De mensheid nadert zijn eindbestemming en deuren openen zich naar een nieuwe werkelijkheid

0
Luister naar dit Artikel

Met rasse schreden naderen wij nu onze eindbestemming binnen en de deuren openen zich elk ogenblik naar een nieuwe wereld, waar empathie, respect, geluk, gezondheid en liefde de boventoon voeren. De waarheid is niet meer te stoppen, wat velen allang weten, wordt werkelijkheid. Dat merken wij aan de vele nieuwe verbindingen en uitnodigingen uit heel Nederland en België om presentaties over contact en cursussen Schumann Resonantie te komen geven. Het aantal cursisten breidt zich gestaag uit en daarom zijn wij genoodzaakt om meer cursussen te verzorgen. Binnenkort kunnen wij meer trainers inzetten om op meerdere plaatsen in Nederland en België de cursussen te verzorgen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Vanuit vele hoeken komen steeds meer de bevestigingen en is het wetenschappelijk aantoonbaar en bewijsbaar dat de Schumann Resonantie de “missing link” is in zowel de fysieke als geestelijke gezondheidszorg. Velen die de cursus hebben gevolgd staan volledig anders in de wereld en hebben hun gezondheid, rust en overzicht, geluk en liefde weer ontdekt. We kunnen nog verder gaan door te stellen dat zonder de kennis, mogelijkheden en oplossingen die de Schumann Resonantie biedt mensen blijven hangen in de beperkte realiteit waar angst en machtsspelletjes het bewustzijn beperken. De meeste mensen hebben zich inmiddels zonder hun weten overgegeven aan smart-technologie en worden door artificial intelligence van informatie voorzien. Laten we ons terdege realiseren dat zonder Schumann Resonantie(energie) de aarde levenloos zou zijn. De kennis, inzichten, mogelijkheden en oplossingen die de Schumann Resonantie (de hartslag van de aarde) iedereen kan verschaffen, gaat verder dan onze smart-apparaten en artificial intelligence ons aan informatie bieden. Het is niet voor niets uit het vakgebied van vele universiteiten verdwenen en het is onbegrijpelijk dat slechts enkelen (nu de mogelijkheden zijn herontdekt) van de onafhankelijke media er aandacht aan besteden. Het wordt veelal genegeerd of verzwegen, terwijl het van onschatbaar belang is en als belangrijkste cover up kan worden gezien. Het is voor ons inmiddels volledig duidelijk hoe de verhoudingen en intenties liggen binnen de onafhankelijke en mainstream media en waarop je nog kunt vertrouwen. Op JEZELF!!!

Inmiddels is het ook wel duidelijk dat de waarheid over buitenaards contact niet langer kan worden verzwegen omdat hun aangeboden technologie nu onontbeerlijk is geworden voor het voortbestaan van ons schip de aarde. Dit werd ook duidelijk in de concept toespraak van Steven Greer die geadresseerd was aan alle wereldleiders die allemaal al op de hoogte zijn van de aanwezigheid van buitenaardse bezoekers wat duidelijk wordt in deze video’s.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=7yOPtmju4Bw]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=8i-48LpRB9c]

Onze leiders hebben nu nog maar één keuze en dat is; hun bevolking op de juiste manier informeren over buitenaards contact zoals in de concept toespraak die ook Mark Rutte heeft ontvangen evenals alle TV-, krant- en radio-redacties. Waarschijnlijk is het over het hoofd gezien of dacht men dat het onzin was. Mochten onze politici, leiders en media dit wederom verzwijgen of negeren dan kunnen ze verantwoordelijk worden gesteld voor de verdere gevolgen voor onze aarde en verliezen ze dat kleine beetje vertrouwen van de burgers wat nog aanwezig is. Politiek en media hebben hun eigen graf gegraven, het enige wat ze nog kunnen doen is hun gezicht redden en de echte actualiteit over buitenaards contact publiekelijk maken, onderzoek doen en vragen gaan stellen aan onze minister-president. Het is verstandig voor politici en media om overleg te zoeken met mensen die verstand van zaken hebben over datgene wat in de concept toespraak is beschreven en zelf ook contact hebben. Als oudste UFO-meldpunt (vanaf 1985) bieden wij onze kennis en inzichten aan. De concept toespraak voor Mark Rutte staat onder dit artikel.

Disclosure vanuit Winsum!!

Door de snelle veranderingen in het wereldbeeld en de ontwikkelingen in Nederland en o.a. Groningen zijn wij op 2, 3 en 4 oktober 2018 bij elkaar om lokale media, politie, raadsleden en colleges verder te informeren. Iedereen die zich voor disclosure wil inzetten en ons die dagen vanuit Winsum kan assisteren, kan zich vóór voor 25 september a.s. aan te melden via [email protected]. Geef aan of je 1, 2 of 3 dagen kunt assisteren en je krijgt van ons een indeling hoe we die week te werk gaan. Diegenen die hun ervaringen, foto’s of filmbeelden willen delen zijn de eerste week van oktober ook van harte welkom. Het is van het grootste belang dat mensen nu eerst met de feiten dienen te worden geconfronteerd, waardoor het gemakkelijker te begrijpen is wat er wereldwijd speelt. Meer informatie over disclosure op 2, 3, en 4 oktober vanuit Winsum volgt spoedig.

Universe is magic and love the key

Met dank aan Coen Vermeeren, http://coenvermeeren.nl/concept-toespraak-mark-rutte/:

Zijne Excellentie de Minister President der Nederlanden: Mark Rutte:

Landgenoten, 

Het is ons ter ore gekomen dat buitenaardse beschavingen die een grote technologische vooruitgang hebben ten opzichte van de onze, al enige tijd de Aarde bezoeken.

Terwijl hun aanwezigheid waarschijnlijk dateert uit de zeer verre oudheid, zien we in de moderne tijd, zeker sinds de Tweede Wereldoorlog, een grote toename van waarnemingen en interacties met deze geavanceerde levensvormen en hun ruimteschepen.

Benadrukt moet worden dat ze geen bedreiging (lijken te) vormen voor de mensheid of de Aarde, maar in plaats daarvan zijn ze heel bezorgd over onze eigen ongebreidelde manier van oorlogvoeren – met name de combinatie van onze technische mogelijkheden en onze hang naar geweld, in combinatie met onze vroege pogingen om de ruimte te verkennen.

Sinds het begin van het nucleaire tijdperk hebben deze buitenaardse beschavingen gezamenlijke inspanningen geleverd om alle bekende ruimte- en nucleaire installaties in de gaten te houden. In sommige gevallen zijn deze installaties binnengedrongen door de schepen van de bezoekers en zijn onze kernraketten onbruikbaar gemaakt. Dergelijke ingrepen lijken bedoeld om ons te waarschuwen deze kernwapens, die de wereld volledig kunnen vernietigen, niet te gebruiken en zijn daarmee dus geen vijandige daden geweest.

Ze lijken zich ook zorgen te maken over het snelle aftakeling van onze biosfeer en ons milieu en het uitsterven van vele soorten op Aarde.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er zeer geheime programma’s gaande die de energie-, communicatie- en aandrijfsystemen van deze buitenaardse ruimtevaartuigen bestuderen.

Het is tijd dat wij de daaruit verkregen belangrijke wetenschappelijke inzichten aan u bekend gaan maken.

Deze technologieën hebben het potentieel – als ze alleen voor vreedzame doeleinden zouden worden gebruikt – om ons binnen een generatie een nieuwe en volledig duurzame beschaving op Aarde te geven, vrij van armoede en vervuiling.

Echter, indien gebruikt voor destructieve en gewelddadige doeleinden kunnen diezelfde technologieën een einde maken aan onze beschaving.

Om egoistische economische en andere redenen is de openlijke studie van deze buitenaardse technologieën door de wetenschap of door de media met de grootste geheimzinnigheid omgeven.

Maar de tijd is gekomen om de waarheid te kennen: we zijn niet alleen in het universum. Het wordt tijd dat de mensheid een volwassen, vreedzame beschaving wordt en haar plaats in de kosmos inneemt met andere hoogontwikkelde volkeren van andere sterren en uit andere sterrenstelsels.

Daarom roep ik de wereldgemeenschap, andere wereldleiders en alle mensen op Aarde op om samen te komen en dit nieuwe tijdperk op Aarde te beginnen.

We moeten open, vreedzame contacten leggen en diplomatieke banden met deze andere werelden aanknopen. Dat moeten we doen als gezemenlijke kinderen van de Aarde en niet als één volk. Alle naties en volkeren van de Aarde moeten in dit proces vertegenwoordigd zijn en de bevoegdheid krijgen om zich met onze gezamenlijke toekomst bezig te houden.

We moeten ons ertoe verbinden alle wapens buiten de ruimte te houden en alleen de ruimte in te gaan voor vreedzame doeleinden die de gehele mensheid ten goede komen.

Onze wetenschappen en bedrijven moeten deze geavanceerde energie- en aandrijvingstechnologieën vooruithelpen, zodat het milieu en de mensen in de wereld hiervan kunnen profiteren. We moeten het er allemaal over eens zijn dat deze nieuwe technologieën nooit als oorlogswapen gebruikt mogen worden en er alles aan doen om dat te bewerkstelligen.

We moeten ons ertoe verbinden dat als een natie of groep probeert deze technologieën te gebruiken voor gewelddadige of destructieve doeleinden, elk natie en volk op Aarde zal opstaan om het onmiddellijk te stoppen.

We staan voor een keuze: als we niets doen, zullen ons milieu en onze beschaving dramatisch snel achteruitgaan en zullen we op korte termijn met uitsterven worden geconfronteerd. En uiteraard, als we deze nieuwe kennis en wetenschap gebruiken voor oorlog en vernietiging, zullen we zeker omkomen.

Maar als we een wereld van vrede tot stand brengen, kan de mensheid zich nu verder ontwikkelen als een duurzame, rechtvaardige en waardige beschaving – een planetaire samenleving die het woord ‘beschaving’ mag dragen – die het universum kan en mag gaan verkennen.

Dit is de bijzondere en grote uitdaging van onze generatie: het vestigen van wereldvrede en het creëren van een nieuwe duurzame beschaving. Als we eenmaal dit fundament van vrede en rechtvaardigheid hebben bereikt, hebben we geleerd dat deze andere werelden ons met open armen en een open hart in de kosmos zullen verwelkomen.

Laten we dus, mijn medeburgers van de Aarde, samenwerken om het lot van de mensheid te bereiken: Een verlichte, vredige wereld die haar plaats tussen de andere mensen van de kosmos verenigt.

Want dit is de enige mogelijke goede toekomst voor de mensheid. Het wordt tijd dat we ons als mensen verenigen en die goede toekomst creëren – NU.

vrij naar Dr. Steven Greer – augustus 2018

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=utuTIm0HPak?rel=0]>

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=l6uInTA4h-8?rel=0]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=w27Tosv3cXM?rel=0]

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later