe toegeëigend te worden door beloften van miraculeuze dingen om zich op bepaalde datums voor te doen. Dat is niet te zeggen dat drempels nooit overgestoken zullen worden. Het is niet te zeggen dat schitterende dingen niet zullen gebeuren. Maar het betekent wel dat jullie degenen zijn die het zullen manifesteren, en jullie eigen individuele leven kan door jullie veel gemakkelijker veranderd worden dan jullie je voor kunnen stellen wanneer jullie in dat soort van denken zijn.

Jullie zijn veel verder dan jullie denken, weet je. Jullie hebben verbazingwekkende voortgang gemaakt gedurende de laatste paar decennia. Het is verbazingwekkend wanneer jullie in beschouwing nemen dat een eindeloze korte hoeveelheid aan tijd een paar decennia werkelijk is. Zelfs één levensspanne, toen je begreep dat je een eeuwig wezen was, is zoals een ogenblik. En hier zijn jullie op de drempel van een verbazingwekkende sprong in jullie evolutie.

Dus dringen wij er bij jullie op aan om jullie focus terug te brengen naar diens meest krachtige plaats, hier, en diens meest krachtige tijd, nu. Jullie zijn hier, het is nu. En dit is waar het werk gedaan kan worden. “Ik zal mijn bijdrage hier en nu maken. Ik zal doen wat ik moet doen om mijn vibratie nu te verhogen.” Voor sommigen van jullie zal dat aanzienlijk anders zijn dan wat het voor anderen is, en dat is prima. Een ieder moet de volgende stap nemen die voor hen is. Het heeft geen zin te proberen een volgende stap te nemen die het beste voor een ander is. Jullie hebben een uniek leven. Jullie werden op die manier ontworpen. Dus wanneer jullie zeggen, “Wat is mijn pad?” het antwoord ligt recht voor jullie voeten. Zien jullie? Wanneer je zegt, “Wat zou ik vervolgens moeten doen?” Ligt het antwoord altijd voor je. Dit is geen teleurstellend iets. Dit is jullie krachtplaats.

Nu dat wij dat allemaal gezegd hebben, wensen wij welzeker dat jullie weten dat dit inderdaad een zeer krachtige tijd voor jullie wereld is. Grote schreden mogen nu gezet worden door elk en jullie allemaal. En in feite, gebeurt dit voor velen terwijl wij spreken. Feestviering en dankbaarheid voor dit feit zal niet misplaatst zijn. Vreugde is nooit misplaatst.

Ga nu door met voorwaarts te gaan, zeker in het weten dat jullie omhelsd zijn in Onvoorwaardelijke Liefde en waardering voor alles dat jullie doen.

Goedendag.

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/de-raad-verwachtingen-23-september-2015.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later