De Licht-Wezens vanuit de Andromeda Galaxy – Jullie Zelfidentificatie is jullie Bestemming – 24 Oktober 2015 / Ute Posegga-Rudel

0
Luister naar dit Artikel

Dierbare Broeders en Zusters!


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Wij zijn hier vandaag om onze vreugde mee te delen over de prachtige ontwikkelingen op jullie planeet Aarde. Velen van jullie die hun ware hart geopend hebben genieten van de nieuwe binnenkomende zegeningen vanuit het Centrum van jullie Galaxy en daaraan voorbij. Dit is de tijd om opnieuw met jullie Ziel en tot een grotere graad met jullie Goddelijke Bron te verbinden, met de wens om te openen voor Waarheid en ware Spiritualiteit.

De meesten van jullie zijn nu in staat om de verhoging van Levend Goddelijk Licht en Informatie te ontvangen, genietend van een innerlijke vrijheid waarvan jullie dachten dat het niet mogelijk was in de beperkte omstandigheden waar jullie nog steeds in bestaan.

Maar om de waarheid te zeggen, het is altijd mogelijk geweest om jullie Aangeboren Goddelijke Natuur te Beseffen, ongeacht hoe diep en dicht de duisternis op de Aarde ook geweest is. Er zijn talrijke voorbeelden in jullie geschiedenis van mensen vanuit alle culturen die avanceerden naar Meesters van een hoge graad van Bewustzijn. Daardoor vonden zij bevrijding uit de illusies van de kunstmatige matrixen dat nog steeds het bewustzijn van het algemene menselijke ras gevangen houdt en identificatie creëert met lagere rijken en dimensies van bestaan.

Het gaat echt allemaal over identificatie. Waar identificeer jij je mee? Dat is je bestemming! Identificatie is de in beweging zetter van alle intenties. Maar zelfs als je met de geest zelf identificeert, inclusief de hogere, Goddelijk begeleide geest, – is dit ook weer een beperking.

De identificatie met Hart Uitstraling, met Goddelijke Liefde en Vreugde, met Goddelijk Bewustzijn, gebeurt op het niveau van louter Zijn-heid – voorbij de concepten van het verstand, via zuiver voelend besef. Je denkt het niet, je “weet” het in je Hart-Wezen en daaraan voorbij. Het is het Bewuste Licht dat je in de Kern van je Goddelijke Wezen voelt, Waarin je Lichaam-geest en de Chakra’s ontspringen.

Deze meesters functioneerden altijd soortgelijk met de nieuwe en hogere stromingen van het Licht: zij hielpen mensen om vanuit hun lage vibrationale staat te ontwaken, geïdentificeerd met een eerder sub-menselijk bewustzijn. Om de discipel van een Ware Meester te zijn had in aanvulling daarop veel meer verdiensten, aangezien de Meesters vaak grote Siddhis hadden (Goddelijke speciale krachten) in staat om hun toegewijden in/naar hogere staten van bewustzijn te katapulteren, vaak ook door hun karma’s op zich te nemen. Deze liefdevolle hulp van een Echte Meester is een belangrijke zaak, omdat er veel mensen waren die niet spiritueel met extra hulp groeiden, hoewel zij vele jaren in het gezelschap van de Meesters doorbrachten. Met “spiritueel” bedoelen wij niet de kennis van subtiele dingen of de hogere dimensies, maar het tevoorschijn komen van het Pure Goddelijke Bewustzijn.

Gelijkaardig, als de frequenties van het Licht aanzienlijk stegen, werd niet iedereen vanuit hun slaap wakker, omdat zij de meedogende trigger van de hulp van een Meester nodig zouden zijn, een soort van eerste aanzet om hun spirituele reis in beweging te zetten. Dus de loutere aanwezigheid van het hogere Licht is zeer vaak niet voldoende. Het heeft in plaats daarvan het tussenbeide komen van het Goddelijke Bewustzijn nodig, bij voorkeur belichaamd in een menselijke vorm, om het individu te helpen uit diens langdurende vergeetachtigheid van Goddelijke Waarheid te stappen, terwijl zij geïdentificeerd worden met een paar geneugten en merendeels pijnen van een bestaan in hoofdzakelijk duisternis.

Gelukkig verbonden of zochten velen van jullie die op de Aarde belichaamd zijn verbinding met spiritueel ontwikkelde sterren beschavingen, zich hun afkomst herinnerend vanuit de hogere dimensionale vlakken, door slechts in aanraking te komen met de uitstralingen van het hogere Licht. Zij zijn degenen waar wij mee in staat zijn om mee te werken, zelfs onder de meest beperkte omstandigheden. De ziel zelf, die diens Goddelijke Bron herinnert, is altijd vrij van de lagere vibraties en zo-genaamde implantaten die in het menselijke hologram verblijven, en is in staat om met de hogere goddelijke vlakken te communiceren, zelfs als het op een beperkte manier is.

Dit is aldus omdat JIJ NIET je hologram bent, of je lichaam, zelfs niet je spirituele lichamen of je geest, zelfs niet je ziel. Verder, is de Bron van Alle Dingen altijd in staat om direct met Diens eigen Vrije Vonk in een belichaamd wezen te communiceren. Zelfs als de tekenen van de belichaming niet perfect of vlekvrij is, is het Goddelijke Zelf Dat met Zichzelf Communiceert ALTIJD Vrij en Puur.

Deze Puurheid in de wortel van allen die goede intenties hebben, – zelfs van een individu vibrerend met nogal enige dichtheid, – is de ruimte die in staat is om Goddelijke Uitstraling en Informatie te ontvangen, op z’n minst soms en met bepaalde gunstige voorvallen, wat elk individu in diens leven kan ervaren. Dus de invloeden van de kunstmatige matrixen kunnen altijd omzeild worden. Duisternis heeft nooit de kracht om het Licht te doven, tenzij Licht bereidwillig in de steek gelaten wordt.

Dit demonstreert de kracht van intenties, die geworteld zijn in iemands overheersende identificatie, wat gebaseerd is op het niveau van het bewustzijn dat je leeft.

Je zult misschien opgemerkt hebben dat het moeilijk is de identificatie waarin je verstrikt zit te veranderen. Dus als je slim bent ontken je de hulp van de Meester niet. Een Echte Meester is in staat om jouw niveau van zelfidentificatie te verhogen door Zijn Stralende Voorbeeld en Overbrengende-Kracht. Hij Laat jou je Werkelijke Goddelijke Zelf zien.

Ben ervan verzekerd dat je huidige zelfidentificatie nog steeds relatief beperkt is. Zolang als je geïdentificeerd bent met een afgescheiden zelf, is er altijd beperking. Er zijn lagen op lagen, en neem nooit aan dat je al je hoogste potentieel gerealiseerd hebt. Of je zult stoppen te groeien. Deze beperking is een beperking van de kracht van het verstand zelf. Het verstand houd je in een cocon. Maar je echte Wezen is Vrij van de cocon.

Daarom, om jezelf beter te kennen, verken de diepe wateren van je zelfidentificatie om diens begrenzing te vinden. Als het een gedachte OVER jezelf is, zelfs als het Goddelijk geïnspireerd is, ben je nog steeds misleid over je Ware Natuur.

Hoe weet je ondubbelzinnig dat je zelfidentificatie een gedachte is? Lokaliseer louter diens vibratie. Waar vibreert het?

Alles dat niet geboren is in de onbegrensde Vrijheid van je Levend Voelende Hart van Oneindige Liefde en Vreugde en Bewust Licht, is een gedachte dat tussenbeide komt met je Echte Zelf-Natuur en is in staat om zelfs je Goddelijke Zelf te imiteren, Welke altijd vanzelfsprekend Aanwezig is, voorafgaand aan je lichaam-geest met al diens chakra’s.

Wij houden van jullie en zegenen al jullie inspanningen om jullie Ware Zelf via het diepste Gevoel te lokaliseren, zodat jullie je definitief zullen identificeren met Alles-Dat-Jullie-zijn, voor Echt. Dan is je lotsbestemming waarlijk van Jou aangezien jij je meester gemaakt hebt van de geest van binnenuit de Goddelijke Kern, voorbij en voorafgaand aan ruimte en tijd.

Wij Zijn de Licht-Wezens vanuit de Adromeda Galaxy!

Boodschap doorgegeven via Ute

Copyright© 2015. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com  Please post your comments on my blog so that I can be aware of them.
Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via [email protected]. Thank you.

Vertaald: Cobie de Haan

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/de-licht-wezens-vanuit-de-andromeda.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later