De manier waarop in Nederland journalistiek wordt bedreven

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Dat het niet eenvoudig is om de kranten gevuld te houden omdat de grote persbureaus bepaalde onderwerpen niet mogen aanroeren is bekend.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Dat vervolgens bepaalde journalisten er in slagen om een geheel artikel te verzinnen is op z’n minst opzienbarend te noemen. HP/De Tijd lukte het en wederom kunnen ze een verzoek tot rectificatie tegemoet zien komen.

Uitspraken die Anton Teuben zou hebben gedaan zonder dat een interview is afgenomen, dat is uitzonderlijk.

Wellicht is het HP/De Tijd in dit geval ontgaan dat men bij Niburu ook bezig is met het bedrijven van journalistiek, of wél bezig is met het bedrijven van journalistiek, en dat het bij zinsneden in artikelen dus niet per definitie gaat om uitspraken die gedaan zijn door leden van Niburu. Wanneer de auteur daadwerkelijk onderzoek had gedaan was hij er al snel achter gekomen dat Niburu artikelen publiceert die veelal eerder in Engelstalige vorm zijn verschenen in buitenlandse media.

Waarom deze berichten vervolgens niet of nauwelijks verschijnen in de Nederlandse media is nog altijd een raadsel, maar als de mediaraad wordt aangevoerd door mensen die denken zoals men bij HP/De Tijd schrijft dan wordt wel enigszins iets duidelijk.

Toch wel vreemd, UFO-meldingen worden al sinds jaar en dag gedaan door de meest doodgewone mensen, maar wanneer ze een UFO hebben gezien worden ze plots in aller ijl gestigmatiseerd. Waar komt toch deze diepe angst vandaan? Doch lijkt het tij te zijn gekeerd.

De auteur van HP/De Tijd heeft de titel van het artikel gekoppeld aan een conclusie zonder enige vorm van logica. In één der artikelen op Niburu werd de vraag gesteld of ‘buitenaardsen wellicht expressies van onszelf zijn uit een realiteit met een hogere frequentie’.

Dit wordt door HP/De Tijd vertaald met: Buitenaards leven bestaat niet. Volgt u het nog? Voorts suggereert de auteur dat Anton Teuben dit zelf gezegd zou hebben door te stellen dat hij kennelijk heeft besloten dat het verkopen van marsmannetjes in het hoofd makkelijker is dan die in de ruimte.

De woorden ‘expressies’ en ‘frequentie’ maakten kennelijk iets los bij de auteur want meteen werd vervallen in clichématige kreten als ‘psychische stoornis’.

Alhoewel de auteur klaarblijkelijk in het geheel niet op de hoogte is van de onderwerpen waar hij over schrijft lijkt hij op de één of andere manier toch nauw betrokken te zijn en dit zien we terug in de uitspraak dat ‘dit een trend is die al langer zichtbaar is bij Niburu’. Waar deze tendentieuze opvatting op gebaseerd is zullen we maar niet verder proberen uit te diepen.

In plaats van dat we het uit de lucht gegrepen stuk verder kunnen gaan ontleden door te concluderen dat Anton Teuben voor de tweede keer foutief wordt geciteerd lijkt het ons beter te richten op de nieuwe realiteit, zoals die ook blijkt uit de reacties onder het stuk. Niburu juicht het toe dat mensen toch de moeite hebben genomen kritiek te uiten op het stuk wat is verschenen in HP/De Tijd. Zoals één der commentatoren zei: “Dan bevind ik me liever onder mensen die geloven dat ik een buitenaardse oorsprong heb, zij zijn waarschijnlijk toleranter (minder middeleeuws) dan de schrijver.”

Het kan ook anders, zo bleek uit een publicatie op vrijdag 25 maart jongstleden van Hans van Keken in de Gooi en Eemlander over de mogelijkheden van vrije energie. Daarnaast verscheen van Frans Schrader een gedegen stuk in de Telegraaf op vrijdag 1 april met als titel ‘UFO’s komen eraan’. Binnenkort schenkt Omrop Fryslân in een uitzending aandacht aan mensen die buitenaardse ervaringen hebben gehad. Ook andere media hebben zich gemeld voor een afspraak. Er zijn dus ook voldoende gedegen journalisten in Nederland die wel bereid zijn onbevooroordeelde journalistiek te bedrijven om er vervolgens achter te komen dat er zoveel meer is dan dat we in eerste instantie denken.

We besluiten met de wijze woorden van Mahatma Ghandi: “First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you and then you win.”

Brontekst: Hpdetijd.nl

Update

Inmiddels is gesproken met de redactie van HP/De Tijd. Zij zal ons verzoek honoreren en stuurt zelfs de auteur van het oorspronkelijke stuk naar Soest om dit maal wel een interview af te nemen. Vervolgens wordt een nieuw artikel geplaatst op HP/De Tijd waarbij er op wordt toegekeken dat Anton Teuben juist geciteerd wordt en dat de inhoud overeenkomt met wat is besproken. Gevraagd is om alle bladen waar HP/De Tijd mee samenwerkt op de hoogte te stellen van wat er speelt.

Op donderdagmiddag wordt in de uitzending op Finding Voices Radio door Anton Teuben meer uitleg gegeven over het hele gebeuren en wat de laatste ontwikkelingen zijn. Niburu zal dit op een positieve manier doen want we zien veel mooie ontwikkelingen in medialand. We nodigen eenieder van harte uit op donderdag van 13.00 tot 14.30 uur te luisteren naar Niburu Radio op findingvoicesradio.com.

De Aarde wordt momenteel overstroomd met hoog energetische deeltjes die op elk niveau invloed uitoefenen op alle lagen van het bewustzijn, voornamelijk de emotionele lagen van de zeven subniveau’s van de vierde dimensie. Zij die gecentreerd zijn in hun hart en neutraal (beide extremen van de dualiteit omvattend) blijven ondervinden weinig hinder van deze veranderingen. Steeds duidelijker wordt hoe de massa worstelt met deze energetische veranderingen. Hier komen kansen uit naar voren en het is nu zaak de mensen op een juiste manier te informeren zodat men een beeld krijgt van wat er precies gebeurt. Er zijn immers twee soorten tegengif voor angst: onvoorwaardelijke liefde en informatie.

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later