De Mayakalenders en de 9+9 dagen telling

0
Luister naar dit Artikel

We spreken vaak over de Mayakalender alsof deze vaststaat en altijd hetzelfde is gebleven.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De kalenders die de Maya’s hebben gebruikt zijn vaak onderhevig geweest aan verandering, afhankelijk van een veranderende zienswijze.

Dit was op haar beurt afhankelijk van de verschillende polariteiten van bewustzijn die invloed hebben op de perceptie van realiteit, van zowel de Maya’s als de rest van de wereld.

De Maya’s behoren niet toe aan speciaal ras dat is geboren met een bepaald gen om superieure kalenders te ontwikkelen, maar zijn een volk dat een speciaal gebied bewoonde (ten westen van de evenaar) en daardoor in specifieke perioden een versterkte gevoeligheid kon ontwikkelen voor de golven van bewustzijn die verantwoordelijk zijn voor de evolutie van onze planeet.

Kalender verandert synchroon met frequentie

Deze versterkte gevoeligheid werd vooral zichtbaar tijdens de zogenoemde Klassieke Periode van de Meso-Amerikaanse beschavingen (200-900 na Christus) toen de kalendrische kennis van de Maya’s zich op haar hoogtepunt bevond. In deze cultuur verkreeg de Long Count kalender bekendheid en werden de negen treden van Bolon Yokte Ku omschreven.

Een voorbeeld van hoe het systeem van de Mayakalender werd beïnvloed door de verschillende kosmische energieën is hoe de Long Count kalender haar rol verliest na de de Klassieke Periode (de oudste inscriptie met een Long Count datum stamt uit 32 v.Chr. en de meest recente uit 909 na Chr. en verschijnt slechts sporadisch in teksten uit latere eeuwen).

In plaats van de Long Count van dertien baktuns (394 jaar) gebruikten De Post-Klassieke Maya’s hierna Short Counts van dertien katuns (19,7 jaar). Dit is een belangrijke verandering op zich. Wat interessant is om te vermelden is dat op het moment dat de frequentie van de verschuivingen met een factor twintig versterkte, (omdat de Planetaire Onderwereld zich begon te roeren) de Maya’s hun kalendersysteem veranderden als reflectie op deze toename in frequentie.

De aankomende frequentieverhoging van de negende golf lijkt ons tot hetzelfde te dwingen. Uiteindelijk, vooral na de inmenging van de Europeanen, kwamen er ook andere kalendrische veranderingen en de Short Counts en 52 jaren kalender werden niet langer gebruikt.

Het gebruiken van andere kalenders toont hoe de mindset van de Maya’s, alsmede de rest van de mensheid, is veranderd terwijl andere energieën uit de kosmos kwamen, zoals beschreven door hun kalender. Dit is natuurlijk, omdat het niet logisch is om een profetische kalender te volgen wanneer deze niet langer de dominerende frequentie van kosmische verandering reflecteert.

Niet zeker

Het loslaten van de Long Count kalender ten faveure van de Short Counts zo’n duizend jaar geleden is tevens de reden dat de meeste hedendaagse Maya Oudsten niet met zekerheid het eindpunt van de Long Count aan kunnen wijzen, omdat de informatie wordt aangeleverd door archeologen en ze de Long Count niet continu hebben gebruikt.

Terwijl de rest van de wereld discussieert of dit zal gebeuren in 2011 of 2012 stellen de Maya Oudsten dat ze het niet zeker weten, maar dat het ergens rond deze tijd zal gebeuren.

De enige specifieke Mayakalender die een hele lange tijd een significante rol heeft gespeeld is de tzolkin kalender van 260 dagen. De oudste inscriptie hiervan kan worden gevonden in de Zapoteekse plaats Monte Alban en dateert uit 550 v.Chr. De kalender wordt nog altijd gehanteerd.

Tijdens het verduisterde bewustzijn van de Planetaire Onderwereld werd het gebruik beperkt tot enkele bergdorpen in Guatemala. Het gebruik van de tzolkin kalender was ook overgeleverd aan bewustzijnsveranderingen die plaatsvonden onder de Maya’s en elders.

Individualisme

Rond 550 v.Chr., het middelpunt van de Long Count, ontwikkelde zich bijvoorbeeld een gevoeligheid voor spirituele eigenschappen van de tzolkin op het westelijk halfrond en werden individuen zich gewaar van de eigenschappen van hun geboortedag. Rond dezelfde tijd ontstond menselijke individualiteit op onze planeet, vooral in Griekenland.

Voor de 6e eeuw voor Christus zijn de mensen die we kennen uit de geschiedenis koningen of semi-mythische figuren, zoals Imhotep, Homer, wiens persoonlijke karaktereigenschappen verdwijnen in de mist van de oude wereld. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om ze te identificeren als individuen.

Rond de 6e en de 5e eeuw voor Christus werden menselijke individuen zichtbaar, zoals Socrates, Perikles, zelfs de Perzische koningen. Wellicht leidde de verschuiving rond het middelpunt van de Nationale Onderwereld niet alleen tot het belang van de tzolkin, een kalender omtrent individuen met specifieke kwaliteiten, maar ook tot een ander deel van de menselijke individualiteit en een nieuw ego.

9+9 dagen telling van de negende golf

De globale bewustzijnsverandering die leidde tot het menselijke individualisme liep geheel synchroon met het opkomen van de tzolkin. Het is interessant om te zien wat bijvoorbeeld de consequenties zijn van het gebruik van de 9+9 dagen telling. Deze kalender is verbonden met de transcedentie van onze individualiteit en voornamelijk het ego, dat is geboren in een dualistische Nationale Onderwereld. In de negende golf stijgen we uit boven de dualiteit om terug te keren naar het eenheidsbewustzijn.

Het ego wordt niet vernietigd, maar meer gecontroleerd zodat het een minder actieve rol heeft in de dienst voor het Al. De negende golf gaat over totale overgave aan het Al en het kosmische plan. Deze overgave is essentieel om op een succesvolle manier Bolon Yokte Ku te beklimmen en alle golven simultaan te zien manifesteren.

De 9+9 dagen telling van de negende golf wordt actief op 9 maart 2011 en zelfs daarvoor al worden we op een bepaalde manier geconfronteerd met een keuze of we de tzolkin kalender van 260 dagen, gebaseerd op individualiteit, of de 234 dagen kalender, gebaseerd op de golf van eenheidsbewustzijn, willen volgen. De negen dagen telling van het hogere bewustzijn overstijgt tevens nationale en etnische grenzen zoals we zouden verwachten van een Universele Onderwereld.

De 9+9 kalender creëert mogelijkheden voor ons om in de komende tijd ons pad te kiezen, gebaseerd op welke kalender we gebruiken. Het gaat om vrije wil; alle lagere zullen golven niet zomaar verdwijnen omdat de negende golf is geactiveerd. De klim naar het negende niveau impliceert echter wel dat de nadruk wordt gelegd op de 18 dagen telling, zelfs nu we ook nog de tzolkin kalender volgen.

Het is noodzakelijk dat een deel van de mensheid verkiest om het negende niveau te beklimmen om Bolon Yokte Ku in haar volle glorie te zien. De versnelling van de tijd impliceert dat we steeds meer in het nu gaan leven. In dit proces laten we individuele eigenschappen los die zo belangrijk waren voor onze ego-identiteiten en dit gebeurt wanneer we ons openen voor de onvoorwaardelijke liefde van het Al.

Carl Johan Calleman

Vertaling: Robin – www.niburu.nl

Bron: Calleman.com

Verwant artikel: Het aanbreken van de Golf van Eenheid

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later